Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Informationsmøde 23. marts 2011 Fjernvarmeudbygning i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Fjernvarme Møde oplæggene holdes af: Jens Lunding, Thomas C Engell.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Informationsmøde 23. marts 2011 Fjernvarmeudbygning i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Fjernvarme Møde oplæggene holdes af: Jens Lunding, Thomas C Engell."— Præsentationens transcript:

1 Informationsmøde 23. marts 2011 Fjernvarmeudbygning i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Fjernvarme
Møde oplæggene holdes af: Jens Lunding, Thomas C Engell

2 Informationsmøde 23. marts 2011
Formål: Mødet holdes for at informere om fjernvarmeudbygningsprojektet herunder projektforslaget samt for at informere om de kommende ændringer i leveringsbestemmelserne. Agenda: Velkomst ved Gladsaxe Fjernvarme – Hvem er vi Udbygningsplanerne for Gladsaxe Fjernvarme inkl. udbygningen i fase 1 Pause Hvad skal der ske inden fjernvarmen er fremme i varmerummene Hvad skal du være opmærksom på ift. leveringsbestemmelserne Tak for i dag og på snarligt gensyn

3 Velkommen Informationsmøde 23. marts 2011 Ønsket resultat af mødet
Vi ønsker at give jer indblik i grundlaget for projektet Vi ønsker at synliggøre det der skal ske inden vi er fremme med fjernvarmen hos jer Vi ønsker at i forstår indholdet af leveringsbestemmelserne og det de betyder for jer Vi ønsker at i har fået afklaret jeres eventuelle spørgsmål overfor fjernvarmen Velkommen

4 Hvem er vi Informationsmøde 23. marts 2011 Hvem er GF Udbygningsplaner
Processen Leveringsbest. Hvem er vi

5 Informationsmøde 23. marts 2011
Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. Blev udbygget i slutningen af 1980´erne Varmecentralen som er bygget til Høje Gladsaxe bebyggelsen blev inkluderet Størstedelen af varmen bliver leveret via et isoleret rør som forbinder kraftvarmeværkerne i København med Gladsaxe. Fjernvarmen blev udbygget til at forsyne få meget store varmekunder, via varmecentraler ved Mørkhøj, Høje Gladsaxe, Brandstationen samt ved Kildeparken. Efter 1998 er der kun foretaget mindre udvidelser af forsyningsområderne

6 Informationsmøde 23. marts 2011
Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest.

7 Informationsmøde 23. marts 2011
Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. Gladsaxe Fjernvarme er en del af Gladsaxe Kommune – By- og Miljøforvaltningen Gladsaxe Fjernvarme er underlagt Miljøudvalget Der er 14 medarbejdere som udelukkende arbejder med fjernvarme Fjervarmeorganisationen er delt på: - Administrationsteamet - Plan- og projektteamet - Driftsteamet

8 Informationsmøde 23. marts 2011
Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. Driftsregnskab

9 Udbygningsplanerne Informationsmøde 23. marts 2011 Hvem er GF
Processen Leveringsbest. Udbygningsplanerne

10 Udbygning i Gladsaxe 2011-2014 Informationsmøde 23. marts 2011
Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. Udbygning i Gladsaxe

11 Informationsmøde 23. marts 2011
Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. Overordnede formål med projektet: Minimere afhængigheden af fossile brændsler i Gladsaxe Kommune

12 Informationsmøde 23. marts 2011
Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. Overordnede formål med projektet: Minimere udledningen af CO2 i Gladsaxe Kommune ved at konvertere naturgasopvarmning til ”spildvarme” fra elproduktion

13 Informationsmøde 23. marts 2011
Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. Overordnede formål med projektet: Konvertere de største kunder varmekunder først for at opnå en hurtig CO2 reduktion Gladsaxe Fjernvarme

14 Informationsmøde 23. marts 2011
Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. Overordnede formål med projektet: Konvertere kunder med et varmeforbrug større end ca. 50 MWh pr år

15 Konvertere kunder med et varmeforbrug større end ca. 50 MWh pr år
Informationsmøde 23. marts 2011 Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. Overordnede formål med projektet: Minimere afhængigheden af fossile brændsler i Gladsaxe Kommune Minimere udledningen af CO2 i Gladsaxe Kommune ved at konvertere naturgasopvarmning til ”spildvarme” fra elproduktion Konvertere de største kunder varmekunder først for at opnå en hurtig CO2 reduktion Konvertere kunder med et varmeforbrug større end ca. 50 MWh pr år

16 Udbygning i Gladsaxe 2011-2014 Informationsmøde 23. marts 2011
Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. Udbygning i Gladsaxe

17 Udbygning - 1 fase Projektforslaget Ka´ det betale sig?
Informationsmøde 23. marts 2011 Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. Udbygning - 1 fase Projektforslaget Ka´ det betale sig?

