Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Brudstykker af Trafikplanlægningens udvikling Bilen og Byen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Brudstykker af Trafikplanlægningens udvikling Bilen og Byen"— Præsentationens transcript:

1 Brudstykker af Trafikplanlægningens udvikling Bilen og Byen
Anker Lohmann-Hansen Lektor emeritus, AAU Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

2 Bilen er kommet for at blive
Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

3 Byplanhistorisk seminar
Boligbyggeri Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

4 Bilejerskab med forskel
Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

5 Byplanhistorisk seminar
Biltrafikindeks Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

6 Byplanhistorisk seminar
Trafik i København Trafik over Søsnittet Kommunegrænsen 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

7 Trafikarbejde og urbanisering
Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

8 Trafikarbejde og urbanisering
Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

9 Trafikplanlægningens faser
Trængsel Trafikdifferentiering Trafiksikkerhed Trafikmiljø Tvivlrådighed Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

10 Byplanhistorisk seminar
1960-erne Stærkt stigende indkomster Stærkt stigende bilejerskab 118 biler/1000 indb/10 år Stærkt stigende trafik Stærkt stigende antal trafikuheld Stærkt stigende boligbyggeri Spændende boligprojekter med nye trafikale løsninger Landinspektørplaner Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

11 Byplanhistorisk seminar
Køge Bugt Planen Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

12 Byplanhistorisk seminar
Albertslund Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

13 Byplanhistorisk seminar
Søringen Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

14 Byplanhistorisk seminar
City Plan Vest Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

15 Gågader Bispensgade Aalborg
Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

16 Skjoldhøjparken ved Tilst i Århus
Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

17 Byplanhistorisk seminar
70-erne Fortsat stigende indkomster Fortsat stigende bilejerskab 67 biler/1000 indb/10 år Fortsat stigende biltrafik Stigende energipriser – Energikriser Faldende antal trafikuheld Boligbyggeri topper i 1973 Voldsomme rentestigninger Tæt-lav og gaden ind i boligområdet Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

18 Byplanhistorisk seminar
Gadekæret Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

19 Energikrise 1973 med Bilfrie søndage
Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

20 Byplanhistorisk seminar
Benzinpriser Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

21 Byplanhistorisk seminar
Vejplan og § 40 Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

22 Gadegennembrud opgives
Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

23 Busdriften har det ikke godt
Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

24 Kollektiv transport får støtte
Nordkolt 1978 Ny lov i 1978 Amterne får ansvar for regional bustrafik Kommunerne ansvar for bybustrafikken Kan oprette fælleskommunale trafikselskaber HUR, NT m.fl., men ikke i Århus og Odense Første udbud af buskørsel i begyndelsen af 1990-erne Stærkt stigende offentlige tilskud til kollektiv trafik: 1980: 1,9 mia. kr, 1985: 4,1 mia. kr, 1989: 4,6 mia. kr Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

25 Byplanhistorisk seminar
80-erne Økonomisk opbremsning Opbremsning i bilejerskab 31biler/1000 indb/10 år Trafikken falder og stiger så igen kraftigt Energipriser topper og falder igen Faldende antal trafikuheld Lavere byggeaktivitet Faldende investering i trafikinfrastruktur Integreret boligbyggeri Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

26 Boliger og skole i Farum
Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

27 Byplanhistorisk seminar
Aalborg Midtby Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

28 Byplanhistorisk seminar
Hvad sker der? Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

29 Byplanhistorisk seminar
Miljøprioritering Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

30 Byernes trafikarealer
Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

31 Byplanhistorisk seminar
Gunna Stark, VS Afgifter Parkeringsrestriktioner Kollektiv trafik Nedlæggelse af parkering Luftforurening Cykeltrafik Fysiske hindringer Trafikuheld Attraktioner Kørselsrestriktioner Pladser Aktiviteter 1987 Støj Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

32 Byplanhistorisk seminar
90-erne Afdæmpet bilejerskab biler/1000 indb/10 år Fortsat stigende biltrafik Stigende energipriser Faldende antal trafikuheld Lavt niveau for boligbyggeri Miljø og trafik Fokus på byerne Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

33 Der skal satses på byerne Danske byer skal stå stærkere
1999 1992 Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

34 Byplanhistorisk seminar
Miljømålsætning Nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne med 40% Energiforbruget skal stabiliseres på 1988 niveau Reducere luftforureningen med 40 – 60 % Reducere antal boliger der belastes med >65 dB 1992 Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

35 Byplanhistorisk seminar
Trafik og miljøplaner 1997 1996 Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

36 Byplanhistorisk seminar
Trafikmodeller Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

37 Byplanhistorisk seminar
Sporvognsløsning Det er dyrt Bedre komfort Flere passagerer Bedre vejæstetik Driftsunderskud Gener for biltrafikken Problemer i centrum Parkering, afsætning Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

