Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kreative metoder Henriette Lungholt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kreative metoder Henriette Lungholt"— Præsentationens transcript:

1 Kreative metoder Henriette Lungholt www.lungholtkommunikation.dk
Formidling og metode – uge 43, efterår 08

2 Hvad er kreative metoder?
”Man kan lave forskellige øvelser, hvor man beder deltagerne om at rangordne udtalelser på papkort, fotografier, varer eller hvad der nu er relevant i forhold til ét af problemstillingens underspørgsmål.” (Bente Halkier (2002): Fokusgrupper; 50) Kreative metoder er metoder af kvalitativ karakter, der går videre end samtaleplanet bl.a. ved at: inddrage fysiske elementer, stille målgruppen overfor konkrete valg, observere målgruppens handlinger m.m.

3 Hvorfor behov for kreative metoder
For at opnå vidensformer, som det kan være svært at opnå med det kvalitative forskningsinterview. Kreative metoder kan være gode at inddrage som supplement undervejs i undersøgelsen til alt det, det kan være vanskeligt eller meget svært at tale sig frem til – ex. holdninger og praksis. Kreative metoder er gode at anvende ved metodetriangulering, ex. med interview og observation.

4 Svagheden ved det kvalitative interview
Svagheder ved det kvalitative interview, det er: "intellektualistisk, den tilsidesætter de emotionelle aspekter ved viden, overser empatien som erkendelsesform immobil, interviewpersonen sidder og taler, de bevæger sig ikke og handler ikke i verden kognitivistisk, den fokuserer på tanker og oplevelser på bekostning af handling"  (Kvale, Steinar: "InterView, s. 283)

5 Hypotetiske spørgsmål
Ved hypotetiske spørgsmål a la: Kunne du tænke dig....forestille dig..? - Kan det være vanskeligt at opnå valide svar. Derfor kan det være godt at prøve at få konkretiseret den måde, man spørger på ex:  ”I forbindelse med området ”nye IT-anvendelser” har prototyping længe været anerkendt som en effektiv måde at supplere – og vurdere relevansen af – abstrakte designbeskrivelser. Dette skyldes, at de giver brugerne en konkret og håndgribelig oplevelse af, hvordan et system kan understøtte deres arbejde.” (Bødker et al. (2000): "Professionel IT-forundersøgelse”, s. 75)

6 Projektive teknikker Hvad er projektive teknikker?
Forskellige teknikker, hvor man præsenterer modtageren for noget konkret ofte fysisk materiale. Eksempelvis andre pjecer eller hjemmesider om samme emne og lignende

7 Forskellige slags projektive metoder
Spørge konkret ind til et emne - probe Få feedback på storyboard, prototyper, konceptideer Få feedback på layoutskitser, æstetik, indholdsovervejelser mm.

8 Indirekte metoder Kollage Billedsortering Billedfortolkning Ordmetode
Billedfortolkning Ordmetode Foto Associationer Scenarier Observationer - tænke højt test

9 Smittekildekort Smittekilder: Ved at have samleje Ved at have oralsex
Ved at have analsex Ved at dele kanyle Ved en blodtransfusion Fra mor til barn ved fødsel Ikke smittekilder: Ved at kysse Ved at drikke af samme glas Ved at bruge samme toilet Ved at gå i svømmehal Ved at røre ved et sår Ved at give hånd Ved at sove i samme seng Ved at dele make-up Ved at gå i solarium Ved at dele tandbørste Deles op i: Smittekilde, Ikke smittekilde, Ved ikke

10

11 Billedøvelse Hvad kan billedøvelsen bruges til?
”Det, som er den centrale pointe, er at inddragelse af billedmateriale i empiriindsamlingen på afgørende vis udvider vores forståelser af kommunikationens kompleksitet og giver konkret indsigt i, hvordan individuel og kollektiv betydningsdannelse foregår i en kommunikativ praksis.” (Hee Pedersen, 2004, s.41)

12 Forløb af billedøvelsen
Variation i momenter – vekselvirkning mellem individ og gruppe:. Individuelle valg og refleksioner   Præsentation af valgte billeder med begrundelse for valg i runde Forhandling og fælles valg Individuel refleksion omkring spørgsmål En runde, hvor man udveksler refleksioner

13 Vigtige overvejelser Bred udvælgelse af billedmateriale
”Billederne var udvalgt med henblik på, at det skulle være muligt at lægge mange forskellige slags betydninger ind i dem.” Konstruktion af spørgsmålet Vælg fire billeder, som kan repræsentere fire egenskaber, man må besidde, hvis man skal have det godt i deres organisation.

14 Moodboards – et rigtigt eksempel

15 Eks. på billedøvelse Spørgsmål:
Vælg 5 billeder som for dig kan repræsentere 5 kvaliteter, som er vigtige at have, hvis man skal være sund


Download ppt "Kreative metoder Henriette Lungholt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google