Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Codan A/S 1. halvår 2000 Presse- og analytikermøde torsdag den 3. august 2000.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Codan A/S 1. halvår 2000 Presse- og analytikermøde torsdag den 3. august 2000."— Præsentationens transcript:

1 Codan A/S 1. halvår 2000 Presse- og analytikermøde torsdag den 3. august 2000

2 2 AUG2000/LOS/JFK Presse- og analytikermøde, torsdag den 3. august 2000 Codan A/S - 1. halvår 2000Agenda u Væsentlige begivenheder 1. halvår u Codan-koncernens resultat ã Koncernoverblik ã Dansk skadeforsikring ã Svensk forsikring ã Dansk livs- og pensionsforsikring ã Litauisk forsikring u Forventning til 2000 u Spørgsmål

3 3 AUG2000/LOS/JFK Presse- og analytikermøde, torsdag den 3. august 2000 Codan A/S - 1. halvår 2000 Væsentlige begivenheder i 1. halvår u Nedlæggelse af ca. 275 stillinger i Danmark  200 administrative stillinger (1.700 Ü 1.500 stillinger)  75 assurandører ( 400 Ü 325 stillinger) ã Hensættelse til fratrædelsesomkostninger udgør 40 mio.kr. u Stormen ã Indirekte påvirkning af halvårsresultat ã Mulig tvist om reassurancedækning på større enkeltskade u Ekstraordinært tab på 210 mio.kr. i Trygg-Hansas norske filial

4 4 AUG2000/LOS/JFK Presse- og analytikermøde, torsdag den 3. august 2000 Codan A/S - 1. halvår 2000 Væsentlige begivenheder i 1. halvår u Perioden præget af store forandringer i Danmark og Sverige ã Integration i Danmark og Sverige ã Ny salgsorganisation i Danmark u Udvidelse af distributionskanaler ã Lokale Pengeinstitutter ã Strategiske alliancer om udnyttelse af internettet u Salg af 28% af aktierne i koncernens litauiske selskab ã Realiserer mindre gevinst og ejer herefter 51% af selskabet

5 5 AUG2000/LOS/JFK Presse- og analytikermøde, torsdag den 3. august 2000 Codan A/S - 1. halvår 2000 Koncernoverblik 1. halvår i hovedtal Mio.kr. 1. halvår 2000 1999Året1999 Forsikringsresultat, dansk skadeforsikring Forsikringsresultat, svensk skadeforsikring Forsikringsresultat, litauisk skadeforsikring Forsikringsresultat, skadeforsikring i alt Resultat af livsforsikring i alt InvesteringsvirksomhedAndet Resultat før skat, goodwill og ekstraordinære forhold ekstraordinære forhold Afskrivning af goodwill Ekstraordinære forhold Skat Periodens resultat -55-30-9-9473355-13321-94-100-309789109867392-22535-9--5047698-118-16-36164923-105946-82-48912

6 6 AUG2000/LOS/JFK Presse- og analytikermøde, torsdag den 3. august 2000 Codan A/S - 1. halvår 2000 Koncernoverblik Kommentarer til halvårsresultatet u Dansk forsikring ã Utilfredsstillende resultat i skadeforsikring u stigning i erstatningsprocenter, specielt i erhvervsbrancher u omkostninger fortsat for høje ã Resultat af livsforsikring som forventet ã Pæn præmiefremgang i pension ã Meget tilfredsstillende investeringsafkast u Svensk forsikring ã Forsikringsresultat som forventet ã Positiv udvikling i erstatningsprocenten på bilbrancher ã Omkostninger fortsat påvirket af omstrukturering og udskillelse fra SEB u Norsk forsikring ã Ekstraordinært tab på enkeltaftale u Litauisk forsikring ã Resultat som forventet

