Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Perspektiverne indenfor Billeddiagnostik og strålingsfysik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Perspektiverne indenfor Billeddiagnostik og strålingsfysik"— Præsentationens transcript:

1 Perspektiverne indenfor Billeddiagnostik og strålingsfysik
Informationsmøde om kandidatuddannelsen 1.oktober 2012 Liselotte Højgaard Professor, klinikchef, dr.med. Rigshospitalet, KU SUND & DTU

2 Department of Clinical Physiology, Nuclear Medicine & PET
56,000 patient investigations 7,000 PET scans + 1,000 for RTP 120 peer review publications Staff PhD students 2 cyclotrons & radiochemistry 5 PET/CT, 1 PET/HRRT and 1 PET/MR PET/CT & PET/MR for animal studies External funding 2011: 60 mio DKK

3 Billeddiagnostik ved kræftsygdom
Diagnose Stadie – hvor udbredt er sygdommen Virker behandlingen Er sygdommen kommet igen Til strålebehandling PET/CT MR CT Ultralyd Over ½ mio patienter om året på RH

4 CT og MR-skannere Kilde: Medicoindustrien.

5 Jeres rolle som civilingeniør
Passe den daglige drift og katalysere den innovative proces på morgendagens hospitaler, virksomheder og universiteter.

6 Sundhedsvidenskab Basal forskning eller grundforskning
Translationel forskning Klinisk forskning Forebyggelsesforskning Nye mekanismer, patofysiologi, nye lægemidler, metoder, operationer, diagnostik. Som non kommerciel forskning, private-public partnership og industri sponsoreret forskning

7 Medicin og Teknologi

8 Medicinsk anvendelse af ioniserende stråling KU 180
Strålers vekselvirkning med stof Store øvelser på cyklotronen på Risø Nuklearmedicin på RH Radiologi på Herlev Stråleterapi på RH Nyt undervisningsdidaktisk koncept med undervisning om basal radiobiologi fælles for røntgen, NM, RTP. Film om Richard Malmros, neurokirurg i Århus ”at kende sandheden”, Thorotrast Th 232,alfa emitter T½ 14 mia år. 10 ECTS point – forudsætning Isotopkursus KU 181

9 PET skanning til kræftdiagnostik

10 CT PET PET/CT PET/CT har høj diagnostisk værdi

11 Stråleterapi til kræftbehandling
PET/CT bruges til planlægning af stråleterapi

12 PET/CT til radioterapi planlægning
En særlig udfordring hos børn !

13 Jeres fremtidige arbejdsplads
Hospitaler Industrien Myndigheder Universiteter

14 Industrien Firmaer: B-K Medical A/S, 3D,
Siemens, Philips, General Electric, Toshiba, Santax mange andre Typer af job: Forskning og udvikling Uddannelse Produktudvikling, projektstyring Klinisk afprøvning, kvalitetskontrol Salg Rådgivning

15 Industrien Billeddiagnostik er det hurtigst voksende
område indenfor medicin lige nu

16 Hospitalssektoren 50 hospitaler i Danmark, ofte med afdeling for:
Røntgen (250 ansatte) Klinisk fysiologi & nuklearmedicin (100 ansatte) Radioterapi (250 ansatte) Øjne, hud (som bruger optiske billeder) Medikoteknik Typer: Daglig arbejde med patienterne og apparaturet Forskning & Udvikling Indkøb, strategi Kvalitetssikring, vedligeholdelse, reparation Undervisning Kliniske og eksperimentel forskning

17

18 Interdiciplinært samarbejde,
Civilingeniøren oplever at det høje faglige niveau fra uddannelsen er på forkant og Bringer jer i front i arbejdet på hospitalet This is a case story of an almost 4 years old boy, we call him lingus, since because of epilepsy he didn’t develop a language. He was PET scanned and it showed an area of epilepsy in his right temporal region. The PET-scan was reviewed by Dr. Chugani. The boy was operated almost a year ago and has now started to talk. He is now living up to his name and is just as happy as this boy from a family magazine. This was our results, now what can we expect of the future…...

