Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvor godt kender du Europa?. Hvem kan bruge Aktive Unge? Unge mellem 13-30 år Aktive inden for ungdomsarbejde Vil du gerne lære dine europæiske naboer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvor godt kender du Europa?. Hvem kan bruge Aktive Unge? Unge mellem 13-30 år Aktive inden for ungdomsarbejde Vil du gerne lære dine europæiske naboer."— Præsentationens transcript:

1 Hvor godt kender du Europa?

2 Hvem kan bruge Aktive Unge? Unge mellem 13-30 år Aktive inden for ungdomsarbejde Vil du gerne lære dine europæiske naboer bedre at kende? Er du parat til at yde en indsats og samarbejde på tværs af kulturelle grænser?

3 Aktive Unges formål Programmet fremmer mobilitet inden for og uden for EU’s grænser, ikke-formel læring og interkulturel dialog og integration af alle unge uanset deres uddannelsesmæssige, sociale og kulturelle baggrund

4 Europæisk medborgerskab Unges deltagelse i samfundslivet Kulturel mangfoldighed Inddragelse af unge med særlige behov Permanente indsatsområder

5 Ungdomsledighed Projekter der fremmer unge lediges aktive deltagelse i samfundet og i Aktive Unge, samt projekter som forsøger at finde løsninger på eksisterende problemer og barrierer, der begrænser unges adgang til arbejdsmarkedet. Inklusiv vækst Projekter der beskæftiger sig med unge, som er berørt af problemer med fattigdom og marginalisering, og stimulerer unges bevidsthed om og vilje til selv at yde en indsats for at gøre samfundet mere rummeligt. Kreativitet og iværksætterkultur Fremmer projekter - især ungdomsinitiativer - som understøtter unges initiativ, deres evner til at tænke fantasifuldt og innovativt, deres risikovillighed og opfindsomhed for at opnå økonomiske, politiske, sociale eller miljømæssige mål. 2012 Prioriteter for 2012

6 Et aktivt ungdomsliv Projekter der fremmer sund levestil og sports- og udendørsaktiviteter, som et værktøj til at promovere sund levestil, social inklusion og unges aktive deltagelse i samfundet. Globale miljøudfordringer og klimaforandringer Globale miljøudfordringer og klimaforandringer Fremmer projekter, der sigter mod at øge unges bevidsthed i spørgsmål om globale miljøudfordringer og klimaændringer, samt projekter der fremmer udviklingen af ”grønne" kompetencer og adfærd blandt unge og ungdomsledere 2012 Prioriteter for 2012

7 Digitalekompetencer Innovation og kreativitet Nationale prioriteter

8 Digitale kompetencer Prioriteten Prioriteten skal fremme projekter, der har til formål at udvikle unges digitale kompetencer på andre områder end spil og sociale medier. Ligeledes skal prioriteten fremme projekter projekter, der udvikler idéer og metoder digitale kompetencer til, hvordan digitale kompetencer, kan indgå i et ikke-formelt læringsmiljø og gerne også i en jobrelateret kontekst.

9 Aktionerne i Aktive Unge Aktion 1 – Ungdom for Europa Aktion 2 – Europa-frivillig (Europæisk Volontørtjeneste) Aktion 3 – Unge i verden Aktion 4 – Tilskud til aktører på ungdomsområdet Aktion 5 – støtte til europæisk samarbejde på ungdomsområdet

10 Hvem kan vi samarbejde med ?

11 Ungdomsudvekslinger Hvem kan søge? • En uformel gruppe af unge i alderen 13-25 år • En forening eller en offentlig myndighed Betingelser • Udvekslingen skal have 2 eller flere partnere • Alle udvekslinger skal involvere mindst to forskellige programlande • Minimum 16 og max 60 unge • 6-21 dage Udvekslingen Aktiviteterne skal være tilrettelagt omkring et eller flere temaer med en klar europæisk dimension

12 De unge står selv for indholdet…. En ungdomsudveksling med fokus på læring Hensigten med dette års udveksling var at give unge mulighed for at reflektere over, hvad der virker på tværs af kultur og skolesystemer og derefter konfrontere lærere, lokalpolitikere og forvaltningsfolk i Gentofte Kommune med deres konklusioner. ”Det er jo altid os voksne, der snakker om de unges læring. Om læringsstile, mange intelligenser, class room management osv. Men de unge er jo professionelle ’lærere’, de har faktisk ikke lavet andet end at lære, siden de blev født, så ingen er vel egentlig nærmere til at vide, hvad god læring er?”

13 Unge i verden Aktion 3 Unge i verden. Samarbejde med EU’s nabolande Delaktion 3.1 Denne aktion yder tilskud til ungdomsudvekslinger og lærings- og netværksaktiviteter på ungdomsområdet med nabopartnerlande.

