Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er rådighed? Eget initiativ Krav fra jobcenteret og a-kassen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er rådighed? Eget initiativ Krav fra jobcenteret og a-kassen"— Præsentationens transcript:

1 Hvad er rådighed? Eget initiativ Krav fra jobcenteret og a-kassen
Selvoplevet rådighed Skal kasserne være lige store? Fylder kravene fra jobcenteret mere end de lediges eget initiativ eller bør de? De lediges egen opfattelse af deres egen rådighed er oftest knyttet til deres egen indsats og deres eget initiativ, men kan også være knyttet til kravene fra jobcenteret og i hvor høj grad de ledige opfylder disse krav og konsekvenserne af ikke at opfylde kravene.

2 Hvordan måles rådighed?
Krav fra jobcenteret og a-kassen I hvor høj grad kravene overholdes (rådighedsstatistikken) Eget initiativ Antal ansøgninger Spørgeskemaunder-søgelser (AKU, SFI)

3 Rådighedsstatistikken
Negativ hændelse Jobcenter Rådighedsvurdering irrelevant relevant Ingen sanktion Sanktion Behandling Tilbagemelding til AF A-kasse ( ) ( 2 ) Rådighedsstatistikken

4 Er de ledige til rådighed?
Overholder de ledige Jobcenterets krav? Anm.: Uden underretninger vedrørende ”Manglende oplysninger om CV”. Kilde: Arbejdsdirektoratets rådighedsstatistik. Første halvår 2006. Rådighedsstatistikken i hovedtal. Første halvår   Antal AF-aktiviteter / -tilbud Antal AF-underretninger 38.600 - her af irrelevante 24.000 - heraf under behandling 2.700 - heraf relevante 11.800 - heraf gyldige grunde 4.700 - heraf sanktioner 7.100 - heraf karantæne mv. 1.700 (min. 3 uger uden dagpenge) - heraf mistet dagpengeret 5.500 (2-3 dage i gennemsnit)

5 Er de ledige til rådighed?
Overholder de ledige jobcenterets krav? Anm.: Uden underretninger vedrørende ”Manglende oplysninger om CV”. Kilde: Arbejdsdirektoratets rådighedsstatistik. Første halvår 2006. Rådighedsstatistikkens hovedtal som andele (procent). Første halvår 2006. Antal AF-underretninger ift. AF’s tilbud og aktiviteter 6 Relevante underretninger ift. antal underretninger 38 Gyldige grunde ift. antal relevante 40 Sanktioner ift. relevante underretninger 60 Karantæne mv. ift. antal sanktioner 23 Mistet dagpengeret ift. antal sanktioner 77 Overholdelses af AF’s krav kan ses som: 1) hvor mange AF’s aktiviteter der medfører en underretninger (6 pct. konstant) 2) Hvor mange relevante underretninger der er (38 pct. omtrent konstant) 3) Hvor mange sanktioner, der gives. (60 pct. faldende) Hvor kan sættes ind? Undersøgelser viser, at sanktioner får de ledige i beskæftigelse. Michael Svarers undersøgelse viser 1) de ledige som sanktioneres har højere afgang fra ledighed til beskæftigelse end dem, som ikke sanktioneres 2) at have et sanktionsregime har effekt på afgangen til beskæftigelse (Schweizisk undersøgelse).

6 Er de ledige til rådighed?
Sanktionsandel på a-kasser Sanktioner er det der oftest bruges. Men her er der stor forskel mellem a-kasser. Så eventuelt en indsats overfor a-kassernes administration. Anm.: Uden underretninger vedrørende ”Manglende oplysninger om CV”. Kilde: Arbejdsdirektoratets rådighedsstatistik. Første halvår 2006.

7 Er de ledige til rådighed? Sanktioner og ledighed
Negativ sammenhæng mellem ledighedsniveau og antallet af sanktioner. Spørgsmål om kausaliteten. Kilde: Arbejdsdirektoratets rådighedsstatistik

8 Er de ledige til rådighed? Selvoplevet og målt rådighed
Krav fra jobcenteret og a-kassen. Rådighedsstatistikken. Ca sanktioner om året svarende til 20 pct. af antallet af underretninger og 1 pct. af AF’s aktiviteter. sanktioner fordi den ledige ”Ikke ønskede arbejdet” Selvoplevet rådighed. SFI: Vil De have et arbejde? 21 pct. vil ikke have et arbejde ¼ af virksomhederne vurderer, når de spørges til den sidste henviste ledige, at vedkommende ikke var motiveret (ud af spurgte virksomheder) Der bliver givet omkring sanktioner om året for konkrete negative hændelser, som alle i større eller mindre grad kan være et udtryk for de lediges manglende motivation. Men disse sanktioner gives, når den ledige har gjort noget ”forbudt” – der er altså tale om en konkret hændelse og ikke blot en angivelse af den lediges umiddelbare holdning og forventede handlinger. Antallet af sanktioner kan derfor ikke direkte forbindes til hensigtserklæringerne, som ledige svarer når de adspørges i en undersøgelse. Dertil kommer, at en ting er, hvad man siger, noget andet er ens handling, når AF ringer. SFI undersøgelsen viser også, at i omkring ¼ af de virksomheder, der deltager i undersøgelsen, har den seneste anviste ledige – ifølge virksomheden – ikke været motiveret. Såfremt virksomheden meddeler dette til AF, kan det betyde, at den ledige får en sanktion af typen ”Ønskede ikke arbejdet”. Dem er der omkring af på årsbasis. Dette antal skal ses i forhold til antallet af formidlinger. På årsbasis er der omkring formidlinger til job af mere end 5 dages varighed – hertil kommer formidlinger til job af mindre end 5 dages varighed, som der er langt flere af.


Download ppt "Hvad er rådighed? Eget initiativ Krav fra jobcenteret og a-kassen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google