18 Informationsmøde 23. marts 2011
Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. Hvordan kan områderne udbygges?

19 Informationsmøde 23. marts 2011
Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest.

20 Informationsmøde 23. marts 2011
Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest.

21 Hvilke rør skal lægges? Informationsmøde 23. marts 2011 Hvem er GF
Udbygningsplaner Processen Leveringsbest.

22 Hvor skal varmen komme fra?
Informationsmøde 23. marts 2011 Hvor skal varmen komme fra? Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest.

23 Andre forudsætninger for projektet?
Informationsmøde 23. marts 2011 Andre forudsætninger for projektet? Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest.

24 Kan det betale sig for Kunderne?
Informationsmøde 23. marts 2011 Kan det betale sig for Kunderne? Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest.

25 Kan det betale sig for samfundet?
Informationsmøde 23. marts 2011 Kan det betale sig for samfundet? Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest.

26 Pause Informationsmøde 23. marts 2011 Hvem er GF Udbygningsplaner
Processen Leveringsbest. Pause

27 Hvad skal der ske inden fjernvarmen er fremme ?
Informationsmøde 23. marts 2011 Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. Hvad skal der ske inden fjernvarmen er fremme ?

28 Informationsmøde 23. marts 2011
Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. 1 Indledende undersøgelser Hvem er potentielle kunder i et område 2 Kundekontakt Kontakte kunderne, gennemgå kundeanlæg og indgå tilslutningsaftaler 3 Projektforslag Udarbejdelse af projektgrundlag og økonomiske udredninger, Myndighedsgodkendelse 4 Arealafståelse Aftaler om ledningsplacering og tinglysning af fordelingsledningerne 5 Leveringsaftaler Udarbejdelse af leveringsaftaler med alle kunderne 6 Detailprojektering - (projektering af kundeanlæg) Udarbejdelse af endelige planer for hele projektet, stikledningsplacering, trafikregulering, mv. 7 Anlægsarbejder igangsættes - (kunderne ombygger deres varmerum) Gravemaskinerne ruller ud og rørene lægges. 8 Kundeanlæg godkendes af Gladsaxe Fjervarme Kundernes vvs installatør får fjernvarmeinstallationen godkendt hos GF. GF åbner for varmen. 9 HMN afbryder for Gasrørene HMN kommer og afbryder for gasledningerne til kunderne, hvis der ikke opretholdes kogegas

29 Informationsmøde 23. marts 2011
Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. 1 Indledende undersøgelser Hvem er potentielle kunder i et område 2 Kundekontakt Kontakte kunderne, gennemgå kundeanlæg og indgå tilslutningsaftaler 3 Projektforslag Udarbejdelse af projektgrundlag og økonomiske udredninger, Myndighedsgodkendelse 4 Arealafståelse Aftaler om ledningsplacering og tinglysning af fordelingsledningerne 5 Leveringsaftaler Udarbejdelse af leveringsaftaler med alle kunderne 6 Detailprojektering – (projektering af kundeanlæg) Udarbejdelse af endelige planer for hele projektet, stikledningsplacering, trafikregulering, mv. 7 Anlægsarbejder igangsættes – (kunderne ombygger deres varmerum) Gravemaskinerne ruller ud og rørene lægges. 8 Kundeanlæg godkendes af Gladsaxe Fjervarme Kundernes vvs installatør får fjernvarmeinstallationen godkendt hos GF. GF åbner for varmen. 9 HMN afbryder for Gasrørene HMN kommer og afbryder for gasledningerne til kunderne, hvis der ikke opretholdes kogegas

30 Leveringsbestemmelser
Informationsmøde 23. marts 2011 Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. Leveringsbestemmelser

31 Informationsmøde 23. marts 2011
Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. Leveringsbestemmelsernes indhold ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING § 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE FOR LEVERINGSBESTEMMELSER § 2 ETABLERING OG ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING § 3 FJERNVARMELEVERING, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE § 4 PRISER OG BETALING § 5 TEKNISKE FORHOLD § 6 ANSVAR OG FORSIKRING § 7 EJERSKIFTE § 8 UDTRÆDELSESVILKÅR TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING  § 9 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER § 10 ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING § 11 UDFØRELSE AF INSTALLATIONSARBEJDE § 12 ETABLERING AF MÅLEUDSTYR § 13 PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER § 14 TILSLUTNINGSARRANGEMENT § 15 RØRLEDNINGER PÅ PRIMÆRSIDEN § 16 NATSÆNKNING § 17 ISOLERING § 18 TRYKPRØVNING OG IDRIFTSÆTTELSE § 19 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF VARMEINSTALLATIONEN § 20 MÅLING AF FJERNVARMEFORBRUG

