Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Betydningen af uformelle og formelle mentorskaber på karrierevejen Birgitte Bruun Kvinfo/Syddansk Universitet 6. oktober 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Betydningen af uformelle og formelle mentorskaber på karrierevejen Birgitte Bruun Kvinfo/Syddansk Universitet 6. oktober 2007."— Præsentationens transcript:

1 Betydningen af uformelle og formelle mentorskaber på karrierevejen Birgitte Bruun Kvinfo/Syddansk Universitet 6. oktober 2007

2 Lidt om Nykredit… •Danmarks største realkreditinstitut •Bank, forsikring & ejendomsmæglerselskab •Investering & Pension •En af de største udbydere af obligationer i Europa •Ca. 3500 medarbejdere

3 Lidt om mig •56 år •35 år i Nykredit •Mange forskellige jobs •Chef for ca. 180 medarbejdere beskæftiget med drift, support og udvikling •Formand for arbejdsgruppen Karriere, køn og kultur •Erfaring med mentorordninger: –mentee (formelt/uformelt) –mentor (formelt/uformelt) –igangsætter af flere forskellige ordninger

4 Uformelle/formelle mentorskaber Eneste forskel er, at de formelle mentorskaber er underkastet en udefra bestemt struktur Udbyttet af uformelle mentorskaber afhænger i større udstrækning af mentee og mentor og deres evne til at målrette dialogen.

5 Karriere, køn og kultur •Arbejdsgruppen Karriere, Køn og Kultur (i daglig tale kaldt 3K) blev stiftet i 1996, som følge af en undren over, hvorfor Nykredit havde så få kvinder i lederstillinger. •Har reference til Koncernsamarbejdsudvalget. •10 medlemmer i gruppen – fire mænd, bred repræsentation af organisationen og den faglige organisation. •Fik som opgave at komme med forslag til initiativer, som kan øge andelen af kvinder i ledelse.

6 Initiativer •Medarbejderundersøgelser •Revideret personalepolitik •Nyt udviklingssamtalesystem •Før-lederforløb (50/50%) •Mentorordninger (internt/eksternt) •Netværksgrupper •Input til ledelsesværdier •Input til kerneværdier •Perspektiver i jobbet •Tilbage i jobbet-program •Asynkrone karrierekurver •Uforpligtende tests •Samarbejde med andre virksomheder •Analyser •VIFA-projekt •Gå hjem-møder, artikler •Debat - debat - debat

7 Analyse af lederlivet m/k i Nykredit Viden om: • Hvad fremmer og hæmmer kvinders adgang til lederposter i Nykredit? • Hvorfor vælger kvinder at blive ledere? • Hvad forhindrer kvinders ledelseskarriere? • Fortællinger om lederliv og karriere • Ideer til arbejdet med at få flere kvindelig ledere Rapporten er tilgængelig på www.lige.dk

8 Indsatser som følge af analysen Intern mentorordning •Erfarne ledere hjælper nye, unge ledere m/k •Adgang til viden, erfaring, sparring og netværk. •Mentor og mentee sammensat således at parterne er organisatorisk placeret så langt fra hinanden som muligt. •Der må gerne være stor forskel i personlighedstype •Siden 2003 ca. 50 par. •Ordningen er netop blevet evalueret – gøres større og bredere og integreres i Nykredits ledelsesprogram.

9 Mentorskab Udgangspunkt: Mentees behov! Der er 2 vindere: Mentee og mentor En mentor er en person, der i dialog med et andet menneske er i stand til at udfordre og påvirke den anden i relation personlig udvikling, integritet og nytænkning. Det stiller store krav til mentoren (og til udvælgelsen af kompetente mentorer).

10 Matchningsprocessen Vigtigst af alt er forskellighed - organisatorisk niveau - erfaring - funktion - personlighed - kultur - alder - køn - uddannelsesmæssig baggrund Ved eksterne ordninger også branche, sektor m.v.

11 Karriereveje er ikke kun ledelse I Nykredit arbejder vi med mange forskellige mentorordninger i relation til karriere: Intern ordning for nye ledere Føl-ordning for potentielle ledere Ekstern ordning for mere erfarne ledere Integrationsprojekt m/indbygget mentorordning Nyt Netværk (mentorordning for jobsøgende med anden etnisk baggrund) Udvekslingsprojekt (offentlige/private virksomheder)

12 Omvendt mentorordning Udvikling af mangfoldighedsledelse: Nye perspektiver, øget rummelighed og forståelse for behovet for udvikling af lederrollen. Få tilbudt en mentor - fra en anden kultur - fra en anden (yngre) generation - fra en anden verden (som nogle af dine medarbejdere også er en del af). - uden filter -

13 Største gevinst Få brudt fastlåste tankerækker via helt uventede og anderledes spørgsmål fra din mentor ?

14 Hvordan er det så gået? 3500 Medarbejdere (49% kvinder)

15 Den alenlange gevinstliste i uddrag Ledelsesmæssig øvebane Sparring om mest påtrængende problemstillinger Del i mentors erfaring Del i mentors netværk Nye/anderledes vinkler på ledelsesbegrebet Inspiration Nytænkning (egen) Støtte Fælleskab (i stedet for ensomhed) Selvindsigt Aflivning af myter Rummelighed Afklaring - - En gave til karrieren!

16 Kulturudvikling Større tolerance (samtale fremmer forståelsen) Afmystificering af ledelsesopgaven Udvikling af lederrollen Videndeling Nytænkning Mindre stress Mentorordninger medvirker til….

17


Download ppt "Betydningen af uformelle og formelle mentorskaber på karrierevejen Birgitte Bruun Kvinfo/Syddansk Universitet 6. oktober 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google