Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

 Projektets ordinære målgruppe var ældreområdet  Efter at have foretaget interviews med ældrechefer i Vordingborg og Næstved, stod det klart, at projektet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: " Projektets ordinære målgruppe var ældreområdet  Efter at have foretaget interviews med ældrechefer i Vordingborg og Næstved, stod det klart, at projektet."— Præsentationens transcript:

1  Projektets ordinære målgruppe var ældreområdet  Efter at have foretaget interviews med ældrechefer i Vordingborg og Næstved, stod det klart, at projektet ikke kunne hente deltagere fra denne sektor  Målgruppen ændrede sig til: Bo og Naboskaber, provstier, Vej og park, serviceområdet i regionen (hospitaler), biblioteker, forskellige kommunale afdelinger  Alle uddannelsesinstitutioner i VEU Centrets opland blev inviteret til at indgå i referencegruppe/styregruppe  Kun tre uddannelsesinstitutioner svarede positivt  Der er nedsat en styregruppe bestående af de 3 uddannelsesinstitutioner  Der er foretaget ca. 20 interviews med chefer og HR-enheder  Projektet er blevet præsenteret på møder i de pågældende afdelinger

2  Der er nedsat en udviklingsgruppe bestående af projektleder + 3 undervisere  Underviserne har deltaget i læreropkvalificeringsprogrammet  Der er udviklet program for uddannelsen  Der er planlagt to hold med opstart henholdsvis 27. maj og 14. august  Der er blevet afholdt dialogmøde med ca. 35 deltagere  Der er blevet produceret en lille film på Youtube  Der har været opfølgning på dialogmødet  Der er blevet afsendt velkomstbreve  Deltagerne er blevet oprettet  Der er aftalt tilbagemeldingsdage på DISC profil  Der er indkøbt materialer til uddannelsen  Der er udviklet fagplaner for fagene

3  Der er inviteret oplægspersoner til uddannelsen  Der er udviklet evaluerings- og opfølgningsværktøjer  Der er udarbejdet en transfer strategi  Nu skal vi blot i gang

4  Hvorledes forholder vi os til de virksomheder, der ønsker AU fag men som ikke ønsker at tage en ”ny” uddannelse?  Hvorledes koordinerer vi markedsføring mellem det overordnede og det lokale projekt?  Hvorledes kan vi få hjælp til at komme i kontakt med de store organisationer eksempelvis DSB, Kriminalforsorgen osv. ?  Hvorledes sikrer vi os mod ikke at blive et lille lokalt projekt?  Kan vi få hjælp til at trænge ind i kommunerne – centralt?  Hvorledes sikrer vi os, at de bevilligede midler til kommuner, stat og regioner faktisk også bliver brugt til uddannelsen?


Download ppt " Projektets ordinære målgruppe var ældreområdet  Efter at have foretaget interviews med ældrechefer i Vordingborg og Næstved, stod det klart, at projektet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google