Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Klassisk studieretning sprog og kulturhistorie hvis du vil være supergod til sprog og forstå grundlaget for europæisk kultur og tankegang.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Klassisk studieretning sprog og kulturhistorie hvis du vil være supergod til sprog og forstå grundlaget for europæisk kultur og tankegang."— Præsentationens transcript:

1 Klassisk studieretning sprog og kulturhistorie hvis du vil være supergod til sprog og forstå grundlaget for europæisk kultur og tankegang

2 Hvad laver man på den klassiske studieretning? •Man beskæftiger sig med Grækenland og Romerriget i antik tid – gennem originaltekster på græsk og latin og gennem oversatte tekster, film og billeder •Man analyserer antikke kunstværker som fx skulptur, arkitektur og maleri

3 Det laver vi: Vi læser om: -Mytologiske figurer: Herakles, Odysseus, Achilleus og guderne. -Filosofiske emner: Hvad er lykke? Hvad er retfærdighed? Sandhed? -Politiske emner? Hvad er den bedste styreform? Demokrati? -Antikke genrer: -Drama (tragedie/komedie) -Epos -Lyrik -Historieskrivning -Filosofisk dialog -retorik -Epistler -Satire Vi ser billeder af: Arkitektur, skulptur og vaser

4 Hvad bliver man god til? •At analysere og forstå sprog (hvilket gavner al senere indlæring af sprog) •At formulere sig præcist om sproget og indholdet i de tekster, vi læser •At analysere billeder og forstå antik skulptur, arkitektur og maleri •At få overblik over europæisk kulturhistorie ved at sammenligne med efterantikken

5 Man får vigtige studiekompetencer: -Gode studievaner i form af metodisk og systematisk tilgang til det, man skal lære -Træning i logisk tankegang og problemløsning -Stort sprogligt overblik – fx i forhold til at gennemskue fremmedord Hvad bliver man også god til?

6 •Den klassiske studieretning er som studentereksamen et godt fundament for alle typer uddannelse. •Den giver adgang til alle humanistiske studier på universitetet og kan let suppleres, så der også er adgang til samfundsvidenskabelige fag En undersøgelse har vist, at de klassiske sprog og fysik/matematik er de mest studieforberedende fag i gymnasiet Hvad kan man bruge det til efter gymnasiet?

7 Hvilke fag har man? •A-niveau: Græsk, latin, dansk, historie + (2.frem.beg.sprog ) (Hvis man har 5 A-niveaufag, må man gange sit gennemsnit med 1,03) •B-niveau: Engelsk + (2.frem.fortsættersprog) •C-niveau: Samf., mat., fysik, naturgeografi, biologi, idræt, religion, kunstnerisk fag •Det betyder, at man har 4 fremmedsprog  man skal ikke løfte et naturvidenskabeligt fag til B- niveau  hvis man ’kun’ har 2.fremmed- sprog på B-niveau, kanman frit løfte et niveau i 3.g, så man kan få fx Engelsk. A, 2.fremmedsprog A eller Mat. B. •Man kan altid opgradere et naturvidenskabeligt fag eller matematik efter studenter- eksamen, men dette er chancen for at få græsk og latin!

8

9 Vælg den studieretning, du har mest LYST til – det giver oftest de bedste karakterer og den sjoveste gymnasietid!

10 De klassiske fags hjemmeside klassikerne på Facebook


Download ppt "Klassisk studieretning sprog og kulturhistorie hvis du vil være supergod til sprog og forstå grundlaget for europæisk kultur og tankegang."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google