Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FlexVid Følgeforskning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FlexVid Følgeforskning"— Præsentationens transcript:

1 FlexVid Følgeforskning
Ved Ph.d. stud. På AAU inst. for kommunikation Susanne Dau Lektor UCN

2 og markedsføringsøkonom-
Radiograf-, lærer-, bygningskonstruktør og markedsføringsøkonom- uddannelserne med studiestart efteråret 2012

3 Undersøgelsesfelt Blended læring er ikke undersøgt nøjere i professionsuddannelser i DK Betydningen af lokale uddannelsesstationer i DK er ikke tidligere afdækket Betydning af anvendelse af IKT på tværs af uddannelsesrum, hvor praktik indgår som en væsentligt del , - og praktikkens indflydelse herpå – savner yderligere afdækning

4 Fokus Studerendes muligheder for at lære vidensudvikling i FlexVid´s professionsuddannelser – En undersøgelse af blended læring i forskellige rum

5 I. Nonaka og G. Krogh teori om vidensudvikling
Teoretisk forankring Virksomhedsteorien (Engeström og Vygotsky) I. Nonaka og G. Krogh teori om vidensudvikling Metode –kritisk hermeneutisk (Ricæur) Læringsteori (Illeris)

6 Mixed metode - en pragmatisk tilgang til dataindsamlingens case studie
Litteraturstudier, studier af on-line aktiviteter samt dokumentanalyser Survey Fokusgruppeinterviews og enkelte observationsstudier Burke, RB. & Onwuegbuzie AJ. (2004). Mixed Methods Research: A Research Paradigm Whose Time Has Come. Educational Researcher 33(7),

7 Survey -fund

8 Fund: Fokusgrupper studerende
Lærerudd. Det sociale – face-to-face Fleksibilitet fint Studerende lærer studerende IT-anvendelse At connecte med medstud Rummene har forskellige muligheder – deltagelse på UCN vigtig Radiografudd. Undervisere lærer studerende IT-anvendelse At hygge med medstud. Rummene har forskellige muligheder –deltagelse på UCN vigtig

9 Fund: Fokusgruppeinterview lektorer
Lærerudd. Det sociale – relationsprofession Fleksibilitet som mulighed for at udfylde studietid/ mest knyttet til flexlærer At give redskaber Mesterlære Radiografudd. Det sociale –små grupper Fleksibilitet som integreret del af hele undervisningsforløb At give akademisk argumentation-refleksionskompetence Variation i undervisning

10 Fund: Fokusgruppeinterview Kliniske vejledere/praktiklære
Praktiklærere Sociale relationer primært Ikke mestre, men refleksions-facilitatorer (- teori) At få læreridentitet Fleksibilitet i undervisning primært fra praktiklærere og ikke studerende Kliniske vejledere At kunne indgå i praksisfællesskab Mestre og refleksions -facilitatorer (+ teori) Håndværk Kvalitetssikring/udviklingsfelt (PRI og EasyViz)

11 Outcome? Ny viden om, hvad det er for nogle muligheder/begrænsninger som FlexVid uddannelsen giver studerende for faglig og personlig (identitet) i kraft af anvendelsen af forskellige læringsrum…..

12 Første delresultater om uddannelsesrum
Uddannelsesstationer placeret decentralt har ingen betydning for det fleksible forløb, da studerende søger mod UCN eller arbejder hjemmefra – ALTSÅ DE FLYTTER GERNE og MÅLGRUPPEN ER STADIG UNGE Hjemmearbejdspladsen er et forstyrrende rum for læringsaktiviteten –Hjem og IT ANVENDES PÅ ANDRE PRÆMISSER Uddannelsesrum har betydning for de studerendes læring og identitetsudvikling, hvorfor læringen er knyttet til de sociale relationer, de kropslige aktiviteter og det fysiske nærvær med andre. De mentale, fysiske og begrebslige rum er påvirket af og interagerer med de fysiske rum – ALTSÅ ER LÆRING OPLEVET SOM FORBUNDET TIL DEN SOCIALE TILSTEDEVÆRELSE (en kendt reference)

13 Første delresultater om blended læring og vidensudvikling
Den delvist manglende anerkendelse blandt studerende af on-line studierummet, som rum for vidensdeling og som et led i vidensudviklings-processen kan skyldes, at de studerende er nye i uddannelsen , og dermed endnu ikke har erfaring med eller oplever værdien heraf. På sigt synes det dog væsentligt, da faglig vidensudvikling ikke kan ses uafhængig af dette sociale læringsrum. (jf. Nonaka, & Konno, SECI-modellen, 1998) Kombinering og cyber-rum Internalisering og praktiserings rum Eksternalisering og interaktionsrum Socialisering og oprindelsesrum S E C I

14 Tak for opmærksomheden


Download ppt "FlexVid Følgeforskning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google