Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Computerens Anatomi - En guidende introduktion om computerens indre

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Computerens Anatomi - En guidende introduktion om computerens indre"— Præsentationens transcript:

1 Computerens Anatomi - En guidende introduktion om computerens indre
Udarbejdet af Sophie og Anja fra klasse 1.5

2 Introduktion Denne guide, er lavet til dig, som dagligt omgås en computer, men ikke har større – måske slet intet – kendskab til computerens bestanddele. Som udgangspunkt er den rettet mod en studerende, der ønsker eller behøver et lidt bredere kendskab til Computerens Anatomi.

3 Mål Målet ved denne introduktion, er at du får nogle grundlæggende oplysninger om computeren. Målet er ikke at gøre dig specialist, men blot give dig et overordnet overblik.

4 Software Software er som sådan ikke en del af en computers anatomi.
Software er de programmer og styresystemer som enten er installeret på computeren, eller løbende bliver det.

5 Hardware Hardware er alle de hårde dele af computeren. Det er skærmen, tastatur, mus, kabinettet og kabinettets indhold.

6 Hardware I de følgende dias vil vi gennemgå facts om: Kabinet
Bundkortet (Motherboard) Processoren (CPU’en) Køler RAM Harddisk Grafikkort Indstikskort Indlæsningsenheder Porte Og sidst: Skærm, tastatur, mus m.m.

7 Kabinettet Kabinettet er det, der indeholder al hardwaren, udover skærm, tastatur og mus. Det er her designet af computeren ligger. Desuden er kabinettet nødt til at være foreneligt med det valgte bundkort for ellers kan bundkortet ganske simpelt ikke være der.

8 Bundkortet Bundkortet er bunden for computerens elektroniske side, og denne er også placeret i bunden. Deraf kommer det dansktildelte navn: Bundkortet. På engelsk er navnet: Motherboard. Altså en form for kommando, som fungerer som ”oversætter” af data fra alle ”modulerne” (grafikkort, CPU, ram, netværkskort, lydkort osv.) Bundkortets fysiske mål bestemmer, hvilken anden hardware der er forenelig med computeren. Har integrerede chipsets til ram, køler osv. men generelt en dårlig ide at køre på da det overbelaster computeren.

9 Processoren (CPU) CPU står for Central Processing Unit dvs. den centrale regne - og styreenhed. Normalt omtales CPU som Processoren. CPU’en er opbygget af millioner af kredsløb der er fremstillet af silicium. Dette som helhed er få millimeter tykt - altså snakker vi om bittesmå dele. Processoren fungerer som "Hovedkontoret", da det er den der styrer data til og fra de forskellige lagre. Processoren er hurtig og kan udføre milliarder af instrukser i sekundet. Hastighed bliver målt hertz (Hz). Til start var de første processorer kun på meget få Hz, men den dag i dag har vi en moderne processor på ca. 2-3 GHz (Gigahertz) - altså 2-3 milliarder operationer i sekundet.

10 Køler Bundkortet og dets tilhørende bestanddele kræver store mængder strøm og dermed opvarmes de. De fleste bestanddele kan ikke tåle den varme hele computeren danner til sammen, og derfor er det nødvendigt med en køler. Køleren kan både være i form af en blæser, kølingsvæske og afledning af varme til anden del af området. Mange computere har op til flere kølere, for at forhindre at computeren bliver for ophedet.

11 RAM RAM er en forkortelse, der dækker over navnet: Random Access Memory Er en form for data oplagring, der gør det muligt at gemme dokumenter, billeder og musik på sin computer. RAM gør brugeren i stand til at hente en gemt data frem, på et hvilket som helst tidspunkt, uden at det nødvendigvis har med noget andet at gøre (derfor Random - tilfældig) Dataerne som bliver gemt her bliver slettede når strømmen slås fra.

