Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Pause syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Pause syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011."— Præsentationens transcript:

1 pause syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

2 Marte meo i dagplejen Kolding Kommune
syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

3 Min dagsorden Min baggrund Turbo marte meo Marte meo principperne
Film fra hverdagen Film hvor I finder principperne Hvordan kommer I videre Tjeklister Afrunding syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

4 Hvem er jeg Lærerseminariet Esbjerg 1983 Sygeplejeskolen Århus 1990
Rygestopsinstruktør 2003 Certificeret marte meo terapeut 2003 Lægepraksis Syddansk-martemeo.dk syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

5 Latin: mars martis ” ved egen kraft”
Marte Meo Latin: mars martis ” ved egen kraft” Alle mennesker har potentialer til at indgå i samspil med andre. Alle har flere ressourcer end de er bevidste om syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

6 Maria Aarts syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

7 Marte meo Maria Aarts hollandsk specialpædagog 1970’erne
Videobaseret analysemodel, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation. Konkret og løsningsorienteret Tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede dels hos barnet/den voksne. Tager udgangspunkt i dagligdagssituationer syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

8 Betydningsfulde voksne
barnet Betydningsfulde voksne syddansk-martemeo.dk/gerda nielsen

9 Se film med Mikkel Smil øger lykkestoffet Dopamin i hjernen
syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

10 Marte meo udviklingssyn
Medfødt socialitet Kompetent samspilspartner Barnet møder os med de forudsætninger og erfaringer det har fået gennem livet. Barnet udvikles gennem samspil - relationer Børns oplevelse af disse relationer er afgørende for deres psykologiske tilpasning. Barnets initiativer siger noget om deres udviklingsniveau og deres behov. Alle initiativer er meningsfulde. Man kan udelukkende udvikle sig i et positivt læringsmiljø syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

11 Stemningens betydning for udvikling
syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

12 Se film med Thea, Sofie og Christian
Den voksne er ansvarlig for den gode stemning grib chancen, når den er der. syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

13 Før vi går videre er der brug for at definere
Struktureret situation Ustruktureret situation Alt det vi skal! Mange oplever konflikter i disse dagligdags scener. Spise Sove Have tøj af eller på Børste tænder Vinke farvel eller med hjem Rydde op Alle de andre situationer. Leg er læring og bearbejdelse for barnet. Hyggestunder At være sammen uden dagsorden syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

14 Terapeutisk forløb Kommunikationsmodel
Marte meo som terapeutisk tilbud eller som kommunikationsmodel bør anvendes stringent! Terapeutisk forløb Kommunikationsmodel Barn med særligt behov, eller bekymring Video af struktureret/ ustruktureret dagligdagssituation ved uddannet marte meo terapeut Analyse Tilbagemelding Arbejdspunkt Ny video Ny analyse Til der ses effekt på optagelserne At anvende marte meo principperne som kommunikationsgrundlag i dagligdagen. Optage videofilm af dagligsdagssituationer som ex. i legestuen, ved frokosten, leg i sandkassen osv. Mind hinanden om principperne. Have det som temauge Vælg sparringspartner Se filmene med en enkelt kollega eller i fællesskab i legestuen. Gør-det-selv-tjekliste syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

15 I analysen fokuseres på
Hvad kan barnet allerede, og hvad viser optagelsen, at barnet har brug for at lære. Hvad kan den voksne allerede, som er støttende for barnets positive udvikling. Hvilket konkret handle-anvisning/arbejdspunkt har den voksne brug for at gøre mere af, for at støtte barnet i en videre positiv udvikling. syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

16 Se film med Karin og Sofie
Barnets leg er på deres præmisser. I skal nok blive inviteret med. syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

17 Marte meo metodens principper
At følge barnets initiativ At være positiv bekræftende At sætte ord og struktur på initiativerne Turtagning Positiv ledelse syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

