Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

0. Dansk Aktionærforening - Aktieanalyse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "0. Dansk Aktionærforening - Aktieanalyse"— Præsentationens transcript:

1 0. Dansk Aktionærforening - Aktieanalyse
Aktieanalyseprogrammet er udviklet af Axel Steuch, AMA Dansk Aktionærforening har udviklet et Aktieanalyseprogram, som er et værktøj til Aktieanalyse og til brug i den løbende overvågning af din aktieportefølje . . . 0. Dansk Aktionærforening - Aktieanalyse

2 0. Aktieanalyse - menu Aktieanalyse Den intelligente investor
Aktieanalyseprogrammet Hvordan bruger du programmet? To cases Her får du en gennemgang af programmet, så du kan få et indtryk af, hvordan DAF’s Aktieanalyse kan give dig vigtig information om aktiernes langsigtede værdi, og om aktierne er billige eller dyre. Gennemgangen har fire afsnit . . . 0. Aktieanalyse - menu

3 1. Den intelligente investor
Aktieanalyse 1. Den intelligente investor Den intelligente investor Aktieanalyseprogrammet Hvordan bruger du programmet? To cases Det første afsnit fortæller om, hvordan du kan skabe værdi ved intelligent Aktieanalyse . . .

4 1. Den intelligente investor - menu
Aktieanalyse 1. Den intelligente investor - menu Den intelligente investor Aktiekraften Vækstaktier Målsætning Den intelligente investor fokuserer på tre emner . . .

5 1.1 Aktiekraften - 1 Aktieanalyse Den intelligente investor
Vækstaktier Målsætning Først skal du stifte bekendtskab med begrebet ”Aktiekraften” . . .

6 1.1 Aktiekraften - 2 Aktieanalyse Den intelligente investor
Likviditetsanalyser Banker og andre långivere Shareholder value Bestyrelser, direktioner og medarbejdere i forbindelse med fastlæggelse af bonusordninger Afkast på egenkapital Selskabets hovedaktionærerne Etiske regnskaber Interessegrupper blandt aktionærer og i samfundet Cash Flow regnskaber Selskabets finansafdelinger Afkast på investeret kapital (Dupont modellen) Selskabets ledelse i forbindelse med ressourcestyring Der findes en stor mængde nøgletal om selskaber, som bruges af forskellige interessegrupper - her er nogle eksempler . . .

7 1.1 Aktiekraften - 3 Aktieanalyse Den intelligente investor
Likviditetsanalyser Banker og andre långivere Shareholder value Bestyrelser, direktioner og medarbejdere i forbindelse med fastlæggelse af bonusordninger Afkast på egenkapital Selskabets hovedaktionærerne Etiske regnskaber Interessegrupper blandt aktionærer og i samfundet Cash Flow regnskaber Selskabets finansafdeling Afkast på investeret kapital (Dupont modellen) Selskabets ledelse i forbindelse med ressourcestyring Ingen af disse nøgletal er til brug for dig som minoritetsaktionær! Du har brug for helt andre nøgletal, du har brug for dit regnskab . . .

8 1.1 Aktiekraften - 4 Aktieanalyse Den intelligente investor
Udviklingen i omsætningen Ændring i aktionærernes Afkastkrav (P/E) Udviklingen i resultatgraden For at forstå selskabets situation ud fra dine interesser som minoritetsaktionær skal du bruge tre nøgletal – og kun tre nøgletal, hvilket gør situationen overskuelig – udviklingen i omsætningen, udviklingen i resultatgraden og ændring i aktionærernes afkastkrav . . .

9 1.1 Aktiekraften - 5 Aktieanalyse Den intelligente investor
Virksomhedsdata Udviklingen i omsætningen Ændring i aktionærernes Afkastkrav (P/E) Udviklingen i resultatgraden To af nøgletallene er virksomhedsdata og fremgår af virksomhedens regnskaber . . .

10 1.1 Aktiekraften - 6 Aktieanalyse Den intelligente investor
Virksomhedsdata Aktiemarkedsdata Udviklingen i omsætningen Ændring i aktionærernes Afkastkrav (P/E) Udviklingen i resultatgraden Det tredje nøgletal kommer fra aktiemarkedet og afspejler, hvilket afkast investorerne ønsker af deres investerede kapital, dvs. hvor meget de vil betale for virksomhedens resultat. Dette udtrykkes som P/E forholdet (Price/Earning-forholdet) . . .

11 1.1 Aktiekraften - 7 Aktieanalyse = x x Den intelligente investor
Virksomhedsdata Aktiemarkedsdata Udviklingen i omsætningen Ændring i aktionærernes Afkastkrav (P/E) Udviklingen i resultatgraden Aktiekraften Udviklingen i omsætningen Udviklingen i resultatgraden Ændring i P/E = x x De tre nøgletal er grundlaget for det, som kaldes for ”aktiekraften”, som forklarer, hvorfor selskabets aktiekurs og markedsværdi stiger. Ved at fokusere på aktie-kraftens 3 faktorer bliver du i stand til at vurdere aktiens fremtidige kurspotentiale . . .