32 Informationsmøde 23. marts 2011
Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. Tari Takststruktur: Baserer sig på ”hvile i sig selv” princippet Prisen korrigeres årligt 1. januar Prisen er sammensat af tre elementer - Variabelpris: Den pris GF giver for varmen (ca. 2/3 af prisen) - Fast afgift: De fast omkostninger GF har + afskrivninger - Afkølingstarif: Merpris ved dårlig afkøling – Mindre pris ved god afkøling Priserne eftervises årligt at en ekstern revisor, og revisionsrapporten offentliggøres på hjemmesiden . For 2010 er det ”PWC” Varmen betales månedligt bagud

33 Informationsmøde 23. marts 2011
Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. Markedsføring Tariffer i 2011:

34 Informationsmøde 23. marts 2011
Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. Kundekontakt Udtrædelse: Ved udtræden af selskabet ”rydder man op efter sig økonomisk”. NB: Udtræden er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger. Ved udtrædelse skal følgende betales: Skyldige beløb Udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende GF GF’s omkostninger ved eventuel fjernelse af selskabets ledninger. Kunder der er indtrådt efter 01. januar 2010 skal yderligere betale : Den udtrædendes andel af GF’s anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af den udtrædende EJER’s andel af selskabets samlede registrerede tilslutningsværd i regnskabsåret inden opsigelsen

35 Informationsmøde 23. marts 2011
Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. Kundekontakt Leveringssted: Leveringsstedet for fjernvarme er ved hovedhanerne umiddelbart indenfor ydermurene. For mindre stikledninger i skab ved bygningsfacade efter nærmere aftale. GF udfører installation af hovedhanerne. Fjernvarmestikledninger til og med hovedhaner er GF’s ejendom og betjenes og vedligeholdes af GF, som til enhver tid skal have adgang til at foretage de fornødne eftersyn, reparationer o. lign GF er ikke ansvarlig for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab hos FORBRUGER, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra GF’s side. FORBRUGER opfordres derfor til at tegne driftstabsforsikring.

36 Informationsmøde 23. marts 2011
Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. Arealafståelse Placering af fordelingsledninger: Fjernvarmeledninger som forsyninger flere kunder tinglyses på ejendommen på de lægges. Aftaler om ledningsplacering aftales med ejeren Alle omkostninger ifm. tinglysningen afholdes af Gladsaxe Fjernvarme

37 Informationsmøde 23. marts 2011
Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. Leveringsaftaler Leveringsaftale: GF leverer varme inden for den anførte varmemængde- /tilslutningseffekt der fremgår af ”Aftale om tilslutning til fjernvarme” og er forpligtet til efter bedste evne at sikre den normale forsyning på en driftsteknisk forsvarlig måde. FORBRUGER forpligter sig til at købe ejendommens energiforbrug til opvarmning på de i nærværende leveringsbetingelser angivne vilkår, i videst mulig omfang GF fremsender leveringsaftalen, sammen med ”opsigelse af Gasaftale”, som GF videreformidler til HMN.

38 Informationsmøde 23. marts 2011
Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. Detailprojektering - (projektering af kundeanlæg) Placering af stikledning Det er ikke tilladt EJER at bygge oven på stikledningen eller at ændre terræn over/omkring stikledningen i væsentligt omfang uden tilladelse fra GF. Ejeren kontaktes for at den endelige placering af stikledningen kan placeres. Stikledningen skal placeres så afstanden mellem fordelingsledningen og varmerummets tilslutning bliver så kort som mulig. Der udføres normalt kun én stikledning pr. matrikel. Såfremt EJER har særlige ønsker vedrørende leveringsforhold og installation, betaler denne evt. meromkostninger i forbindelse med at disse ønsker tilgodeses. Efter at ejendommens stikledning er etableret tilfyldes det opgravede areal, asfalt belægning retableres, optagne fliser og planter nedlægges og evt. græs retableres med græsfrø. EJER må selv sørge for øvrig udvendig retablering, herunder plantning af nye træer og buske samt indvendig retablering af klinker, fliser, stiftmosaik, trægulv eller anden belægning.

39 Informationsmøde 23. marts 2011
Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. Detailprojektering - (projektering af kundeanlæg) Placering af måler: GF udleverer måler eller passtykke for måler samt følerlommer til INSTALLATØREN. Disse anbringes af INSTALLATØREN efter GF’s anvisning. Fri plads foran måleren skal minimum være 60 cm og i øvrige retninger 30 cm Måleudstyret ejes og vedligeholdes af GF. Ved målere tilsluttet 230V-nettet betaler FORBRUGEREN elforbruget. Eltilslutning skal være uafbrydelig, eller på samme gruppe som TILSLUTNINGSANLÆG. Alle kunder i ”fase 1” får målere som tilsluttes 230V-nettet Adgang til varmerum: For anlæg over 250 kW skal rummene holdes aflåst. FORBRUGER udleverer nøgler, der placeres i udvendig nøgleboks, monteret af GF, eller dobbelt låsesystem.

