Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Obligatorisk Selvvalgt Opgave

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Obligatorisk Selvvalgt Opgave"— Præsentationens transcript:

1 Obligatorisk Selvvalgt Opgave
HMI 2012

2 Hvad er formålet med at skrive den selvvalgte opgave?
"at den skal give eleverne mulighed for at arbejde selvstændigt med et selvvalgt emne, som har sammenhæng med den enkelte elevs uddannelsesplan" "I udarbejdelsen af opgaven skal eleven anvende varierede arbejdsmetoder og udtryksformer." "Eleven udarbejder et konkret produkt, inden for de rammer, som skolen giver mulighed for." På HMI har vi besluttet, at alle elever afleverer en skriftlig rapport, men at omfanget af denne kan variere, alt efter hvor meget energi, der lægges i det kreative produkt.

3 Kan man arbejde sammen? Opgaven er i princippet individuel, men hvis to elever er interesseret i den samme uddannelse, kan de godt arbejde sammen. Dog skal det markeres tydeligt, hvordan arbejdet har været fordelt.

4 Idéudviklingen Husk du er i centrum, du har ansvaret, det er dit projekt Hvordan kommer du fra ide til problemformulering? Hvordan kommer du i gang?

5 Hvordan kommer du fra ide til en problemformulering?
Det er vigtigt, at du vælger et område, som interesserer dig og det tager udgangspunkt i din uddannelsesplan altså din fremtid. Stil en masse spørgsmål, som du gerne vil have besvaret. Det gør opgaven spændende, hvis du kan vinkle dit fremtidige job, hvorfor er det du kunne tænke dig at blive fx designer, læge, journalist, tømrer, frisør, politibetjent eller psykolog I praksis betyder det, at der er rig mulighed for at vælge efter interesse. Fx kan man komme ind på et emne som mode, rygning, presseetik, politivold, anoreksi, produktion og mange andre.

6 Hvordan kommer jeg videre, når ideen er der?
Læs følgende forslag til arbejdsgang og start derefter ved punkt 1: Find opgavens fokus og vinkel. Stil dig selv spørgsmål og lav en problemformulering. Indsaml informationer om emnet Læs disse informationer grundigt Lav en disposition eller en mindmap Skriv opgaven Læs korrektur - byt evt. med en ven Få styr på kilder og noter Lav dit produkt Forbered din fremlæggelse Husk at skrive logbog hver dag, når du er færdig med dit arbejde.

7 Problemformulering - hvad er det nu lige, det er?
Man kan måske forklare det sådan, at det er en blanding af det, I kender som en almindelig indledning til en opgave og en beskrivelse af, hvad I vil undersøge i opgaven. Det er en god ide, at du starter med at undersøge uddannelsens varighed, krav, fag osv. Men skriv dette kort og præcist med dine egne ord. Det er ting, der kan slås op - det er fakta. Det er vigtigt, at I kommer videre end dette, og her kommer problemformuleringen ind. Du skal stille et spørgsmål eller formulere en påstand, som rækker ud over fakta og undersøge det og gå i dybden med det. Det handler om noget du undrer dig over, og som kræver en nærmere undersøgelse. Det kan også lægge op til en overvejelse og diskussion for og imod

8 Eksempel: Dorthe vil gerne være journalist
Siden 8. klasse hvor jeg var til min allerførste vejledningssamtale, har jeg spekuleret på, hvad jeg ville være, når jeg blev stor I denne opgave har jeg valgt at undersøge vejen fra 10. klasse til færdiguddannet journalist, fordi Først vil jeg og derefter vil jeg Desuden vil jeg analysere/diskutere det faktum, at færre unge læser aviser i dag. Hvilke konsekvenser har det for samfundet, og kan journalister gøre noget for at stoppe denne udvikling?

9 Selve problemstillingen med et eller flere spørgsmål
En problemformulering er altså ikke blot en række spørgsmål, der er skrevet op i punktform. Det skal være en lille sammenhængende tekst, som du kan bygge op på følgende måde: Lav en indledning med dine overvejelser omkring uddannelsesvalg fra første tanke som lille dreng/pige til nu Selve problemstillingen med et eller flere spørgsmål Metoden eller rækkefølge - hvordan vil du gribe opgaven an? Andre eksempler: Politi: politivold - et nødvendigt onde? Fotograf: har paparazzifotografer hjemme i danske medier? Officer: forsvaret har behov for en alkoholpolitik.

10 Journalisten laver et skoleblad Kokken laver en menu
Hvad er et produkt? Prøv at få en lys ide! Her sætter kun fantasien grænser, men det skal naturligvis hænge sammen med dit emne. Her er nogle eksempler: Journalisten laver et skoleblad Kokken laver en menu Elektrikeren laver en lille installation Fotografen laver en fotoserie Designeren designer og syr selv tøj Arkitekten laver en model over en bygning Fysioterapeuten opstiller en klinik med demonstration af forskellige teknikker Fysikeren opstiller forsøg Selvstændig cafeejer indretter et lokale til cafe Desuden kan du lave en film, skuespil, keynote præsentation, musik og meget andet. Husk: hvis du forventer at have udgifter i forbindelse med dit kreative produkt, skal du lave en overslagspris og have den godkendt af din vejleder.

