Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

LEAN og Arbejdsmiljø i Fjerkræbranchen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "LEAN og Arbejdsmiljø i Fjerkræbranchen"— Præsentationens transcript:

1 LEAN og Arbejdsmiljø i Fjerkræbranchen
Undervisningsmateriale Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

2 Undervisningsprogram
Undervisningen forløber over 2 dage fordelt på 2 enkeltstående dage. Som forberedelse til kurset har deltagerne taget foto og video af situationer med forbedringspotentiale i egen afdeling. Perioden mellem undervisningsdagene er på 4 uger, hvor kursisterne løser en hjemmeopgave bestående af to dele: Afholdelse af tavlemøder og afprøvning af tjeklister. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

3 Undervisning Program for dag 1
Velkomst – præsentation af deltagere og undervisere. Formål med kursus samt det fremtidige arbejde. LEAN generelt og sammenhæng mellem LEAN og arbejdsmiljø. - Oplæg fra Rose Poultry. Arbejdsmiljølovgivningen – overordnet – tjeklister. - Ergonomiske forhold, fysiske forhold - Ulykkesrisici - Psykiske forhold, biologi og kemi Opgave. Lean i hverdagen - Præsentation af udkast til tavle og tilretning af tavle efter deltagernes behov. Præsentation af hjemmeopgave – tjekliste – spotte/se. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

4 Undervisning Program for dag 2
Præsentation af hjemmeopgaverne – de 3 grupper præsenterer deres opgaver. Kaizen/ Løbende forbedringer: - Standarder – hvad sker der konkret med de spottede problemer? - Hvordan bliver de integreret i dagligdagen? Hvordan kommer man videre med forbedringer? 1) Just do it 2) LEAN forslag 3) Kaizen blitz Tegninger – hvordan ”angribes” arbejdstegninger i forbindelse med projektering? - Opgave ud fra en konkret tegning. Evaluering af tavler, tjeklister og kursusforløb. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

5 LEAN generelt og sammenhæng mellem LEAN og arbejdsmiljø
Oplæg fra Rose Poultry Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

6 Lean og arbejdsmiljø LEAN Hvorfor snakke om ”Lean og arbejdsmiljø”?
Basalt og rent teknisk handler Lean om reduktion af spild og at skabe flow MEN OGSÅ (NY KULTUR): Medarbejderinvolvering Medarbejderinddragelse Spild er også fx: Arbejdsskader, fravær, stress osv. pga. ringe arbejdsmiljø MÅL: At få arbejdsmiljø ind i dagligt Lean-arbejde (løbende forbedringer). MUDA: Red. 7 former for spild LEAN MURA: Red. af variation i proces MURI: Miljøoptimering (teknologi + stress) Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

7 Hvad er Lean? Grundlæggende bygger Lean på 5 principper:
Specificer hvad der skaber værdi for kunden Identificer værdistrømme og fjern ikke-værdiskabende aktiviteter Skab flow omkring de værdiskabende aktiviteter Lad slutkunden trække varerne igennem produktionen Stræb efter det perfekte med løbende forbedringer Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

8 Hvad er Lean? Opfundet / udviklet i Japan hos Toyota (Lean = trimmet)
Et sæt af bestræbelser der ”hurtigt og fleksibelt opfylder kundernes krav om produkter af høj kvalitet med minimalt spild af ressourcer”. Det betyder bl.a.: Reduktion/eliminering af alle former for spild (ressourcer, produktspild, gennemløbstider, transporttider, omstillingstider, ventetider, lagre, overproduktion, fejlproduktion osv.). Identifikation af hvad kunderne tillægger værdi i vores forretningsproces. Identifikation af værdistrøm. Eliminering af ikke-værdiskabende aktiviteter. Design af værdistrøm så der skabes flow. Fokus på løbende forbedringer. Ledelse og medarbejderinvolvering. Tættere relationer til leverandører/kunder. Mere effektiv vedligeholdelse. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

