Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Annette Kjær Fuglsang Ph.d., cand.psych.aut.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Annette Kjær Fuglsang Ph.d., cand.psych.aut."— Præsentationens transcript:

1 Annette Kjær Fuglsang Ph.d., cand.psych.aut.
Faglig leder/psykolog Rehabiliteringscenter for traumatiserede flygtninge (RCF) Århus Kommune

2 Målgruppe Flygtninge/indvandrere, der har vanskeligheder ved at komme/blive på det danske arbejdsmarked og hvor der er mistanke om, at traumatiske oplevelser før ankomsten til DK har betydning. > 18

3 Oprindelsesland Vi ser personer fra:
Irak, Iran, Syrien, Libanon, Kuwait (kurdere), Libyen, Somalia, Afghanistan, eks-Jugoslavien, Vietnam, Sri Lanka, Indonesien samt palæstinensere.

4 Målgruppens vanskeligheder
Posttraumatisk Belastningsreaktion (PTSD), andre psykiske lidelser Fysiske problemer (torturskader, smerter) Eksilproblematikker (tab af sprog, netværk, kultur, religion etc.) Økonomiske problemer Familie-problemer/sociale problemer

5 Tværfaglig indsats flg. faggrupper: socialrådgivere (2½)
psykologer (2) fysioterapeuter (1½) pædagogisk personale (2-3) kulturmedarbejder/tolk (1) dansklærer (1) adgang til jobkonsulent og psykiatrisk konsulent

6 Psykolog-arbejdet Udredning: anamneseoptagelse
kortlægning af traumatiske oplevelser symptomregistrering (spørgeskemaer) hypotesegenerering diagnosticering vurdering

7 Diagnoser PTSD Personlighedsændring efter katastrofeoplevelse
Depression Angst Tilpasningsreaktion Funktionelle lidelser Personlighedsforstyrrelser Andre faktorer af betydning for den psykiske helbredstilstand

8 Psykolog-arbejdet Intervention: - psykoedukation - råd og vejledning
- terapi (kognitiv, narrativ, systemisk)

9 Cases 46-årig palæstinenser (AA), gift og har 5 børn. Ægtefælle på førtidspension. Opvokset i flygtningelejr i det sydlige Libanon i en fattig familie med 13 børn. Har gået 12 år i skole – uddannet i gurerillakrig fra 9 års alderen. Oplevet stort set vedvarende krigslignende tilstande under hele sin opvækst. Fængslet og tortureret i 1½ år. Kommet til DK i midt ’80. Har både fysiske og psykise mén, men formår at fungere som taxa-chauffør i mange år. Bliver sygemeldt efter overfald. Er på besøg i Libanon i 2006 og retraumatiseres. Forsøger sig som vinduespudser i en årrække, men kan ikke klare det fysisk. Forsøger sig som deltidschauffør, men kan pga. et dårligt ben ikke anbefales flex-job i den branche. AA har en del smerter bl.a. i hænder, arme og ben som tænkes at stamme tortur. Desuden har han søvnproblemer, åndenøds-anfald, hukommelses- og koncentrationsproblemer, træthed, kraftesløshed, bliver hurtigt irriteret og vred, har selvbebrejdelser og skyldfølelser.

10 Cases 50-årig gift, afghansk mand (BB) med 9 børn. Ægtefælle analfabet og på førtidspension. Familien er økonomisk trængt. BB er højtuddannet fra sit hjemland med topkarakter. I forbindelse med Taliban’s overtagelse af magten, blev BB fængslet og tortureret i 1 år. Her blev han bl.a. tilbagevendende slået over nakke/skulder med gummistok og udsat for Falanga (slag mod fodsåler). Kommer til DK ultimo ’90, hvor familien placeres i Nordjylland. BB går til danskundervisning med iver, men har allerede på dette tidspunkt koncentrationsvanskeligheder grundet smerter. Han kommer dog i gang med en uddannelse. Sideløbende, i forbindelse med, at de ældste børn skal på universitetet, beslutter familien at flytte til Aarhus. De flytter fra et lille, tæt nærmiljø, hvor familien var godt integreret, til et stort boligområde, hvor de ingen kender og hvor der er en del uro og konflikter. Pga. BB’s sprogproblemer og eksamensangst forlænges hans uddannelsesforløb. Han arbejder hårdt på at bliver klar til eksaminer, men dumper gentagne gange og opgiver til slut at blive færdig. Han har over den seneste periode tabt sig meget og fået det tiltagende dårligt psykisk. Han er præget af opgivenhed, hans smerter intensiveres og han rapporterer mange PTSD-symptomer herunder genoplevelser, undgåelsesadfærd, hukommelsesbesvær og sænket frustrationstærskel.

11 Cases 29-årig gift, kristen, irakisk kvinde (CC) med 2 børn. 9 års skolegang fra hjemlandet. Faderen bliver fængslet og tortureret og efter hans løsladelse flygter han og familien til Jordan. CC er på dette tidspunkt 16. Moderen og børnene efterlades i Jordan, mens faderen flygter videre mod Europa. De hører ikke fra faderen i et halvt år. I den efterfølgende periode er moderen psykisk dårlig og CC må overtage ansvaret for familien og sammen med en yngre bror sikre at de får mad og er i sikkerhed. Efter at de får kontakt til faderen igen går der 2 år, før de kan familiesammenføres. CC er på det tidspunkt fyldt 18 og kan ikke blive familiesammenført, men må blive tilbage i Jordan og selvstændigt søge asyl. Det lykkes, hun kommer til DK og lærer dansk, bliver gift og kommer i arbejde. Sideløbende får CC 2 børn. Den første fødsel er dramatisk og barnet må genoplives, hvilket lykkes. Barslen går godt og CC starter i arbejde efter barsel. Den 2. fødsel går godt, men kort efter fødslen er der konflikt i familien og CC udvikler ret hurtigt en alvorlig fødselsdepression og kommer i psykiatrisk regi. Efter endt barsel vurderes hun klar til arbejde, men efter 1 måned må hun atter sygemeldes med depression. Efterfølgende er hun i to 10-timers forløb af 3 mdr’s varighed hver. Disse består af fysisk træning, hvilket hun responderer positivt på. Sideløbende har hun været henvist til Klinik for Traumatiserede Flygtninge, som afviser hende, da hun ikke viser tilstrækkelige tegn på PTSD. De anbefaler et forløb på RCF.

12 Kriterier for at kunne indgå i samtaleterapeutisk behandling
Evne og motivation til at kunne indgå i gensidigt og respektfuldt tillidsforhold Evne til psykologisk forståelse Evne og vilje til selvrefleksion Evne til introspektion Motivation i relation til forandring (eget ansvar) Aktiv deltagelse i samtalen Kan tilføres realistiske forventninger til forløbet

13 Faglig leder sikre så højt fagligt niveau i tilbuddet som muligt indenfor de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer udarbejde fælles fagligt fundament holde traumefaglig viden ajour intern og ekstern sparring og supervision have opmærksomhed på det psykiske arbejdsmiljø

14 Hvordan? stærkt fagligt fundament personlig robusthed
løbende arbejde med behovet for kontrol supervision godt netværk (relationsarbejdet) værne om sin fritid (få tilført energi)


Download ppt "Annette Kjær Fuglsang Ph.d., cand.psych.aut."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google