Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Faglig organisering af unge

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Faglig organisering af unge"— Præsentationens transcript:

1 Faglig organisering af unge

2 Hvad er Dansk Metal Fagligt fællesskab for mennesker med mekanisk, teknisk, elektronisk og informationsteknologisk forståelse. Dansk Metal har medlemmer (januar 2011) - heraf cirka lærlinge. Etableret i 1888. Overenskomstbærende forbund. Uddannelsesforbund – 96 erhvervsuddannelser Medlem af LO (Landsorganisationen)

3 Forberedelse til arbejdsmarkedet
HalLO kampagne – lokale TR og afd. Oplyser folkeskolens ældste elever (14-16 år) om: Erhvervsuddannelserne Arbejdsmiljø Fagbevægelsens rolle Regler og rettigheder Fritidsjob

4 Hvem bestemmer på uddannelserne?

5 Hvorfor skolebesøg Dansk Metals besøg på erhvervsskoler er primært, at give eleverne en bred orientering om erhvervsuddannelserne, samt de rettigheder og pligter, de har som elever. Informerer grundlæggende om bl.a. strukturen i erhvervsuddannelserne - bl.a. de faglige udvalg, lokale uddannelsesudvalg og erhvervsskolebestyrelserne. Samt Dansk Metals rolle i relation til disse enheder. Ydermere informeres eleverne om, hvilke muligheder og rettigheder de har for at etablere sig på erhvervsskolen - både i bestyrelsen og i de lokale uddannelsesudvalg.

6 Hvorfor skolebesøg Det er essentielt, at vi har mulighed for at informere eleverne på skolerne, idet vi her på et uformelt plan når ud til samtlige elever, sådan at eleverne bliver opmærksomme på, at de kan kontakte os, hvis der på et tidspunkt opstår et problem i relation til deres arbejdsplads. Herud over er denne form for uformel kommunikation værdifuld for os, idet vi her får væsentlige input til vores arbejde i de faglige udvalg.

7 Organisering – Hvad gør vi?
Agitation er en påvirkningsmåde, der fortrinsvis foregår mundtligt. Det bruges gerne, når et budskab formidles enkelt og i en sådan form, at modtageren følelsesmæssigt rives med. Det er samtalerne der flytter personen. Solidaritets og ansvarsfølelsen skal skabes. Individualist følelsen skal ”nedbrydes”.

8 Skolebesøg Hver agitator aftaler individuelt besøg med de enkelte tekniske skoler. Lokal afdelinger tilslutter sig. Dækker ca. 15 skoler – ca. 250 besøg pr. agitator Besøger Grundforløb. Første Hovedforløb Sidste Hovedforløb.

9 Grundforløb Hvad er en fagforening.
Hvad kan en fagforening hjælpe med. Præsentation af Dansk Metal. Hvad er en overenskomst. Hvem bestemmer hvad vi laver på vores uddannelser. Hvorfor vælge en uddannelse - hvilke ”forcer” opnår man. Hvordan fungere en arbejdsplads og hvordan søger man læreplads. Basale overenskomstbestemmelser: Minimumsløn, ferie og feriepenge, Kørekort osv. Arbejdsmiljø og sikkerhed. Uddeling af materialer m.m. – Der er gratis medlemskab af Dansk Metal på grundforløb. Spørgsmål. (Evt. forklaring for voksenlærlinge og deres ”regler”)

10 Hovedforløb Kort gennemgang af fagforening, Dansk Metal og overenskomst. Hvad kan Dansk Metal hjælpe med. Minimumsløn. Lønstigning – hvornår og hvordan stiger man i løn. Ferie – hvordan man optjener og afholder m.m. Fridage og løn på disse dage – hvis man bliver kaldt på arbejde. Overarbejde, samt betaling for dette. Feriefridage og helligdage. Sygdom. Forsikring. A-kasse. Kørekort – hvis uddannelsen kræver dette. Pension – hvis der er elever med krav på dette. Spørgsmål og uddeling af materiale.

11 Organisering Under besøg deles indmeldelsesblanketter ud og ”Den lille hjælper”. Det fremgår tydeligt at det er frivilligt. Gratis medlemskab på grundforløb. Dansk Metal tilbyder billig fritidsulykke-forsikring mm. Gratis medlemskab af A-kasse – hele praktiktiden. Fællesskab og sociale aktiviteter.

12 Hjælper det vi gør? Indtag på uddannelser under Dansk Metal: personer. Heraf er ca betalende medlemmer (Lærlinge) i Dansk Metal. 90% af disse bliver i forbundet efter endt lære tid. Hjælper indsatsen med ungdomsagitatorer? Organisationsgrad er fra 2003 til 2011 steget fra 40% til 80%. Hvor mange bliver fra Gratis medlemskab (Grundforløb) til betalende medlemmer (Hovedforløb): Der er ca. et indtag på 2000 elever, hvoraf de 1150 elever fortsætter som betalende medlemmer.

13 Hvad får man? Uddannelse af tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsentanter LO-plus rabat ordning. Forbundsdag-penge/ Gratis A-kasse. Overenskomst. Efteruddannelse. Job hjælp.

14 Organisering – Hvad er vi oppe imod?
Unge er mere individualistiske, og som følge deraf uinteresserede i kollektiv organisering. Fagbevægelsen antages ikke som en nødvendig medspiller. Fagbevægelsen ses som et ”generationsfænomen”. ”De gule” fagforeninger. ”Stiftelse af familie og bo” (Omkring år.)

15 Medlemsfastholdelse Medlemskontakten:
2 ansatte ringer medlemmer, op efter oplysninger om udmeldelse af Forbundet. Fyraftens arrangementer. CDM system: Automatisk pc-program som sender mail ud vedrørende: Nye kursus indenfor bestemte fag eks. Auto. Ændringer i lokaloverenskomster. Fødselsdag og jubilæum. Arrangementer indenfor bestemte brancher. Ændringer indenfor ens eget fag – derfor er medlemmerne branche opdelt.

16 Ungdoms events Besøg på virksomheder – indenlandske og udenlandske.
Danmarks hurtigste bil. Årets lærling. Kursus på Metalskolen. LO sommer camp. Speedway Grandprix. Gokart turnering.

17 Spørgsmål


Download ppt "Faglig organisering af unge"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google