Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Trænerundersøgelse FIU 2010 Filter: [KB Fodbold] Udført af: FIU(FIU) Virksomhedsnavn: Frederiksberg Idræts-Union Antal besvarelser: 110 Antal inviterede.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Trænerundersøgelse FIU 2010 Filter: [KB Fodbold] Udført af: FIU(FIU) Virksomhedsnavn: Frederiksberg Idræts-Union Antal besvarelser: 110 Antal inviterede."— Præsentationens transcript:

1 Trænerundersøgelse FIU 2010 Filter: [KB Fodbold] Udført af: FIU(FIU) Virksomhedsnavn: Frederiksberg Idræts-Union Antal besvarelser: 110 Antal inviterede respondenter (pr. e-mail): 872 Besvarelsesprocent: 60,2% Udførelsestidspunkt: 14-02-2011 09:48:41

2 1 Er du mand eller kvinde?Abs.Pct. Mand10898% Kvinde22% Ubesvaret00% Basis110

3

4 3 Hvad er din beskæftigelse?Abs.Pct. Studerende55% Arbejdssøgende22% Selvstændig2018% Offentligt ansat1816% Ansat i det private erhvervsliv6256% Pensionist22% Andet:11% Ubesvaret00% Basis110

5 3 Hvad er din beskæftigelse? Andet: ansat i idrætsforening

6

7 5 Hvor mange medlemmer er der i den forening, du er træner i?Abs.Pct. 0-100 medlemmer22% 101-500 medlemmer76% Flere end 500 medlemmer10192% Ubesvaret00% Basis110

8 6 Har du været træner i andre foreninger før du blev træner hér?Abs.Pct. Ja4642% Nej6458% Ubesvaret00% Basis110

9 7 Hvor lang tid har du været træner i foreningen?Abs.Pct. 0-1 år2018% 1-3 år5348% 4-6 år1715% 7 år eller mere2018% Ubesvaret00% Basis110

10 8 Hvor lang tid forestiller du dig at fortsætte som træner? 0-1 år 1-3 år 4-6 år 7 år eller mere Ved ikke Ubesvaret Basis Abs. 5 41 12 25 26 0 109 Pct. 5% 38% 11% 23% 24% 0%

11 9 Hvorfor blev du træner?Abs.Pct. Jeg har altid godt kunne tænke mig at være træner2826% Jeg har et barn/børn, jeg træner6460% Fællesskabet med holdet, forældrene og de andre trænere tiltrak mig2624% Jeg blev opfordret til det3735% Der manglede trænere i foreningen3634% Andre grunde:1413% Ubesvaret00% Basis107

12 9 Hvorfor blev du træner? Andre grunde: Hjælpe Kb og være en del af den daglige organisation (selv været medelm i ca45 år) Vi manglede lidt motivation og derfor gik jeg ind somm spillende ass træner og det har jeg kun været glad for. Besvaret i min egenskab af holder - ikke træner. Brænder for fodbold Kunne vær med til at udvikle et hold, til at kunne sammen arbejde hvor 1+1 bliver mere end 2, samt også holde fokus på den enkelte spillers udvikling. Endvidere bruger jeg det som afstresning i mit daglige arbejde. Vi er startet et lukket hold Tilfældighed. Stoppede som ung med at spille fodbold. Fik på Oure instruktør uddannelse, øjnene op for træner gerningen. jeg har sel været professionel fodboldspiller i mit hjemeland. Jeg følte jeg kunne bidrage med noget brugbart... I de sidste af mine arbejdsår har jeg haft et ønske om at begynde som træner i en fodboldklub og give noget tilbage til børn af den glæde, jeg selv har haft som fodboldspiller - godt nok for mange år siden - men noget som altid har vakt minder. Arbejder i mit erhverv med udvikling af mennesker og da der manglede træner til min søns hold i tidernes morgen sprang jeg til. For at få plads til mit barn på et hold