12 1.1 Aktiekraften - 8 Aktieanalyse = x x Den intelligente investor
Virksomhedsdata Aktiemarkedsdata Udviklingen i omsætningen Ændring i aktionærernes Afkastkrav (P/E) Udviklingen i resultatgraden Aktiekraften Udviklingen i omsætningen Udviklingen i resultatgraden Ændring i P/E = x x Du skal nu se et eksempel på, hvordan du kan bruge disse nøgletal til forståelse af en virksomheds vækstpotentiale . . .

13 1.1 Aktiekraften - 9 Aktieanalyse Den intelligente investor
Omsætning Nettoresultatet er netop det beløb, som godskrives aktionærerne hvert år på den årlige general-forsamling – efter at alle selska-bets øvrige interessegrupper har fået hver deres (inkl. staten) 100 mio. kr. Nettoresultat Resultat- graden = 10 År 1 Her ser du en virksomhed som i År 1 har en omsætning på 100 mio. kr. og et nettoresultat på 10 mio. kr. – og derved en resultatgrad på 10 % . . .

14 1.1 Aktiekraften - 10 Aktieanalyse = x x Den intelligente investor
Virksomhedsdata Aktiemarkedsdata Udviklingen i omsætningen Ændring i aktionærernes Afkastkrav (P/E) Udviklingen i resultatgraden Aktiekraften Udviklingen i omsætningen Udviklingen i resultatgraden Ændring i P/E = x x Du skal nu se et eksempel på, hvorledes du kan bruge disse nøgletal til forståelse af en virksomheds vækstpotentiale . . .

15 1.1 Aktiekraften - 11 Aktieanalyse Den intelligente investor
200 mio. kr. 100 mio. kr. Resultat- graden = 10 Resultat- graden = 15 År 1 År 5 Virksomheden fordobler sin omsætning fra År 1 til År 5 – og samtidig øges resultatgraden med 50 % til 15 %. Nettoresultatet stiger derfor fra 10 til 30 mio. kr

16 1.1 Aktiekraften - 12 Aktieanalyse Den intelligente investor
200 mio. kr. Aktiekraft = Omsætningsstigning x stigning i resultatgrad 3, = , x ,5 100 mio. kr. Resultat- graden = 10 Resultat- graden = 15 År 1 År 5 Under forudsætning af, at markedsværdien er uændret, kan aktiekraften i det viste eksempel beregnes til 3,

17 1.1 Aktiekraften - 13 Aktieanalyse Den intelligente investor
200 mio. kr. Aktiekraft = Omsætningsstigning x stigning i resultatgrad 3, = , x ,5 100 mio. kr. Resultat- graden = 10 Resultat- graden = 15 År 1 År 5 Omsætningen stiger med 100 %, hvilket svarer til en fordobling. Omsætningens lønsomhed giver yderligere 50 %, hvilket er faktor 1,5. Ganget sammen giver det en aktiekraft på

18  1.2 Vækstaktier - 1 Aktieanalyse Den intelligente investor
Aktiekraften Vækstaktier Målsætning Dernæst skal du høre om definitionen af vækstaktier . . .

19 1.2 Vækstaktier - 2 Aktieanalyse Den intelligente investor Vækstaktier
10 – 20 % pr. år – høj vækst % pr. år – almindelig vækst 0 – 5 % pr. år – lav vækst Aktier har forskellig værditilvækst – og man inddeler aktier i 3 grupper ud fra den procentvise vækst . . .

20 1.2 Vækstaktier - 3 Aktieanalyse Den intelligente investor Vækstaktier
10 – 20 % pr. år – høj vækst Cykliske aktier % pr. år – almindelig vækst 0 – 5 % pr. år – lav vækst Aktier kan efter deres værditilvækst placeres i to grupper – vækstaktier og cykliske aktier. De cykliske aktier har fået deres navn efter, at det er konjunkturerne i erhvervslivet, i branchen og i virksomheden, som er afgørende for værdien . . .

21 1.2 Vækstaktier - 4 Aktieanalyse Den intelligente investor Vækstaktier
10 – 20 % pr. år – høj vækst Cykliske aktier % pr. år – almindelig vækst 0 – 5 % pr. år – lav vækst En vækstaktie på 15 % fordobler værdien på 5 år Du skal bruge vækstaktier, hvis du har det som målsætning af fordoble din formue . . .

22 1.2 Vækstaktier - 5 Aktieanalyse Den intelligente investor Vækstaktier
10 – 20 % pr. år – høj vækst Cykliske aktier % pr. år – almindelig vækst 0 – 5 % pr. år – lav vækst Bear Bull Bear Cykliske aktier giver ikke vækst på langt sigt (3 – 10 år). De kan derimod give et godt afkast i perioden fra lavkonjunktur til højkonjunktur – de såkaldte ”bull-markeder” . . .

