Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forskellige collage teknikker Af Kirsten Hyldahl Pedersen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forskellige collage teknikker Af Kirsten Hyldahl Pedersen"— Præsentationens transcript:

1 Forskellige collage teknikker Af Kirsten Hyldahl Pedersen

2 Collage-teknikker Montage Papir-collé Combine painting Assamblage

3 Øvelser – som introduktion til forskellige collageteknikker:
1) - Tænk på enten himmel, græs eller jord. Riv små stykker papir (ikke større end 2 cm) ud af ugeblade og andet papirmateriale i de farver, som matcher det emne, du tænker på (himmel, græs eller jord). Udfyld en firkant på ca. 12x12 cm med de farvede papirstykker, så du i fladen beskriver et lille udsnit af det valgte emne. (Det er ikke meningen, du skal lave et helt landskab). Overvej, hvilke kvaliteter fladen har udtryksmæssigt, og hvordan den adskiller sig fra en malet flade. Hvordan er farven og papirstykkernes former i spil i fladen? 2) - Klip ansigter, kroppe og lemmer ud af billeder i blade og bøger. Ikke hele mennesker, men der må gerne inddrages kropsdele fra dyr.. Konstruér af disse elementer en fabel-lignende figur eller blot en sjov, tragisk eller uhyggelig figur. Tænk over, hvad figuren mere præcist udtrykker, og hvad det er, der skaber dette udtryk. 3) - I denne øvelse skal du arbejde med mønstre, teksturer og farver på en refererende måde. Vælg først et af følgende emner: Mormor, Cirkus eller Vinter. Du skal vælge 5-7 mindre stykker mønstret, farvet og/eller tekstureret papir, som du mener refererer til det emne, du har valgt. Papirerne limes op mod hinanden. Du kan evt. overveje, idet du limer papirstykkerne op, hvordan de skal limes op, så de refererer mest muligt til dit emne – uden at det dog skal forestille noget. 4) - Find et billede af f.eks. en appelsin, et æble eller en pære. Du kan også tage udgangs- punkt i en af dine egne iagttagelsestegninger af frugter. - Nu skal du ”male” denne frugt med silkepapir. Du skal bygge den op af mindre stykker og forsøge at skildre frugtens egenskygge ved hjælp af overlap med silkepapiret.

4 Øvelse i Papir collé Her har jeg tænk på græs og revet små stykker papir ud af ugeblade i de farver, som matchede mit emne (græs). Kvaliteter udtryksmæssigt: Hvordan adskiller det sig fra en malet flade: Hvordan er farven og papirstykkernes former i spil i fladen:

5 Øvelse i Combine painting
Jeg har klippet ansigt, krop og lemmer ud billeder i blade. Ikke hele mennesker, men der er også inddraget kropsdele fra dyr. Af disse elementer har jeg forsøgt at konstruere en sjov figur. Hvad udtrykker figuren og hvad skaber dette udtryk:

6 Øvelse i Assemblage I denne øvelse har jeg arbejdet med mønstre og farver på en refererende måde på baggrund af emnet vinter. Jeg har valgt 5 stykker mønstret og farvet papir som jeg synes referere vinter. Papirerne er limet op mod hinanden og placeret forskellige steder på collagen. Jeg har placeret elementerne således at de udtrykker noget enkelt, rent og smukt i form af vinteren farver og nuancer.

7 Øvelse 4 I denne øvelse har jeg fundet et billede af en blomme og malet denne med silkepapir. Jeg har bygget den op af mindre stykker og forsøgt at skildre blommens egenskygge vha. overlap med silkepapiret.

8 Billedfremstillende opgave:
Der arbejdes med en collage i papir-collé-teknik. Emnet er ”Et landskab” (Et stort eller lille landskab) Der arbejdes med udgangspunkt i fotografi. Undgå et billede med for mange små detaljer, find et enkelt motiv. Der arbejdes med bevidste udvalg af materialer, idet de skal referere m.h.t. farvenuancer, teksturer, overflader, (mønstre), m.v.. Billedet bygges lagvist op ”bagfra”, idet du - i første omgang koncentrerer dig om landskabets flader (Himmel og/eller jord). - dernæst sætter eventuelle figurer ind i landskabet – dem der er bagerst i landskabet udformes først, dernæst de forreste figurer. 

9 Materialer: Der arbejdes på maskinpap som bund for collagen.
Materialer til rådighed: Forskellige former for papir: Silkepapir, plakat-papir, m.v.. Desuden kan man rive farvet papir ud af blade og bruge forskellige hvide papirer. Andre former for papir: Sandpapir, pergament, stanniol, m.m.. Desuden: Eventuelle medbragte materialer – snor, garn, metalstumper m.v.. Som klæbemiddel anvendes limstifter og tapetklister.

10 Papir collé - foto af Blokhus strand

11 Papir collé Blokhus strand
Dybde: Sandet i forgrunden, horisont/dybdelinje. Adskillelse af himmel og hav. Vand - og sandeffekt. (materialernes karakter) Form af enkelte papirstykker.