9 Hvad er Lean? Konkrete værktøjer/principper/metoder i Lean: 5S:
Seiro: Struktur/Organisering (fx: Smide affald væk). Seiton: Systematisering (fx: Dokumentstyring). Seison: Rengøring (fx: Rengøring i eget område). Seiketso: Standardisering (fx: Faste procedurer). Shitsuke: Disciplinering (overholdelse af 5S). TPM: Total Productive Maintenance: Vedligehold og reparation af maskiner vedrører og involverer alle ansatte på virksomheden. SMED: (Single-digit Minute Exchange of Die): Hurtigere værktøjsskift / omstillingstider. Kaizen: Løbende forbedringer. 8 former for spild: Overproduktion (producerer mere end nødvendigt - output). For store lagre (for meget på lagre). Ventetider (ting sker ikke når de skulle/burde). Transport (flytning/kørsel af personale og produkter). Bevægelser (overflødige bevægelser af personale/produkter i en proces). Fejl-produktion (reklamationer / udenfor specifikationer). Over-producerer (gør mere end nødvendigt i en proces). Humant intellekt (gør ikke brug af det personale, der er mest involveret eller har de bedste kompetencer). Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

10 Hvad gør vi i dag på Rose Poultry?
Uddannelse Lean (Basis + PLUS) Basis: 2 dg grundlæggende Lean for alle. Plus: 5 dg mere specialiseret Lean. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

11 Hvad gør vi i dag på Rose Poultry?
Tavlemøder 1 møde pr. afdeling pr. skift pr. uge. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

12 Hvad gør vi i dag på Rose Poultry?
Løbende forbedringer Input/forslag fra medarbejdere ude i afdelingerne. Små og store forbedringsforslag gennemføres i samarbejde ude i de enkelte afdelinger. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

13 Hvad gør vi i dag på Rose Poultry?
Workshops Koncentreret arbejde med et konkret problem. Medarbejdere ”fjernet” fra dagligdagen under workshoppen. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

14 Sammenhæng mellem Lean og arbejdsmiljø?
Vi skal bruge de værktøjer/metoder (tavlemøder/forbedringsforslag osv.) fra Lean, som vi bruger i dag, til også at inkludere arbejdet med arbejdsmiljø. Eksempler: Forbedringsforslag der kan forbedre arbejdsmiljøet ude i afdelingerne (fra fx. APV’en). Diskutere arbejdsmiljøemner på tavlemøder. ”Arbejdsmiljø-briller” på til alle forbedringsforslag. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

15 Sammenhæng mellem Lean og arbejdsmiljø?
Er der en sammenhæng? Engelsk undersøgelse (Lean og Stress) fra 2006 (Conti et al.) fra 21 produktionsvirksomheder med i alt ca ansatte. Lean faktorer som kan forøge stress: Højere arbejdstempo Systematisk fjernelse af ressourcer Lange arbejdstider Kortere cyklustider Overtage arbejde fra fraværende kolleger Følelse af bebrejdelse for kvalitetsfejl Stressfaktorer som kan synliggøres af Lean: -Dårlig indrettet arbejdsplads -Dårlig tilpasning af komponenter -Afbrydelser af produktionen -Mangelfuld uddannelse og oplæring -Mangel på værktøj og udstyr Lean faktorer som kan reducere stress: -Kontrol over arbejdsmiljø -Kontrol over procesforløbet -Involvering i procesforandringer -Indflydelse på forandringsstrategien -Mulighed for jobrotation -Team organisering -Støtte fra ledelsen Konklusion fra litteraturen: -Ingen entydig sammenhæng -Afhænger af den enkelte virksomheds Lean-program og virksomhedens kultur Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

16 Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

17 Præsentation af tjeklisten
Udarbejdet som hjælp til sikkerhedsgruppen i forbindelse med projektet Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

18 Tjeklisten Indeholder overordnede overskrifter med få vejledninger indenfor de væsentligste arbejdsmiljøforhold. Tjeklisten skal bruges som en huskeliste i det daglige arbejdsmiljøarbejde. Størrelsen af tjeklisten er sådan, at den altid er til at have med – A7 format. Tjeklisten er lamineret. Tjeklisten indeholder umiddelbare svar på de gængse spørgsmål indenfor arbejdsmiljø. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

19 Gennemgang af de væsentligste forhold
Arbejdsmiljøloven Gennemgang af de væsentligste forhold Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

20 Arbejdsmiljølovgivningen
Ved loven tilstræbes at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, samt grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet. Følgende spørgsmål vil have fokus i undervisningen: Hvordan vurderer jeg? Hvordan kan jeg være sikker på, at det er rigtigt? Kan jeg stå inde for mit valg? Hvordan forklarer jeg mine kolleger det? Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