23 1.2 Vækstaktier - 6 Aktieanalyse Den intelligente investor Vækstaktier
10 – 20 % pr. år – høj vækst Cykliske aktier % pr. år – almindelig vækst 0 – 5 % pr. år – lav vækst Bear Bull Bear Derpå mister de ofte værdien i den efterfølgende lavkonjunktur – de såkaldte ”bear-markeder” . . .

24 1.2 Vækstaktier - 7 Aktieanalyse Den intelligente investor Vækstaktier
10 – 20 % pr. år – høj vækst Cykliske aktier % pr. år – almindelig vækst 0 – 5 % pr. år – lav vækst Alvorlige lav-konjunkturer optræder nor-malt hvert 10. år Bear Bull Bear Gevinsten ved investering i cykliske aktier skal forberedes i bear-markeder (lavkonjunktur) – og bedst, når der er en større lavkonjunktur . . .

25 1.2 Vækstaktier - 8 Aktieanalyse Den intelligente investor Vækstaktier
10 – 20 % pr. år – høj vækst Cykliske aktier % pr. år – almindelig vækst 0 – 5 % pr. år – lav vækst Investering i cykliske aktier forudsætter, at du er en aktiv investor. Med DAF’s Aktieanalyseprogram er du i stand til at se den langsigtede gennemsnitsværdi – og derved vurdere, om aktien er billig eller dyr . . .

26   1.3 Målsætning - 1 Aktieanalyse Den intelligente investor
Aktiekraften Vækstaktier Målsætning Det tredje emne vedrører målsætningen for din investering . . .

27 1.3 Målsætning - 2 Aktieanalyse Aktieanalyse Den intelligente investor
Sæt et mål for dine aktieinvesteringer. Hav realistiske forventninger. Aktier er et langsigtet opsparingsalternativ, som historisk set har givet et attraktivt afkast. DAF har et sæt Gyldne Regler. Regel nr. 1 vedrører målsætning . . .

28 1.3 Målsætning - 3 Aktieanalyse Aktieanalyse Den intelligente investor
Den amerikanske aktionærforening arbejder med målsætningen: ”15% per år fordobler investeringen på 5 år”. Med gode vækst-aktier kan du fordoble din investering på kun fem år. Vækstaktier går altid mod nye højder! Din porteføljestyring skal være lige som en veldreven virksomhed: Du skal have en klar målsætning . . .

29 1.3 Målsætning - 4 Aktieanalyse Aktieanalyse Den intelligente investor
Objekt Per år (p.a.) Fordoblingstid P/E-kvote BNP vækst % p.a år 33,3 Bankindskud % p.a år 16,7 Obligationer % p.a år 12,5 Aktiemarkedet % p.a år til 12 - Vækstaktier % p.a år til 22 Bull-marked % p.a. 1,5–2 år - Cykliske aktier Du skal opstille dine vækstmål på kort og på langt sigt ud fra et kendskab til afkast og fordoblingstid. Med DAF’s Aktieanalyseprogram kan du finde de gode vækstaktier og overvåge deres udvikling . . .

30 1.3 Målsætning - 5 Aktieanalyse Aktieanalyse Realiseret Prognose
Den intelligente investor Målsætning 1.3 Målsætning - 5 Potentialet: Realiseret Prognose Ved at anvende DAF’s Aktieanalyseprogram kan du skabe prognoser baseret på forventninger til aktionærernes Price/Earning (P/E) ved lav- og høj-konjunkturer . . .

31 1.3 Målsætning - 6 Aktieanalyse Aktieanalyse Realiseret Prognose
Den intelligente investor Målsætning 1.3 Målsætning - 6 Potentialet: Realiseret Prognose De lave og de høje P/E-værdier skaber den motorvej – den ”aktie-strada” – som du skal bevæge dig på . . .

32 1.3 Målsætning - 7 Aktieanalyse Aktieanalyse Den intelligente investor
Resultatgrad P/E Omsætningsvækst Potentiale DAF’s Aktieanalyseprogram hjælper dig til at holde dig til målsætningen – til at holde dig på aktie-stradaen – fordi det indeholder et instrumentbræt til overvågning af omsætningsvækst, resultatgrad, P/E og potentiale . . .

33 2. Aktieanalyseprogrammet - 1
Den intelligente investor Aktieanalyseprogrammet Hvordan bruger du programmet? To cases Nu er vi færdige med emnet om den intelligente investor – og skal så se på DAF’s Aktieanalyseprogram . . .

34 2. Aktieanalyseprogrammet - 2
DAF’s Aktieanalyse 17 sider Ledelsens Track Record 2 sider DAF’s Rangordning 2 sider Hjælp 4 sider Database 7 sider Aktieanalyseprogrammet er et meget omfattende regneark, som består af 5 hovedfunktioner – og de 5 hovedfunktioner er tilgængelig via de faneblade, som findes i regnearket . . .

