Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Realskolens Ekstraordinær og ordinær Generalforsamling 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Realskolens Ekstraordinær og ordinær Generalforsamling 2012."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Realskolens Ekstraordinær og ordinær Generalforsamling 2012

2 Velkommen ved… Realskolens bestyrelsesformand Morten Kenhof

3 Ekstraordinær Generalforsamling 2012

4 Dagsorden  Valg af dirigent.  Vedtagelse af vedtægter

5 Valg af dirigent… Bestyrelsen foreslår formand for Medarbejderrådet, Martin Andersen.

6 Nye vedtægter… Udgangspunkt – hvorfor?  Ønske: Generalforsamling i april.  Ønske: Selvevaluering.  Ønske: Kun forældrekreds.  ”Ønske”: Fra 9 til 7 med kun forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer.  Ønske: Tidsvarende justeringer.

7 Vedtagelse af vedtægter  Bestyrelsen har godkendt…

8 Kommentarer…? De nye vedtægter er…

9 Ordinær Generalforsamling 2012

10 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen ved formand Morten Kenhof aflægger beretning om skolen og dens økonomi. 3. Skolelederen aflægger beretning om skolens daglige drift. 4. Valg af bestyrelse. 5. Indkomne forslag. 6. Eventuelt

11 Valg af dirigent

12 Valg af dirigent… Bestyrelsen foreslår formand for Medarbejderrådet, Martin Andersen.

13 Formandens beretning v/ Formand Morten Kenhof for året 2011

14 Realskolens elevtal I alt 10.klasse 2006: 428,3 årselever22 elever 2007: 442,8 årselever22 elever 2008: 441,0 årselever21 elever 2009: 441,8 årselever23 elever 2010:439,7 årselever14 elever 2011:438,8 årselever19 elever 2012: forventes 22 ekstra elever og 20-22 elever i 10. klasse

15 Økonomisk beretning v/ Administrativ leder Hella Bjørton for året 2011

16 Skolens revisor fra PwC har i forbindelse med årsrapporten 2011, ingen bemærkninger til regnskabet. Revisor påtegning for året 2011

17 Regnskabet for året 2011 viser et negativt resultat lydende på kr. 180.198, mod et forventet positivt resultat lydende på kr. 131.000. Årsagen til dette vil blive belyst på de efterfølgende sider. Skolens egenkapital lyder på kr. 9.399.019 og anses for at være meget tilfredsstillende. Resultatopgørelse for året 2011

18 Indtægter for året 2011 Budget Budget 2011 2011 2012 2010 Statstilskud 19.746.798 19.820.000 20.791.000 19.500.013 Skolepenge 7.887.807 7.904.000 8.980.5007.361.392 Andre indt. og tilskud 738.813 308.000 870.500 626.009 Indtægter 28.373.418 28.032.000 30.642.000 27.487.414 Afvigelse imellem budget og regnskab for 2011, lyder på en merindtægterne på t.kr. 341. Statstilskud er steget med t.kr. 247, hvilket væsentlig skyldes, at der ikke er dispositionsbegrænsning i 2011, samt merindtægt på t.kr. 94 fra café og fripladstilskud.

19 Budget 2011 2011 2012 2010 Lønomkostninger, Undervisning 18.202.051 17.939.000 18.901.320 17.948.154 Andre omk. vedr. Undervisning 2.774.344 2.523.000 3.614.399 2.545.496 Andre omk. vedr. Fritidsordning 319.492 294.000 381.000 350.563 Undervisning 21.295.887 20.756.000 22.896.719 20.844.213 Undervisning- Udgifter for året 2011 Afvigelsen imellem budget og regnskab for 2011, lyder på en meromkostning lydende på t.kr. 540. Årsagerne er følgende: • Mere brug af vikar-grundet de mange aktiviteter for børnene = t.kr. 185 • Flere ferieforpligtigelser (inkl. læreres stop på skolen) = t.kr. 132 • Højere afskrivninger jf. investeringer (start på Vision 2021)= t.kr. 223

20 Budget Budget 2011 2011 2012 2010 Lønomkostninger, Ejendomsdrift 1.337.777 1.483.0001.345.000 1.438.290 Andre omk. vedr. Ejendomsdrift 2.603.772 2.591.000 2.822.000 2.313.849 Ejendomsdrift 3.941.549 4.074.000 4.167.000 3.752.139 Ejendomsdrift - Udgifter for året 2011 Afvigelsen imellem budget og regnskab for 2011, lyder på et mindre forbrug lydende på t.kr. 132. Årsagerne er følgende: • Der er sparret en oldfrue væk på rengøringen = t.kr. +145 • Ekstra omk. på varme-grundet den meget kolde vinter i 2010/2011 + årsafregningen for 2010, først kom på regnskabet i 2011 = t.kr. 270 • Merforbrug på EL og afgifter = t.kr. 84 • Mindre forbrug på vedligeholdelse - nogle af ombygningsprojekterne udsat = t.kr. +341

