Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Project €uropean Financial Advisor At indføre kompetencebaserede kvalifikationer i den europæiske finanssektor til fremme af harmoniseringen af finansrådgiveres.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Project €uropean Financial Advisor At indføre kompetencebaserede kvalifikationer i den europæiske finanssektor til fremme af harmoniseringen af finansrådgiveres."— Præsentationens transcript:

1 Project €uropean Financial Advisor At indføre kompetencebaserede kvalifikationer i den europæiske finanssektor til fremme af harmoniseringen af finansrådgiveres uddannelse og kvalifikationer på tværs af Europa ved at etablere en model i form af en referenceramme for kernekompetencer samt vurderinger af uddannelseskompetencer for uddannelsen som “European Financial Advisor”. MÅL:

2 Formål •at definere kernekompetencerne for European Financial Advisor •at skabe et interaktivt værktøj til vurdering af uddannelseskompetencer •at udvikle en selvbærende implementeringsstrategi for den nye samlede kompetenceuddannelse •at værdiforøge produkterne ved hjælp af en konference og formidling

3 Aktiviteter [Resultater]: •Aktiviteter [Resultater]: •1. Projektledelse [projektmøder, kontrakter, midtvejsrapporter] •2. Gennemgang af eksisterende kvalifikationer for finansplanlæggere på tværs af Europa [debatoplæg med sammenligning og kontrastering af kvalifikationer] •3. Definere kernekompetencerne for European Financial Advisor [erhvervskompetencestandarder] •4. Oprettelse af en hjemmeside med tilbud om referencerammen for kernekompetencer og værktøj til vurdering af uddannelseskompetencer [hjemmeside] •5. Udvikling af den samlede kompetenceuddannelse for European Financial Advisor [European Financial Advisor’s uddannelse] •6. Etablering af uddannelse for European Financial Advisor [virksomhedsplan, anbefalinger til opbygning af institutioner, implementeringsplan]

4 Aktiviteter [Resultater]: •7. Inkorporering af €FA uddannelsen som European Financial Advisor i Københavnsprocessen [placeres i EQF, ECVE++xlzlT, tillæg til uddannelsesbeviser, cirkulær 35, status for fælles platforme] •8. Afholdelse af konference om European Financial Advisor’s kvalifikationer [konference] •9. Værdiforøgelse af projektresultater [formidling inden for partnerlande, formidling til ikke-partnerlande, tilkobling til ISO standarder, udvikle opkobling/plan for relateret sektor (forsikring, investering m.m); oversættelse til partneres sprog] •10. Evaluering

5 PARTNERE •1. Holland: €uropean Financial Planning Association (€FPA, erhvervsuddannelseskvalificeringsorgan), kontrahent, teknisk retning, hovedaktiviteter 1,5,8,9, formidling til Benelux •www.efpa−Europa.org •2. UK: CamProf (SMV, rådgivning om standarder), international koordinator, hovedaktiviteter 7,9 •www.CamProf.com •3. Danmark: Finansrådet (DBA, erhvervsfaglig institution), hovedaktiviteter 2,3, formidling til nordiske lande •www.finansraadet.dk •4. Tyskland: Vereinigung für Bankberufs−bildung e.V. (VBB, sektoruddannelsessammenslutning) formidling til tysktalende lande •5. Spanien: Asociación Española de Asesores y Planificadores Financiero−Patrimoniales (AEAPFP, erhvervsstandardorgan), hovedaktivitet 6, formidling til spansk-portugisisktalende lande •www.efpa.es •6. Italien: Associazione nazionale promotori finanziari (ANASF, erhvervsregistreringsorgan), hovedaktivitet 10, formidling til Grækenland, •Cypern •www.anasf.it •7. Polen: Warszawski Instytut Bankowo[ci (WIB, udbyder af sektorerhvervsuddannelser), formidling til slavisktalende baltiske lande •www.wib.pl •8. Polen: Wy|sza SzkoBa Finansów i Bankowo[ci (WSFIB, privat universitet), hovedaktivitet 4 •www.wsfib.pl •9. UK: Financial Sector Skills Council (FSSC) (statsstøttet sektororganisation), deltagelse i aktivitet 3, engelsk redigering, formidling til anglofone lande •www.fssc.org.uk


Download ppt "Project €uropean Financial Advisor At indføre kompetencebaserede kvalifikationer i den europæiske finanssektor til fremme af harmoniseringen af finansrådgiveres."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google