21 Ergonomi Arbejdspladsens indretning Arbejdshøjder Rækkeafstand
Arbejdsstillinger og bevægelser Løft Opgaver Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

22 Ergonomi Arbejdspladsens indretning
Arbejdsmiljølovgivningen fastsætter, at nyindretning af faste arbejdssteder skal planlægges og gennemføres, så hensynet til sikkerhed og sundhed i forbindelse med driften som helhed er tilgodeset. Dette gælder også ved væsentlige ombygninger, der kan sidestilles med nyindretning. AT-vejledning nr. A.1.14, august 2005 ”Planlægning af faste arbejdspladser” Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

23 Ergonomi Arbejdshøjder
Arbejdshøjden skal tilpasses arbejdsopgaven samt brugeren. Derfor er det lettest hvis, inventaret er let indstilleligt, når pladsen benyttes af flere personer. Ved præcisionsarbejde er hændernes optimale arbejdshøjde lidt over albuehøjde. Kraftbetonet arbejde udføres bedst med hænderne lidt under albuehøjde. Kilde: Inventar på faste arbejdssteder At-meddelelse nr December 1998 Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

24 Ergonomi Arbejdshøjder
I forhold til forrige slide ”arbejdshøjder” hvilke udfordringer har medarbejderne? - arbejdshøjden - inventaret - arbejdsstillinger - kraftbetonet - præcisionsarbejde Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

25 Ergonomi Rækkeafstand
Arbejdet skal, for at undgå gener i ryg, skuldre, arme og nakke, udføres så tæt på kroppen som muligt og indenfor normalt arbejds-område. Arbejdet i maksimalt område skal kun foregå lejlighedsvist. I stående arbejde kan det maksimale område udvides til cm. Kilde: Inventar på faste arbejdssteder AT-meddelelse nr December 1998 Arbejdsopgaven Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

26 Ergonomi Rækkeafstand
I henhold til de forrige sider ”Rækkeafstand” og ”Arbejdshøjder” hvordan vurderer du arbejdsforholdene? Hvilken rækkeafstand vurderer du medarbejderne primært arbejder i? Medarbejderne har mulighed for at sidde ned. Har det nogen indflydelse på deres arbejde? Hvad med arbejdshøjden? Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

27 Ergonomi Arbejdsstillinger og bevægelser
Efter arbejdsmiljølovgivningen påhviler det arbejdsgiveren at sørge for, at risikoen ved uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser vurderes, og at arbejdet ud fra denne vurdering planlægges, tilrettelægges og udføres, så det ikke medfører fare for sikkerhed og sundhed. Bilaget ”Vurdering af arbejdsstillinger” i AT-meddelelsen kan give et billede af den pågældende belastning. AT-meddelelse nr , marts 1998: ”Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser” Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

28 Ergonomi Arbejdsstillinger og bevægelser
Der kan være komplekse problemstillinger, hvor det kan være vanskeligt at få et overblik over årsagen. Denne AT-vejledning er inde på sammenhængen mellem muskel- og skeletbesvær og påvirkninger i arbejdslivet. AT-vejledning nr. D.3.4, maj 2005: ”Arbejdsrelateret muskel og skeletbesvær” Desuden giver vejledningen: Oplysning om reglerne for forebyggelse af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær. Oplyser om, hvilke arbejdsmiljø-foranstaltninger, der kan træffes for at imødegå eller begrænse muskel- og skeletbesvær. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

29 Ergonomi Optimale arbejdsstillinger
Arbejdspladsen kan tilpasses medarbejderen. Arbejdet kan foregå lige foran kroppen. Der er ingen vedvarende for-overbøjning eller vrid af nakke og lænderyggen. Der kan arbejdes frit med begge arme. Benene kan bevæge sig frit (50 cm i knæhøjde + 70 cm. i fodhøjde ved siddende arbejde). Der er mulighed for variation mellem at sidde, stå og gå. Løft foregår primært imellem midtlår og albuehøjde. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

30 Ergonomi Fastlåste arbejdsstillinger
Arbejdet foregår hele tiden i uhensigtsmæssige arbejdshøjder. Nakke og ryg er meget bøjet eller vredet hele tiden. Der arbejdes med hænderne over hjertehøjde. Der arbejdes med hænder i yderpositioner. Der er ikke plads til fødderne. Der er ingen mulighed for variation i arbejdsstillingerne. Man kan ikke forlade arbejdspladsen. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