13 10 Hvad er din største udfordring som træner?Abs.Pct. Jeg har ambitioner om bedre resultater2019% Utilstrækkelige faciliteter3533% Dårlige træningstidspunkter3735% For mange opgaver uden for banen2322% Det er meget tidskrævende3937% Jeg føler, at jeg står alene med hele ansvaret66% For få trænere på holdet109% For mange deltagere på holdet77% Udøverne (eller deres forældre) er meget krævende109% Jeg savner uddannelse1413% Andre udfordringer:1817% Ubesvaret00% Basis106

14 10 Hvad er din største udfordring som træner? Andre udfordringer: I en lang periode har der været koblet 1 ekstra hold på vores, da der har manglet træner til dette. jeg har ikke tid Føler ikke at udfordringerne som træner er for store på nogle måder..! Kæmpe mangel på baner i Frb. især vinterhalvåret er en udfordring med manglende kunstbaner. I vinterhalvåret lægger elitetræningen beslag på de tilgængelige baner på bekostning af bredden faciliteter m vinteren Det er en generel udfordring at få forældrene til at forstå foreningstanken. At man er nødt til at bidrage, ellers er der ikke nogen aktivitet for deres børn. baner Ikke rigtigt noget endnu:) Forenigslivet er under pres - fordi mange tror når de betaler kontingent kan de kræve et højere serviceniveau end det er muligt i foreninger som er baseret på frivillige kræfter. Der er en ubalance mellem disse forventninger og de frivilliges ressourcer. mangler mål, bolde, trøjer,.... udfordringer? den største udfordring er at gøre holdet bedre, men samtidigt også det der gør det sjovt. Ingen kunst tid i vinter halvåret. at finde den røde tråd/ånd som klubben vel bør have Træner de allerdygtigste i årgangen og specielt i vinterperioden er der for mange spillere, trænere, forældre på og omkring Kunstgræsbanerne. Det stjæler fokus og i vintrperioden er den største udfordring faktisk at fastholde spillernes fokus på træningen samt passe på bolde og materialer, som pudsigt nok har en tendens til at forsvinde hver vinter i virvaret. Hegn eller net til at adskille de 3 baner fra hinanden kunne hjælpe en del på det problem synes det er enormt nemt og sjovt Jeg har et krævende job med ti tider længere arbejdstider og hyppige forretningsrejser. Desuden tager trænerjobbet og de relaterede sideaktiviteter meget af min værdifulde fritid. Jeg har mindre tid til mig selv. at motivere børnene så de morer sig til træningen

15 11 Hvem træner du? I denne sammenhæng defineres elite-voksne som udøvere på højeste eller næsthøjeste nationale niveau (fx liga og divisioner i håndbold, fodbold) Elite-børn/unge defineres som udøvere på højeste eller næsthøjeste niveau i deres aldersklasse. Alle andre udøvere defineres som bredde. Abs.Pct. Bredde-børn/unge5350% Bredde-voksne1817% Elite-børn/unge3432% Elite-voksne11% Ubesvaret00% Basis106

16 12 Træner du dine egne børn?Abs.Pct. Ja6158% Nej4542% Ubesvaret00% Basis106

17 13 Hvor gammelt er dit barn, som du træner?Abs.Pct. 0-6 år2439% 7-10 år2643% 11-14 år915% 15-18 år23% Ubesvaret00% Basis61

18 14 Hvor mange år har du været træner for dit barn?Abs.Pct. 0-1 år1525% 1-3 år2948% 4 år eller mere1728% Ubesvaret00% Basis61

19 15 Hvor mange år tror du, at du vil fortsætte med at træne dit barn?Abs.Pct. 0-1 år47% 1-3 år3659% 4 år eller mere711% Ved ikke1423% Ubesvaret00% Basis61

