Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Socialrådgiverorientering •Præsentation •Grundig forberedelse •Mentalt •Praktisk •Hvem hjælper? •Hjemme •Ude •Hvad får I med herfra?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Socialrådgiverorientering •Præsentation •Grundig forberedelse •Mentalt •Praktisk •Hvem hjælper? •Hjemme •Ude •Hvad får I med herfra?"— Præsentationens transcript:

1 Socialrådgiverorientering •Præsentation •Grundig forberedelse •Mentalt •Praktisk •Hvem hjælper? •Hjemme •Ude •Hvad får I med herfra?

2 Præsentation •Hvem? •Leif Mortensen •Forsvarsakademiet - Socialsektionen •Hvad? •Vores støttemuligheder

3 Mental forberedelse •Før udsendelse •Den vigtige samtale •Forventninger, jeres og soldatens •Bekymringer •Hvad med børnene? •Mens soldaten er udsendt •Belastninger, jeres og soldatens •Reaktioner •Håndtering af reaktionerne

4 Stressorer •Sygdom •Uro i baglandet •Bekymring •Håbløshed •Afmagt •Medierne •Arbejdspres •Ensomhed •Afsavn •Rygter

5 Reaktioner •Hukommelsesbesvær •Glemsomhed •Nedsat vurderingsevne •Ubeslutsomhed •Motivationstab •Ligegyldighed •Øget forbrug af stimulanser •Negativt selvværd •Selvbebrejdelser •Træthed •Søvnbesvær •Uoplagthed •Hovedpine •Mavesmerter •Hjertebanken •Anspændthed •Rastløshed •Ændrede spisevaner •Nedsat immunforsvar •Nedsat sexuallyst •Aggressiv •Irritabel •Humørsvingninger •Isolation •Angst •Tristhed •Manglende initiativ •Koncentrationsbesvær HVIS JEG REAGERER…?

6 Håndtering •Vær opmærksom på reaktioner – og tag dem alvorligt •Sæt ord på dine tanker og følelser •Netværk •Søg evt. anden hjælp

7 Praktisk forberedelse •Overblik, jer og soldaten •Sikring, jer og soldaten •Viden giver tryghed

8 Hvad skal I forholde Jer til ? •Testamente •Ægteskab / Samliv •Begunstigelse benyttes i forhold til: 1.Gruppeliv 2.Private forsikringer 3.Forsikring via fagforening

9 Tilskadekomst under udsendelse Sikkerhedsnet Alle Udsendte til fredsstøttende operationer Medlemmer af faglige organisationer Private forsikringer

10 Hvem får erstatningerne - FORSØRGER- gift eller samboende i min. 2 år Arbejds- skade- Forsikring Forsvarets særlige Erstatnings- ordning Gruppeliv Overgangs- beløb og forsørgertabs- erstatning til hustru/samle- ver/børn Forsørgertab til hustru/sam- lever/børn Hustru/sam- lever/børn

11 Hvem får erstatningerne - ikke forsørger - Arbejds- skade- Forsikring Forsvarets særlige Erstatnings- ordning Gruppeliv Ingen erstatning Boet.Nærmeste pårørende

12 Tilskadekomst under arbejde Ydelsesoversigt •Mén 100 %: Fra Arbejdsskadestyrelsen 752.000 kr. Fra Forsvarets særlige erstatning 3.653.500 kr. •Tab af erhvervsevne: Fra Arbejdsskadestyrelsen, beregnes efter årsløn •Tab af forsørger: Fra Arbejdsskadestyrelsen efter beregning Fra Forsvarets særlige erstatning 2.436.000 kr. •Tab af ikke-forsørger: Fra Arbejdsskadestyrelsenintet Fra Forsvarets særlige erstatning 1.216.500 kr. •Behandlingsudgifter •Svie og smerte 170 kr. pr dag

13 Tilskadekomst i fritid Naturlig død Ved tilskadekomst og dødsfald under ophold i opgaveområdet: •Mén 100% 3.653.500 kr. •Tab af forsørger 2.436.000 kr. •Tab af ikke-forsørger 1.216.500kr. BEMÆRK: Der er ingen forsikringsdækning for tilskadekomst og dødsfald ved ophold udenfor missionsområdet under udsendelsesperioden. Personel, der tager på leave og R&R (rest and recreation) udenfor missionsområdet, opfordres derfor til selv at tegne forsikring

14 Hvem hjælper •Hjemme •Pårørendetelefonen: 72 16 18 18 •Kontaktofficer •Socialrådgiver •Psykolog •Frivillige organisationer •Ude •Feltpræst •Socialrådgiver •Psykolog •Frivillige organisationer

15 Pårørendeportalen •www.forsvaret.dk/paarorendeportalen •Én indgang til alle oplysninger

16 Hvad får I med herfra? •Relevante brochurer • •og mit visitkort 

17 •Vi ses til midtvejsarrangement


Download ppt "Socialrådgiverorientering •Præsentation •Grundig forberedelse •Mentalt •Praktisk •Hvem hjælper? •Hjemme •Ude •Hvad får I med herfra?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google