31 Ergonomi Arbejdspladsens indretning
Kan arbejdspladsen indrettes til den enkelte medarbejder? Hvordan vurderer du arbejdspladsen i forhold til: - arbejdshøjde? - rækkeafstande? - ulykkesrisici? Hvor skal der efter din opfattelse laves ændringer? Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

32 Ergonomi Løft Ved løft forstås håndtering af en byrde, så byrden helt eller delvist slipper underlaget. Løft kan foregå opad, nedad og i andre retninger. Et løft består altid af en optagning og en afsætning, hvorimellem der kan være længere/kortere tids bæring. Løftet er tungt, hvis det indebærer risiko for helbredsskade Løftet er manuelt, når det udføres med muskelkraft. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

33 Ergonomi Løft Arbejdstilsynets vejledende grænser for daglige
løftemængder er: 3 tons i ¾ armsafstand 6 tons i underarmsafstand 10 tons tæt ved kroppen Løft i det røde område vurderes som sundhedsskadelige. Løft i det gule område bør undersøges nærmere og belastningsvurderingen afhænger af antallet af forværrende faktorer samt hvor i det gule felt, løftene foregår. Løft i det grønne område er normalt ikke sundhedsskadelige. Løft, der primært ligger i det grønne område, regnes ikke med i den samlede mængde. Kilde: Løft, træk og skub, At-vejledning D.3.1 September 2005 Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

34 Ergonomi Løft – forværrende faktorer
Der kan være forskellige forværrende faktorer i forbindelse med løft, f.eks: Byrden er glat, varm, kold og/eller uden fornuftigt greb Løft over skulderhøjde Løft under knæhøjde Der forekommer vrid Der løftes foroverbøjet Trange pladsforhold Løft fra siden Løft med en hånd Byrden skal bæres mere end 2 meter Dårlig indretning Løft i højt tempo Løft under knæhøjde men med hensigtsmæssigt arbejdsteknik Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

35 Ergonomi Løft I forbindelse med løft skal følgende tages i betragtning:
VÆGT RÆKKEAFSTAND KROPPENS STILLING OG BEVÆGELSE LØFTEHØJDE fra og til LØFT fra siden LØFT med 1 hånd FREKVENS SAMLET VÆGT VARIGHED af løftet UVENTEDE BELASTNINGER Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

36 Ergonomi Arbejdsstillinger og bevægelser
Hvilke forværrende faktorer ser du på billedet? Forekommer der noget tilsvarende på din virksomhed? Kan du se nogle umiddelbare løsningsforslag? I forbindelse med løsningsforslagene skal du være opmærksom på eventuelle forværrende faktorer. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

37 Ergonomi Løft - bæring under gang
Hvis byrden bæres under gang (dvs. over 2 meter), er de vejledende løftegrænser: 20 kg. tæt på kroppen. 12 kg. i underarms afstand. 6 kg. i ¾ arms afstand. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

38 Ergonomi Træk og skub Følgende punkter kan indgå i vurdering af
skub og træk: Transportmateriellets design Transportmateriellets vedligeholdelse Underlagets beskaffenhed Pladsforhold Synsforhold Uforudsete hændelser Vægt og stabilitet Hastigheds- og retningsændringer Arbejdsmetode Arbejdsstillinger og bevægelser Arbejdets frekvens og varighed Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

39 Branchens væsentligste udfordringer
Kemiske forhold Branchens væsentligste udfordringer Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

40 Kemiske og biologiske forhold
Væsker/ aerosoler Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer At-vejledning C.0.11 Støv Biologiske agenser Bekendtgørelse om biologiske agenser Bekendtgørelse nr. 864 af 10. november 1993 Stoffer og materialer I forbindelse med rengøring forekommer væsker (vand) og aerosoler (sæbe). Her skal man være opmærksom på, om der kræves specielt udstyr f.eks. åndedræts-værn. Støv (i fjerene på kyllinger) og biologiske agenser, der i dette tilfælde vil være gødningen for kyllingerne. Som det allerede gøres nu, tages der specielle forholdsregler. Såfremt der bruges kemikalier, som er Faremærket, skal der udarbejdes dokumenter på disse. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

