Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tværfagligt projektarbejde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tværfagligt projektarbejde"— Præsentationens transcript:

1 Tværfagligt projektarbejde
Merete Biørn og Pernille Slot Hansen Hvad er projektarbejde? Styring Projektets mål Eksempler: enkeltfag - flere fag Plusser og minusser Checkliste Opgaver

2 Hvad er projektarbejde?
Grundelementer og faseforløb De mange former: Projekt inden for et enkelt fag fx Romantikken i faget dansk Flerfagsprojekter, fx Stimulanser Mellemkrigstiden (historie, dansk, engelsk)

3 Hvem definerer opgaven?
Eleven/eleverne Læreren/lærerne Hvem danner grupperne? Eleven/eleverne Læreren/lærerne

4 Projektets mål Et fagligt forløb med opnåelse af faglige kompetencer
Udvikling af samarbejdsevne Udvikling af arbejdsformer Produktionsplan (tidslinie for proces og produkt)

5 Plusser og minusser + - Inddrage viden uden for eget fag.
Anskue et problem fra forskellige synsvinkler. Træning i problemanalyse. Faglige og personlige udfordringer (frihed under ansvar mht. arbejdsform). Anderledes lærer/elev kontakt. Lærersamarbejde giver fleksibel udnyttelse af lærerresourcer. - Det kan være svært at nå at tale med alle, især i spidsbelastningsperioder m. input og vejledning. Det kan være svært at have check på den enkelte (større frihed for den enkelte elev. Arbejdsformen kræver større selvdisciplin.) Samarbejdsproblemer. Det bliver meget synligt, hvis man ”falder af i svinget”.

6 Checkliste Hvorfor skal vi lave dette projekt og ikke et andet?
Hvilke kompetencer skal eleverne have i mit fag efter projektets afslutning? Hvilke færdigheder / hvilken kunnen skal eleverne have inden de starter på projektarbejdet? Hvordan skal forløbet organiseres? (faseinddeling) Hvordan kan man styre procesforløbet (logbøger, delmål)

7 Opgaver (I) 4 pr gruppe – Produkt: 1 A4 ark til ophæng
1. Vælg et emne fra listen med forslag 2. Bestem klassetrin/niveau + samarbejdende fag + produkt 3. Hvorfor dette projekt og ikke et andet? 4. Hvilke (nye eller udbyggede) kompetencer skal eleverne have efter projektets afslutning? 5. Hvilke forudsætninger skal eleverne have inden projektets start?

8 Emneforslag Storbyen Verdensbilleder Drøm og virkelighed Machobegrebet
Udvandring Tendenser i det 20. århundrede (DK/UK). Produktkrav: to-sproget tema-avis udgivet år 2050 (Behandlede temaer fx litteratur, teknologi, mode, musik). Historien bag historien (en sammenligning af romanerne (fx fortælleteknik, sprog, stil, holdninger) og af forholdet roman/virkelighed.) Sammenlign fx Kirk: Daglejerne og Steinbeck: Vredens Druer)

9 Opgaver (II) 1. Vælg et af følgende ”cases”
2. Diskuter i gruppen det valgte emnes mulighed for succes. Overvej især hvilke (nye eller udbyggede) kompetencer eleverne får. 3. Plenumdiskussion Case 1: Samspillet mellem musik, tekst og film i ungdomsfilm Case 2: Irakprojekt

10 Case 1: Samspillet mellem musik, tekst og film i ungdomsfilm 1960-2003
Fag: Engelsk, Dansk, Musik Niveau: 1g Materiale: The Graduate, Hair, The Wall, The Commitments, Almost Famous, 8 Mile, Udvalgte musikvideoer Den enkelte lærer er konsulent på 2-3 af filmene, men forpligter sig naturligvis til at sætte sig ind i de resterende film for at kunne vejlede. Grupperne sammensættes af lærerne, og hver gruppe trækker en film. fase: uge Hvert fag giver oplæg om temaet, Gruppedynamik, Logbog. fase: uge 45-49: Det egentlige gruppearbejde. fase: uge 49-50: fremlæggelser (mundtlig) og aflevering af skriftlige rapporter. Evaluering

11 Case 2: Irakprojekt Fag: Historie, Fransk, Engelsk og Italiensk
Formål: Irak-krisen behandles ud fra en realia-centreret del som beskæftiger sig med baggrunde, de forskellige aktører og den aktuelle konflikt, og en sproglig del som består i læsning, sprogbehandling i vid forstand (læsning, mundtlig og skriftlig sprogfærdighed, overvejelser om sprog og sprogindlæring. Produkt: a) en 'avis' om Irakkrisen med afsnit på dansk, engelsk, fransk og italiensk b) en 'tv-avis' af et moduls varighed, hvor indslagene til TV-avisen kommer fra redaktioner i hhv London, Paris, og Rom på de respektive sprog c) mundtlig konference m. gruppeoplæg på dansk på basis af det skriftlige produkt

12 Irakprojekt – en lærerevaluering (Fransk f.)
Positive sider ved projektet: Mange elever syntes, at det var positivt at arbejde med et aktuelt emne, og noget der handlede om den virkelige verden. De syntes, at det var godt, at de fik baggrundsviden i de andre fag i projektet. De dygtige elever oplevede, at de faktisk kunne bruge det franske sprog til noget relevant, og nogle få meget dygtige elever lærte rigtig meget. De fleste elever syntes, at de fleste tekster var meget svære, og det er rigtigt. Det er vanskeligt at finde tekster, som ikke er væsentligt sværere end hvad de ellers læser.

13 Irakprojekt – en lærerevaluering (Fransk f.)
Negative sider ved projektet. De middelsvage til svage elever fik ikke arbejdet ret meget med teksterne. De opgav nok mere eller mindre og manglede også ofte arbejdsdisciplin til at arbejde, når de var i grupperne. Disse elever fik også sjældent afleveret elektronisk logbog og heller ikke resumeer af tekster. Flere af de meget svage elever lærte meget lidt fransk i projektperioden. Eleverne var meget fokuserede på det skriftlige produkt, som de skulle aflevere. Derfor var de svære at motivere til at bruge tid på lytteforståelse og mundtlige fremlæggelser undervejs. Nogle læste også en del på dansk i stedet for på fransk for hurtigere at få viden om emnet. Altså produktet vinder over processen. Eller viden om selve emnet dominerer over arbejdet med sprogfærdigheden, selv om det var et klart defineret formål fra start – men måske ikke klart nok.


Download ppt "Tværfagligt projektarbejde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google