Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Intrapreneur i praksis

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Intrapreneur i praksis"— Præsentationens transcript:

1 Intrapreneur i praksis
MEA

2 Præsentation Om LGS Ingeniør Arbejde som intrapreneur siden 2003
Primært produktudvikling og projektarbejde Biopsiudstyr Udstyr til behandling af kræft I hjernen Tværorganisatoriske initiativer Key account management Vinder af Højteknologifondens PasteurPris 2010 Ingen guru – stadig i gang med at lære hvad der virker og hvad der ikke gør. Her for at lære og debattere. Begrebsafklaring: Når der tales udvikling og produktion skal disse begreber forstås bredt. En service udvikles og produceres også, og uanset om man er offentlig eller privat skal man forholde sig til nytteværdi og afkast af de initiativer der sættes i gang!”

3 Spørgsmål tager vi undervejs
Agenda Intro: Et par cases Hvorfor intrapreneur? Intrapreneur I praksis Basis-begreber Værktøjskassen Tips til ledere og medarbejdere Politiske indspark Konklusion Debat Spørgsmål tager vi undervejs 45 minutter 15 minutter Grundlag for præsentationen: Praksis-orienteret, med KISS som det helt grundlæggende princip. Præsentationen skal i princippet kunne give selv novicer i intrapreneurship og projektledelse noget at arbejde med – så den primære målgruppe er den aspirerende intrapreneur.

4 Udfordringen: Flere successer, tak
I dag satses målrettet på at øge andelen af vækst-iværksættere, men de grundlæggende incitamenter vender forkert DK har forudsætninger for at blive et fremragende intrapreneurland, men der mangler forståelse for de basale mekanismer Behov for alternativ til den gængse ”up-and-out” iværksætter-strategi, baseret på eksisterende – og velgennemprøvede – rammer Det offentlige går mod mere kontrol, det private fattes risiko-villig kapital og regeringen prioriterer vækst-iværksætteri over udvikling af det eksisterende.

5 Hvorfor Intrapreneur? Rammebetingelser for iværksætteri +
Sikkerhedsnet og mentalitet ”60% af danske virksomheder ikke innovative” = Stort uudnyttet potentiale for intrapreneur-baseret vækst Gammel vin på nye flasker? Nej – tilbagevendende problem for interne iværksættere er de rammebetingelser der opereres under. Vi satser i disse år massivt på vækst-iværksætteri, men glemmer at der ligger et stort potentiale og en større stabilitet i de etablerede virksomheder. Succes med internt drevet innovation afhænger af en lang række faktorer, og måden vi organiserer os på (offentligt såvel som privat) er en del af problemet. Vi udnytter ikke optimalt vores kreative og produktive potentiale ved at være organiseret i søjler/siloer, men det er ikke desto mindre denne måde der arbejdes på overalt. Resultatet ses tydeligt.

6 Og hvorfor ikke? ”Rammerne” Måden vi organiserer os på
Måden vi prioriterer ressourcer på Måden vi gør karriere på ”Immunforsvaret” Skal uddybes under ”tips til medarbejdere” og ”tips til ledere”.

7 Et par cases fra det virkelige liv
Successerne – om at lykkes ”på trods af” Novo-Pen Forbedring af lydmiljø i ambulancer Thyra Frank ”The ones that got away” Ny/Liberal Alliance Dansk Folkeparti A.P. Møller Fællestræk: Stærke individer med klar vision Forskel: Rammer – intrapreneurship sker ikke (altid) af sig selv ”Rammer” et nøglebegreb. De virksomheder der formår at skabe gode rammer for innovation (Novo, Danfoss) er et hestehoved foran de øvrige virksomheder – og lysår foran de virksomheder der aktivt modarbejder de vildtvoksende ideer. Især Ny/liberal alliance er interessant – ”drama i tre akter”. Rummer et par frustrerede intrapreneurer der bryder ud + en tydelig illustration af hvad der sker når man giver slip på en klar vision + en (indtil videre) happy end. en dobbelt intrapreneur-indsats (først en frustreret een af slagsen, og siden en succes) Tankevækkende: Undersøgelser viser at omkring 50% af alle nyopstartede virksomheder er udbrydere... Rammer skal være et af de vigtige nøgleord i præsentationen

