Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FarmTest: Udbringning af flydende gødning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FarmTest: Udbringning af flydende gødning"— Præsentationens transcript:

1 FarmTest: Udbringning af flydende gødning
3. april 2017 FarmTest: Udbringning af flydende gødning Henning Sjørslev Lyngvig Maskinkonsulent Videncentret for Landbrug Planteproduktion Naturerhverv.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne. Se ”European Agricultural Fund for Rural Development” (EAFRD)

2 3. april 2017 Det skal I høre om! Flydende gødning – maskinmæssige fordele og ulemper Optimal opbygning af marksprøjte til flydende gødning Opbevaring og påfyldning af flydende gødning

3 Flydende gødning – fordele og ulemper
3. april 2017 Flydende gødning – fordele og ulemper Maskinmæssige fordele: Bedre udnyttelse af marksprøjten Giver grundlag for investering i bedre marksprøjte (GPS) Høj præcision - men kun under visse forudsætninger Maskinmæssige ulemper: Stiller større krav til marksprøjten - for god kapacitet Der kan ikke sprøjtes og udbringes gødning på én gang Investering i opbevaring og fyldepumpe

4 Optimal opbygning af marksprøjte til fl. gødning
3. april 2017 Optimal opbygning af marksprøjte til fl. gødning Alle marksprøjter kan anvendes, men ikke alle er velegnet

5 3. april 2017 Bommens rørføring Samlet slange- og rørlængde skal være ens i alle sektioner

6 Pas på ved forlængelse af bommen
3. april 2017 Pas på ved forlængelse af bommen

7 Mindst 1 bar tryk på nondryp ventiler!
3. april 2017 Mindst 1 bar tryk på nondryp ventiler!

8 Recirkulation kan tilføre væske fra begge ender
3. april 2017 Recirkulation kan tilføre væske fra begge ender Som tommelfingerregel anbefales recirkulation på bomme bredere end 24 m

9 Nødvendig pumpeydelse for udbringning af 160 N ved 10, 12 og 14 km/t
3. april 2017 Nødvendig pumpeydelse for udbringning af 160 N ved 10, 12 og 14 km/t

10 Filtre Typisk er der monteret et sugefilter, linjefiltre og dysefiltre
3. april 2017 Filtre Typisk er der monteret et sugefilter, linjefiltre og dysefiltre Filtrene skal være med stigende filtreringsevne Erfaringsmæssig anbefaling: For- og sugefilter: mesh Linjefilter: mesh Dysefiltre: 80 mesh eller afmontage

11 Farvekoder identificerer filterstørrelserne

12 Løbende kontrol med tilstopning af filtre

13 Dyser Ingen dokumentation for at nogle er bedre and andre
3. april 2017 Dyser Ingen dokumentation for at nogle er bedre and andre Ofte er en eller to dysestørrelser tilstrækkelig. Her er dyser med tre, fem eller syv huller den billigste løsning Ved hyppig skift af mængden anbefales Autostreamer. (Trinløs regulering af mængden ltr./ha. ved 1-3 bar)

14 Opbevaring og påfyldning af flydende gødning
3. april 2017 Opbevaring og påfyldning af flydende gødning Der kan laves den bedste handel ved hele lastbiltræk Det svarer til ca. 30 t + en buffermængde Opbevaringsformer: Palletanke - anvendelig til mindre brug Stationære tanke - aktuel Tankvogne - aktuel Storposer - aktuel, men risiko for brud ved påkørsel mv. Bemærk flydende gødnings vægtfylde på 1,2-1,4 kg pr. ltr.

15 Stationære tanke Tanke af plastic, glasfiber eller rustfrit stål er at foretrække Tanke af aluminium skal tømmes og vaskes hvert år (Tæringsproblematik kan løses med coatning eller epoxybehandling) Ståltanke anbefales ikke, pga. mulighed for rustflader (tilstopning af filtre og i værste fald skade på membranpumper) Der anbefales altid at montere et filter efter tanken

16 Tankvogne Materialevalg som ved stationære tanke
Fordel at den kan medbringes i marken Ikke en selvfølge at sprøjten må påmonteres træk Hvis den må, er der muligvis begrænsninger mht. vægt

17 Storposer Typisk en størrelse på 30-34 t Kan lejes til sæsonen
3. april 2017 Storposer Typisk en størrelse på t Kan lejes til sæsonen Vigtigt at de ikke overfyldes Placering bør vælges efter en risikovurdering

18 3. april 2017 Opsummering Vælg den rigtige opbygning af marksprøjten, for at opnå tilstrækkelig kapacitet Ved sektionsopdeling af bommen skal den samlede slange-/rørlængde være lige lange i alle sektioner Bomme bredere end 24 m anbefales med recirkulation Pumpeydelsen skal muliggøre udbringning af 160 kg N pr. ha med 12 og helst 14 km i timen Erfaringsmæssig anbefaling af filteropsætning: For- og sugefilter: mesh Linjefilter: mesh Dysefiltre: 80 mesh eller afmontage Opbevaring i palletanke er relevant for mindre landbrug Der anbefales en opbevaringskapacitet på 30 t + buffer

19 Tak for ordet


Download ppt "FarmTest: Udbringning af flydende gødning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google