21 Budget Budget 2011 2011 2012 2010 Lønomkostninger, Administration 1.198.419 1.195.000 1.256.000 1.085.106 Andre omk. vedr. Administration 1.399.854 1.240.000 1.348.473 1.040.519 Administration 2.598.273 2.435.000 2.604.473 2.125.625 Administration - Udgifter for året 2011 Afvigelsen imellem budget og regnskab for 2011, lyder på et merforbrug lydende på t.kr. 163. Årsagerne er følgende: • Ekstra omkostning vedr. personaleuddannelse (Vision 2021) = t.kr. 83 • Ekstra omkostning vedr. Markedsføring (bla. Nyt design og Pjecen vedr. ”Vision 2021”) = t.kr. 62 • EDB Service, telefoner, vagtordning m.m. = t.kr. 18

22 Budget Budget 20112011 2012 2010 Indtægter 28.373.418 28.032.000 30.642.000 27.487.414 Driftsomkostninger -27.835.709 -27.265.000 -29.668.192 -26.721.977 Resultatet før Finansielle poster 537.709 767.000 973.808 765.437 Renteindtægter 0 0 0 0 Renteudgifter - 717.907 -636.000 -695.000 -660.544 Finansielle poster -717.907 -636.000 -695.000 -660.544 Årets resultat -180.198 131.000 278.808 104.893 Årets resultat 2011 Afvigelsen imellem budget og regnskab for 2011, lyder på et merforbrug lydende på t.kr. 311. Årets resultat anses som værende tilfredsstillende, trods budgetafvigelser, dette er nemlig ikke et tegn på dårlig økonomistyring, men et tegn på en skole i vækst og som er ved at gøre sig klar til Vision 2021. Skolens egenkapital lyder på ca. 9.4 mio.kr. og må siges at være yderst tilfredsstillende.

23 Realskolens investering I 2011 har skolen foretaget investeringer for i alt 821 t.kr. det fordeler sig som følgende:  Undervisning = 513 t.kr. til 16 stk. Interaktive tavler/projektor 19 stk. Stationære computere 6 stk. Bærbare computere Whiteboardtavler Controller netværk  FO = 47 t.kr. til 16 stk. Taburetstole Basketballstativ  Bygningsforbedringer = 64 t.kr. Ombygning i biologi  Installationer = 197 t.kr. EDB El-installationer PDS stik i FO Udvidelse af tyverialarm

24

25

26 SKOLEPENGE SKOLEN PR. ÅRSELEV 2006: KR. 9.784 2007: KR. 10.620 2008: KR. 11.245 2009: KR. 11.720 2010: KR. 12.152 2011: KR. 13.565 FO/FØRSKOLE PR. MDR. KR. 910 KR. 940 KR. 950/ KR. 1.250 KR. 1.000/ KR. 1.400 KR. 1.050 / KR. 1.450 KR. 1.100 / KR. 1.475

27 Budget 2012

28 BUDGET 2012 Indtægter 30.642.000 Driftsomkostninger -29.668.192 Resultatet før Finansielle poster 973.808 Renteindtægter 0 Renteudgifter -695.000 Finansielle -695.000 Årets resultat 278.808

29 FOKUS områder i BUDGET 2012  Personale ansættelser: 0. klasseleder FO-medarbejder 2 lærere  Undervisning: Engelsk indføres fra 0.-2. klasserne Bærbare pc’er medbringes fra 4. klasse Studietimer 7.-9. klasse Venskabsklasser 4.-6. klasser i Danmark Venskabsklasser 7.-9. klasser uden for Danmark Mini-EFOS  Bygninger: Nyt 0.c klasseværelse Pavillon til førskolen Opgradering af biblioteket Opstart på projektet ”Udbygning af skolen”

30 Skolelederens beretning v/ Skoleleder Helle Martensen for året 2011

31 Valg af bestyrelse… Gamle og nye vedtægter…  Bestyrelsen består af 7 medlemmer.  Vælges for 3 år ad gangen.  Hvert år afgår 2 af bestyrelsens medlemmer.  7 medlemmer vælges af og blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen).  Mindst en suppleant for et år ad gangen.

32 Procedure…  Overgang… 2½ eller 3 eller 3½ år?  Alle genopstiller – ingen forslag er indkommet.  Bestyrelsen foreslår valg i april 2013.

33 Indkomne forslag  Ingen

34 Eventuelt

35 Tak for i dag og rigtig god sommer


Download ppt "Velkommen til Realskolens Ekstraordinær og ordinær Generalforsamling 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google