12 Didaktiske overvejelser
Forslag til emner, der kan danne udgangspunkt for arbejdet med Papir Collé i billedkunstundervisningen: -Form- og strukturskildringer med udgangspunkt i forskellige emner. Det kan f.eks. være ”Lossepladsen”, ”Rust”, ”Natur”, ”En ting, der betyder noget for dig” -Stemningsbilleder, f.eks. ”Min oplevelse af et sted – en by, et rum, en skov eller andet” -Parafraser – med udgangspunkt i iagttagelse af et kunstværk omsættes dette billede til Papir Collé, ved at det ”males” med papirstykker. -Iagttagelsesskildringer af f.eks. landskaber, opstillinger, portrætter m.m.. Der kan evt. arbejdes med udgangspunkt i fotografisk forlæg.

13 Billedfremstillende opgave:
Der arbejdes med at lave en montage, hvor det dog er tilladt også at benytte andre plane (papir)materialer end blot udklip af andre billeder. Emnet er ”Forsiden til et eventyr” (eller en roman). Montagen bygges lagvist op, idet du -som baggrund skaber et rum, som knytter sig til det valgte eventyr. -dernæst i mellemgrunden konstruerer og sætter figurer (møbler, træer, mennesker, dyr m.v..) ind i rummet. -lægger større elementer – evt. nogle figurer i større format end dem, der optræder i mellemgrunden - ind i billedet som forgrund. Titel og forfatter kan evt. også placeres her.

14 Billedfremstillende opgave:
Materialer: Der arbejdes på maskinpap som bund for montagen. Materialer til rådighed: Forskellige former for farvet papir: Silkepapir, plakat-papir, m.v.. Desuden kan man rive farvet papir ud af blade. Andre former for papir: Sandpapir, pergament, stanniol, tapet m.m.. Ugeblade, magasiner og aviser Andre materialer: Fotos Desuden: Eventuelle medbragte materialer. Som klæbemiddel anvendes limstifter og tapetklister.

15 Montage: Askepot

16 Montage: Askepot I forbindelse med montagearbejdet har jeg udarbejdet et bogomslag til eventyret Askepot. Baggrunden forestiller prinsens slot, som er et billede af Egeskov som jeg har manipuleret, så det virker mere eventyragtigt. I forgrunden ses Askepot i højreside og stedmoderen og stedsøstrene i venstre side. Mellem dem har jeg placeret glasskoen, som er symbol på afgørelsen af askepots skæbne.

17 Montage: Askepot. Stedmoderen er lavet væsentligt større og set i frøperspektiv, for at udtrykke hende dominans i eventyret og i forhold til askepots situation. Stedmoderen og døtrene farvemæssigt placeret således at de falder i med baggrunden, da de er mørkere og grønligere. Askepots kjole falder godt ind i lysets farve ved hængebroen og således falder de ind i baggrunden uden voldsom overgang i forhold til at det er udklip fra forskellige steder. Det samlede udtryk er at kommunikere det eventyrlige, dramatiske og drømmende ud til beskueren

18 Blanding af teknikkerne Papir collé og Montage ”Snedronningen”
I forgrunden har jeg placeret snedronningen som den mest fremtrædende figur og bagved hende står Kaj, som er lidt mindre, hvilket skal udtrykke snedronningens overlegne magtposition. Jeg har valgt ikke at tilføje ”anno 2008” i titlen på plakaten, da jeg synes at plakaten og personerne derpå udtrykker dette i sig selv.

19 Blanding af teknikkerne montage og papir collé: ”Snedronningen”
Her har jeg arbejdet med at lave en montage-papircolle, som er en plakat til musicalen snedronningen anno Jeg har dog brugt papir collé teknikken som baggrund, da det var den bedste måde at skabe det rum og den dybde jeg ønskede med de pågældende farver. Desuden var det svært at finde en flot plan baggrund i solnedgangens nuancer. Jeg har brugt helt små stykker papir i baggrunden og større i forgrunden, for at understøtte dybden i min montage. I mellemgrunden har jeg placeret en isbjerge, en kane og Gerda der leder efter sin bror Kaj. Disse elementer har også en effekt som gradienter.

20 Blanding af teknikkerne Papir collé og Montage ”Snedronningen”
I forgrunden har jeg placeret snedronningen som den mest fremtrædende figur og bagved hende står Kaj, som er lidt mindre, hvilket skal udtrykke snedronningens overlegne magtposition. Jeg har valgt ikke at tilføje ”anno 2008” i titlen på plakaten, da jeg synes at plakaten og personerne derpå udtrykker dette i sig selv.

21 Didaktiske overvejelser
Forslag til emner, der kan danne udgangspunkt for arbejdet med montage i billedkunstundervisningen: - Drømmebilleder, - f.eks. i form af surrealistiske skildringer. - Illustrationer til fiktive tekster, - f.eks. digte eller eventyr. - Fremtidsvisioner - Reklamer - Design af CD-covers - Design af bog-omslag - Plakater


Download ppt "Forskellige collage teknikker Af Kirsten Hyldahl Pedersen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google