40 Informationsmøde 23. marts 2011
Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. Detailprojektering - (projektering af kundeanlæg) Dimensioneringstemperaturer mv. Fremløbstemperaturen kan i perioder komme op på 120 oC. GF kan ikke garantere problemfri drift af gennemstrømningsvandvarmere og anbefaler derfor brug af beholderløsninger.

41 Informationsmøde 23. marts 2011
Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. Fra hovedventiler til veksler Arbejder på ejendommens TILSLUTNINGSANLÆG skal udføres af firmaer med autorisation som VVS-installatør. Varmeinstallationer, der tilsluttes GF’s ledningsnet, skal udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer, standarder og de nærmere anvisninger fremgår af bilag i everingsbestemmelserne Det anbefales, at der altid anvendes units og pumper, som er A- mærket eller energimæssigt er bedre end A-mærkning.

42 Informationsmøde 23. marts 2011
Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. Vekslerinstallationen Tilslutnings/veksler -anlæg, som forbinder fjernvarmeforsyningen med forbrugerens varmeinstallation, bør så vidt muligt udføres med standardunits, der opfylder dimensioneringskravene i leveringsbestemmelserne Det anbefales, at der altid anvendes units og pumper, som er A-mærket eller energimæssigt er bedre end A-mærkning. Større anlæg og anlæg, der ikke kan udføres med standardunits, skal principielt udføres om vist på GF’s principdiagram. Installationer til varmt brugsvand skal som minimum kunne overholde dimensioneringskravet til afkøling. I henhold til Bygningsreglementerne skal varmeinstallationer, herunder rørledninger og beholdere, isoleres mod varmetab.

43 Informationsmøde 23. marts 2011
Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. Kundeanlæg godkendes af Gladsaxe Fjervarme Godkendelse af anlæg Enhver nytilslutning eller udvidelse af en varmeinstallation, der tilsluttes på primærsiden, skal af INSTALLATØREN trykprøves inden tilslutningen . Samlinger på rørledninger må ikke isoleres, indmures eller på anden måde tildækkes, før trykprøve er foretaget. Trykprøve foretages i overværelse af en repræsentant fra GF. Såfremt denne i forbindelse med trykprøven bliver bekendt med fejl og mangler i øvrigt ved varmeinstallationen, er repræsentanten forpligtet til at påtale disse. Efter anlægget er godkendt af GF, fjernes hovedventilernes plombering og der kan aftages fjernvarme.

44 Informationsmøde 23. marts 2011
Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. HMN afbryder for Gasrørene Enhver afbrydelse af en gasinstallation skal foretages af en autoriseret INSTALLATØR. Installatøren skal sikre gasinstallationen afmeldt og returnere gasmåleren til HMN. Installatøren skal koordinere afbrydelsen af naturgas stikledningen med HMN.

45 Informationsmøde 23. marts 2011
Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen Det påhviler INSTALLATØREN i forbindelse med aflevering at sørge for en omhyggelig indregulering af den samlede varmeinstallation (inkl. radiatortermostatventiler, gulvvarmekreds og evt. pumpe), således at optimal afkøling af fjernvarmevandet opnås, og at instruere FORBRUGER om varmeinstallationens drift. FORBRUGER kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling til GF forlange at få måleren afprøvet. Hvis den ved afprøvningen konstaterede måleafvigelse er større end de fastsatte grænser, afholdes samtlige omkostninger i forbindelse med målerafprøvningen af GF Hvis installationens afkøling er dårligere end 35 grader forbeholder GF sig ret til at lade varmeinstallationen gennemgå af en installatør/rådgiver, med henblik på at påviser muligheder for at optimere afkølingen. .

46 tak for at i ville bruge et par timer i selskab med os
Informationsmøde 23. marts 2011 Hvem er GF Udbygningsplaner Processen Leveringsbest. tak for at i ville bruge et par timer i selskab med os

47 Tak for i dag Informationsmøde 23. marts 2011 Ønsket resultat af mødet
Vi håber i har fået et indblik i grundlaget for projektet Vi håber i har fået viden om de ting i bør være opmærksomme på, inden vi er fremme med fjernvarmen Vi håber at i forstår indholdet af leveringsbestemmelserne og det de betyder for jer Vi håber at i har fået afklaret jeres spørgsmål overfor fjernvarmen Tak for i dag


Download ppt "Informationsmøde 23. marts 2011 Fjernvarmeudbygning i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Fjernvarme Møde oplæggene holdes af: Jens Lunding, Thomas C Engell."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google