8 Intrapreneur i praksis
Intrapreneurens 10 bud1 – + nr. 11 og 12. 1. Byg et hold – en succesfuld intrapreneur er ikke en solist 2. Del rosen 3. Spørg om råd før du spørger om ressourcer 4. Lov mindre end du holder 5. Gør hvad der skal til – uanset om det står i din job-beskrivelse 6. Det er lettere at bede om tilgivelse end tilladelse 7. Hold firmaets interesser for øje, især når du bøjer reglerne 8. Mød på arbejde parat til at blive fyret 9. Hold dig målet for øje, men vær ikke blind for realiteterne 10. Ær dine sponsorer 11. Inddrag dine kunder – dine stærkeste allierede – men husk også dine ikke-kunder 12. KISS – du har aldrig tilstrækkeligt med ressourcer, så brug dem med omtanke 1:http://company.pinchot.com/MainPages/BooksArticles/InnovationIntraprenuring/TenCommandments.html

9 Intrapreneurens hverdag
KISS – fordi kompleksitet koster for meget Alliancer – fordi du aldrig får ressourcer nok Offentligt – Privat Samarbejde – fordi det er adgangsbilletten til flere midler og ressourcer Troværdighed – fordi det er din primære valuta Initiativ – fordi du ikke kan lade være Sponsorer – fordi du ofte får brug for hjælp til at undgå immunsystemet Konstant læring – fordi du hver dag kommer til at lave ting der ikke står i din job-beskrivelse Gennemgå de forskellige begreber – især er alliancer vigtige at nævne Især vigtigt at inkludere brugere/kunder i arbejdsprocessen så tidligt som muligt. Kunder er de bedste sponsorer – og giver umiddelbar troværdighed til teamet. Coloplast super eksempel på dette – blandt Danmarks stærkeste på brugerdreven innovation.

10 Et proces-eksempel Ide-udvikling Alliance-bygning Analyser
Biz-casing/benefit casing Projektplanlægning Leder-involvering Go / no-go Projekt-kick-off Prototyping/Pilot Check-point Projekt-gennemførsel Check-point(s) Projekt-evaluering

11 Intrapreneurens Værktøjskasse - uddrag
Gap-analyse (hvem skal jeg søge alliancer med) PRICE (hvad er status – og hvor skal jeg satse) Interessent-analyse (Hvem skal jeg holde mig gode venner med – og hvem kan jeg trække på) Risikoanalyse (hvad skal jeg forsøge at undgå) Projekt-plan (hvordan organiserer jeg tingene) Biz-casing/Benefit casing (hvad får vi ud af det)

12 Værktøjskassen: Gap-analyse/SWot
Hvilke kompetencer/ressourcer har jeg, og hvilke kommer jeg til at mangle? Alliance-bygning bør være baseret på en nøgtern gennemgang af egne styrker og svagheder. Keep it simple! Bemærk at der opereres med to ”ikke OK”-kategorier. ”Utilstrækkeligt” er den eneste kategori der kræver handling, mens ”ringe” formentlig kan øges til ”OK” i løbet af projektet. Fremragende kan tages med hvis man mener at have en konkurrencefordel på dette område

13 Værktøjskassen: PRICE - modellen
Simpel status – og strategimodel Simpel men illustrativ analysemodel der kan hjælpe os med at forstå hvor vi og vores konkurrenter står og hvor vi skal gå hen. Fem grundlæggende parametre

14 Værktøjskassen: Interessent-analyse
Hvem er de forskellige aktører der kan have interesse i projektet, er de for eller imod, og hvor vigtige er de? De med kursiv markerede søjler er forslag til yderligere parametre der kan inkluderes

15 Værktøjskassen: Risikoanalyse
Hvad kan gå galt? Hvor sandsynligt er det at det vil gå galt? Hvor alvorlige er konsekvenserne? Brug lidt krudt tidligt i projektet på at identificere de potentielt største problemer (erfaringen siger at 80% af tiden bliver brugt på 20% af problemerne) Brug også lidt tid på at vende risikostyring på hovedet - overvej om du kan komme hurtigere i mål ved at påtage dig en større risiko

16 Værktøjskassen: Risiko-model
Konsekvens Sandsynlighed

17 Værktøjskassen: Projektplan
Brug kræfter på det korte perspektiv Planlæg at fejle tidligt – det sparer omkostninger Sørg for en passende mængde ”lavthængende frugt” Planlæg at lære en masse – og at ændre planer ofte Fokuser på de første tre måneder (ugeplaner) – herefter 14-dages planer for 4-6. måned Fejl tidligt = rapid prototyping og tidlig brugerinvolvering. Du lærer en masse af at få kritik af de folk der skal bruge dit produkt eller din service