19 Offentlige myndigheder
SIS Statens Institut for Strålebeskyttelse Internationalt. IAEA, Euroatom Typer: Kvalitetssikring, Godkendelser og inspektioner Planlægning af installationer Beredskabet Love og forordninger

20 PET/CT til planlægning af strålebehandling
Non lineær matematik til metodeoptimering Ph.d. projekt med.tek. civilingeniør Christian Hollensen sammen med DTU IMM og RH Radioterapiklinikken.

21 Universitets- og forskningssektoren
Universiteter: Aarhus Universitet Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet og Risø Københavns Universitet: SUND, Life, Pharma Typer: Undervisning Forskning Uddannelsesplanlægning Teknologivurdering Ressourcefordeling

22 PET/CT and hypoxia basic research
Micro PET/CT and new models For identification of hypoxia.

23 Fremtiden : Gener, Biobanker, billeder og EPJ
Paradigmeskiftet med individuel skræddersyet behandling

24 HRRT PET hjerne-skanneren:
Udforskning af patofysiologi og behandling ved demens, hjernetumorer, adipositas, smerteforskning, psykiatri. I et tværfagligt team bestående af fysikere, ingeniører, computer scientists, læger, bioanalytikere, radiokemikere til udvikling af nye tracere. Civilingeniør ph.d. Oline Vinter Olsen , nu Harvard Medical School

25 PET/MR officielt benævnt mMR
Status september 2012 Indviet december 2011 Nyt personale februar 2012 Taget i brug februar 2012 12 godkendte protokoller 124 PET/MR skanninger 25

26 Simultan PET og MR med PET indeni en MR scanner
PET specifications LSO crystals 4 x 4 x 20 mm, 4.7 mm transverse spatial resolution, ≥12 cps/kBq sensitivity, 25.8 cm FoV in z-direction, MR specifications Magnet: 3 Tesla Axial/transaxial FOV: 45/50 cm 26

27 4-channel flex coil, large and small
3 Tesla MR with coils for Simultaneous exams Head/Neck, A Tim coil Spine, A Tim coil Body, A Tim coil 4-channel flex coil, large and small Schauen wir uns zunächst 4G Flexibility an: Wir haben jetzt unser ultra high density array mit bis zu 204 Spulenelementen und 128 Kanälen. d.h. die Spulendichte hat sich verdoppelt und die Kanalzahl vervierfacht. Mit dieser hohen Zahl von Kanälen kann man jede Untersuchung durchführen ohne nachzudenken müssen, ob man genügend Signal to Noise oder die nötige Abdeckung hat, man weiss einfach, dass man genügend Spulenelemente und Kanäle zur Vefügung hat. We now have an ultra density array of up to 204 coil elements and up to 128 receive channels available. With this high number of elements and channels you can do any exam you want without having to worry about having enough signal to noise or having the right coverage. You know, you always will have enough elements and channels 27

28 Morphology, physiology & molecular imaging
……….in the same scanner …at the same time MR PET 28

29 MR sag PET sag PET/MR sag

30 PET/MR : neuroendocrine tumor
DWI (b400) FDG-PET FDG-PET & DWI (b=400) FDG-PET & DWI (b400) FDG-PET & ADC DWI (b=400) PET/MR : neuroendocrine tumor FDG-PET & cor STIR Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod)

31 MR hyperpolarisator til PET/MR
Hyperpolarisation af 13C-mærkede stoffer til MR spektroskopisk billeddannelse af tumor-metabolisme viser ratio mellem 13C-pyruvat og –laktat og ekstracellulært pH via 13C-mærket bikarbonat. En række andre 13C-mærkede stoffer kan benyttes til yderligere karakterisering af tumorbiokemi. Brugt til PET/MR bør der kunne opnås mere træfsikker monitorering af effekt af kræftbehandling og karakteristik af tumorer.

32 PET/MR til små dyr på vej til vores Cluster for molecular imaging
Via EU projektet EATRIS og med infrastrukturmidler fra FI. I samarbejde med Skejby, der har PET/CT på vej.

33 Partikelterapi til kræftbehandling

34 350 mio kr. bevilget til Rigshospitalet til protonbehandling
På budget 2013 fra RegionHovedstaden

35 Interdisciplinær forskning:
Læger, civilingeniører, fysikere, radiokemikere, matematikere, IT & computer scientist, molekylær biologer. Bioanalytikere, radiografer & sygeplejersker ! 35


Download ppt "Perspektiverne indenfor Billeddiagnostik og strålingsfysik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google