Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Repræsentantskabsmøde Idrættens Samråd 2006

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Repræsentantskabsmøde Idrættens Samråd 2006"— Præsentationens transcript:

1 Repræsentantskabsmøde Idrættens Samråd 2006

2 Ny Kultur og Fritidschef Poul Knopp Damkjær

3 Program for aftenens repræsentantskabsmøde
Velkomst IS beretning for året der er gået Valg af medlem i IS for de øvrige foreninger i område A Gruppe dialog om udviklingen af idrætten Opsamling på gruppe dialog ved Jens Bjerge, John Borelli og Jan Milandt Eventuelt

4 Hvem er vi Ny valgperiode Nyt hold Nye ideer Nye måder at arbejde på
Hvem er idrætten og hvordan ser den ud?

5 Idrættens samråd som proaktiv i skabelsen af den ideelle idrætskommune
Vi vil: - At alle i Høje Taastrup har et aktivt fritidsliv At alle dyrker idræt/fysisk aktivitet i Høje Taastrup gennem HELE livet At idræt tænkes ind i ALLE forvaltningsområder i Høje Taastrup for at fremme: Fysisk aktivitet Integration Den generelle sundhedstilstand Sygdomsforebyggelse etc

6 Visioner der skal klarlægges yderligere:
Eliteidræt Prioritering af Børn og Unge Prioritering af Ældre Psykologisk kontrakt Lederrekruttering/ -uddannelse Flere store mesterskaber/stævner til Høje Taastrup Der er i samrådet nedsat arbejdsgrupper der arbejder videre med overskrifterne. Nogle tages op i dag – mere herom senere…

7 Visioner som er på den lange bane
Facilitetsforbedringer og prioriteringer Samarbejde mellem Skole/SFO/Børnehave/etc og det frivillige foreningsliv Byens rum tænkes ind som arenaer for fysisk aktivitet og idræt Etablering af fællessekretariat/”Center for Idræt og fritid”. Alternativt svar på spørgsmålet: Hvad kan IS/FOU gøre for at det bliver lettere at blive idrætsleder i Høje Taastrup

8 Visioner/Ideer vi ”blot” skal sætte i værk
Idrætsprisen gøres til en event (18. november) Skabelsen af det ”værdiskabende” repræsentantskabsmøde ( i dag) Udarbejde drejebog for afholdelse af mesterskaber/større arrangementer (er i gang) Kommunale mesterskaber i alle idrætsgrene

9 Timefordeling Igen i år kom vi igennem en timefordeling. Alle foreninger opleves at gå konstruktivt ind i opgaven. Fra samrådet ros til de foreninger der går i dialog for at finde løsninger. Nye fordelingsregler kan påregnes fra sæsonen Disse nye regler vil tage hensyn til hvordan vi ender i dialogen om særlig prioritering af børn og ældre samt elite. Det betyder at det for sæsonen vil være de ”gamle” regler med kun få tilretninger (nye idrætsgrene sættes på). Triathlon Rulleskøjte Klatring Bowling

10 Ny idrætsstruktur Der har i de senere år været arbejdet på en ny idrætsstruktur. Den er nu kommet med 2 nye selvejende institutioner og en kommunal (for svømmehallerne). IS er her opmærksom på at der kan komme en skævvridning af de nu selvejende haller og grønne arealer i forhold til de kommunale skolehaller, for så vidt angår rengøring og vedligehold. IS ser frem til implementeringen af den nye struktur og samarbejdet med de nye bestyrelser.

11 Samarbejde mellem IS + FOU + FKU
Nyt hold og nyt udvalg Der er en rigtig god dialog og samarbejde. Formand og næstformand for FKU deltog i IS visionsmøde Formand og næstformand fra FOU deltog i IS visionsmøde Stor gensidig respekt og tillid de forskellige udvalg imellem, ligesom dialogen udvalgene imellem er meget høj. Fokus på at finde løsninger til glæde for idrætten.

12 Idrætsklinikken Orientering ved John Borelli
Høj udnyttelsesgrad af idrætsklinikken – såvel visitationen (den indledende lægeundersøgelse) som fysioterapien. I den nye region er idrætsklinikkernes fremtid uvis, idet der ikke på regionsplan er afsat penge til idræt og kultur. Der arbejdes p.t. på højtryk for at finde en model for videreførelse

13 Sommerferieaktiviteter
15 idrætsforeninger har deltaget 900 børn deltog i aktiviteter Foreningerne med de mest populære aktiviteter har været gode til at tage flere børn end først aftalt. Fremtiden for sommerferieaktiviteter forventes at fortsætte som hidtil.

14 Økonomi Økonomi: Kursus: 101.100 Rejse/lejre: 186.000 Stævner: 12.100
Runde tal :-) Husk at indberet: Kurser, stævner, rejse/lejre!! Husk også at søg FOU om tilskud til materialeanskaffelser…. Der er højt til loftet ;-)

15 Kunstgræsbane i HTK IS har i enstemmighed peget på en placering af en kunstgræsbane i HTK Det er med stor glæde at IS har deltaget i den meget konstruktive dialog med FKU, FOU og forvaltningen. IS ser med glæde frem til den for fodbolden (og måske hockey, amerikansk fodbold og??) nye tidssvarende facilitet

16 Det går jo meget godt Medlemstallet i idrætsforeningerne er stigende under et: 34% flere medlemmer siden 2001 23% flere børne og unge medlemmer siden 2001 Men det dækker over mange tendenser: en forklaring på stigningen i perioden er bl.a. tilgang /godkendelse af yderligere 27 foreninger (dækker over bl.a. et større antal mindre fodboldklubber, golf, skytteforeninger, tennis, ridning, boksning) fra 2003 og frem (TFC holdt ude som ny forening!), hvilket giver en medlemstilgang på ca Kun 3 til 4 foreninger er stoppet.