41 Støv og biologiske agenser (her gødning og støv fra kyllinger)
Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

42 Fysiske forhold Termiske forhold - Kulde - Træk - Varme
- Kuldenedfald, kuldestråling - Påklædning Arbejdsbelysning - Lysstyrke i forhold til arbejdsopgave Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

43 Fysiske forhold (påklædning og arbejdsbelysning)
Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

44 Støj Hvad siger loven? Hvad er god praksis? Hvor kommer støjen fra?
Hvad gør jeg ved den? Er det godt nok? Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

45 Ulykkesfarer og risici
God adfærd på arbejdspladsen Instruktion og oplæring Maskinsikkerhed Påbud Spild Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

46 Psykisk arbejdsmiljø Hvordan kortlægges det psykiske arbejdsmiljø?
Medarbejderinddragelse. Vigtighed i information. Hvilket niveau skal informationen være på? AT-vejledning nr. D. 4.1, juni 2000 ” Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø”. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

47 Arbejdsopgave Ud fra foto fra egne afdelinger
Deltagerne opdeles i grupper med maks. 4 deltagere. De får 30 min. til opgaven, hvorefter gruppens resultater fremlægges i plenum. Med udgangspunkt i materialet, som er blevet gennemgået, skal gruppedeltagerne gennemgå de medbragte billeder (næste slide) med henblik på at spotte og se hvilke arbejdsmiljøproblemstillinger, der fremgår af billederne. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

48 Arbejdsopgave Hvad ser I?
Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

49 Arbejdsopgave Gruppernes tilbagemelding var:
Trange arbejdsforhold – der kan let forekomme vrid og skæve løft grundet arbejdspladsens indretning. Dårlig indretning af arbejdspladsen. Der forekommer løft tæt ved skulderhøjde. Løft under knæhøjde er et rødt løft, der skal tages fat på med det samme. Ulykkesrisici – grundet pladsforholdene vil det være let at falde o.l. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

50 Arbejdsopgave Gruppernes tilbagemelding var:
Ulykkesfaren var dét, alle grupperne lagde vægt på. Vand i forbindelse med elektriske installationer er særdeles problematisk. Desuden er vand på gulvet en muligt ulykkesrisici, da der er store mængder. De var selvfølgelig opmærksomme på det skridsikre gulv. En anden ting, de lagde mærke til, var det store ressourcespild set i forhold til vandet. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

51 Arbejdsopgave Gruppernes tilbagemelding var:
Ergonomisk set kunne arbejdsprocessen ændres således, at medarbejderne ikke skal skovle over den høje kant på kassen. Når kassen åbnes, kommer der meget ”luft” ud. Dette er ikke optimalt at indånde. Derfor blev der blandt kursisterne efterlyst udsugning. Desuden fandt de det heller ikke ergonomisk hensigtsmæssig, at medarbejderen skulle transportere tørisen i spande. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

52 Arbejdsopgave Gruppernes tilbagemelding var:
Manglende ergonomisk indretning af arbejdspladsen. Hvor er den lokale sikkerhedsgruppe i dette tilfælde? Har medarbejderen ikke en sakselift til sin rådighed? Mange løft under knæhøjde. Ulykkerisici i forhold til en pludselig rygskade. Selve indretningen kan ikke være fornuftig set i forhold til at skulle pakke mange varer i et højt tempo. Ikke effektivt nok. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

53 Lean i hverdagen Præsentation af udkast til tavle og tilretning af tavle efter deltagernes behov. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

54 Arbejdsmiljøforbedringer
Hvad måler vi på? Hvad er der galt? Ideer og løsninger Fremmøde procent  Antal af tilløb til ulykker Arbejdsulykker A Fokus: C E Foto Det har vi ”spottet”: D Sådan har vi det Omgangstone Ledelsesstil Rokering Information B Indført og afprøvet: F Løsninger med foto Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

55 Lean i hverdagen: Lean-tavlen
Brug flest mulige billeder og symboler på Arbejdsmiljø/Lean-tavlen og begræns teksten. Man skal i løbet af sekunder have et overblik over, hvad der står på tavlen. Et tavlemøde har en fast dagsorden og skal kunne afholdes på 15 minutter, så der skal være en mødeleder. Møderne skal være aktive, så det er kun konkrete observationer, ideer og løsninger, der sættes på tavlen ved selve mødet. Magnetskilte med smileys og symboler bruges til at vise, hvordan det går med de enkelte emner. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN. 55