35 2. Aktieanalyseprogrammet - 3
DAF’s Aktieanalyse Dette er selve analyseværktøjet med dets tabeller over historiske tal og prognoser Ledelsens Track Record Ledelsens Track Record giver historiske tal for omsætningens vækst , lønsomhed og selskabets ansiering DAF’s Rangordning DAF’s Rangordning giver mulighed for at scanne databasen og finde de mest interessante aktier Hjælp Her er hjælp til programmet – programmets opbygning, begreber, formler, forkortelser Database Her finder du 6 års data om alle børsnoterede selskaber i Danmark – opdateret hvert kvartal Beskrivelsen af, hvad der gemme sig i de 5 afsnit ser du her . . .

36 3. Hvordan bruger du programmet?
Aktieanalyse 3. Hvordan bruger du programmet? Den intelligente investor Aktieanalyseprogrammet Hvordan bruger du programmet? To cases Efter denne korte gennemgang af DAF’s Aktieanalyseprogram skal du høre om, hvordan du bruger programmet

37 3. Hvordan bruger du programmet? - Menu
Aktieanalyse 3. Hvordan bruger du programmet? - Menu Hvordan bruger du programmet? DAF’s Aktieanalyse Ledelsens Track Record DAF’s Rangordning Du skal se, hvordan du kan bruger de tre hovedfunktioner i DAF’s Aktieanalysepro-gram . . .

38 3.1 DAF´s Aktieanalyse Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet?
Ledelsens Track Record DAF’s Rangordning Først skal du se Aktieanalysen . . .

39 3.1 DAF’s Aktieanalyse - Menu
Hvordan bruger du programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1 DAF’s Aktieanalyse - Menu Vælg virksomhed Gennemgå historik og prognose Check prognose – indtast selv tal Gennemførelse af en Aktieanalyse omfatter tre trin . . .

40 3.1.1 Vælg virksomhed - 1 Aktieanalyse Hvordan bruger du
programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1.1 Vælg virksomhed - 1 Vælg virksomhed Gennemgå historik og prognose Du kan øve dig ved at analysere nogle af DAF’s Demoselskaber! De viser eksempler på børsens forskellige typer af virksomheder. Check prognose – indtast selv tal Første trin er at vælge den virksomhed, som du vil analysere. Du vil se et eksempel, hvor fokus rettes mod Danisco . . .

41 3.1.1 Vælg virksomhed - 2 Aktieanalyse Hvordan bruger du
programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1.1 Vælg virksomhed - 2 Du finder det hvide felt med selskabsnavnet. Du klikker i det hvide felt, hvorved drop down pilen kommer frem. Da du skal finde frem til ”Danisco”, klikker du på drop down pilen . . .

42 3.1.1 Vælg virksomhed - 3 Aktieanalyse Hvordan bruger du
programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1.1 Vælg virksomhed - 3 Der fremkommer en drop-down menu med alle danske, børsnoterede selskaber i alfabetisk orden. Her ruller du frem til – og klikker på - Danisco . . .

43 3.1.1 Vælg virksomhed - 4 Aktieanalyse Hvordan bruger du
programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1.1 Vælg virksomhed - 4 Derved viser programmet automatisk en tabel med hovedtallene for Danisco’s prognose i skærmbilledet til højre for selskabsoversigten. Denne prognose kaldes auto-prognosen . . .

44 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 2
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 2 Vælg virksomhed Gennemgå historik og prognose Check prognose – indtast selv tal Efter at have valgt virksomhed, skal du gennemgå historik og prognose for Danisco. I den forbindelse skal du være opmærksom på farvekoderne i tabellerne . . .

45 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 3
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 3 Tabelover- skrifter Historiske data Prognose- tal Egen prognose Vælg virksomhed Gennemgå historik og prognose Check prognose – indtast selv tal Blå farve bruges til tabeloverskrifter. Grå farve bruges til historiske data, som du får fra databasen. Gul farve bruges til prognosetal genereret af programmet. Rosa farve viser felter, hvor du selv har indtastet værdier . . .

46 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 4
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 4 Side 1 Side 2 Side 3 Du skal nu gennemgå historik og prognose for Danisco – dels hovedtallene i tabellen på side 1, dels den grafiske præsentation på side 2 og tabellerne på side

47 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 5
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 5 Side 1 Side 2 Side 3 Lad os først se lidt nærmere på hovedtallene for Danisco. Fødevareaktier er generelt ret stabile . . .

48 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 6
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 6 Side 1 Side 2 Side 3 Du skal nu gennemgå historik og prognose for Danisco – dels hovedtallene i tabellen på side 1, dels tabellerne med detaljerede data på side 2 og side Først kigger du på ”Instrumentbrættet” – dvs. på tallene for realiseret omsætning og resultatgrad . . .

49 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 7
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 7 Side 1 Side 2 Side 3 Den historiske, gennemsnitlige omsætningsvækst er negativ Man kan ikke forvente, at det vil fortsætte. Der er tale om en lavkonjunktur. Væksten vil stige. Den rosa farve viser, at du har vurderet den fremtidige vækst til 10 % p.a

50 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 8
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 8 Side 1 Side 2 Side 3 Resultatgraden er 4,8 %. Du skal se på deres strategi for at se, om selskabet vil forbedre resultatgraden. Igen viser denrosa farve dit skøn på 15,8 % . . .

