Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lektor Henning Jørgensen Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lektor Henning Jørgensen Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi,"— Præsentationens transcript:

1 Udvikling af mindre danske havne Fokus på offshore – vind Fredericia den 25.02.2013
Lektor Henning Jørgensen Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi, Syddansk Universitet

2 Delprojekt: Klyngeafskalning af vindmølleaktiviteter til Rømø Havn og regional erhvervsudvikling.
Resume: I en delundersøgelse er der set på den erhvervsmæssige betydning, som en udbygning af vindkraft energien kunne få, såfremt der blev mulighed for at benytte havnen i Havneby på Rømø som satellit udskibningshavn for visse aktiviteter rettet mod vind og offshore. Afrapportering omhandler et projekt vedrørende Havneby havns betydning for den regionale erhvervsudvikling. Delprojektet omfatter dels en opgørelse af den regionaløkonomiske betydning af de eksisterende aktiviteter der er afhængige af havnen og dels en beregning af de udviklingsmuligheder, som en udbygning af havnen til udskibning af vindmølleelementer vil kunne bevirke.

3 Delprojekt: Klyngeafskalning af vindmølleaktiviteter til Rømø Havn og regional erhvervsudvikling. Indhold i undersøgelsen. Indledning. Havneby havns særlige position og nuværende rolle. Udvikling af metode til udvælgelse af analyseenhed. Oplistning af havnefakta Havnens trafikmæssige rolle. Havnens fiskerimæssige rolle Havnens øvrige aktiviteter Befolkning og beskæftigelse Udvikling af beregningsproceduren for regionale virkninger af havnen. Analyse af udbygningsmulighederne og den lokale og regionale økonomiske virkning heraf.

4 Havneby havns særlige position
Trafikhavn Fiskeri, pakning, logistik og forarbejdning Grænse-forbindelse Ø, men med fast landforbindelse ved landtange Erhvervsområder Trafikale forhold Bolig-havn sammenhængen

5 Foto: Henning Jørgensen

6 Havnens nuværende rolle
Trafikhavn Fiskeri og pakning, logistik, og forarbejdning Detailhandel relateret til turisme Persontransport og Turisme Lystbåde Campingvogne og autocampere mv.

7 Den befolkningsmæssige og beskæftigelsesmæssige baggrund
Folketallet varierer over året men på langt sigt har befolkningstallet - skønt faldende i perioden og siden 2009, dog også været ret stabilt. F.eks. var folketallet i 1960 på 651 personer. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Rømø 771 777 753 729 710 697 677 689 715 680 650 Folketal pr. 1. januar på øerne. Kilde Danmarks statistik. Den historiske baggrund Foto: Henning Jørgensen

8 Kilde: Danmarks statistik. Statistikbanken.

9 Befolkningssammensætning Rømø sogn. Køns- og aldersfordeling
Kilde Danmarks statistik. Statistikbanken

10 Den samlede beskæftigelse på Rømø
Samlet beskæftigelse i virksomheder med hjemsted på Rømø kunne ud fra virksomhederne registreret i KOB beregnes til 231, men kunne variere fra 180 til 263. Sæsonvariation naturligvis en vigtig faktor Tønder kommune vurderede i 2008 antal beskæftigede til 384. Med indpendling er en del lokale arbejdspladser beskæftiget af personer der bor på fastlandet. Transportmuligheden via landtangen og færgeforbindelsen giver dermed unikke muligheder. Foto: Henning Jørgensen

11 Erhvervsstrukturen: Landsdel og lokalsamfund præget af en overvægt i primære og sekundære erhverv.

12

13 Lokaliseringskvotienter Landsdel Sydjylland
Erhverv Lokaliseringskoefficient 0109 Landbrug, gartneri og skovbrug 1,34 0500 Fiskeri 1,10 1009 Råstofudvinding 2,59 1509 Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 1,56 1709 Tekstil- og læderindustri 1,08 2009 Træ-, papir- og grafisk industri 0,88 2309 Kemisk industri og plastindustri 0,67 2600 Sten-, ler- og glasindustri 1,47 2709 Jern- og metalindustri 1,41 3600 Møbelindustri og anden industri 1,66 4009 Energi- og vandforsyning 1,06 4500 Bygge og anlæg 0,94 5000 Autohandel, service og tankstationer 1,16 5100 Engroshandel undtagen med biler 1,03 5200 Detailh. og reparationsvirks. undt. biler 5500 Hoteller og restauranter 0,90 6009 Transport 1,05 6400 Post og tele 0,87 6509 Finansiering og forsikring 0,61 7009 Udlejning og ejendomsformidling 0,78 7209 Forretningsservice 0,68 7500 Offentlig administration 0,83 8000 Undervisning 0,82 8519 Sundhedsvæsen 0,80 8539 Sociale institutioner 0,89 9009 Foreninger, kultur og renovation 0,75

14 Havnens betydning for beskæftigelsen Udvikling af metode til udvælgelse af analyseenhed.
Virksomheder som er direkte afhængige af havnen Virksomheder beliggende på havnen med aktivitet indenfor transport, fiskeri og pakning/logistik. Persontransporten og den genererede turisme Havnen og redningsstationen Servicevirksomheder Lystbåde, campingvogne mv. Døgnforbrug. Transport, turisme og oplevelsesøkonomi (f. eks. golf) trækker erhvervsstrukturen over mod tertiære serviceerhverv.