12 Harddisk En harddisk kan sammenlignes med en stak disketter, der er bygget sammen til en stor data oplagring. Harddisken er computerens lager, dvs. at alle programmer og spil mv. oftest ligger på denne. Harddisken er hurtigere end både cd-rom og diskette og er derfor mest velegnet til opbevaring af ofte anvendte data. Standardstørrelsen (altså den mængde data harddisken kan rumme, ikke de fysiske mål) på harddiske, fordobles gennemsnitligt hvert år. I dag er der ca. 200 – 320 GB på en stationær computer.

13 Indstikskort Lydkort: Grafikkort: Netkort: Styrer lyden.
Det omsætter specifikke data til elektriske impulser der så sendes ud igennem en ledning el. lignende og danner lyde. Det sidder som standard i bundkortet. Grafikkort: Styrer skærmbilledet. Grafikkortet er det komponent i en computer, der beregner og skaber det visuelle output som vi ser på skærmen. Med tiden er det blevet sådan, at grafikkortet har sin egen processor, da vi i dag i stigende grad skal bruge grafik til spil og nu også styresystemer (eks. Windows Vista). Det er derfor ikke længere nok med det grafikkort vi finder i bundkortet. Netkort: Opretter forbindelse til andre computere, forbindelser, m.m. Det sidder i bundkortet som lyd – og grafikkortet.

14 Indlæsningsenheder Diskettedrevet: Cd-rom-drevet: DVD-drevet:
Findes i kabinettet. Den indlæser oplysninger fra disketter og man kan på den måde få overført dokumenter eller lignende til sin computer fra en andens. Diskettedrevet og disketter er dog ikke så brugt længere. Cd-rom-drevet: Navnet kommer af følgende forklaring: Compactdisk og rom er et akronym for read-only-memory DVD-drevet: Findes som overstående også i kabinettet. Dette drev fungere ligesom diskette – og cd-rom drevet. DVD findes i 3 typer, der har hver deres funktion: DVD – audio (lyd, musik) DVD – video (video, film) DVD – data (data).

15 Porte I en computers kabinet, er der forskellige porte, der gør det muligt, at: Skabe forbindelse til andre computere vha. ledning. Blive tilsluttet vekselstrøm vha. af en ledning der bliver ledt ind i en strømmodtagning. Input/output til skærm, mus og tastatur m.v. Netværkskort USB (Universal Series Bus) et modul der kan fungere som stort set det hele – lagerplads i form af en flytbar harddisk eller et lille stik. Det ses mere og mere, at printere kan tilsluttes med computeren her igennem.

16 Skærm Skærmen er en visuel brugerflade.
Computeren er ubrugelig uden, da det er skærmen der viser hvad man foretager sig. Kan indstilles til forskellige størrelser, farver, osv. for at alle kan bruge den. Der har gennem tiden været mange forskellige variationer af skærme. Eks: Katodestrålerør – det var før i tiden de mest brugte. LCD – Liquid Crystal Display Plasmaskærme

17 Tastatur Et tastatur er et redskab til indtastning af tekst.
Tastaturet er tilsluttet en computer vha. en af computerens porte. Tastaturer findes i mange sprogvarianter og med flere forskellige placeringer af tasterne. Den variant vi har i Danmark, er QWERTY -udgaven der også er den mest udbredte.

18 Mus Mange software programmer kræver utrolig mange manipulationer med musen, for at virke effektive. Mest af alt, er det markøren det bliver rykket rundt på. Musen kan sættes til i en af computerens porte. Eksempelvis USB – porten.

19 Printer En printer er en enhed, der kan tilsluttes en computer med det
formål at udskrive et dokument, søgeresultat, billede eller andet som nærmere defineres af brugeren. Der findes forskellige typer af printere. Matrix-printere, som virkede ved at nåle ramte et farvebånd, som så igen ramte det papir, man ville udskrive på. Nyere er laserprintere, der virker ved at brænde tonerfarve på papiret. Og nyest er – på nuværende tidspunkt – ink-jetprintere, der sprøjter bittesmå klatter blæk ned på papiret.


Download ppt "Computerens Anatomi - En guidende introduktion om computerens indre"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google