51 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 9
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 9 Side 1 Side 2 Side 3 Dernæst kigger du på P/E tallene. Den grå farve viser det historiske, gennemsnitlige P/E-tal på 14,4. Den rosa farve viser dit forventede P/E på 17,6. Alle værdier er uden ”OBS”, hvorfor de ligger inden for de grænseværdier, som er indlagt i systemet . . .

52 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 10
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 10 Side 1 Side 2 Side 3 Du skal nu gennemgå historik og prognose for Danisco – dels hovedtallene i tabellen på side 1, dels tabellerne med detaljerede data på side 2 og side Prognosen viser, at både på kort sigt og langt sigt er Danisco billig i forhold til den gennemsnitlige normalværdi . . .

53 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 11
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 11 Side 1 Side 2 Side 3 Her ser du P/E-prognosen på kort og lang sigt. Den er udregnet som den aktuelle markedsværdi divideret med det forventede, fremtidige nettoresltat . . .

54 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 12
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 12 Side 1 Side 2 Side 3 Du skal nu gennemgå historik og prognose for Danisco – dels hovedtallene i tabellen på side 1, dels tabellerne med detaljerede data på side 2 og side Programmet udregner den fremtidige markedsværdi år for år. Potentialet beregnes derpå som den procentuelle forskel mellem den aktuelle markedsværdi og den beregnede, fremtidige markedsværdi . . .

55 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 13
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 13 Side 1 Side 2 Side 3 Du skal nu gennemgå historik og prognose for Danisco – dels hovedtallene i tabellen på side 1, dels tabellerne med detaljerede data på side 2 og side Programmet indeholder en OBS-funktion, som melder ud, hvis auto-prognosen ikke er realistisk . . .

56 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 14
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 14 Programmet kommer med en standardindstilling af OBS-funktionen, men du kan selv gå til side 2 i bilag 1 i Aktieanalysen og ændre de grænseværdier, som OBS-funktionen bygger på . . .

57 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 15
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 15 Side 1 Side 2 Side 3 Herefter skal du se på den grafiske præsentation på side 2 i DAF’s Aktieanalyse . . .

58 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 16
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 16 I søjlediagrammet viser de 6 første år udviklingen i omsætning (grå søjler), nettoresultat (hvide søjler) og markedsværdi (gule søjler) . . .

59 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 17
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 17 De 5 prognoseår viser yderligere 5 søjler, som svarer til P/E lav (grøn søjle), P/E høj (rød søjle) . . .

60 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 18
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 18 Du ser også 5 info-bokse, som fokuserer på analysens konklusioner . . .

61 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 19
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 19 Side 1 Side 2 Side 3 Til slut skal du se på side 3 i DAF’s Aktieanalyse, som viser analyse- og prognosetabellerne . . .

62 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 20
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 20 I den blå kolonne yderst til venstre ses posterne i aktionærens regnskab . . .

63 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 21
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 21 De historiske data over 6 år vises med gråt – og prognosedata med gult. De rosa felter markerer felter med dine indtastede værdier . . .

64 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 22
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1.2 Gennemgå historik og prognose - 22 Du skal især hæfte dig ved kolonne 2 og 14, som indeholder gennemsnitstal henholdsvis 6 års historik og 5 års prognose – ”den økonomiske motor”, somså nederst på side 1 i DAF’s Aktieanalyse . . .

65 3.1.3 Check prognose – indtast selv tal - 1
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1.3 Check prognose – indtast selv tal - 1 Vælg virksomhed Gennemgå historik og prognose Check prognose – indtast selv tal Til slut skal du checke prognosen – og evt selv indtaste tal . . .

66 3.1.3 Check prognose – indtast selv tal - 2
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1.3 Check prognose – indtast selv tal - 2 Virksomhedsprognose Vælg virksomhed Gennemgå historik og prognose Check prognose – indtast selv tal Markedsprognose Du har mulighed for selv at justere prognoserne – virksomhedsprognosen (side 4) ud fra virksomhedens forventninger til dette år og strategien for fremtiden - og markedsprognosen (side 5) ud fra forventninger til investorernes afkastkrav (P/E) . . .

67 3.1.3 Check prognose – indtast selv tal - 3
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1.3 Check prognose – indtast selv tal - 3 Pil frem eller TAB Pil tilbage eller Shift+TAB Du indtaster dine værdier i de hvide felter – og du hopper frem til det relevante hvide felt - enten med pil-frem/pil tilbage eller med TAB/shift+TAB . . .

68 3.1.3 Check prognose – indtast selv tal - 4
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1.3 Check prognose – indtast selv tal - 4 Ujævn historisk udvikling Nye selskabsinformationer Har selskabet haft en ujævn udvikling i Oms, NetRes MV vil auto-prognosen ikke være god. OBS! Funktionen vil antagelig advare dig. Der er to situationer, hvor du skal justere prognoserne: 1) Selskabet har publiceret et estimat for ”dette år”, som afviger fra prognosen. 2) Selskabet lavet en strategisk plan med nye vækstrater og lønsomhed. *År 2000 var præget af IT Boblen og 2002 til 2003 af en alvorlig lavkonjunk-tur. Vi vil derfor opleve, at vi i de disse år må lave egne prognoser på et større antal selskaber end normalt. *Indtast den aktuelle kurs. Databasens seneste aktiekurs er kursen ved afslut-ningen af det seneste regnskabsår. Analysens nøgletal beregnes på dette års MV. For at basere din analyse på den seneste kurs, skal du indtaste den på side 5/5. Du skal lave din egen virksomhedsprognose i to situationer – enten når der har været en ujævn historisk udvikling, eller når der er publiceret nye selskabsinformationer . . .