56 Lean i hverdagen: Lean-tavlen
Felt A - Arbejdsmiljø nøgletal: Hvad måler vi på? Foto og nøgletal om arbejdsmiljøet de seneste uger. Fremmødeprocent Tilløb til ulykker Antal arbejdsulykker Tallene skal vise den officielle status lige nu. Til hvert møde skal målinger være opdaterede. Emner der er uden for ” det acceptable” eller ”utilfredsstillende ” til de næste fire uger. Brug foto, kurver m.m. som viser udviklingen. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN. 56

57 Lean i hverdagen: Lean-tavlen
Felt B - Det oplevede arbejdsmiljø: Sådan har vi det! Til at finde forbedringer af arbejdsmiljøet måles på 4 emner fra Trivselsprojektet: - Omgangstone - Ledelsesstil - Rokering - Information Hvordan står det til lige nu? Ud fra det I har oplevet, set og iagttaget, giver I på tavlemødet jeres vurdering. Sæt smiley på: Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN. 57

58 Lean i hverdagen: Lean-tavlen
Forbedringer : Hvad er der galt? Felt C: Fokus Her vises, hvilket af de overordnede nøgletal, der fokuseres på i afdelingen. Et arbejdsmiljøemne, som vedkommer alle i afdelingen, og som alle kan være med til at forbedre. Felt D: Hvad har vi spottet? Her sættes foto, gives eksempler på Gule og Røde smileys, hvad der er utilfredsstillende og skal ændres. Alle skal kunne se og forstå, hvad der er problemet. Brug gule sedler, foto m.m. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN. 58

59 Lean i hverdagen: Lean-tavlen
Ideer og løsninger: Felt E: Tavleproblem Kort tekst eller foto af løsninger og hvor langt man er nået. Hvis I ikke selv kan lave løsningen, så send den videre til tekniker, ekspert o.a. Ved løsningerne skal der på tavlen stå dato, deltager og om løsningen er gennemført, afvist eller i gang. For at holde det enkelt og overskueligt bruges symboler i størst mulige omfang: Flueben, minus, etc. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN. 59

60 Lean i hverdagen: Lean-tavlen
Felt F: Indført og afprøvet Når nye løsninger, forbedringer, arbejdsrutiner og nye måder at gøre tingene på er afprøvet og indført, skal der laves en ny standard. Sæt her oversigten over de ting og ny standarder, der er indført og afprøvet med succes over de sidste 1-2 måneder. Brug de billeder og tekst, der blev lavet, da I arbejdede med de forbedringer, så er de lettere at huske og genkalde. Husk at holde fast i de forbedringer der er indført, så de bliver en del af de daglige rutiner og måder at gøre tingene på. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN. 60

61 Mødelederens 4 regler ”Tommelfinger”- regler for mødet:
At holde et Lean tavlemøde på 15 min. kræver god ledelse og klare regler. Husk at alle står op. ”Tommelfinger”- regler for mødet: Hold dig til emnet Lad alle tale –hør efter hvad de siger! Diskussion forbudt – spørg hvorfor? Hold tiden Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN. 61

62 Lean og arbejdsmiljøforbedringer
Hvad måler vi på? Hvad er der galt? Ideer og løsninger Fremmødeprocent  Antal af tilløb til ulykker Antal arbejdsulykker A Fokus: C Tavleproblem E Det har vi ”spottet”: Sådan har vi det Omgangstone Ledelsesstil Rokering Information D B Indført og afprøvet: F Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN. 62

63 Præsentation af opgaven til næste modul
Hjemmeopgave Præsentation af opgaven til næste modul Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

64 Opgave: Lav Lean-tavlen og afhold møder
Forbered jeres egen Lean arbejdsmiljøtavle. Eksempler på arbejdsmiljømålinger fra hverdagen. Vælg en mødeleder og forbered tavlemødet. Afhold tavlemøde. Jeres vurdering til: Sådan har vi det! Omgangstone Ledelsesstil Rokering Information Hændelser til månedens arbejdsmiljøtema: Det skal forbedres / gøres bedre Ideer til løsninger og hvordan gør vi? Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN. 64

