Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Generalsekretær. Forfatter. Medlem af Stresstænketanken og

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Generalsekretær. Forfatter. Medlem af Stresstænketanken og"— Præsentationens transcript:

1 Generalsekretær. Forfatter. Medlem af Stresstænketanken og
Thomas Milsted Generalsekretær. Forfatter. Medlem af Stresstænketanken og Tænketanken ”Lighed i Sundhed” Medlem af DJF 1 1

2 Lykke og trivsel. Hvis du vil være lykkelig en dag, så drik dig fuld.
Hvis du vil være lykkelig et år, så gift dig. Hvis du vil være lykkelig resten af dit liv, så få dig en have. Kinesisk ordsprog

3 Formel på medarbejdertrivsel
Mulige oplevede vilkår ( ) ( ) ( ) Objektive krav (oplevet krav) Oplevet + + >1 >1 =1 =1 Grundlæggende fysiologiske/ psykologiske behov Forventninger Objektiv formåen (oplevet formåen) Milsted 2011 3 3

4 Hvorfor er vi lykkelige?
Genetiske sammensætning (50%) Livssituation (10%) Egen fri vilje (40%) At stræbe efter huse, biler og sommerhuse At være gift og have et godt ægteskab At tro på en Gud At gøre gode gerninger At have rigtig gode venner Pludselig at få flere penge mellem hænderne (eller andre overraskelser) At være gammel Evnen til at tænke positivt

5 Lykke og befolkningen Frihed Demokrati Politisk stabilitet

6 Hvad gør os så ikke lykkelige, selvom vi troede det?
At være smuk At være klog At have et vellønnet arbejde At forbruge Børn At have fokus rettet ud af

7

8

9 Den gode nyhed Lykke er en grundstemning vi er født med.

10 Psykologien siger: Psykologien definerer lykke som en følelse af velbefindende, selvtillid, stærk livslyst og glæde. Den stærkeste og kraftigste følelse er glæde. Den følelse, som giver en fornemmelse af at være ét med alt, hvor tid og sted glemmes for en stund. Et land uden bekymringer, hvor man ikke er bevidst om sig selv og sine problemer. Man bare er.

11 Filosofien siger Lykke er noget af de højeste, det mest værdi-fulde, man kan opnå. Lykke er ikke et resultat af Guds vilje, men noget du opnår via bestemte handlinger. Lykke er altså forårsaget, den er betinget af noget. Den er betinget af ret og god adfærd.

12 Møllehave siger: ”Det vil sige, at et menneskes skæbnes udfald ikke kun afhænger af, hvad det menneske selv kan yde og præstere. Ordet lykke – tysk glück, hollandsk (ge)luk, engelsk luck – er i familie med ordet løkke eller lukke: måden hvorpå noget lukker sig. Som en skæbne lukker sig om et menneske”.

13 Det gode liv Det behagelige liv. Det engagerede liv.
Det meningsfulde liv.

14 Det behagelige liv Det er den nemme, som handler om de hurtige løsninger, hvor du gennem sanseoplevelser og positive følelser får et hurtigt kick. Du kan spise et stykke chokolade. Få et overforbrug af underholdning som film og tv. Du kan blive afhængig af computerspil eller gå til yderligheder som at tage stoffer. Men da den form for lykke er kortvarig, bliver du afhængig af at gentage den. Og det holder ikke i længden.

15 Det engagerede liv Det er her, du gør noget for andre. Er engageret i livet på en måde, så du glemmer dig selv. Yder noget, uden at få noget. Det er den form for lykke, som er mere dyb og vedvarende, og som du opnår via din adfærd.

16 Det meningsfulde liv Dette er det mest afgørende. Men lige præcis, hvad der giver mening for den enkelte, må den enkelte selv finde frem til. Her er alt sådan set ok, når bare det giver mening. Det vil sige, at du kan være nynazist, autonom, lystmorder, medlem af Greenpeace, ulandsfrivillig osv. Hvis det bare giver mening, vil det højst sandsynlig også gøre dig lykkelig. Du oplever disse ting som et kald.