69 3.1.3 Check prognose – indtast selv tal - 5
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1.3 Check prognose – indtast selv tal - 5 Nulstilling sker på 2.1 Oms og 2.2 NetRes på side 4/5. Skriv ”0” i begge celler, og check samtidig auto-prognosens tal for 2.1 Oms og 2.2 NetRes i prognosetabellen til venstre i billedet. På side 5/5 ”nulstiller” du også dine egne prognosetal samtidig med, at du checker prognosen for 3.2 P/E-middel, -lav og –høj samt 1.0 Markeds-værdi (MV). Når auto-prognosen ikke kan bruges, laver du selv din egen prognose. Du skal huske at nulstille tidligere, egne prognoser, når du begynder analysen af et nyt selskab . . .

70 3.1.3 Check prognose – indtast selv tal - 6
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? DAF’s Aktieanalyse 3.1.3 Check prognose – indtast selv tal - 6 Hvis du finder aktien interessant, noterer du den på din Short List . . .

71 3.2 Ledelsens Track Record - 1
Aktieanalyse 3.2 Ledelsens Track Record - 1 Hvordan bruger du programmet? DAF’s Aktieanalyse Gør dit hjemmearbejde ordentligt. Køb kun aktier i selskaber, som du har sat dig ordentlig ind i. Køb aktier i selskaber, som i flere år har vist fremgang i omsætning og indtjening - og hold dig velinformeret om dine aktier. Ledelsens Track Record DAF’s Rangordning Nu har du været igennem DAF’s Aktieanalyse – men der er mere i programmet. Ledelsens Track Record vedrører pkt. 5 i DAF’s Gyldne Regler . . .

72 3.2 Ledelsens Track Record - 2
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? Ledelsens Track Record 3.2 Ledelsens Track Record - 2 Tabellen viser de historiske tal for omsætning og nettoresultat. De sætter dig i stand til at kontrollere, om ledelsen har været i stand til at skabe stabil vækst og god indtjening . . .

73 3.2 Ledelsens Track Record - 3
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? Ledelsens Track Record 3.2 Ledelsens Track Record - 3 Tabellen viser, at omsætningen i gennemsnit er vokset med 9 % - i det bedste år (1999) var væksten 17 %, i det værste år (2000) var væksten negativ . . .

74 3.2 Ledelsens Track Record - 4
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? Ledelsens Track Record 3.2 Ledelsens Track Record - 4 Du ser, at resultatgraden (RG) er imponerende høj – med et gennemsnit på 15,4 %. Selskabet tjener netto til aktionærerne 15,40 kr. hver gang de omsætter for 100 kr

75 3.2 Ledelsens Track Record - 5
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? Ledelsens Track Record 3.2 Ledelsens Track Record - 5 Du bemærker også, at resultatgraden er stabil – og stigende i perioder. Det indikerer en høj resultatgrad i prognosen . . .

76 3.2 Ledelsens Track Record - 6
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? Ledelsens Track Record 3.2 Ledelsens Track Record - 6 Du så tidligere, at omsætningsvæksten var ca. 10 %. Det betyder, at selskabet skal kunne øge sin investering med 10 % i varelagre, debitorer og produktionskapacitet . . .

77 3.2 Ledelsens Track Record - 7
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? Ledelsens Track Record 3.2 Ledelsens Track Record - 7 For at øge investeringen med 10 % i varelagre, etc. skal selskabet minimum have en 10 % egenkapitalforrentning . . .

78 3.2 Ledelsens Track Record - 8
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? Ledelsens Track Record 3.2 Ledelsens Track Record - 8 Du ser, at egenkapitalafkastet i gennemsnit har været 18 %, hvilket er yderst tilfredsstillende . . .

79 3.2 Ledelsens Track Record - 9
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? Ledelsens Track Record 3.2 Ledelsens Track Record - 9 Pay out ratio fortæller, hvor stor en andel af nettoresultatet, der udbetales som udbytte til aktionærerne Derfor er der plads til at betale et pænt udbytte til aktionærerne. Pay out ratio er her ca. 29 % . . .

80 3.2 Ledelsens Track Record - 10
Aktieanalyse Hvordan bruger du programmet? Ledelsens Track Record 3.2 Ledelsens Track Record - 10 Pay out ratio fortæller, hvor stor en andel af nettoresultatet, der udbetales som udbytte til aktionærerne Med lidt ekstra hovedregning kan vi finde frem til, at virksomheden faktisk har egenkapital til at kunne vokse med 12,6 % . . .

