Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den Fremtidige Anvendelse af Biomasse i den Danske Energiforsyning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den Fremtidige Anvendelse af Biomasse i den Danske Energiforsyning"— Præsentationens transcript:

1 Den Fremtidige Anvendelse af Biomasse i den Danske Energiforsyning
Heldagsmøde IDA Energi, 19. september 2011 Den Fremtidige Anvendelse af Biomasse i den Danske Energiforsyning Velkomst - Indledning – Nogle Væsentlige Spørgsmål Peter Arendt Jensen Lektor DTU Kemiteknik

2 Der ønskes CO2 fri produktion el, varme og transportydelser
Baggrund Der ønskes CO2 fri produktion el, varme og transportydelser Forøget anvendelse af vindmøller i DK Hermed forøget krav til lasttilpasningsevne i el-produktionen Mulige alternativer til biomasse Smart grid Internationalt langdistance el-net Fordele ved biomasse til energiproduktion Fornybar og CO2 neutral Potentielt tilvejebringe transport brændstof til tung trafik og fly Begrænsninger Begrænsede ressourcer Reelt CO2 neutral? (træfældning, transport ..) Effektivitet og optimalt teknologi valg

3 Teknologi valg A. Decentral varme og (el) produktion
Muligheder Hurtig implementering Fordele Let fortrængning af fossile brændsler Ulemper A. Ingen el-produktion (ingen transport brændsler, ingen forøget lasttilpasning) B. Med el-produktion – teknologi under udvikling – høje omkostninger og usikker virkningsgrad Nye boligområder får lavt varmebehov Rudkøbing kraftvarme

4 Teknologi valg B. El og varmeproduktion på centrale anlæg
Muligheder I nogen grad anvendelse på eksisterende el-værker Teknologiudvikling i gang for at sikre forøget biomasseandel Fordele Eksisterende teknologi med høj effektivitet Ulemper Halm anvendt uden kul giver lavere el-effektivitet Logistik kan være kompliceret Ikke alle eksisterende fyringsanlæg er velegnede Avedøre I DONG Energy

5 Ligno-cellulosic biomass
Teknologi valg C. Bio-refining (bio - processer) Muligheder Anvendelse af anden genrations ethanol produktion som udgangspunkt Potentielt sideproduktion af el, foder og kemikalier Fordele Betydelig Dansk Industri interesse Giver et let anvendeligt bidrag til CO2 fortrængning i transport sektoren Ulemper Kan have lavere CO2 fortrængning end konkurrerende teknologier Pre-treatment Ligno-cellulosic biomass Hydrolysis Fermentation of sugars Ethanol recovery Bio-Ethanol

6 Teknologi valg D. Storskala forgasning
Muligheder Tryksatte forgasningsanlæg til produktion af el/gas/ transportbrændsler/ kemikalier/varme Fordele Potentielt fleksible og med høj virkningsgrad Ulemper Er en ikke færdigudviklet teknologi Usikkerhed om optimal størrelse, pålidelighed og effektivitet Fuel O2/steam

7 Spørgsmål: Er biomassen nødvendig? Er biomassen CO2 neutral?
Kan der tilvejebringes tilstrækkeligt med biomasse? Hvor effektive er forskellige biomasse konverterings teknologier? Hvor bør biomassen anvendes? Hvordan tilgodeses Dansk beskæftigelse, industri og økonomi?

8 Program og oplægsholdere I
9.00 – 9.20 Kaffe og rundstykker 9.20 – 9.35 Velkomst og præsentation af væsentlige spørgsmål Peter Arendt Jensen, Institut for Kemiteknik, DTU 9.35 – 9.55 Biomasseforbrug nu og i fremskrivninger og planer Marianne Nielsen, Energistyrelsen 9.55 – 10.20 Biomasse-ressourcer, bioenergi og areal­anven­delse Niclas Scott Bentsen, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 10.20 – 10.45 Energieffektiv anvendelse af biomasse i samspil med energisystemet Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk 10.45 – 11.00 Pause 11.00 – 11.25 Perspektiver for anvendelse af biomasse i fjernvarmesektoren Henrik Andersen, Dansk Fjernvarme 11.25 – 11.50 DONG Energys planer for anvendelse af biomasse i Danmark Jesper Staal, DONG Energy 11.50 – 12.15 Anvendelse af forkoblet forgasser til el-produktion fra biomasse Rasmus Glar Nielsen, DONG Energy 12.15 – 13.15 Frokost

9 Program og oplægsholdere II
12.15 – 13.15 Frokost 13.15 – 13.40 Fyring med biopiller på Amagerværkets nye støvfyrede kedel Tina Kristensen, Vattenfall 13.40 – 14.05 Forskningsprojektet GREEN – forøget anvendelse af biomasse på centrale elværker Peter Glarborg, Institut for Kemiteknik, DTU 14.05 – 14.30 Bio2G – 200 MW biomasse-baseret gasproduktion i Sverige Krister Ståhl, Bio 2G 14.30 – 14.45 Kaffepause 14.45 – 15.10 Termisk forgasning af biomasse med henblik på fremstilling af synfuels Finn Joensen, Haldor Topsøe 15.10 – 15.35 Ethanolproduktion og merværdiprodukter Anne-Belinda Bjerre, Teknologisk Institut 15.35 – 16.00 Vattenfalls planer for anvendelse af biomasse i Danmark Thea Nielsen, Vattenfall


Download ppt "Den Fremtidige Anvendelse af Biomasse i den Danske Energiforsyning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google