Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

E- læring Birthe Lund.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "E- læring Birthe Lund."— Præsentationens transcript:

1 E- læring Birthe Lund

2 Pædagogiske Udfordring ved e-læring:
At skabe samarbejde der fremmer læring At skabe inter-aktivitet At navigere – få overblik Strukturer: teknologi pædagogik Sproget: ”tale/skrift” Mit fokuspunkt her: Udfordring til moderator!

3 Designmæssige udfordringer
Udvikling af produktive læringsmiljøer kræver etablering af læringsarenaer, det skal etableres, de “findes ikke!” Så hvordan skabes: Inklusion Interaktion Etablering af sociale strukturerer, der tillader “meningsforhandling”?

4 Design Udgangspunkt for teknologi-forståelse:
”Alle nye teknologier udvikler sig inden for rammen af en tavs ikke-ekspliciteret forståelse af menneskets beskaffenhed og menneskets arbejde. Teknologianvendelsen fører omvendt til fundamentale forandringer i hvad vi foretager os, og i sidste ende af forståelsen af, hvad det vil sige at være menneske. Vi møder de dyberegående spørgsmål om design, når vi anerkender, at gennem det at designe værktøjer designer vi måder at være på” (T. Winograd & F. Flores) Understanding computers and coginiton,1986, Ablex Publishing Corp.  Norwood, NJ, USA

5 Hvad ”er” teknologi? Teknologi som værktøj:
Redskab – teknologi (Tingen selv) Teknik – det princip der er knyttet til teknologien (Dens tekniske princip – til at) Anvendelsen – meningen og intentionen bag teknologien og teknikken (for at) Fuglsang og Vonsild in: Bjerg 2000 Indbygget intentionalitet – vs fleksibilitet!

6 E-læring – et overbegreb
"Anvendelsen af nye multimedieteknologier og internet til at højne kvaliteten i undervisningen ved at lette adgangen til forskellige ressourcer og tjenester, og til udveksling af oplysninger og samarbejde". (EU-kommissionens e-lærings-definition. Oversættelse af IT- og Telestyrelsen under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling)

7 Kommunikation og interaktion
Præmisser” i asynkron skriftbaseret kommunikation (Elsebeth Sorensen) 1. Dynamisk forhold mellem niveauet af interaktivitet og den sproglige karakter af interaktionen (jo længere tid der går mellem kommentarerne, jo mere ligner de skriftsprog) 2. Dynamisk forhold mellem frekvensen af interaktiviteten og tilstedeværelsen af en sproglig kontekst (jo langsommere udveksling af kommentarer er, jo større behov for (re)etablering af en fælles kontekst – ”mig og mit perspektiv”)

8 3. Tendens til kompenserende kommunikativ adfærd (visuel non-verbal kommunikation)
4. Der er en tendens til uafsluttet dialog (svært at træffe fælles beslutninger, konteksten forskydes gradvist, mulighed for mange diskussionstråde i samme rum) (Sorensen, 2000)

9 ”Elektronisk” dialog Permanent (lagret) - pædagogisk pointe
Mono-semiotisk(1) – udvide dialogen Ringe gear-dynamik (færre uddybende spørgsmål m.m.) - en vis interti Goder: Kan ”tale” i munden på hinanden Lettere imødekomme forskellige personligheder Mulighed for tilbagevenden til det ”skevne” Udfordringer: Sårbarhed over for indtræden i et ukendt socialt miljø Etablering af forpligtigelse på deltagelse I ansigt-til-ansigt-vejledning er kommunikationen multi-semiotisk (mange udtryksformer). I online-møder er kommunikationen mono-semiotisk (én udtryksform)

10 “The five-stage model of online learning"
Dr Gilly Salmon Professor of E-learning & Learning Technologies, Bøger: E-moderating: the key to teaching and learning online Kogan Page, London E-tivities: the key to active online learning

11 Gode råd fra Gilly Salmon

12 Inform the students of this:
The best way for them to e-learn is to log on regularly and taking part – for example each day for half an hour or one hour instead of once a week. They will learn by reading messages from other students but they will learn more and better if they take active part by writing responses to the messages. The importance of writing messages in a good tone – they should be constructive and supporting to the other students How to handle troubles : an e-moderator should offer immediate help, or direct the participant to a source of help (especially if the problems is technical). should ask the participants a few pointed questions about exactly what they are trying to achieve and what they perceive the problem to be before offering help. Try also to establish what they know already. Then offer a way forward. No “dependency” should be set up, however, and as soon as the student shows signs of taking part, he or she should be directed back into the group e-tivities.