15 Foto: Henning Jørgensen

16 Trafik via Rømø-Sylt linien til List. 2010.
Dobbeltture 2233 Passagerer, 1000 326 Personkm, 1000 4239 Biler i alt 54777 Personbiler 44025 Busser 1313 Lastvogne uden anhænger 4777 Lastvogne med anhænger 2078 Sættevogne med forvogn 2584 Sættevogne uden forvogn Modulvogntog med forvogn ( ) Modulvogntog uden forvogn ( ) Campingvogne 3520 Motorcykler, knallerter 2465 Cykler 7107 Færgegods i alt, 1000 ton 60 Lastbilgods, 1000 ton Banegods, 1000 ton Andet gods, 1000 ton Transportarbejde, 1000 tonkm 780 Kilde Danmarks Statistik.

17 En havns regionaløkonomiske effekt
Regionaløkonomisk tilgang Hvilke forudsætninger anvender man Hvilken region foretager man beregningerne for Hvad er de karakteristiske kendetegn for regionen Regionalpolitiske problemstillinger Hvilke effekter foretager man beregninger for Drift, anlæg og vedligeholdelse. Beregningsmetoden Resultaterne

18 De samfundsøkonomiske effekter
Direkte effekt: den aktivitetsforøgelse, som selve havnen og de dertil knyttede virksomheder giver anledning til Indirekte ændring i produktionsværdi bl. a. ved leverancer til havnens aktivitet Ændring i indkomst og Ændring i beskæftigelse Den inducerede effekt (virkning af husholdningernes forøgede forbrug) Skatter, fortrinsvist lokale

19 Rømø Havn Semibred Drift Havnerelateret Husholdningers Aktivitet Forbrug Total Beskæftigelse, Antal Personer Direkte beskæftigelse 81 Indirekte 19 Inducerede 24 Total beskæftigelse 101 124 Indkomstskabelse (Bruttoværditilvækst) Mill. Kr Direkte indkomst 37,2 11,7 Induceret 13,9 48,9 62,7

20 Analyse af udbygningsmulighederne
Baseret på udviklingsplanens ide-katalog. Off-shore , Vindkraftudbygning Satellit rolle Udbygnings og driftsfasen Lokal involvering Mulige initiativer vedr. Krydstogt anløb (Med besøg i Vadehav, Ribe, Lego).

21 Foto: Henning Jørgensen

22 Virksomheder med aktiviteter indenfor off-shore og aktuel eller
potentiel aktivitet og lokalisering på Havneby havn. Blue Water SubCPartners TP-offshore ApS KEM offshore, Esbjergaktiviteter, Esvagt, Semco Maritime, Esbjerg Trosseføring Jutlandia, alle fire Esbjerg. A2Sea, Fredericia, JB Consult A/S

23 Geografisk placering af virksomheder med mere end 100 ansatte
med fremstilling af vindmøller eller dele heraf. Vestas Wind Systems A/S 8940 Randers Jupiter Composites A/S 4793 Bogø By Siemens Wind Power A/S 7330 Brande LM Wind Power A/S 6000 Kolding Vestas Blades A/S 6940 Lem Vestas Control Systems A/S A2Sea A/S 7000 Fredericia SSP Technology A/S 5771 Stenstrup 6640 Lunderskov 6500 Vojens Vestas Nacelles A/S 6950 Ringkøbing 9220 Aalborg Vestas Offshore A/S 8450 Hammel Vestas Towers A/S Marsh Wind Technology ApS 7400 Herning 7442 Engesvang Vestas Spare Parts & Repair A/S AH Industries A/S 6091 Bjert

24 Foto: Henning Jørgensen

25 Krydstogtskibe på danske havne efter havn, enhed og tid
2005 2006 2007 2008 2009 2010 Anløb af krydstogtskibe HAVNE I ALT 354 335 348 366 374 351 Københavns Havn 289 278 288 300 332 303 Rønne Havn 28 25 27 15 19 Aarhus Havn 20 17 16 21 14 5 Øvrige havne 13 24 Gennemgående passagerer, 1000 228 232 258 294 309 338 181 198 218 245 272 314 8 7 10 30 18 26 22 6 12 Eksempel på et anløb af krydstogtskib: Artemis anløb ved Kalundborg, 2012. 1260 passagerer og 537 besætningsmedlemmer. Længde 230 meter. Rederi: P & O Cruises

26 Rømø med havneudvidelse
Semibred Drift Havnerelateret Husholdningers Aktivitet Forbrug Total Beskæftigelse, Antal Personer Direkte beskæftigelse 101 Indirekte 32 Inducerede 41 Total beskæftigelse 133 174 Indkomstskabelse (Bruttoværditilvækst) Mill. Kr Direkte indkomst 50,3 19,0 Induceret 24,3 69,3 93,7

27 Problemstillinger, som analyse og beregninger især har givet anledning til at fokusere på:
Den regionaløkonomiske hovedtendens og vindkraftens mulige rolle i udviklingen. Lokal afsmitning af udbygningsaktiviteter for havne og øer. Bosætning, midlertidige og permanente arbejdssteder og pendling. Udviklingen hen mod det nationale / internationale marked for vindkraftudbygning. To mulige udviklingsforløb: Udnyttelse af komparative fordele for de lokale virksomheder. Den lokale stabilitets og udviklingsvej. Netværkssamarbejde og udvikling af kompetencer, som derefter kan anvendes i projekter med anden geografi i national eller international sammenhæng. Gradvis afkobling af forbindelse mellem udbygningsaktiviteter og regionaløkonomi.

28 Tak for opmærksomheden
Spørgsmål er velkomne Evt. til:

29 Projektet ”Energi på havet” er støttet af
Region Syddanmark – Vækstfonden EU´s regionale udviklingsfond


Download ppt "Lektor Henning Jørgensen Institut for Miljø- og Erhvervsøkonomi,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google