Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lektion 1 MEDIER OG KOMMUNIKATION Gitte Stald

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lektion 1 MEDIER OG KOMMUNIKATION Gitte Stald"— Præsentationens transcript:

1 Lektion 1 MEDIER OG KOMMUNIKATION 290108 Gitte Stald
Medier og kommunikation F08 / lektion 1 / /

2 ? ? Introduktion Dagens program: velkommen
præsentation af underviser og hjælpelærer kursets indhold kursets formål ”Medier og kommunikation” - oplæg -pause + opgave- lektionsplan litteratur arbejdsformer kommunikation vejledning eksamen ? ? Medier og kommunikation F08 / lektion 1 / /

3 Gitte Stald - baggrund Mag art litteraturvidenskab / Ph.d. snarest Film & medievidenskab Redaktionschef TV2 Øst / konceptudvikler TV Medie- og kommunikationsforsker, Film & Medievidenskab KUA → Children, Young People and their Changing Media Environment Europæisk, komparativt projekt /12 lande / Globale medier, lokale unge. Del af forskningsprogrammet Global Media Cultures / KU Meeting in the Combat Zone. Herunder projektet Fascination af død og vold i computerspil. Mobile Media / Media and Mobility generelt teoretisk og empirisk projekt MIL (Mobil Indholds Lab) unges (15-24 år) brug af mobiltelefoner, mobil underholdning, mobile medier og demokrati. 48 interviews spørgeskemaer MELFO (Mobil E-læring for Ordblinde) IT-evaluering Mobile medier og empowerment EU Kids Online – 22 lande i forskningssamarbejde Medier og kommunikation F08 / lektion 1 / /

4 Product Placement Internet & demokrati Online fællesskaber
Jeppe Henckel Product Placement Internet & demokrati Online fællesskaber

5 Rikke Thomsen Kornby Professionalisme Teoritung Innovativ

6 Kursets indhold Kurset præsenterer de studerende for kommunikations- og medieteoretiske perspektiver med relevans for it. Herunder vil vi beskæftige os med de særlige problemer, udfordringer og fordele, der knytter sig til it-baseret kommunikation. Teoretisk vil kurset fokusere på grundlæggende kommunikationsteori, medieteori, teorier om computer-medieret kommunikation samt historiske og nutidige forestillinger om computerens kommunikative potentiale. For at skabe en god sammenhæng mellem teori og praksis, vil der være rig mulighed for at afprøve og anvende de præsenterede teorier og metoder. Først og fremmest under øvelsestimerne om eftermiddagen, hvor vi vil arbejde med forskellige små cases. Undervisningen vil dog også inddrage aktuelle eksempler. Medier og kommunikation F08 / lektion 1 / /

7 KURSETS FORMÅL Det er kursets formål at levere en "værktøjskasse" i form af metoder og teorier, som vil sætte den studerende i stand til at analysere og vurdere kommunikative aspekter ved it. Gennem oplæg fra underviser og til dels studerende, diskussion og praktisk analyse vil it-kommunikation og medier vil blive behandlet i forhold til teoretiske, praktiske, samfundsmæssige og historiske perspektiver. Efter kurset vil den studerende således: - Kunne analysere og kritisk vurdere computer-medieret kommunikation. - Kunne udpege de forskellige mediers særlige karakteristika, svagheder og styrker. - Kunne redegøre for de væsentligste teoridannelser inden for kommunikations- og medieteori. - Kunne redegøre for forskellen på opfattelser af computeren som maskine og computeren som medie. - Kunne vurdere forskellige medie-platforme og fremgangsmåders egnethed i forbindelse med computer-medieret kommunikation i praksis. Medier og kommunikation F08 / lektion 1 / /

8 Medier og kommunikation F08 / lektion 1 / 290108 /

9 MEDIER OG KOMMUNIKATION
Medie – medium: midte Kommunikation – communication: meddelelse – communicare: at meddele viderebringe information, viden, meddelelse, tekster afsender / modtager – koder Sprog/tale → fastholdelse af mening, erindring, forestillinger, repræsentationer, kommunikation: ”Present media allow for absent reality, absent communication, or both” (KBJ s.4) Medieret kommunikation – ikke noget nyt → ”Medier af tre grader” Medier og kommunikation F08 / lektion 1 / /

10 MEDIER OG KOMMUNIKATION
John Durham Peters: Vi begyndte at tænke på medier omkring anden halvdel af 19. århundrede – telegraf, massetryk af aviser/hæfter mm. Elektroniske massemedier fra begyndelsen af 20. århundrede Digitale medier efter midten af 20. århundrede Udtryksformer, betydninger → teorier Kommunikationsteorier → transmissionsteorier produktion af tegn og mening integrerende teorier Medie & kommunikationsforskningen – hermeneutisk udgangspunkt Anthony Giddens (1979): dobbelt hermeneutik Medier og kommunikation F08 / lektion 1 / /

11 MEDIER OG KOMMUNIKATION
Klaus Bruhn Jensen: vores mediebrug har altid været Allestedsnærværende (ubiquitous) Gennemtrængende (pervasive) Men digitale medier betyder frigørelse fra tid og rum og omfattende adgang til information Adgangen til fysiske medieformer ændrer sig gennem historien Måden, vi bruger dem på, og betydningen ændrer/udvikler sig Medier og kommunikation F08 / lektion 1 / /