7 7 AUG2000/LOS/JFK Presse- og analytikermøde, torsdag den 3. august 2000 Codan A/S - 1. halvår 2000 Koncernoverblik Afkast egenkapital 1. halvår Dansk Skadeforsikring ekskl. Codan A/S Svensk Skadeforsikring ekskl. norsk filial Lietuvos Draudimas Skade (79%/51%-andel) Haffina mv. Skadeforsikring i alt Liv og Pension Danmark Unit Linked Liv Norge Lietuvos Draudimas Liv (79%/51%-andel) Codan A/S Total før skat og goodwillafskrivninger Trygg-Hansa, Norge Total efter skat og før goodwillafskrivninger Total efter skat og goodwillafskrivninger Afkastegenkapital på årsbasis Reguleretegenkapitalprimo Resultat før skat og goodwill- afskrivninger Mio.kr. 1.8052.20695254.1311.8381434331.2847.3348.9268.926253010562500018100-0,618,317,10,09,97,9-70,5-5,137,823,611,74,32,2 % ford. Mio.kr. Afkast % p.a. -52028020573-56152430-21019197472048170135100

8 8 AUG2000/LOS/JFK Presse- og analytikermøde, torsdag den 3. august 2000 Codan A/S - 1. halvår 2000 Koncernoverblik Nøgletal pr. aktie Børskurs pr. aktie ultimo Indre værdi pr. aktie Børskurs/indre værdi Egenkapitalforrentning, p.a. Resultat pr. aktie Udbytte pr. aktie Antal aktier a 100 kr. 1999 561*9880,57*11,5%12130,0*9.042.260 1. halvår 2000 5399980,542,2%11-9.042.260 1996 7558460,8919,5%15222,56.781.695 1997 9319351,0012,5%11122,56.781.695 1998 7229950,739,2%8930,06.781.695 Nøgletallene for 1996-1998 er korrigeret for kapitaludvidelsen i efteråret 1999 * Aktier med ret til udbytte for 1999. Kursen på aktier uden ret til udbytte for 1999 udgør 530

9 9 AUG2000/LOS/JFK Presse- og analytikermøde, torsdag den 3. august 2000 Codan A/S - 1. halvår 2000 1. halvår 1999 1.962 -1.345 1.716 74 -1.224 9 -486 - 89 68,6 27,1 71,3 Mio.kr. Præmieindtægter, brutto Erstatningsudgifter, brutto For egen regning: Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Rabatter samt andre tab og gevinster Forsikringsmæssige driftsomkostninger Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Bruttoerstatningsprocent Bruttoomkostningsprocent Nettoerstatningsprocent Nettoomkostningsprocent 1999 3.962 -4.184 3.454 220 -2.626 1 -991 40 98 105,6 27,5 76,0 28,728,3 1. halvår 2000 2.073 -1.835 1.801 150 -1.436 6 -616 - -95 88,5 31,6 79,7 34,2 Dansk skadeforsikring Forsikringsresultat

10 10 AUG2000/LOS/JFK Presse- og analytikermøde, torsdag den 3. august 2000 Codan A/S - 1. halvår 2000 Dansk Skadeforsikring Kommentarer til halvårsresultatet u Utilfredsstillende forsikringsresultat ã Nettoerstatningsprocent udgør 79,7(76,0 i 1999 og 71,3 i 1. halvår 1999) u Privatbrancher: 77(77 i 1999 og 74 i 1. halvår 1999) u Erhvervsbrancher: 85(80 i 1999 og 75 i 1. halvår 1999) u Marine og specialbrancher fortsat tilfredsstillende, dog ikke på samme høje niveau som tidligere ã Nettoomkostningsprocent på 34,2 u 40 mio. kr. i fratrædelsesomkostninger u Indregning af Trygg-Hansa-filial i Danmark u Øgede udgifter til salg u Mindre reassuranceprovisioner u Godt investeringsresultat

11 11 AUG2000/LOS/JFK Presse- og analytikermøde, torsdag den 3. august 2000 Codan A/S - 1. halvår 2000 Dansk Skadeforsikring Mål om bruttoomkostningsprocent på 25 i 2001 - Når vi det? u Bruttoomkostningsprocent på 31,6 i 1. halvår u Bruttoomkostningsprocent ekskl. fratrædelsesomkostninger på 29,7 i 1. halvår u Forventet bruttoomkostningsprocent ekskl. fratrædelses- omkostninger mv. for hele året på 26,6