17 Nogle idrætsgrene er stabile:
Badminton med ca medlemmer Bueskydning med ca. 75 medlemmer

18 Nogle idrætsgrene er i fremgang:
Bordtennis 319 % fremgang = 83 medlemmer Fra 0 til 42 medlemmer >25 år Cykling 353% fremgang = 187 medlemmer 550% flere >25 år Senioridræt 65% fremgang = 829 medlemmer Skydning 743% fremgang = 888 medlemmer 691% flere >25 år Fodbold 26% fremgang = 2367 medlemmer 40% flere >25 år Gymnastik 25% fremgang = 2907 medlemmer 29% flere >25år

19 Andre er i tilbagegang Volleyball Minisport Kampsport Håndbold
12% tilbagegang = 152 medlemmer 23% tilbagegang af medlemmer >25 år Minisport Fra 50 medlemmer til nu 0!! Kampsport 35% tilbagegang = 212 medlemmer 43% tilbagegang af medlemmer >25 år Håndbold 25% tilbagegang = 507 medlemmer 25% tilbagegang af medlemmer >25 år Svømning 32% tilbagegang = 1077 medlemmer 29% tilbagegang af medlemmer >25 år

20 Ikke alt kan gøres op i medlemmer
Idrætten i HTK gør meget andet: Stævner Mesterskabsdeltagelse Større arrangementer Involvering af særlige målgrupper Der er vundet mesterskaber husk at kom i City2 lørdag d.18 november til hædring af dem Der er mange oprykninger i forskellige idrætsgrene Etc.

21 Stævner I indeværende år har foreningerne i HTK afholdt mange flotte store stævner med mange deltagere: Fodboldstævne (TFC) Håndboldstævne (Fløng håndbold) Gymnastikstævne (TGF) ??

22 Ansøgninger om midler IS modtager en del ansøgninger på redskaber og lignende. IS har desværre ikke denne slags midler Søg i stedet FOU. Der er i år ydet en del tilskud til materialer og nye aktiviteter og projekter Søg hellere en gang for meget end gang for lidt. Det værste der kan ske er et afslag…. RING ALTID TIL FORVALTNINGEN OG FÅ HJÆLP!

23 Budget 2007 – konsekvenser for idrætten
Lukning af haller og sale i juni og juli Lukning af haller og sale kl Der er bl.a. vedtaget renovering af svømmebasiner på kr.

24 Lederakademi i HTK IS har udarbejdet idekatalog for et lederakademi i HTK. Idekataloget er sendt videre til FOU vi vil gerne have de øvrige samråd med også Det er sendt i høring i de øvrige samråd Men find allerede nu egnede ledere I vil uddanne i jeres forening.. Tilbudet kommer med start efteråret 2007

25 Prioritering af børn og ældre v/Jens Berthelsen og Gert Hansen
Mindst 2,5 millioner danskere dyrker motionsidræt Muligheder for at dyrke idræt der passer til alder og formåen Børn og forældre sammen om at dyrke idræt Leg og læring Idræt og teenagere Idræt for voksne Senioridræt Idræt og sundhed

26 Eliteidræt i HTK v/ Egon Pedersen og Erhard Franzen
Beskrivelse af eliteidræt Politisk tilslutning til fremme af eliteidræt Eliteidrættens krav til øget adgang af træningstid og økonomisk tilskud Etablering af samarbejdsudvalg for eliteidræt Eliteidrætten bygges på den etablere idræt

27 Mig og forvaltningen Der bliver mulighed for dialog i gruppe workshoppen om lidt. Ny Forvaltningschef Poul Knopp Damkjær Søren Hansen på barsel – barselsvikaren byder vi velkommen. Ser frem til samarbejdet.

28 Tak til vores samarbejdspartnere
Forvaltningen Det politiske system Folkeoplysningsudvalget City2 Ikke mindst idrætsforeningerne

29 Kommentarer og spørgsmål
Barbara – HTI: Efter den nye lukkelov (indendørsfaciliteter) er der problemer ved at gennemføre håndboldturnering i juni. Søren D.Sørensen: Kort orientering vedr. kommende regionsidrætsråd. Jeanette – FHH: Problemer vedr. træningstider, idet der i dag trænes til kl. 23 Leif Sørensen/Finn Christoffersen : Ønsker udmelding til anlæggene vedr. ikrafttræden og tidspunkt af de nye lukketider Jens Bjerge – IF Fløng: Skævvridning mellem de kommunale og selvejende haller Jens Berthelsen – SGIF: Sp. Til forvaltningen – hvorfor sløjfes aldersinddelingen efter 25 år i medlemsopgørelserne Jørgen Rasmussen - TFC: Hvordan hænger sundheden sammen med nedskæringerne ?

30 Program for aftenens repræsentantskabsmøde
Velkomst IS beretning for året der er gået Valg af medlem i IS for de øvrige foreninger i område A Gruppe dialog om udviklingen af idrætten Opsamling på gruppe dialog ved Jens Bjerge, John Borelli og Jan Milandt Eventuelt

31 Kontaktinfo Søren Hansen (Direkte) Jan Milandt


Download ppt "Repræsentantskabsmøde Idrættens Samråd 2006"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google