81   3.3 DAF’s Rangordning - 1 Aktieanalyse Hvordan bruger du
programmet? DAF’s Aktieanalyse Ledelsens Track Record DAF’s Rangordning Det var Ledelsens Track Record. Det sidste, du skal høre om, er DAF’s Rangordning, som er programmets tredje hovedfunktion . . .

82 3.3 DAF’s Rangordning - 2 Aktieanalyse = x x Hvordan bruger du
programmet? DAF’s rangordning Aktiekraften Udviklingen i omsætningen Udviklingen i resultatgraden Ændring i P/E = x x Med DAF’s Aktieanalyseprogram kan du rangordne virksomheder ud fra de 3 faktorer, som indgår i aktiekraften . . .

83 3.3 DAF’s Rangordning - 3 Aktieanalyse = x x Hvordan bruger du
programmet? DAF’s rangordning Aktiekraften Udviklingen i omsætningen Udviklingen i resultatgraden Ændring i P/E = x x Stigende omsætning Stigende resultatgrad Lav P/E Her er et eksempel på krav til de tre faktorer i forbindelse med rangordning . . .

84 3.3 DAF’s Rangordning - 4 Aktieanalyse Hvordan bruger du
programmet? DAF’s rangordning Du kan selv indtaste dine krav til brug ved rangordning. Det gøres ved at anvende den Excelfunktion, som styrer sorteringsmenuen. Den ses på billedet . . .

85 3.3 DAF’s Rangordning - 5 Aktieanalyse Hvordan bruger du
programmet? DAF’s rangordning Marker tabellen og kolonneoverskrifterne Vælge DATA og SORTER i Excels hovedmenu I sorteringsmenuen hak-ker du af ved kolonne-overskrift Du vælger stigende og faldende for de relevante kolonner Du klikker OK For at rangordne følger du en bestemt procedure . . .

86    4. To cases - 1 Aktieanalyse Den intelligente investor
Aktieanalyseprogrammet Hvordan bruger du programmet? To cases Så har du set, hvordan du bruger programmet. Du skal afslutningsvis høre om to cases baseret på DAF’s Aktieanalyseprogram . . .

87 4. To cases - 2 Aktieanalyse To cases Novo Nordisk Sanistål
Novo Nordisk er i dag en ren lægemiddelvirksomhed, efter at den hidtidige enzymforretning i november 2000 blev udskilt i et selvstændigt børsnoteret selskab med navnet Novozymes. Novo Nordisk tilbyder diabetesprodukter, herunder insulininjektionssystemer. Novo Nordisk er endvidere førende inden for områder som koagulations-sygdomme, vækstforstyrrelser og klimakteriebehandling. Sanistål A/S er en af landets førende grossister inden for de tre hovedproduktområder: VVS, stål & metaller samt maskiner, værktøj og tekniske artikler. Hertil kommer salg af og rådgivning om integrerede forsynings- og logistikkoncepter. Koncernen har datterselskaber i Dan-mark, Tyskland, Polen og de baltiske lande. De to cases er Novo Nordisk og Sanistål . . .

88 4. To cases - 3 Aktieanalyse To cases Novo Nordisk Sanistål
Novo Nordisk er i dag en ren lægemiddelvirksomhed, efter at den hidtidige enzymforretning i november 2000 blev udskilt i et selvstændigt børsnoteret selskab med navnet Novozymes. Novo Nordisk tilbyder diabetesprodukter, herunder insulininjektionssystemer. Novo Nordisk er endvidere førende inden for områder som koagulations-sygdomme, vækstforstyrrelser og klimakteriebehandling. Sanistål A/S er en af landets førende grossister inden for de tre hovedproduktområder: VVS, stål & metaller samt maskiner, værktøj og tekniske artikler. Hertil kommer salg af og rådgivning om integrerede forsynings- og logistikkoncepter. Koncernen har datterselskaber i Dan-mark, Tyskland, Polen og de baltiske lande. Først skal vi se på Novo Nordisk . . .

89 4. To cases - 4 Aktieanalyse To cases Novo Nordisk
Den økonomiske motor Du begynder med at kigge på ”den økonomiske motor”. Her ser du i de grå felter de historiske tal for Novo’s omsætningsvækst, resultatgrad - samt P/E lav, middel og høj . . .

90 4. To cases - 5 Aktieanalyse To cases Novo Nordisk Prognose 1 Omsæt-
ningsvækst Prognose 2 Resultat- grad Prognose 3 Price/ Earning I de gule felter ser du, at auto-prognosen anvender Novo’s historiske gennemsnits-tal . . .