12 12 AUG2000/LOS/JFK Presse- og analytikermøde, torsdag den 3. august 2000 Codan A/S - 1. halvår 2000 Dansk Skadeforsikring (og Codan A/S) Investeringsvirksomhed Obligationer mv. Aktier inkl. assoc. EjendommeTotal Mio.kr. -6325811955.3702.3511.3709.09210928521415 Kursgev./-tab Faktisk Afkast år-dato Nettokøb 854-380816 Værdi30.06.99Afkast % p.a. 4,227,33,29,6 Bchm.afkast 4,316,86,07,6 Akkumulerede kursgevinster/-tab

13 13 AUG2000/LOS/JFK Presse- og analytikermøde, torsdag den 3. august 2000 Codan A/S - 1. halvår 2000 Dansk Skadeforsikring Forretningsmæssige tiltag u Reduktion af omkostninger ã Nedlæggelse af 200 administrative stillinger u 140 er gennemført ã Assurandørkorpset er reduceret med 75 i maj måned u Forbedring af erstatningsprocent ã Nytegningspræmier forhøjes ã Gennemgang af porteføljerne u generelle præmieforhøjelser u sanering / udvalgte forhøjelser u Fortsat udbygning af distributionskanaler ã Lokale Pengeinstitutter ã Strategiske alliancer om udnyttelse af internettet

14 14 AUG2000/LOS/JFK Presse- og analytikermøde, torsdag den 3. august 2000 Codan A/S - 1. halvår 2000 1. halvår 1999 318 -226 314 13 -219 - -98 10 71,1 31,1 69,7 Mio.kr. Præmieindtægter, brutto Erstatningsudgifter, brutto For egen regning: Præmieindtægter Forsikringsteknisk rente Erstatningsudgifter Rabatter samt andre tab og gevinster Forsikringsmæssige driftsomkostninger Forsikringsteknisk resultat eksklusive filial i Norge Bruttoerstatningsprocent Bruttoomkostningsprocent Nettoerstatningsprocent Nettoomkostningsprocent 1999 1.985 -1.665 1.966 142 -1.589 99 -720 -102 83,9 36,4 80,8 36,631,2 1. halvår 2000 2.221 -1.867 2.234 224 -1.765 -16 -707 -30 84,1 32,0 79,0 31,6 Svensk Skadeforsikring Forsikringsresultat

15 15 AUG2000/LOS/JFK Presse- og analytikermøde, torsdag den 3. august 2000 Codan A/S - 1. halvår 2000 Svensk Skadeforsikring Kommentar til 1. halvår u Forsikringsresultat som forventet ã Omkostninger fortsat påvirket af omstrukturering og udskillelse fra SEB ã Erstatningsprocenten er nedadgående i bilbrancher ã Ugunstigt forløb for hus og indbo i 1. halvår u Investeringsresultat på niveau med markedsudvikling ã Portefølje under løbende omlægning u Aktieportefølje øget med netto 0,5 mia.kr. i 1. halvår

16 16 AUG2000/LOS/JFK Presse- og analytikermøde, torsdag den 3. august 2000 Codan A/S - 1. halvår 2000 Svensk Skadeforsikring Investeringsvirksomhed Værdi Afkast år-dato 30.06.00 Faktisk Afkast % p.a. 8.8133177,2 1.037143,5 4714,9 DKKm Obligationer mv. Aktier Ejendomme Total11.7183566,3 1.821242,9 Udlån og likvider

17 17 AUG2000/LOS/JFK Presse- og analytikermøde, torsdag den 3. august 2000 Codan A/S - 1. halvår 2000 Svensk Skadeforsikring Forretningsmæssige tiltag u Reduktion af omkostninger ã Synergi mellem Holmia og Trygg-Hansa ã Reduktion i IT-omkostninger (outsourcing i samarbejde med Codan) u Forbedring af erstatningsprocent ã Præmieforhøjelser i bilbrancher ã Sanering af erhvervsportefølje ã Øget fokus på salg i lønsomme brancher (syge/ulykke og øvrige erhverv) u 1. juli 2000 er salg til det samlede erhvervsmarked påbegyndt