18 Business case/benefit case
Konceptbeskrivelse Marked og konkurrenter Udvikling og produktion Salg og distribution Projektplan og projektteam Risks and benefits Budget

19 Budget – det der med tal... Lav et hypotetisk budget, og brug så lidt krudt på at teste hypoteserne

20 Tips til medarbejdere - opsummering
Brug kræfter på netværk, troværdighed og tværfaglighed Kig dig lidt omkring – et ”best practice”-initiativ er et godt sted at starte en intrapreneur-karriere Øv dig i at lære Vær hård ved dine ideer Begynd tidligt at bygge dit team (internt og eksternt) og undersøge dine muligheder for støtte Overvej om det er det værd. I dagens DK er det nemmere at gøre karriere i linjen. Spørgsmål til publikum: Hvor mange af jer arbejder i virksomheder der gør noget ud af ”best practice”? Netværk: Du ved du er ved at være i mål når det er dig kollegaerne kommer til for at hitte rundt i organisationen Troværdighed: Er essentiel, både ifht. Ledelse og kollegaer. Hvis du er kendt som en fair, munter og engageret person der sender rosen videre og som holder hvad du lover er du godt på vej Tværfaglighed: Du kommer i de fleste intrapreneur-sammenhænge til at arbejde på tværs – og ofte vil der være et hav af arbejdsopgaver som ikke har en naturlig modtager. Væn dig til tanken om at de allesammen skal løses, og at en stor del vil skulle løses af dig. KISS er nok et af de vigtigste principper for en intrapreneur -

21 Tips til ledere - opsummering
Start i det små – Kaizen Spar lidt arbejde – kræv en ”second opinion” Overvej alternative karriereveje – de fleste intrapreneurer er ”vandrette” Brug lidt kræfter på at tjekke dit innovations-miljø – er der for meget bureaukrati – og står ”silo-tankegang” i vejen for tværfagligt samarbejde? Er incitamenterne på plads – og er du selv parat til at yde støtte? Overvej hvad virksomheden skal gøre i tilfælde af succes – er der behov for nye modeller? Især måleparametre og belønningsstruktur sender vigtige signaler til medarbejderne. Er der noget i din struktur der belønner tværfagligt ”ud-af-boksen” arbejde? Bliver mellemledere belønnet for at sponsorere innovation og nytænkning? Bliver der brugt kræfter på at formulere vision og målsætninger, og bliver nye initiativer der understøtter disse værdsat? Får folk lov til at følge op på deres ideer, og at blive i de teams der bliver etableret. Spørgsmål til publikum: Hvornår har du sidst givet en medarbejder frie tøjler til at udforske en ide der lå udenfor dennes normale arbejdsområde? Overvej også om dit netværk kan bruges aktivt – f.eks i forbindelse med seminarer/workshops etc.

22 Erhvervspolitiske indspark
OPS – et begreb der fortjener (mere) opmærksomhed Vækstbørser, Matchmaking og seminarer Støtteordninger: Etablering, vækst, eksport Højteknologifonden et godt eksempel Tilgængelighed og synlighed Til de enkelte vækstmiljøer: Sørg for at få en intrapreneur på banen

23 En kommentar til støtteordninger...

24 Konklusion – og svar på udfordringen?
Intrapreneurship er en attraktiv model for øget vækst og innovation i etablerede virksomheder – og vil kunne give grobund for øget OPS, men... Intrapreneurship kræver engagement, både fra ledere og medarbejdere Hvis OPS skal styrkes vha. Intrapreneurship kræves formentlig større gennemsigtighed og tilgængelighed Finansiering af ud-af-boksen aktiviteter er et potentielt problem, især i mindre virksomheder. Metoder og begrebsapparat mangler stadig i vid udstrækning, og virksomheder forfalder let til vanetænkning Flade hierarkier og korte beslutningsveje. Bevidste beslutninger kan fremme processen (Danfoss, Højteknologifonden er gode eksempler)

25 Debatoplæg Hvordan forbedrer vi rammerne for intrapreneurship
I det offentlige I det private I spændingsfeltet mellem det private og det offentlige


Download ppt "Intrapreneur i praksis"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google