65 Undervisning Program for dag 2
Præsentation af hjemmeopgaverne – de 3 grupper præsenterer deres opgaver. Kaizen/ Løbende forbedringer: - Standarder – hvad sker der konkret med de spottede problemer? - Hvordan bliver de integreret i dagligdagen? Hvordan kommer man videre med forbedringer? 1) Just do it 2) LEAN forslag 3) Kaizen blitz Tegninger – hvordan ”angribes” arbejdstegninger i forbindelse med projektering? Opgave ud fra en konkret tegning. Evaluering af tavler, tjeklister og kursusforløb. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

66 Hjemmeopgaven - huskeliste til opfølgning
Præsentation af gruppernes Lean-tavle Arbejdsmiljøemner fra tavlemøderne Forberedelse og organisering Hvordan gik møderne? Hvordan fungerer Smileys og billeder? Tilbagemeldinger fra deltagerne? Hvilke ting er gennemført? Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

67 Tilbagemelding på hjemmeopgaven
- Et eksempel fra en af projektets virksomheder Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

68 Ulykke INGEN ulykker SUPER!
Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

69 Tilløb 1 Grib ikke ind i maskiner i drift
Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

70 Tilløb 2 Åben lågen, så maskinen standses.
Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

71 Fokus Kom med DINE idéer til forbedring af arbejdsmiljøet!
Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

72 Uge 46 Ulykke Stopsikring på stolen er ødelagt. Hun er faldet bagover, og slår ryg og skulder. Alle linjers stole er gennemgået og om nødvendigt repareret. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

73 Uge 46 tilløb 1 Der er flere slangestationer, hvor slangerne ligger og roder på gulvet. 5S. Faldulykker. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

74 Uge 46 tilløb 2 Slangeopruller erstatter de eksisterende slangestationer. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

75 Psykisk arbejdsmiljø Ildsjælen og 4 medarbejdere, orienterer om smileyernes placering. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

76 Fokus Gul smiley. Tal dansk. Stå skiftevis på linjerne.
Dansk modersmål og anden modersmål. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

77 Det gode tavlemøde på 15 minutter
Formål: at give status på arbejdsmiljø nøgletallene. at teamet giver deres smiley til de fire ”Sådan-har-vi-det” punkter. at vise med graf, foto, tekst m.m. hvad der er i fokus i perioden. at uddybe de røde og gule smileys med eksempler. at det, der er ”spottet”, gøres synligt med foto, gule sedler o.s.v. at komme med ideer og løsninger. at vælge ideer og løsninger, der skal arbejdes med i ugen frem. at godkende og afslutte afprøvede løsninger. Både mødeleder og medarbejdere skal være mødt forberedte, for at det skal lykkes med styring og deltagelse. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN. 77

78 Møderedskaber Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

79 Arbejdsmiljøforbedringer
Hvad måler vi på? Hvad er der galt? Ideer og løsninger Fremmødeprocent  Antal af tilløb til ulykker Arbejdsulykker A Fokus: C E Foto Det har vi ”spottet”: D Sådan har vi det Omgangstone Ledelsesstil Rokering Information B Afprøvet og indført: F Løsninger med foto Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

80 Mødeleders tjekliste Fakta fra mødet:
Hvor lang tid tager de enkelte punkter under tavlemødet? Hvor mange eksempler er der på ”Det har vi spottet!” Er synliggørelsen god nok? Kan tavlen læses på sek.? Processen : Er forløbet og fremgangsmåden ved arbejdsmiljø-tavlemødet forstået? Er emnerne, der tages op, vigtige og vedkomne? Sker der noget aktivt arbejde med ”problemerne” mellem møderne? Er der tilfredshed med tavlemødet? Forbedringer Er løsninger dokumenterede og synliggjorte? Har alle berørte hørt om den ny standard? Udvikling af tavlemødet Hvad skal gøres anderledes på næste tavlemøde? Hvem skal trænes i at styre tavlemødet? Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN. 80

81 Det gode tavlemøde Ud fra oplevelserne på tavlemøderne laves en standard for tavlemødet : Forberedelse af mødet - leder og medarbejdere. - Hvem samler input inden mødet? Det gode tavlemøde – gennemførelsen af mødet. - Mødet skal holdes – hav altid en ”reservemødeleder” klar. Trivselspunkterne – hvad egner sig/dur ikke til tavlemødet? Ideer, forslag til løsninger og afprøvelse af løsninger. Indføre forbedringerne og gøre dem til nye faste rutiner – nye standarder. Beslut evt. justeringer af udformning af tavlen og mødet. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN. 81