14 Hvilke lande er nabopartnerlande? Sydøsteuropa Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Kosovo, Montenegro, Serbien Østeuropa og Kaukasus Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Moldova, Rusland, Ukraine Middelhavspartnerlande Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Den Palæstinensiske Selvstyremyndighed for Vestbredden og Gazastriben, Syren, Tunesien

15 Ungdomsudvekslinger med nabopartnerlande Hvem kan deltage? Unge mellem 13 og 25 år fra programlande og nabopartnerlande kan deltage i ungdomsudveksling. Projektet Der gælder stort set de samme betingelser som for udvekslinger under aktion 1.1. dog med enkelte forskelle hvad angår partnere og temaer.

16 Inspiration og viden Delaktion 4.3. Uddannelse af personer, der er aktive inden for ungdomsarbejde og ungdomsorganisationer, og oprettelse af netværk.

17 Inspiration og øget kvalitet Aktiviteter der styrker kvaliteten i det nationale og transnationale ungdomsarbejde Følordning (jobshadowing) Forberedendebesøg Evalueringsmøde Studiebesøg Kontaktseminar Seminar Træningskurser Netværk Savner du nye græsgange?

18 Lær dine partnere at kende før I begynder… Et forberedende besøg kan bruges til at møde sine partnere og afprøve samarbejdet i praksis. Derudover har man mulighed for at planlægge sit projekt og udvikle sine ideer. Hvis det er første gang man søger, er det en rigtig god idé at benytte sig af denne mulighed.

19 Projektet Ungdomsinitiativer er projekter, hvor ide, planlægning og gennemførelse ligger hos de unge selv. Projekterne kan beskæftige sig med mange forskellige emner, fx kunst og kultur, miljø etc. Betingelser En gruppe af unge skal bestå af mindst 4 personer. Desuden skal projektet vare mindst 3 og højst 18 måneder inklusiv forberedelse, udførelse af planlagte aktiviteter, evaluering og opfølgende aktiviteter Hvem kan søge? • Grupper af unge i alderen 18-30 år, i særlige tilfælde unge helt ned til 16 år • Foreninger og NGOer. •Men ikke offentlige institutioner Projekttyper Der gives tilskud til to former for projekter: • Nationale ungdomsinitiativer • Transnationale ungdomsinitiativer Ungdomsinitiativer

20 Europafrivillig GIV EN HJÆLPENDE HÅND! Europæiske Volontørtjeneste (EVS) finansierer unges deltagelse i forskellige former for frivilligt arbejde, både inden og uden for EU.

21 Er det besværligt at søge midler? Nej det eneste du skal gøre er: 1.Hent det elektroniske ansøgningsskema fra vores hjemmeside 2.Læs udvalgte dele af ansøgervejledningen

22 Hvordan kommer jeg i gang? Det starter med en god idé… Find partnere Overvej et internationalt kursus… Eller et kontaktseminar… Kig forbi vores hjemmeside og find ansøgningsskemaet Tænk kreativt men realistisk! Får du brug for hjælp undervejs så ring!

23 Hjælp til at komme i gang - Tag på et internationalt kursus eller et kontaktseminar Ungdom: Kontaktseminar i Ukraine Det nationale kontor for programmet Aktive Unge i Storbritannien arrangerer kontaktseminaret "Play Your East II". Seminaret foregår i Odessa, Ukraine den 10. - 14. september 2012. Ansøgningsfrist. 16 juli 2012

24 Brug projektkortet! Hvor kan jeg finde eksempler på hvilke aktiviteter, man kan lave med tilskud fra Aktive Unge? Du finder alle tidligere projekter i projektkortet på www.iu.dk/ungdom

25 Projektkortet

26 Hvordan finder jeg en projektpartner? Du kan søge i den europæiske partnerdatabase www.otlas.eu Vi videreformidler alle henvendelser om partnerskaber på vores hjemmeside www.iu.dk Send os en mail med en beskrivelse af jeres projekt og ønsker til mulige partnere ungdom@iu.dk

27 2012 NYE ANSØGNINGSFRISTER Projektstart Ansøgningsfrist Projektstart 1. februar1. maj og 31. oktober 1. maj 1. august og 31. januar 1. oktober 1. januar og 30. juni HUSK AT ET PROJEKT KAN TIDLIGST STARTE 3 MÅNEDER EFTER ANSØGNINGFRISTEN!!!

28 Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev på www.iu.dk og find os på Facebook Styrelsens Nyhedsbrev Så bliver du automatisk informeret om aktiviteter, nyheder, ændringer

29 Har du spørgsmål Kan du kontakte os på: ungdom@iu.dk Eller direkte på: 72 318 900


Download ppt "Hvor godt kender du Europa?. Hvem kan bruge Aktive Unge? Unge mellem 13-30 år Aktive inden for ungdomsarbejde Vil du gerne lære dine europæiske naboer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google