Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Biord fortæller om tid, sted, måde eller grad.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Biord fortæller om tid, sted, måde eller grad."— Præsentationens transcript:

1 Biord fortæller om tid, sted, måde eller grad.

2 Form Biord kan opdeles i forskellige former:
1. Ægte biord - Ord, der kun findes som biord: Here, there, now, not, always, often, today. 2. Afledte biord – Ord, der er dannet ved at tilføje –ly til tillægsord: She is happy – at least se smiles happily. 3. Tillægsord – Ord, brugt uforandret som biord, altså uden tilføjelse af –ly: Early, far, fast osv. 4. Biordet well svarer til tillægsordet good.

3 Staveregler For biord, der dannes af tillægsord, gælder følgende staveregler: 1. y- ændres til –i- foran –ly: easy – easily 2. –le bortfalder foran –ly: gentle – gently 3. Ord, der ender på –ic, tilføjer –ally: romantic - romantically

4 Gradbøjning Biord gradbøjes som tillægsord:
1. Ægte biord bøjes normalt ikke – kun often og seldom og nogle få andre bøjes med more og most. 2. Biord, der har samme form som tillægsord, gradbøjes som tillægsord: early – earlier – earliest 3. De afledte biord gradbøjes med more og most uanset hvor korte de er: slowly – more slowly – most slowly 4. Bemærk: well – better – best og badly – worse - worst

5 Tillægsord eller biord:
Tillægsord lægger sig til navneord, stedord eller sætningsdele: Foranstillet (attributivt): A fine house 2. Som omsagnsled (prædikativt): The wine is fine. Biord lægger sig til: Udsagnsord: He smiles happily. Tillægsord: The film was awfully long. Biord: He drives extremely badly. Sætninger: Naturally, we refused to pay.

6 Tillægsord på -ly Nogle tillægsord, ender på –ly. De er dannet af navneord + -ly, og de er kun tillægsord: A friendly gesture A lovely evening A manly touch Hvis man vil danne biord, må man skrive om eller bruge et andet ord.


Download ppt "Biord fortæller om tid, sted, måde eller grad."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google