12 Konvergens / divergens / tværmedialitet
Time/space I det øjeblik de har kunnet frigøres fra fysiske bindinger som størrelse/vægt og for elektroniske medier i form af strømnet Information Communication Entertainment Trade/economy Mobil information

13 MEDIER OG KOMMUNIKATION
Betydningen af kommunikation …… ? ”Communicare humanum est” … kommunikation som basis for kultur og for samfund og for demokrati Michael Schudson (1997): Man skal undgå ”the romance of communication” og skelne mellem ”sociable conversation” og ”problem-solving communication” John Durham Peters (1999): Dialog er ikke demokratiets sjæl Der skal mere til ifølge Klaus Bruhn Jensen (draft, s.6): ”Translation of potentially endless distributed communications into socially coordinated actions” Medier og kommunikation F08 / lektion 1 / /

14 PAUSE + OPGAVE Grupperne skal tage et foto af hver deltager, redigere det med navn og 10 stikord, der beskriver baggrund og motivation og sende det til hjælpelæreren, der er ansvarlig for gruppen Jeppe: gruppe Rikke: gruppe Medier og kommunikation F08 / lektion 1 / /

15 Gruppefordeling Gruppe 1: Kasper Iversen, Dan Ekrem, Louise Nipper, Marie Begovich Gruppe 2: Sigurbjorn Oskarsson, Peter Bencke, Amer Salem, Louise Johansson Gruppe 3: Lars D. Jensen, Rasmus Olsen ,Thea Jørgensen, Svetlana Zemtsova Gruppe 4: Niels Andersen, Martin Lyng-Petersen, Ulrik Scheibye, Katrine Madsen Gruppe 5: Henrik Hoffmann, Casper Michaelsen, Lone Rasmussen, Janne Byrnak Gruppe 6: Lasse Jacobsen, Michael Nielsen, Jacob Bertelsen, Astrid Fonsbøl Gruppe 7: Kasper Nielsen, Michael G.Jensen, Yukio Bergholdt, Mai-Brit Nielsen, Gruppe 8: David Peronard, René Rasmussen, Christine Merklin, Helle Egede Gruppe 9: Søren Jensen, Johnny Barslev, Signe Benzon, Ann-Christina Franchini Gruppe 10: Thorbjørn Jensen, Thomas Kofod, Christina Ernst, Beth Pedersen Gruppe 11: Martin Mortensen, Robert Andersen, Mette Johansen, Lene Andersen Gruppe 12: Timm Hald, Niels-Erik Mogensen, Gry Bauer, Ditte Bechsgaard Medier og kommunikation F08 / lektion 1 / /

16 lektionsplan Se dokument på kursussiden
Medier og kommunikation F08 / lektion 1 / /

17 litteratur Bøger: Klaus Bruhn Jensen (2008): Medier og Samfund". København: Samfundslitteratur Klaus bruhn Jensen (red.)(2002): "A Handbook of Media and Communication Research: Qualitative and Quantitative Methodologies". London: Routledge. Kompendium: Kan købes i Bogladen ca PDF: Et antal tekster lægges på kursus hjemmesiden i PDF Litteraturliste: pensum plus anbefalet læsning Medier og kommunikation F08 / lektion 1 / /

18 arbejdsformer arbejdsindsats Forelæsninger – Gitte Stald samt gæster
Øvelsestimer – gruppearbejde, små oplæg, evaluering, eksamenssnak Brug af hjælpelærere og lærer Mellem lektionerne – grupper som læsegrupper (?) arbejdsindsats Læsning til hver lektion – mellem 30 og 60 sider Gruppearbejde – undervisningsforberedelse, øvelsestimer, eksamensgrupper Eksamen – oplæg, skriftligt arbejde, mundtlig eksamen Medier og kommunikation F08 / lektion 1 / /

19 kommunikation Kursusblog på http://www.itu.dk/courses/DMOK/F2008/
Her lægges: Lektionsplan, seneste version Litteraturliste, pensum samt forslag til supplerende læsning Præsentationer fra undervisning, alle Litteratur til undervisning, pdf eller links Praktiske informationer af enhver art Grupper Kommunikation Medier og kommunikation F08 / lektion 1 / /

20 vejledning Gitte Stald: alle efter behov. Faste datoer og tider: meddeles omkring lektion 4. Eksamensvejledning. Jeppe: vejledning / gruppe 1-6 om praktiske spørgsmål samt særligt ansvar under øvelser Rikke: vejledning / gruppe 7-12 om praktiske spørgsmål samt særligt ansvar under øvelser Jeppe og Rikke: faglig vejledning ift særlige kompetencer Medier og kommunikation F08 / lektion 1 / /

21 EKSAMEN Ekstern censur, 7-trins-skala, B4: Mundtlig eksamen med skriftlige arbejder men uden forberedelsestid ved eksamen. Et skriftligt arbejde kan være: Rapport, rapport med produktion, synopsis, miniprojekt m.m. Deadline afl. af skriftlige arbejder: kl Eksamensdatoer: 11., 12., 13., 16., 17., 18. juni Medier og kommunikation F08 / lektion 1 / /


Download ppt "Lektion 1 MEDIER OG KOMMUNIKATION Gitte Stald"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google