Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Center for Selvmordsforskning1 Kommunepakke Forebyggelse af selvmordsadfærd hos børn og unge – Vejledning til personale i socialsektoren Hvordan sikres.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Center for Selvmordsforskning1 Kommunepakke Forebyggelse af selvmordsadfærd hos børn og unge – Vejledning til personale i socialsektoren Hvordan sikres."— Præsentationens transcript:

1 Center for Selvmordsforskning1 Kommunepakke Forebyggelse af selvmordsadfærd hos børn og unge – Vejledning til personale i socialsektoren Hvordan sikres en god og hurtig opsøgning, vurdering og visitation af børn og unge med selvmordadfærd?

2 Center for Selvmordsforskning2 Hvad er kommunepakken?  Erfaringer fra tidligere modelprojekter  Vejledning for personale i socialsektoren

3 Center for Selvmordsforskning3 Selvmordsforebyggelse i den sociale sektor  Børn og unge der mistrives skal have hjælp - jvf. service loven.  Hjælpen til børn og unge ligger ikke kun et sted (specialer)

4 Center for Selvmordsforskning4 14-årig pige med Selvmordsforsøg/ selvmordsadfærd Kompleks problemstilling som nødvendiggør arbejdsdeling Specialisering  Kommunen  Børnerådgivning  Forebyggelsescenter  Sygehuset Behov for koordinering mellem forskellige delopgaver internt - eksternt

5 Center for Selvmordsforskning5 Udgangspunkt for vejledningen - Standarder  Ingen ventetid – Hurtig hjælp  Kvalificeret vurdering og opfølgning  Organisering af samarbejde og rutiner

6 Center for Selvmordsforskning6 Kommunepakke i 3 dele  Kommunalt beredskab  Behandlingskæde  Basispakke

7 7 Den lysegrønne markering viser standarderne der findes i den givne delpakke. BASISPAKKEKOMMUNALTBEREDSKAB BEHANDLINGS- KÆDE Information og vejledning i handlemuligheder. Bestemt sted at henvende sig. Rutiner for opfølgning ved selvmordsfare. Specialisering/ efteruddannelse. Ingen ventetid. Arbejde i team – faglig og personlig sparring. Samarbejdsaftaler med specialist enheder. Samarbejdsaftaler med børne- psykiatrisk speciale. Oversigt

8 Center for Selvmordsforskning8 Unge – Forældre – Skoler – Læge – Sygehus - Andre Opfølgning Fagligt beredskab Kontaktperson Handleplan Vejledning i etablering af kommunalt beredskab • INGEN VENTETID • KVALIFICIERT VURDERING OG OPFØLGNING

9 Center for Selvmordsforskning9 Klinik - speciale konsultation/ afklaring Børne- og Ungdomspsykiatrien Opfølgning Fagligt beredskab Kontaktperson i kommunen Handleplan • INGEN VENTETID • KVALIFICIERT VURDERING OG OPFØLGNING • TVÆRSEKTORIEL ORGANISATION AF SAMARBEJDE OG RUTINER Vejledning i etablering af behandlingskæde Unge – Forældre – Skoler – Læge – Sygehus - Andre

10 Center for Selvmordsforskning10 Basispakke  Basisinformation og tjeklister vedrørende : –Samtale med børn og unge i selvmordsfare –Risiko faktorer hos børn og unge –Identificering og risikovurdering –Intervention og opfølgning  Diverse materialer : –Web-baseret håndbog i selvmordsforebyggelse –Links til hjælpeorganisationer –Henvisninger til div. undervisningsmaterialer, film m.v.

11 Center for Selvmordsforskning11 Børnepolitik og standarder Serviceloven § 4 stk. 2 En sammenhængende børnepolitik skal første gang være udarbejdet og offentliggjort inden udgangen af 2006.  Indsatser, tilbud og metoder  Standarder for sagsbehandling –Ingen ventetid –Kvalificeret vurdering og opfølgning –Organisering af samarbejde og rutiner  Opsporing og tidlig indsats i forhold til børn og unges leveforhold –Kontaktperson – Specialisering  Tværsektorielt samarbejde –Behandlingskæde

12 Center for Selvmordsforskning12 Vejledningen  Udsendelse af vejledningen  Tidspunkt  Målgruppe –Kommunernes børne- og ungeforvaltninger –Skoler/sundhedsplejersker  Info ark

13 Center for Selvmordsforskning13 Hvad koster etablering af et kommunalt beredskab? –Tid til 4 personer i det kommunale beredskab i alt 17 dage –Konsulentbistand, kompetenceudvikling/ undervisning i alt 52.800 kr. –Vedligeholdelse af beredskabet – omkostningerne mindskes hvis der samarbejdes med flere kommuner. Beregningerne er foretaget ud fra 9 kommuners etableringer af beredskaber Beregningerne er foretaget ud fra 9 kommuners etableringer af beredskaber

14 Center for Selvmordsforskning14 Hvor mange selvmords- forsøg i faktiske tal blandt de 15 – 19 årige  På Fyn i gennemsnit 2 om ugen  På Fyn i gennemsnit 100 om året, hvoraf 80% er unge kvinder hvoraf 80% er unge kvinder  På landsplan er der i gennemsnit 1040 selvmordsforsøg om året  30% har endnu et forsøg inden for 2 år  Mellem 10% og 50 % bliver opfanget af behandlingssystemet. Det vil sige mørketal mellem 90% – 50% gange så store

15 Center for Selvmordsforskning15 Hvor mange med/uden psykiatrisk diagnose  11% har psykiatrisk diagnose i perioden fra 1. forsøg til 5 år før  Resten har ingen psykiatrisk diagnose i perioden fra 1. forsøg til 5 år før


Download ppt "Center for Selvmordsforskning1 Kommunepakke Forebyggelse af selvmordsadfærd hos børn og unge – Vejledning til personale i socialsektoren Hvordan sikres."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google