17 Lykke handler også om mestring af livet
Mestring er en proces til håndtering de krav (ydre eller indre) du oplever som belastende eller som overskrider dine ressourcer. Mestring er en proces eller fortløbende interaktion mellem individ og miljø Der foregår en subjektiv vurdering af problemet, det der perceperes (opfattes, tolkes, vurderes og bearbejdes) Problemet skal håndteres, da det ikke nødvendigvis kan løses en gang for alle Mestring indebærer en mobilisering af kræfter både kognitivt og adfærdsmæssigt til reducering, mestring eller tolerance af det ydre eller indre krav.

18 Der foregår en subjektiv vurdering af problemet…….
Vi skal opleve at der er en sammenhæng så: Begribelighed Håndterbarhed Meningsfuldhed er væsentlige faktorer hos den lykkelige!

19 Begribelighed Henviser til den udstrækning, i hvilken man opfatter de stimuli, man konfronteres med enten i det ydre eller det indre miljø, som kognitiv forståelige, som ordnet, sammenhængende, struktureret og tydelig information i stedet for støj, kaotisk, uordnet, tilfældig, uforklarlig.

20 Håndterbarhed Henviser til den udstrækning, i hvilken man opfatter, at der står ressourcer til ens rådighed, der er tilstrækkelige til at klare de krav man bliver stillet over for af de stimuli, man bombarderes med.

21 Meningsfuldhed At definere krav, som udfordringer som er værd at engagere sig i ” alle de opgaver jeg har fået i mit, har jeg fået af Gud, og Gud kunne ikke finde på at give et menneske en opgave det ikke kunne klare. Dog havde jeg til tider håbet på at Gud ikke havde så stor tillid til mig…….” (Mother Teressa)

22 Coping. Måden vi takler vores liv på
Konfronterende coping Distancerende Coping Udadvendt følelsesmæssig coping Indadvendt følelsesmæssig coping Ansvarlig coping Uansvarlig coping Intellektuel coping Håbsorienteret coping

23 Håbsorienteret coping
Håbsorienteret coping. ( Mennesker med et højt niveau af håb) Positive tanker, optimisme og evnen til at visualisere ens egne forhåbninger, spiller afgørende ind på både den fysiske og psykiske tilstand. Kan motivere sig selv. Opfindsomme med hensyn til at realisere deres mål i tilværelsen. Kreative med hensyn til at finde udveje på deres skuffelser eller vanskeligheder. Kan overbevise sig selv om et positivt resultat, selv når de føler sig pressede.

24 Mennesker med optimisme
Reagerer aktivt og fremadrettet på skuffelser. Finder nye, alternative handlingsplaner. Er gode til at finde støtte hos andre. Ser nederlag som en mulighed for at lære noget nyt.

25 Kernen hos det lykkelige menneske
Føler en mening med livet Har en fornemmelse af at ens livsomstændigheder, hvor smertefuld og begrænsende det end måtte være, trods alt har en meningsfuld plads i ens liv. Frygter ikke, men tværtimod søger det ukendte. Acceptere, værdsætter og udnytter sin totale selvansvarlighed, dvs. man indser, at man er helt alene med sine livsvalg.

26 Så håndtering af livet kræver:
Optimisme Livsmod Livsmening Sjælelig balance Refleksion

27 Livsglæde Forsøg at få så stort et overskud at der bliver plads til at lege. Sørg for at være begejstret for det at være i live. Sørg for at udvikle en uskyldig nysgerrig. Fjern dine fordomme. Lad være med at tage tingene så højtideligt. Brug din fantasi til at skabe overskud. Vov at være kritisk overfor dig selv. med det formål at lære at gøre tingene bedre.

28 Giv mistrivselen et spark bag i
Kontakt en ven, du ikke har talt med et stykke tid og arranger et møde. Hav hver uge en times uafbrudt samtale med din partner eller en god ven. Oprems hver aften mindst fem ting, du er glad for i livet eller fra den dag der er gået. Gør noget godt for andre mindst en gang om dagen. Smil og/eller sig hej til en fremmed hver dag. Grin godt igennem mindst en gang om dagen. Giv dig selv en oplevelse, du kan nyde og trække lidt ud mindst en gang om dagen. Gå i haven. Sid på en bænk og se på folk, der går forbi. Cykel en tur ned til havnen. Dyrk en halv times motion tre gange om ugen. Plant noget - og se det gro. Skær dit tv-forbrug ned til det halve.


Download ppt "Generalsekretær. Forfatter. Medlem af Stresstænketanken og"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google