18 18 AUG2000/LOS/JFK Presse- og analytikermøde, torsdag den 3. august 2000 Codan A/S - 1. halvår 2000 Svensk Skadeforsikring Udvikling i bilbrancher Erstatningsprocent PrivatbilErhvervsbilMotor 4. kvartal 1999 94,498,495,4 2. kvartal 2000 86,885,486,4 1. kvartal 2000 87,297,189,8

19 19 AUG2000/LOS/JFK Presse- og analytikermøde, torsdag den 3. august 2000 Codan A/S - 1. halvår 2000 Dansk livs- og pensionsforsikring Kommentarer til halvårsresultatet u Præmievækst i firmapensionsordninger på 33% u Præmievækst i firmapensionsordninger på 33% u Kontorenten er hævet 6,0% pr. 1. juli. Udgør 4,5% i 1. halvår u Godt afkast af investeringsaktiver på 10,7% u Yderligere styrkelse af bonusudjævningshensættelser ã På trods af nedsættelse af opgørelsesrente

20 20 AUG2000/LOS/JFK Presse- og analytikermøde, torsdag den 3. august 2000 Codan A/S - 1. halvår 2000 Dansk livs- og pensionsforsikring Præmieudvikling (ekskl. Unit-Linked) Mio.kr. Løbende præmier livsforsikring Løbende præmier pensionsforsikring Engangsindskud, livsforsikring Engangsindskud, pensionsforsikring Bruttopræmier i alt 1999 1.334 1.052 68 81 2.535 1. halvår 2000 336 597 30 69 1.032 1999 306 457 50 43 836 Resultat efter skat, traditionel livsforsikring 1387371

21 21 AUG2000/LOS/JFK Presse- og analytikermøde, torsdag den 3. august 2000 Codan A/S - 1. halvår 2000 Dansk livs- og pensionsforsikring Investeringsvirksomhed Obligationer mv. Indeksobligationer Aktier inkl. assoc. EjendommeTotal Mio.kr. -571542.048-21.53032.8262.34517.4754.30256.948451842.295942.924 Kursgev./-tab Faktisk Afkast år-dato Nettokøb 2.238-40-1.7305474 Værdi30.06.99Afkast % p.a. 2,97,328,24,410,7 Bchm.afkast 2,46,615,26,06,8 Akkumulerede kursgevinster/-tab

22 22 AUG2000/LOS/JFK Presse- og analytikermøde, torsdag den 3. august 2000 Codan A/S - 1. halvår 2000 Litauisk forsikring u Årlig præmieindtægt udgør ca. 250 i skadeforsikring og 125 i livsforsikring u Beskeden vækst i 1. halvår 2000 som følge af øget konkurrence og eftervirkning af Ruslandskrisen u Lovpligtig ansvarsforsikring for biler forventes vedtaget næste år. Effekt på præmievolumen i år 2002 u Resultat af forsikringsvirksomhed forløber som forventet

23 23 AUG2000/LOS/JFK Presse- og analytikermøde, torsdag den 3. august 2000 Codan A/S - 1. halvår 2000 Forventning til 2000 u Skadeforsikring ã Dansk skade: Combined ratio ikke under 105 ã Svensk skade: Combined ratio i niveauet 110 ã Norge: Påvirket af ekstraordinære forhold, forventer 0 resultat i 2. halvår ã Litauen: Uændrede forventninger. Tilfredsstillende overskud ã Skadeforsikring i alt: Væsentlig forbedring i.f.t. 1. halvår ã Skadeforsikring i alt: Væsentlig forbedring i.f.t. 1. halvår u Livsforsikring ã Resultat på niveau med 1. halvår u Koncern ã Resultat før afskrivning af goodwill, kursreguleringer og skat i niveauet 100-200 mio.kr. ã Goodwill for året i niveauet 190 mio.kr. ã Kursreguleringer pr. 30. juni 2000 udgør 392 mio.kr.

24 24 AUG2000/LOS/JFK Presse- og analytikermøde, torsdag den 3. august 2000 Codan A/S - 1. halvår 2000 Presse- og analytikermøde torsdag den 3. august 2000 ? ? ? ? ? ? ? ? ?


Download ppt "Codan A/S 1. halvår 2000 Presse- og analytikermøde torsdag den 3. august 2000."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google