Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

TEGNINGENS DAG 9 september 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "TEGNINGENS DAG 9 september 2013."— Præsentationens transcript:

1 TEGNINGENS DAG 9 september 2013

2 Præsentation af dagens indhold
TEGNINGENS DAG PROGRAM Kl – 9.45 Om at tegne Præsentation af dagens indhold Jacob Bang

3 Tegneartikler og papir til øvelser
PRAKTISK INFORMATION Tegneartikler og papir til øvelser Kaffepauser og frokost: overhold tiden! Toiletter i forrummet

4 HVORFOR TEGNINGENS DAG?
HVORFOR TEGNINGENS DAG? TEGNING VEJLEDERE BRED INTRODUKTION TIL TEGNINGENS DISCIPLINER CROQUIS – GØR DET TIL EN VANE UDVIKLING AF OPGAVER OG UNDERVISNINGSMATERIALE SKOLENS FORSKERE – BLIK PÅ TEGNINGEN EVALUERING – 1 STUDERENDE FRA HVER AFDELING

5 EN GOD VANE – FRA BEGYNDELSEN NOTESBOG SKITSEN / IDEEN / REFLEKTIONEN

6 Skitsens autoritet Le Corbusier

7 Registrere observationer, reflektere, at tegne er en måde at stille stille spørgsmål på
Leonardo da Vinci

8 Notationer Denevan

9 Systematisk, analytisk
Joseph Albers

10 At skitsere en idé frem John Hejduk

11 Hvordan tegner man noget der ikke findes?
Madge Gill

12 Hvordan tegner man noget der findes?
Louis Kahn

13 Afprøve materialets modstand
Jacob Sebastian Bang

14 Se forbindelserne mellem dit eget arbejde og verden
Jacob Sebastian Bang

15 At være i tegningens særlige rum
Carlo Scarpa

16 ideen Peter Zumthor

17 At oversætte skitsen, reducere, revidere igen og igen
- Men bevare karakteren! Peter Zumthor

18 Det enkle Instruktionsplan, legetøjs togbane

19 Det komplekse Daniel Libeskind

20 afkodning

21 Snittet

22 Casa da Musica / OMA

23 Jørn Utzon

24 MERE OM DET PÅ DE  OBLIGATORISKE KURSER

25 I forbindelse med afdelingernes egne opgaver
OBLIGATORISKE KURSER BA1 T e g n i n g e n s D a g 1 dag med en bred introduktion til tegningens historie, discipliner, forskere mm. K o n s t r u e r e t t e g n i n g I forbindelse med afdelingernes egne opgaver 3 dage med dobbelt retvinklet projektion og aksonometri, herunder opmålings/produktionstegning, plan/snit og stregtykkelser, 2 dage med til perspektiv.

26 3D – m o d e l l e r i n g o g s k i t s e r i n g
BA 1 R u m l i g s k i t s e r i n g 1 2x2 dage med Rumlig skitsering, frihåndstegning og foto. 3D – m o d e l l e r i n g o g s k i t s e r i n g I alt 15 dage med digital skitseringsteknik / 3D-modellering, cross-media-brug af analog skitsering (4 dage), foto (1 dag). BA2 R u m l i g s k i t s e r i n g 2 2½ dage med Frihåndsskitsering, materiale og stof, rumlig og analytisk skitsering, foto.

27 Kaffe kan købes i kantinen
TEGNINGENS DAG PROGRAM Kl T e g n i n g e n s h i s t o r i e – epistemologi og ontologi Henrik Oxvig 10.15 – 10.30 P a u s e Kaffe kan købes i kantinen

28 TEGNINGSDISCIPLINER I-III Kl.10.30 – 10.55 I:
R e t v i n k l e t P r o j e k t i o n o g A k s o n o m e t r i Plan, snit og opstalt. Aksonometriske afbildninger: oplæg og korte øvelser. Der udleveres blyant og papir. Birte Møller Andersen og Boye Lippert Kl – II: S k i t s e r i n g s p r o c e s s e r Oplæg med eksempler ca. 5 minutter Tegneøvelser ca. 20 minutter. Der udleveres sort kuglepen og papir. Per Henriksen og Lasse Bruun Eriksen

29 TEGNINGSDISCIPLINER I-III Kl.11.20 - 12 III:
Kl III: R u m l i g K o n s t r u k t i o n Foto / Perspektiv Bygningsopmåling Farve Croquis: oplæg og tegning efter model. Der udleveres sort Filiakridt og papir. Helle Mie Hellesen, John Andersen, Jens Frederiksen og Per Møldrup  12-13 F r o k o s t

30 M e l l e m f l y d e n d e o g f a s t
 DET PERSONLIGE BLIK. TEGNINGEN I – IV Kl.13 – I: M e l l e m f l y d e n d e o g f a s t Anders Abraham Kl – II: T h e R e s t l e s s D r a w i n g – computation, time and the shift from considering objects to considering systems Phil Ayres 14.00 – III: N o t a t i o n o g r u m Peter Bertram  14.30 – 14.45 P a u s e - Kaffe kan købes i cafeen

31 K o m m u n i k a t i o n e n a f t e g n i n g e n s o m m æ r k e
 DET PERSONLIGE BLIK. TEGNINGEN I – IV 14.45 – IV: N o t a t i o n e r Anna Katrine Hougaard 15.15 – 15.45 K o m m u n i k a t i o n e n a f t e g n i n g e n s o m m æ r k e - en personlig vurdering It-undervisningen og sammenhængen med tegningen. Lars Klint 15.45 – 16.00 A f r u n d i n g Jacob Bang

32 K O N T A K T JACOB.BANG@KADK.DK
K O N T A K T

33 – epistemologi og ontologi
TAK Og videre til  HENRIK OXVIG T e g n i n g e n s h i s t o r i e – epistemologi og ontologi


Download ppt "TEGNINGENS DAG 9 september 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google