82 Tips og god praksis for et tavlemøde…
Erfaringer og tips til det ”Gode tavlemøde”: Forberedelsen af mødet er meget vigtig. Husk laminering af foto, billeder og tekst - det tager tid. Start en mandag: Du har bolden - skriv ned eller tag fotos i løbet af ugen af, hvad du spotter. En holdstørrelse på personer er passende omkring en tavle. Konceptet med max. 15 min. er godt og vigtig at overholde. Arbejdsmiljø-tjeklisten er god til sikkerhedsgruppen og andre. Foto er gode, for de holder opmærksomheden. Der skal være en leder med på mødet, som kan træffe beslutninger. Modstand mod at bruge de 15 min: Hold ud - kommer det mange igen? Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN. 82

83 Tips og god praksis for et tavlemøde…
Erfaringer og tips til det ”Gode tavlemøde”: De 15 min. har været gode og meget efterspurgte. Billederne er rigtig gode, for alle forstår dem. Vi har fået taget hul og tilløb til ulykker. Møderne blev startet af lederen – senere uddelegeret. Trivselspunkterne er OK. Tavlemøder er en proces, der skal drives fremad over flere møder. Et godt værktøj til at holde fokus på arbejdsmiljø, i stedet for et mødereferat. Fortæl de andre kolleger om tavlemøderne og arbejdsmiljø. Tavlemødet blev brugt som en disposition for et afdelingsmøde. Der er altid nogen, som tænker: Endnu et projekt! Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN. 83

84 Hold fast i forbedringerne
En standard – er en god måde at gøre tingene på, der forbedrer arbejdsmiljøet, giver gode resultater og bedre trivsel. Husk at dokumentere forbedringerne ved: At gøre det LET at gøre ting sikkert og rigtigt ...og SVÆRT at gøre ting forkert Dokumentationen kan være foto, tegninger, skitser, afmærkning, tekst m.m. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN. 84

85 Kaizen / Løbende forbedringer
Hvordan kommer man videre med forbedringer? Lean arbejdsmiljøgrupperne og Lean tavlemøder på 15 min. er velegnet til små Forbedringer, der kan overskues og vises på Lean tavlen: 1 Just do it - forbedringer der kan løses og besluttes ved tavlemødet. Løses straks de bringes frem. Gennemføres på mindre end et par timer. 2 Små forbedringer der kræver en nærmere diskussion og koordinering. Løses af 1-2 personer. Gennemføres over 1-3 uger (2-3 tavlemøder på maks. 6-8 timer). Emner og problemer, som bringes frem på tavlemøder, men kræver undersøgelse og involvering af flere for at kunne løses, sendes videre til virksomhedens Lean-koordinator og -organisation. F.eks: LEAN procesforslag og Kaizen blitz. Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN. 85

86 Standarder ved fysiske/praktiske løsninger
Synlige opslag, billeder ved maskiner, på arbejdspladsen m.m. Gennemførte konkrete forbedringer. Arbejdsmiljø – beskrivelser. Ergonomi forskrifter. Instruktioner og vejledninger. Før og efter billeder. Tilløb til ulykker, farlige situationer m.m. Forkerte arbejdsstillinger, indretning af arbejdspladser. ”One points lesson” - 3 minutters instruktioner. Katalog med eksempler og forklaringer. Hvad er en god standard hos jer? Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.

87 Opgave: Sikkerhed og ny maskiner
Hvordan ”angribes” arbejdstegninger i forbindelse med projektering? Formål: træning i at anvende tjeklisten som redskab til sikkerheds- og miljømæssig granskning i forbindelse med specifikation og indkøb af nyt produktionsudstyr og maskiner Deltagerne medbringer lay-outs, oversigtstegninger eller tegninger på nye maskiner og anlæg til øvelsen Grupperne gennemgår tegningerne med udgangspunkt i tjeklisten: - Arbejdspladsens indretning - Ulykkesrisici og farer - Fysiske forhold Fjerkræsindustriens Arbejdsmiljøudvalg - Integrering af arbejdsmiljø i eksisterende LEAN.


Download ppt "LEAN og Arbejdsmiljø i Fjerkræbranchen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google