20 16 Ønsker du at stoppe din trænergerning, når dit barn når en vis alder?Abs.Pct. Ja, 8-10 år1321% Ja, 10-12 år610% Ja, 12-14 år1118% Ja, 14-16 år12% Ja, når barnet bliver ældre end 16 år12% Ved ikke1931% Nej1016% Ubesvaret00% Basis61

21 17 Ønsker du at stoppe din trænergerning af dit barn pga. andre forhold? Når jeg ikke længere som træner kan udfordre mit barn sportsligt Når de sociale forhold på holdet vanskeliggøres af min tilstedeværelse som forælder Når jeg ikke længere kan håndtere trænerrollen i forhold til forældrerollen Nej Andre begrundelser: Ubesvaret Basis Abs. 26 11 19 8 0 61 Pct. 43% 18% 31% 13% 0%

22 17 Ønsker du at stoppe din trænergerning af dit barn pga. andre forhold? Andre begrundelser: Jeg har ikke tid til set. jeg har ikke tid andre tager vist over når de bliver større Hvis mit barn stopper med træning og/eller får andre interesser. det er min søns lyst til at spille fodbold der er min motivation. Personligt er jeg ikke specielt fodboldinteresseret, så når hans ambitioner stiger eller han måske ikke ønsker at træne mere, så stopper jeg. Hvis mit barn holder op med sin sport hvis mine evner som træner ikke rækker til holdet min søn er på

23 18 Har du været på trænerkurser eller andre kurser i forbindelse med din trænergerning? Abs.Pct. Ja8075% Nej2625% Ubesvaret00% Basis106

24 19 Kunne du tænke dig at komme på kurser?Abs.Pct. Ja7975% Nej1312% Ved ikke1413% Ubesvaret00% Basis106

25 20 Hvad er din største udfordring i forhold til at komme på kurser?Abs.Pct. Manglende tid6258% Jeg mangler information om kurserne2725% Foreningen har ikke mulighed for at betale for kurserne77% Kurserne er ikke attraktive nok44% Nogen at følges med44% Jeg har ingen udfordringer med at komme på kurser1716% Andre udfordringer:77% Ubesvaret00% Basis106

26 20 Hvad er din største udfordring i forhold til at komme på kurser? Andre udfordringer: Kurserne skal passe til mine behov Generelt får KB trænere et bredt udbud af kurser. Er alene med mit barn og kan derfor ikke være væk hjemmefra i min fritid. Indtil nu har klubben ikke villet betale for B2 kurset. Jeg er stoppet som træner, men fungere som sekretær for Afdelingslederne i Klubben og varetager andre administrative opgaver. Ingen hindringer Nogen i klubnen skulle arrangere det, samt invitere os. Jeg har ikke tid til at opsøge

27 21 Hvordan oplever du din forenings hjælp til din trænergerning på banen (fx. i forhold til udstyr, samarbejde med de øvrige hold, inspiration til træningsøvelser m.m.)? Abs.Pct. God opbakning5148% Hverken/eller3937% Dårlig opbakning1615% Ubesvaret00% Basis106

28 22 Hvor god, synes du, opbakningen fra din forening er til den del af din trænergerning, der foregår uden for banen (fx i forhold til indmeldelser, kontingentopkrævning, tilmelding til turneringer og stævner m.m.)? Abs.Pct. God opbakning4744% Hverken/eller4240% Dårlig opbakning1716% Ubesvaret00% Basis106

29 23 Modtager du løn eller anden form for godtgørelse for din trænergerning? Godtgørelse kan bl.a. være kontingentfritagelse, kørselspenge, telefongodtgodtgørelse, tøj eller andet udstyr m.m. Abs.Pct. Ja7874% Nej2826% Ubesvaret00% Basis106

30 24 I hvilken form modtager du godtgørelse?Abs.Pct. Kontingentfritagelse3444% Løn (timeløn eller årsgodtgørelse)1013% Telefongodtgørelse4355% Transportgodtgørelse (km-penge)1621% Modtager tøj og andet udstyr6279% Andre former for godtgørelse:79% Ubesvaret00% Basis78