11 Hvilke arbejdsmetoder kan jeg bruge?
Det kan fx være: Interviews med relevante personer Alle former for opsøgende arbejde Spørgeskemaundersøgelser Lave forsøg Lave beregninger

12 Hvilke udtryksformer kan jeg vælge?
Du skal vælge udtryksformer som: har sammenhæng med emnet du har forudsætninger for at arbejde med du kan gennemføre inden for den afsatte tid du kan gennemføre i forhold til skolens materialer giver indholdet gennemslagskraft giver mulighed for et vise personlige styrkesider er relevant i forhold til en eventuel fremlæggelse

13 Gode eksempler: Hvis man skriver om psykologuddannelsen og demonstrerer analytisk tankegang ved fx at lave en profil af en hovedperson i en bog/film Hvis man vil være designer og selv er i stand til at designe et produkt Hvis man vil være journalist og skriver en artikel, der viser, at man har flair for formidling Dårlige eksempler: Hvis man skriver om officersuddannelsen i digtform, passer udtryksformen måske ikke helt med indholdet Hvis man har ambitioner om en høj uddannelse men laver opgaven som "venstrehåndsarbejde", hænger indhold og udtryksform heller ikke sammen

14 Hvordan bruger jeg kilder?
MAN MÅ ALDRIG SKRIVE NOGET AF UDEN AT OPGIVE SIN KILDE!! Det hedder plagiat og er dybt ulovligt. I skal ikke lade jer friste af internettets muligheder - på videre uddannelser kan det betyde exit. Lær i stedet hvordan du angiver, hvilke kilder du har brugt: Citat: bruges hvis du finder en perfekt formulering, som du umuligt kan omformulere. Det man låner markeres med " ved start og " ved slut. Desuden skal der indsættes en fodnote ved slutningen af citatet, så man viser, hvor man har informationen fra. Hvis man blot omformulerer viden, som man har fra forskellige kilder, viser man med jævne mellemrum, hvor man har hentet informationen fra. Dette gøres også ved at indsætte en fodnote. Der skal ikke være 48 pr. side, men 3 fodnoter i en hel opgave er ikke dokumentation nok! VIGTIGT: Vær opmærksom på dit sprog. Opgaven skal være skrevet i dit eget sprog, så benyt ikke ord og vendinger, som du ikke kender.

15 Hjælp og vejledning: Du får tildelt en vejleder, og du kan få vejledning til følgende: Valg og afgrænsning af emne og indhold i forhold til uddannelsesplanen Problemformuleringen (skal også godkendes af din vejleder) Brug af arbejdsmetoder og undersøgelsesformer Brug af kilder og materialer Fremstilling af produkt Valg af udtryksform Men husk at det er DIN opgave og dermed dit ansvar.

16 Hvordan fremlægger jeg?
Du skal fremlægge dit arbejde for din vejleder og andre elever. Dette vil foregå fredag d. 16. november. FIF til din fremlæggelse: spring tørre uddannelsesfakta over og gå straks til det med kød på = din problemformulering og din konklusion. Inden din fremlæggelse skal du overveje følgende: Hvordan får jeg præsenteret min rapport og mit produkt på en spiselig og fængende måde? Hvordan skal jeg inddrage Ipad, film eller noget helt tredje?

17 Hvordan vurderes jeg? Din opgave bedømmes med en skriftlig udtalelse, og hvis du ønsker det med en karakter. Den skriftlige udtalelse er en vurdering af: 1 Den selvvalgte opgaves emne og indhold med udgangspunkt i elevens uddannelsesplan. 2 Elevens valg og brug af arbejdsmetoder og undersøgelsesformer. 3 Elevens brug af kilder og materialer. 4 Sammenhængen mellem indholdet og det færdige produkts udtryksform. Karakteren er en helhedsvurdering ikke et gennemsnit af ovennævnte. Eleven kan efter eget ønske få medtaget den skriftlige udtalelse og/ eller karakteren på afgangsbeviset. Dette skal meddeles skolen senest den 1. juni. Hvis du ønsker en karakter, skal det meddeles din vejleder ved afleveringen af opgaven. Husk nu at gemme din opgave på en USB eller printe en gang imellem. Hvis din opgave forsvinder, skal du ikke starte forfra, så det er vigtigt at passe på den.

18 Nyttige links www.ug.dk Undervisningsministeriets uddannelsesguide
Her kan du chatte, maile, ringe eller sms'e til en skolevejleder med evt. spørgsmål, både dag og aften. Industriens uddannelsesguide

19 TIDSPLAN OSO Onsdag 24. oktober Kl. 12.15 - 14.00 i samlingsstuen
Introduktion til udarbejdelse af projektbeskrivelse samt møde med vejleder Kl i samlingsstuen 31. oktober Arbejde individuelt med problemformulering og indsamling/ læsning af informationer Disponibel eftermiddag/aften kl Fredag 2. november Arbejde individuelt med opgaven og møde med vejleder Kl Send din beskrivelse samt problemformulering til din vejleder på mail Mandag 12. november Arbejde individuelt med opgaven og fremlæggelsen. Kl Aflevering af produkt og opgave til vejleder senest kl 16. november Fremlæggelser Hele dagen 28. november Skriftlig udtalelse evt. med karakter er klar UGE 45 BROBYGNING om dagen, om eftermiddagen/aftenen opgaveskrivning og hjælp af vagtlærere/vejledere.

20 Den færdige OSO-opgave skal indeholde:
Forside med navn og emne Uddannelsesplan Indholdsfortegnelse Emnebegrundelse Opgavebeskrivelse/problemformulering Dit "emne" Konklusion Kildefortegnelse Logbog Dit produkt/beskrivelse af dit produkt

21 God arbejdslyst MB & DM


Download ppt "Obligatorisk Selvvalgt Opgave"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google