Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Motto: ”Establish fit”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Motto: ”Establish fit”"— Præsentationens transcript:

1 Motto: ”Establish fit”
ignskolen Designskolen Motto: ”Establish fit” The most influential view of the strategy-formatting process

2 Sidder og ved alt om styrker og svagheder, trusler og muligheder.

3 Designskolen grundlæggende ide.
Fit ift omverden er centralpunktet Den første, mest indflydelsesrige strategiopfattelse Først Andrews oprindelige model SWOT-analysen er central Planlægnings- og positioneringsskolerne er udbygninger af designskolen Formaliseret planlægning Analyse af positioner Tilpasning ift. læring

4 Philip Selznick (1919-) ”Leadership in administration”, 1957, Berkely
Indre tilstande skal geares til eksterne forventninger Politik bør bestemme struktur (1919-)

5 Alfred D. Chandler ”Strategy and structure”, 1962, M.I.T.
Strategi bør komme før struktur

6 Kenneth R. Andrews’ strategidefinition
"Corporate strategy is the pattern of decisions in a company that determines and reveals its objectives, purposes, or goals, produces the principal policies and plans for achieving those goals, and defines the range of business the company is to pursue, the kind of economic and human organization it is or intends to be, and the nature of the economic and non-economic contribution it intends to make to its shareholders, employees, customers, and communities. (pp.18-19)." The Concept of Corporate Strategy p.4 Mangeårig editor på Harvard Business Review

7 Andrews oprindelige model
Ekstern vurdering Intern vurdering Strategiskabelse Ledelsesværdier Etik i samfundet Evaluering og valg Implementering

8 Andrews oprindelige model
Ekstern vurdering Intern vurdering O: Opportunities T: Threats Strategiskabelse Ledelsesværdier Etik i samfundet Evaluering og valg Implementering

9 Eksterne forhold Teknologi
Økonomi Sociale forhold Politiske forhold (PEST) Man kunne også have anvendt interessentmodellen

10 Andrew om eksterne forhold
”How might foreseeable change in the social, political and macroeconomic context impact the industry” (Prognoser forecasting, planlægningsskolen) ”What is the underlying structure in which the firm participates?” (Porter brancheanalyse?)

11 Andrews oprindelige model
Intern vurdering Ekstern vurdering S: Strengts W: Weakness Strategiskabelse Ledelsesværdier Etik i samfundet Evaluering og valg Implementering

12 Andrew om interne forhold
Svært at kende sig selv Gælder for både organisationer og mennesker Difficult ”for organizations as well as for individuals to know themselves” The idea that ”individual and unsupported product-and-market-related fruits of experience” ”commitments to ways of acting and responding are built into the organization”

13 Andrews oprindelige model
Ekstern vurdering Intern vurdering Strategiskabelse Ledelsesværdier Etik i samfundet Evaluering og valg Implementering

14 Ledelsesmæssige forhold
Kompetencer Værdier Ledelsesstil Andrew: ”the beliefs and preferences of those who formally lead the organization

15 Andrews oprindelige model
Ekstern vurdering Intern vurdering Strategiskabelse Ledelsesværdier Etik i samfundet Evaluering og valg Implementering

16 Social ansvarlighed Ledernes opfattelse af samfundets og medarbejdernes Moral Krav Udvikling Behov Andre har ikke tillagt dette så stor vægt Andrew tillægger dette stor vægt. CO2, Bæredygtighed, Arbejdsforhold, Green peace

17 Andrews oprindelige model
Ekstern vurdering Intern vurdering Strategiskabelse Helt væsentlige Ledelsesværdier Etik i samfundet Evaluering og valg Implementering

18 ”creative act” Strategiskabelse
Her siger Andrew ikke så meget bortset fra, at dette er en ”creative act” Og det er jo ikke til meget hjælp

19 Andrews oprindelige model
Ekstern vurdering Intern vurdering Strategiskabelse Ledelsesværdier Etik i samfundet Evaluering og valg Implementering

20 Udvælgelse af den bedste strategi
Konsistens Strategien må ikke være inkonsistent Konsonans Må være et svar på udfordringer i omverdenen Fordelagtighed Skal skabe/vedligeholde en konkurrencemæssig fordel Feasibility Strategien skal være mulig på det foreliggende ressourcegrundlag

21 Rationel proces Strategiformulering er en bevidst, rationel proces. (Rationel beslutningsproces) Tanke før handling Strategi styrer handling Skal kunne begrundes Overveje alternativer Man vælger den bedste (ikke satisfiering jfr. Simon) men efter hvilket kriterium Holder forudsætningerne for den rationelle beslutningsproces ? Thomas J. Watson Sr. Grundlægger af IBM ( )

22 Andrews oprindelige model
Ekstern vurdering Intern vurdering Strategiskabelse Ledelsesværdier Etik i samfundet Evaluering og valg Implementering

23 Implemetering Implementeringen tillægges stor vægt hos Andrew Han nævner 12 step Er adskilt fra strategiskabelsen

24 Øverste leder Den øverste leder har ansvar for strategien Er Strategen
Kontrollerer efterfølgende udførelsen Modsætning til læringsskolen

25 Processen Strategiprocessen skal være simpel og uformel
Formalisering vil ødelægge processen (I modsætning til eksempelvis planlægningsskolen)

26 Simpelt resultat Selve strategien skal være simpel Eksplicit Klar Kort
Kommunikerbar til alle

27 Individuel Strategien er unik
Formuleret i og tilpasset en specifik situation Man kan derfor ikke generelt sige meget om strategier Modsætning til Porter generisk strategi

28 Grand strategy Designet er fuldendt fra startet Ændres ikke undervejs
Giver et helhedsbillede I modsætning til læringsskolen

29 SWOT modellen Albert Humphrey, Stanford, 60-70 erne
Baseret på imperi fra Fortune 500 virksomheder Siden stor udbredelsen og næsten lig med strategisk planlægning Efter min vurdering er den forsimplet i forhold til Andrew

30 Kritik af designskolen
Overser en række forhold, fx Inkrementel strategiprocesser Struktur påvirker strategi Deltagelse af andre end den øverste ledelse

31 Kritik: Tænkning og handling
Tanke før handling Adskillelse af tænkere og handlere Tænkning anses for sand forud for handling, erfaring, læring Vi kan ikke tænke os frem til alt, men må lære af erfaring Absolutisme Eliminerer usikkerhed Begrænset viden Kompleks verden Under usikre forhold er problemet ikke manglende strategi, men præmatur færdigformulering af strategien. (finanskrisen)

32 Kritik Alvidende topledelse. (Indledende foto)
Kan informationer uproblematisk og uden forvrængning aggregeres op gennem et hierarki? Nogle gange er det medarbejdere og mellemledere, der kender ”sandheden” Ustabile omgivelser Umuliggør forudsigelse Meget ustabile omgivelser umuliggør egentlig strategi

33 Kritik Uanvendelig under givne forhold Usikkerhed og kompleksitet
Læringssituationer Anvendelig på følgende betingelser Al relevant information kan rummes hos et individ Individet kan forstå dybden i organisationen, har faglig indsigt Relativ simpel situation Relativ stabil situation Organisationen accepterer centralisme


Download ppt "Motto: ”Establish fit”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google