91 4. To cases - 6 Aktieanalyse To cases Novo Nordisk Prognose 1 Omsæt-
ningsvækst Prognose 2 Resultat- grad På side 4 kan du se programmets to prognoser for selskabet. Du ser år for år, at auto-prognosen har benyttet den gennemsnitlige historiske omsætningsvækst på 8,4 % og den gennemsnitlige, historiske resultatgrad på 15,

92 4. To cases - 7 Aktieanalyse To cases Novo Nordisk Prognose 1 Omsæt-
ningsvækst Prognose 2 Resultat- grad I kolonne 14 ser du, at den gennemsnitlige prognose svarer til det historiske gennemsnit i kolonne

93 4. To cases - 8 Aktieanalyse To cases Novo Nordisk
Du går ind i regnskabet og læser om Novos strategi og forventninger til fremtidig omsætningsvækst samt omsætningens lønsomhed. Du udarbejder herfra dine egne to virksomhedsprognoser, som indtastes på side

94 4. To cases - 9 Aktieanalyse To cases Novo Nordisk
Herved får du lyserøde tal i tabellen. Programmet beregner virksomhedsprognosen på basis af tallene i de rosa felter. Du ser resultatet af beregningen på tallene i de gule felter . . .

95 4. To cases - 10 Aktieanalyse To cases Novo Nordisk
Derefter går du tilbage til side 1 og ser, om Novo-aktien er billig eller dyr med dine nye forudsætninger . . .

96 4. To cases - 11 Aktieanalyse To cases Novo Nordisk Sanistål
Novo Nordisk er i dag en ren lægemiddelvirksomhed, efter at den hidtidige enzymforretning i november 2000 blev udskilt i et selvstændigt børsnoteret selskab med navnet Novozymes. Novo Nordisk tilbyder diabetesprodukter, herunder insulininjektionssystemer. Novo Nordisk er endvidere førende inden for områder som koagulations-sygdomme, vækstforstyrrelser og klimakteriebehandling. Sanistål A/S er en af landets førende grossister inden for de tre hovedproduktområder: VVS, stål & metaller samt maskiner, værktøj og tekniske artikler. Hertil kommer salg af og rådgivning om integrerede forsynings- og logistikkoncepter. Koncernen har datterselskaber i Dan-mark, Tyskland, Polen og de baltiske lande. Så skal vi se på det andet case - Sanistål . . .

97 4. To cases - 12 Aktieanalyse To cases Sanistål
Den lave vækst i omsætningen fortæller, at det er en cyklisk aktie Når du går ind og ser på Sanistål – og specielt ser på den grafiske afbildning af forløbet over de sidste 6 år – kan du se, at der er tale om en cyklisk aktie . . .

98 4. To cases - 13 Aktieanalyse Dyr ved højkonjunktur
Sanistål 4. To cases - 13 Dyr ved højkonjunktur Sand værdi = gns.værdi Billig ved lavkonjunktur En cyklisk aktie svinger rundt om den sande værdi . . .

99 4. To cases - 14 Aktieanalyse To cases Sanistål
Det betyder, at du kan købe den med rabat ved lavkon-junktur og to år senere sælge aktien til overpris Ved at investere i en lavkonjunktur kan du udnytte aktiens bull-marked potentiale . . .

100 4. To cases - 15 Aktieanalyse To cases Sanistål
Med 20 procents rabat er der et potentiale på 50 % fra lavkonjunktur til højkonjunktur. Med 30 %’s rabat får du et 100 %’s potentiale Som aktiv investor kan du drage fordel af de cykliske aktier, fordi du med DAF’s Aktieanalyseprogram kan se, hvornår aktien er billig eller dyr i forhold til den langsigtede normalværdi . . .

101 4. To cases - 16 Aktieanalyse Realiseret Prognose To cases Sanistål
Diagrammet viser, at Sanistål var billig i 2002 – og at markedsværdien fordobledes på 2 år frem til For at se hvor billig, skal du se på analysetabellen på side

102 4. To cases - 17 Aktieanalyse To cases Sanistål
I analysetabellen ser du middelværdien for P/E. Den laveste P/E-værdi på 5,5 var i 2001, hvilket fortæller, at det var et godt tidspunkt at købe aktien . . .

103 4. To cases - 18 Aktieanalyse To cases Sanistål
Du ser også markedsværdiafkastet (MV %). I 2001 krævede aktionærerne et afkast på 100/5,5 = 18,3 %. Dette var væsentligt over aktionærernes gennemsnitlige afkastkrav, hvilket viste Saniståls bull-marked potentiale . . .

104 4. To cases - 19 Aktieanalyse To cases Sanistål
I række 4.4 ses Resultatgraden (RG). I 2001 lå RG i nærheden af det langsigte-de, historiske gennemsnit, så en fremgang på dette punkt var ikke sandsynlig . . .

105 4. To cases - 20 Aktieanalyse To cases Sanistål
922 460 460 Kursen i 2001 var 202. I slutningen af 2004 var kursen stedet til 460 – mere end en for-dobling siden Du ser også, at markedsværden steg fra 404 til 922 mio. kr

106 5. Aktieanalyse - Afslutning
Den intelligente investor Aktieanalyseprogrammet Hvordan bruger du programmet? To cases Hermed har vi været igennem de fire emner. Vi håber, at du har fået interesse for at gå igang med DAF’s Aktieanalyseprogram


Download ppt "0. Dansk Aktionærforening - Aktieanalyse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google