13 To be a successful e-moderator of collaborative groups, you need to:
Be able to plan structured and paced e-tivities Be able to run successful e-tivities Be able to value and enhance contribution from all members of your learning groups Be able to choose and deploy a wide range of techniques for group working in a purpose way Be able to appreciate and deploy understandings of sharing of knowledge, co-operation, collaboration Be able to weave and summarize contributions to e-tivities

14 E-tivities are: Based on interaction between learners/students/participants mainly through written message contributions Designed and led by an e-moderator Asynchronous (i.e. take place over time) Cheap and easy to run- usually through text based bulletin boards Key features of e-tivities A small piece of information, stimulus or challenge (the ‘spark’) Online activity which includes individual participants posting a contribution An interactive or participative element- such as responding to the postings of others Summary, feedback or critique from an e-moderator (the ‘plenary’)

15 to do liste! – Er den brugbar?
Preparing guide Start with the end in mind What do you want to achieve by this online activity? How will it add to the participants’ learning? How will you assess or evaluate the e-tivity? First thing first! How will you introduce and start the e-tivity off? How much notice will the participants need? Can you design clear invitational messages? Think win: win Why will people want to take part? Will it add obvious and clear value to their learning? How will the group work together? Sharpen the saw How will you prepare yourself to make this e-tivity a success? What preparations or resources will the participants need to take part? Be proactive Plan the e-moderator role and actions. How often will you need to intervene? What will you do about non-participants? Be realistic about the timings but be prepared to adjust them if necessary. Seek to understand What happens if the e-tivity doesn’t go as you planned? How can you get information to change it for next time?

16 Den giver ikke respons! Måske husker I at vi talte om hvad lyden kan og hvilke didaktiske metoder man kan anvende og hvilke overvejelser der sætter i gang. I kan selv gå ind og hør Lydcarlsens hjemmeside og læse om hans projekter, og jeg vil da synes det er helt fint hvis I her har lyst til at kommentere hvad I hører/læser om brug af lydmontager i undervisningen. Se hjemmesiden hjemmeside læs mere om hans projekter og hør klip fra forskellige montager bl.a. fra "Livet omkring døden" og lyddigte (Jeg tror jeg er noget fordomsfuld her i min umiddelbare vurdering, måske lider jeg af en form for berøringsangst) Hilsen Birthe

17 Den giver respons: Uge13 , 14 Tema: Didaktiske refleksionsniveauer:
Hvad er styrende for din undervisningsplanlægning? Hvad ønsker du skal være styrende for din undervisningsplanlægning? Litteratur:Jank og Meyer: ”Didaktiske modeller” kap 3 og 4/6/7/8Kap. 7 Refleksion og læring i arbejdet og Kap 8: Refleksionsbegrebet hos John Dewey s i Bjarne Wahlgrenn, Steen Høyrup, Kim Pedersen og Pernille Rattleff: Refleksion og læring: Kompetenceudvikling i arbejdslivet. Samfundslitteratur 2002 Udform diskussionsbidrag eller indlever en sammenhængende tekst på max 2 sider senest 4 april

18 Den giver somme tider respons Struktureret
Mandag i uge 16 kl .9 lægges præsentation og problemstilling ind i underkonference Alle vælger mindst en præsentation som man vil respondere på i løbet af mandag og tirsdag. Onsdag i uge 16 opsummer hver deltager den diskussion som har udviklet sig om hans/hendes problemstilling og runder af.

19 Nyeste : Rapid E-learning,
Hurtig E-læring er en af de nyeste trends inden for den elektroniske undervisning Uderstøtter ”gør det selv udvikling” af e-læring Læs evt mere her

20 Fra stabile tilhørsforhold til multimedlemskab:
Web 2.0-teknologier: Web 2.0 refererer til anden generation af services, der er tilgængelige på Internet, der lader brugere samarbejde om og dele information online. (…) De tilbyder ofte masse-publikation (web baseret 'social' software). Web 2.0 konceptet inkluderer også blogs og wikis. Sociale værktøjer: f.eks. MySpace, Facebook, Second Life

21 Betydning for e-læring 2010:
Teknologisk modning/erfaring med teknologien - udvikles over tid – afhængig af deltagerne! Daglig adgang til og erfaring med deltagelse i virtuelle rum letter udvikling af og inddragelse af e-læring(?)

22 Fra stabile tilhørsforhold til multimedlemskab Eksempler:
Wikipedia (http://da.wikipedia.org eller Deling af film og foto, fx YouTube (http://www.youtube.com) og Flickr (http://www.flickr.com/) Blogs, fx eller ”Knotworking”, fx med ”Hvem læser samme bøger som jeg?”,

23


Download ppt "E- læring Birthe Lund."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google