18 At følge initiativ Inddeles i 3 initiativer handle føle verbal
Ved at vente Ved at se Ved at imitere Ved at benævne obs vær konstaterende Når man imitere højeste form for anerkendelse, ingen værdiladning Obs forskel på selvtillid og selvværd Ved at følge initiativ rammer man barnets udviklingsniveau altså hverken for højt eller for lavt OBS være konstaterende ikke stille spørgsmål syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

19 At være positiv bekræftende
Ved at dele fysisk og psykisk nærhed Rose Smile Mimik og kropssprog Øjenkontakt Forstørre initiativerne Mimik og kropssprog er af afgørende betydning for samspillets stemning Man kan ikke udvikle sig i et negativt def. Spændingsfelt. Det gode ansigt, betydning for den følelse man spejles med/af syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

20 At sætte ord og struktur på initiativerne
Sætte ord på egne initiativer Sætte ord på barnets initiativer Gentage Spørge ind til initiativet/uddybe Skabe følelsesmæssig positiv atmosfære At sætte ord på egne initiativer giver mulighed for samarbejde, tryghed og forudsigelighed Også for patienterne, nu stikker jeg osv. Det giver også struktur for en selv. syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

21 Turtagning Have øjenkontakt Bruge navn Understøtte/binde sammen
Fordele opmærksomhed i gruppen Skærpe den enkeltes opmærksomhed på sig selv og andre Et meget vigtigt punkt i ex rygestopsgruppe undervisning Dette lærer det lille barn allerede i ammesituatiuonerne syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

22 Positiv ledelse Tilgodese såvel opgave som kontakt
Anerkendende nik og smil Udøve klar start og slut Skabe stemning Sige hvad opgaven går ud på/vil have Trinvis guiding Verbalisere i forhold til udviklingstrin Indeholder alle de øvrige principper syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

23 Se film med Tariq Hvem tar’ flest initiativer?
syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

24 Se film med Helle og Johannes
Han lærer at tage tur, derudover styrkes hans sprog og mor forstørrer hans initiativer. syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

25 Positiv ledelse er en udfordring
syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

26 Marte meo metodens principper
At følge barnets initiativ At være positiv bekræftende At sætte ord og struktur på initiativerne Turtagning Positiv ledelse syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

27 Når vi følger initiativ styrkes følgende kompetancer:
Individualitet og den enkeltes egne udviklingsprocesser Selvværd ( væren); oplevelsen af, at have værdi både for sig selv og andre Selvtillid (gøren); oplevelsen af, at man dur til noget, ved at få muligheder for at afprøve selv. Selvstændighed; oplevelsen af accept og anerkendelse af min væren og gøren medfører troen på: jeg kan! Socialitet; oplevelsen af at blive taget alvorligt og inddraget i det sociale fællesskab, der internaliseres som en måde mennesker er sammen på. Vitalitet og lyst til udfordringer (til at tage flere initiativer) Styrker individets nærmeste udviklingszone ( undgår under-overstimulering) Styrker opmærksomheds og koncentrationsevnen Styrker empatiudvikling; oplevelsen af at andre forstår og anerkender mine følelser; udvikler min evne til at forstå og anerkende såvel egne som andres følelser Styrker evnen til at være opmærksom ,accepterende og lyttende i forhold til andre Styrker oplevelsen af at være betydningsfuld og have indflydelse på egen livssituation Styrker og uddyber kendskabet til hinanden. syddansk-martemeo.dk april 2017

28 En tænkt spisesituation
Tydelig start. ” nu skal vi spise-sæt jer ved bordet” Vent på børnene gør dette. Gentag for dem, der ikke gør det, og brug barnets navn. Benævn hele tiden hvad børnene må og skal gøre. Tage en tallerken, et krus, sidde på stolen osv. Vær forudsigelig for børnene. Sæt ord på dig selv. Nu tager jeg fadet med frikadellerne. Jeg hælder vand på til Peter. Det betyder de kan vente til det bliver deres tur. Det binder også børnene sammen, og styrker deres omverdens- bevidsthed –relationerne til de andre børn. Bekræft når børnenes initiativer viser ønsket adfærd. Tilgodese alle børn omkring bordet. Placer de børn, der har mest brug for jeres hjælp tæt på jer. Sæt ord på det børnene gør på skift, så de lærer at være opmærksom på hinanden. Vis de børn, de har svært ved at begå sig, hvordan det skal gøres. Lad dem se på de børn der kan. Opmuntre barnet til at forsøge sig med ex. en gaffel. Tilgodese hyggen Lav tydelig afslutning, som ved indledningen. syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