38 Byplanhistorisk seminar
Metro Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

39 Byplanhistorisk seminar
2000-erne Stigende økonomisk formåen Igen stigende bilejerskab Trafikken stiger fortsat - trængsel Energipriserne ryger i vejret Faldende antal trafikuheld Boligbyggeriet tager et opsving Stort motorvejsbyggeri Motorvejsnær lokalisering Kollektiv trafik i problemer Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

40 Hvad er det vigtigste trafikale samfundsproblem?
Trængsel Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

41 Byplanhistorisk seminar
Trængsel kan føre til … Vælger ikke at gennemføre turen Vælger et andet tidspunkt Vælger at køre et andet sted hen Vælger et andet transportmiddel Vælger en anden rute Gennemfører med forsinkelse Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

42 Byplanhistorisk seminar
Wegeners hjul Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

43 Byplanhistorisk seminar
Motorvejen trækker Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

44 Reduktion af efterspørgsel
Tidsforbrug pr. bil Trafikmængde Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

45 Byplanhistorisk seminar
London Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

46 Byplanhistorisk seminar
Trafikinformatik Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

47 Er kollektiv trafik løsningen?
Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

48 Byplanhistorisk seminar
Det går ikke godt Regeringens mål om, at flere danskere skal benytte den kollektive trafik i de store byer, er slået fejl. Antallet af buspassagerer i hovedstadsområdet er i frit fald, fremgår det af en ny prognose fra busselskabet Movia. Sidste år valgte syv millioner af hovedstadens buspassagerer at tage bilen i stedet, og ifølge Movias prognose vil der være en "betydelig del" af de resterende 196 millioner passagerer, der følger trop næste år. Udviklingen kan endda få ekstra fart, fordi 29 kommuner i hovedstadsområdet, Århus og Aalborg kan blive tvunget til at skære yderligere i busdriften. Berlinske Tidende 19.maj 2008 Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

49 Færre passagerer – større kommunal støtte
NT Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

50 Byplanhistorisk seminar
Spørgsmål og Svar Har det virket – alle de gode forslag og løsninger? Har vi fået bedre byer og bedre levevilkår? Har samfundet klaret sig bedre – økonomisk og socialt? Har løsningerne eller ”udviklingen” skabt nye problemer? Er byerne blevet mere konkurrencedygtige? Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

51 Langt lavere antal dræbte og tilskadekomne
Trafikplanlægningen for boligområderne har givet mere sikre miljøer – men er de mere trygge? Og er manglende tryghed trafikkens skyld? Vej- og gadeudformningen har givet mere sikker trafikafvikling, men er årsagen til de færre uheld og færre dræbte i trafikken måske primært Bedre teknologi i bilerne Hastighedsgrænser Bedre køreruddannelse og erfaring? Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

52 Byplanhistorisk seminar
Trafikuheld Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

53 Byplanhistorisk seminar
Bedre miljø Bedre motorteknologi har reduceret luftforureningen – ud med bly og ind med katalysatoren. CO2 udledning ikke nedbragt – tværtimod. Transportens energiforbrug stiger. Bedre visuelt miljø, især i de centrale byområder. Meget dyre løsninger. Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

54 Byplanhistorisk seminar
Energiforbrug Transport: 32,5 % Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

55 Transportens andel af udledninger
Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

56 Byplanhistorisk seminar
Transport Bilejerskabet er holdt i ave – alt for billigt at have bil i byen. Trafikarbejdet stiger i takt med samfundsøkonomien Trafikken i byernes centrale dele stiger ikke – alligevel trængsel, fordi arealer inddrages til andre formål. Cykeltrafikken falder i omfang. De unge og børn transporteres i bil – tryghed. Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

57 Byplanhistorisk seminar
Trafikarbejde Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

58 Byplanhistorisk seminar
Byspredning Motorvejsnettet ændrer den geografiske tilgængelighed for boliger og arbejdspladser – pendlingsafstande øges Fremtidens gods- og transporttunge virksomheder lokaliseres ved motorvejene Stigende funktionsopdeling mellem bymidterne, forstæderne, centrene og landdistrikterne Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

59 Stationsnærhed, koncentration
Bedre transportmiddelfordeling i pendling til byens arbejdspladser Tættere byer - øgede ejendomspriser - presser store grupper ud på Sjælland og til de store byers omegn Visse typer arbejdspladser relokaliseres. Centrene uden for byerne vokser i størrelse og indhold Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

60 Byplanhistorisk seminar
Pendling Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar

61 Byplanhistorisk seminar
Trafikplanlægningen Man kan ikke trafikplanlægningsmæssigt anskue Danmark som et ensartet land: Der er stigende forskel mellem land og by: på landet skal alt transporteres – i bil. Der er stigende forskel mellem byer og store byer: I de mindre byer spiller den kollektive trafik ingen rolle. Cyklen er et alternativ. Der er stor forskel mellem store byer og Danmarks eneste storby: København. Bilen og Byen Byplanhistorisk seminar


Download ppt "Brudstykker af Trafikplanlægningens udvikling Bilen og Byen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google