31 24 I hvilken form modtager du godtgørelse? Andre former for godtgørelse: Generelt får man et lille bidrag for sin indsats. Herudover kan man godtgøre eventuelle udgifter gratis fitness i KB passivt medlemsskab Billetter til FCK kampe Månedsløn Fri billet til Fck superligakampe

32

33 26 Er din løn/godtgørelse med til at fastholde dig som træner?Abs.Pct. I høj grad34% I nogen grad56% I mindre grad1418% Slet ikke5672% Ubesvaret00% Basis78

34 27 Er det blevet lettere eller sværere at være træner?Abs.Pct. Lettere88% Sværere3432% Uændret6460% Ubesvaret00% Basis106

35

36

37 29 Hvorfor er det blevet sværere at være træner? Andre begrundelser: dårligere træningstider, samt flere hverdagskampe på tidlige tider så spillerne ikke kan nå at få fri for arbejde inden kick off. der mangler banekapacitet - har haft knapt 100 drenge på halv kunstbaneniveau deling giver meget arbejde uden for banen - specielt i forhold til forældre med ambitionerklubben er for dårligt med på hvad der rør sig i de små årgange Flere børn ((især med indvandrebagrund) støtes ikke ved feks kørsel til kamp Dårligere baner / For få Baner, dårlige tider på banerne, for få 11 mands mål/ for Tunge Jo ældre børnene bliver jo bedre træningsbaner/forhold kræver de og det er svært at få med 100 børn i årgangen... Specielt i vinterhalvåret. Vi er i et brugerbetalingssamfund, hvor forældre såsnart de har betalt kontingent mener at have en masse rettigheder ift. sportslige rammer og mål. Som folkeskolens lærere også mærker udøver forældre i endnu højere grad et stort pres for at få sine "små poder" frem i rampelyset.

38 30 Hvad tror du fremover bliver de største udfordringer ved at være træner?Abs.Pct. Der stilles større krav til fagligheden5148% Forældrene stiller større krav3028% Det bliver mere tidskrævende6763% Det bliver sværere at gøre det attraktivt for unge2221% Der bliver større og større sociale udfordringer på holdene2221% Det bliver sværere at opnå tilfredsstillende sportslige resultater98% Andre udfordringer:1211% Ubesvaret00% Basis106

39 30 Hvad tror du fremover bliver de største udfordringer ved at være træner? Andre udfordringer: træningsfaciliteter - der mangler fodbold baner relativt til antallet af spillere Alt sammen pga af mangel på uddannelse, jeg har en masse øvelser så mit største problem er at forklare det ordentligt uden at blive irriteret da jeg er vant til at folk forstår hvad man siger, men der har vi altså været uhelidige med vores spillere,Så at lære en måde at skovle det ind med ske er mit største problem. Tilpasse ambition sammen med udviklingen som træner På grund af bane mangel bliver der brugt mere tid på dette faktum og mindre tid til at fokusere på at udvikle drengenes fodbold kunnen og udvikling manglende fasiliteter til bredde fodbolden Banerne generelt, for få Kunstbaner om vinteren, det betyder for korte træningspas Plads mangel i vinter perioderne.Der er brug for mere kunst græs i København/Frederiksberg Banefaciliteter Krævende arbejde, mange rejsedage. Desuden er der ikke hjælp at hente hos forældre. Der har nemlig ikke været muligt at udpege en holdleder/koordinator så vi trænere ved siden vores trænerjob skal bruge hav af tid på at administrere hold, kampe, turneringer osv.

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69


Download ppt "Trænerundersøgelse FIU 2010 Filter: [KB Fodbold] Udført af: FIU(FIU) Virksomhedsnavn: Frederiksberg Idræts-Union Antal besvarelser: 110 Antal inviterede."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google