29 En tænkt af eller påklædning
Lav en struktur for såvel børn som den voksne. Hvem skal hjælpes først? Hvem kan selv? Hvad skal de børn lave som bliver klar først? Gør dig forudsigelig fortæl hvad der skal ske, sæt ord på dig selv. Og dernæst en ting ad gangen. Må gerne være på ”samlebånd”: Peter, Nanna og Marie I sætter jer her. Så hjælper jeg. Først tar’ I sokkerne af. Sådan. Så bukserne. Læg tøjet ind i skabet. Sådan Opmuntring og ros undervejs. Lad dem gøre så meget som muligt selv, men et lille ryk i sokken kan gøre underværker. Sæt ord på, når du hjælper et barn, det gør dem sociale og vænner dem til at vente på hjælp. Jeg hjælper lige Nanna med lynlåsen, så kommer jeg hen til dig Peter. Bekræft børnenes initiativer. Ja den knap er svær, se hold ned i frakken, så kan du. Det giver læring og mod på at fortsætte. Fortæl dem hvad de må mens der ventes. Lav en tydelig afslutning. Så nu er vi klar. Så skal vi……… syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

30 Find marte meo principper
Se Margit og Bent spiser med: Sofie, Emily, Christian,Linus,Kathrine og Johannes. syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

31 Se film om positiv ledelse
Margit og Sofie Margit, Christian, Sofie og Emily syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

32 Omsorgspraksis hvilke marte meo principper skal kunne observeres
Kærlige varme følelsesmæssige toner, berøring og holdning Vitalitet og glæde ved samværet Empatisk identifikation ved at følge initiativ Positiv bekræfte Benævne egne, omverdens og barnets initiativer. Skift barnet ud med patienten Det er klart at berøring skal afstemmes alder og situationen, men ofte kan et klap på skulderen betyde en afgørende stemningsskift, og husk håndtryk syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

33 Realistisk i forhold til krav og inddragelse
Klar start og slut.. Fordeling mellem kontakt og opgaven Afstemt ( hvad foregår der i øvrigt i situationen) inddragelse i kravsituationer (vente, give tid, benævne egne, omverden og barnets initiativer) Krav sit. Som patienten selv har været med til at definere, men vi er fortsat autoritative og ved noget patienten har brug for at vide….vores erfaringer betyder vi kan trinvis guiding. Husk at vente sæt på dine hænder og mund syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

34 Hvad kan jeg filme? Husk ved problemstillinger opsøg en terapeut.
Film på egen hånd, er for at optimere den udviklingsstøttende kommunikation. Ikke for at løse problemer. syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

35 Tjekpunkter til videooptagelser
Begynd med en film med dig selv og et barn Brug altid en ustruktureret situation, her lærer du at se barnet. Film kun 15 min. Se den sammen med en kollega, du føler dig tryg ved. Eller sammen med en marte meo terapeut Find alle de principper som du allerede gør! Gør det noget mere! Begynd med princippet; vent på barnet og sæt ord på det, du kan se barnet gør. Vær konstaterende. syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

36 Hvad skal I se efter på filmen?
ustruktureret struktureret Er der gode rare toner? Og kropssprog? Gør den voksne det muligt for barnet/børnene at tage øjenkontakt? Hvilke initiativer tar’barnet/børnene? Hvordan følger den voksne initiativerne? Kan den voksne vente på barnet? Lader den voksne barnet/børnene styre legens indhold selv? Sætter den voksne ord på de fleste af initiativerne? Er der gode rare toner? Og kropssprog? Bruger den voksne barnets/børnenes navne? Kan den voksne lave anvisninger på hvad der skal ske, en ting ad gangen /trinvis guiding? Kan den voksne tilgodese såvel opgave som hyggekontakt? Kan den voksne være konstaterende? Kan den voksne tilgodese alle børn i situationen? syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

37 Typiske faldgrupper Venter ikke på barnet
Stiller for mange spørgsmål især, når der ikke er en valgmulighed Snakker for meget stiller for mange krav på en gang. Blander sig i barnets leg, synes der skal ske noget. For megen indlæring- det kommer gennem leg og at følge initiativ. Nej og hold op cirkler. For megen præstation for lidt væren / selvtillid-selvværd Mulighed for øjenkontakt syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

38 minimer brugen af spørgsmål
Spørgsmål vi ikke forventer eller ønsker at få svar på. Spørgsmål børn ikke kan svare på. Ex. til spædbørn der ikke kan svare. Til børn med forsinket sprogudvikling. Til den treårige, der skal i seng. Skaber forvirring pga. modsatrettede signaler. Til den etårige, hvad farve er den? Der spørges til viden de endnu ikke har. Skaber usikkerhed! Kræver præstation. Lærer spgs. –paratviden spg. I stedet: Du farver med en blå blyant. Skaber dialog. syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

39 Vigtigste princip: vent på barnet
syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

40 Øjenkontaktens betydning
Barnet viser tydeligt om det ønsker kontakten. Knytter bånd. Kan ikke trænes. Krig og kærlighed. Spejl-neuroner syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

41 Husk at se bag om initiativerne
syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

42 Anerkendelse af barnets initiativer
Selvtillid Selvværd Ros Præstation Korrekte spørgsmål Ord for følelser For den man er Væren i stedet for gøren. syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

43 Det kan være svært at følge initiativ
syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

44 litteratur Pernille Roug,
”Marte meo i praksis”, video på cd’rom indlagt. Marianne Brodin og Ingrid Hylander, ” Selvfølelse” Jytte Birk Sørensen Sørensen, ”Marte Meo metodens teori og praksis” syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

45 Et strejf af Sterns udviklingsteori
individualitet Emergent selv 2-3 mdr Livsmod vitalitet Sin omverden Medfødte temperament * Kerneselv 7-9 mdr Selvfølelses selvtillid selvværd 2/5 mdr. selv versus andre 5/7-9 selv sammen med andre Sig selv og andre Intersubjek-tive selv 9-15 mdr Kan dele oplevelser Ca 6 mdr ser på ting Ca 9 mdr ser på oplevelser gensidighed Verbale selv 1½-3 år Tveægget sværd nogle får ord for oplevelser som de ikke oplever Ex ”det er ikke noget at græde over” sproget Narrative selv 3-4 til 5 år mening Refleksioner og fortællinger om sig selv. Indenfor hvert rum foregår kontinuerlig udvikling Tilknytning, afstemning udvikling Altid i spil resten af livet syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

46 Med i bagagen * Medfødt temperement; EAS ( Tomkinson/Nathanson)
E emotioner vi udtrykker vores følelser forskelligt, nogle gør det tydeligt andre afdæmpede. A aktivitets niveau, nogle meget aktive og vågne andre passive og stille. Nogle rytmiske nogle arytmiske for hvem der går længere tid før der er fundet en døgnrytme. S socialitet udadrettethed og optagethed af verden. Fra starten udstyret med Kategorialfølelser. Velbehag/ekstase ( glæde), interesse/iver ( positive affekter ) Forbavselse/forundring ( neutrale affekter) Vrede/raseri,frygt/rædsel(angst ), bedrøvelse/fortvivelse (sorg), afsmag/afsky, skam/ydmygelse ( negative affekter). Alle oplevelser aktivere følelser mennesket er altid følende Vitalitetsfølelser syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011

47 Baby og glaspladen the visual cliff
feature=related feature=results_main&playnext=1&list=PLE8ACCF 549E785776 syddansk-martemeo.dk april 2017

48 Marsmellow test feature=related syddansk-martemeo.dk april 2017

49 Baby ansigt forsøg still face experiment
syddansk-martemeo.dk april 2017


Download ppt "Pause syddansk-martemeo.dk/ dagplejen kolding 20011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google