Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Evidens, Omsorg & Sikkerhed i Det Accelererede Operationsforløb

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Evidens, Omsorg & Sikkerhed i Det Accelererede Operationsforløb"— Præsentationens transcript:

1 Helbred & Socioøkonomisk Status hos kvinder der opereres for ovarie cancer
Evidens, Omsorg & Sikkerhed i Det Accelererede Operationsforløb 23.marts 2010 Lene Seibæk Enheden for Sygeplejeforskning Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet & Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby

2 ”At komme godt fra start” Helbred og mestring hos kvinder der opereres for ovarie cancer 2008-2011
Baggrund for studiet: Høj incidens og mortalitet Rehabilitering begynder ved indlæggelsen? Centralisering af kræftbehandling Accelererede forløb

3 Hemmeligheden ved al hjælpekunst
”…når det i sandhed skal lykkes at føre et menneske et bestemt sted hen, først og fremmest må passe på at finde ham der hvor han er, og begynde der. Dette er sandheden i al hjælpekunst.” (Søren Kierkegaard) (

4 Undersøgelsens Formål
Kortlægge helbred og mestring hos kvinder der opereres for ovariecancer Undersøge hvor vidt det er muligt at forbedre kvindernes behandlingsforløb via en præoperativ indsats

5 Vi ved at: Diagnosticering afhænger af sygdommens biologi
patienternes ressourcer sundhedsvæsenets organisering Overlevelse afhænger af diagnosticering, alder, stadie og type Danske kvinder diagnosticeres i sene stadier Overlevelse afhænger OGSÅ af uddannelsesniveau, indkomst, tilknytning til arbejdsmarkedet, boligforhold. (Jensen et al. CANULI 2008)

6 Registerundersøgelse
667 kvinder opereret i 2007 Dansk Gynækologisk Cancer Database Danmarks Statistik Landspatientregisteret Deskriptivt studie af kvindernes helbred, behandling samt socioøkonomiske forhold på diagnosetidspunktet.

7 Indikatorer Demografiske: Civilstand, samliv, antal hjemmeboende børn
Socio-økonomiske: Bolig, højeste uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, socioøkonomisk gruppe, indkomst Helbredsmæssige: Alder, diagnose, stadie, BMI, ASA Behandlingsmæssige: Hospital, kirurgisk indgreb, komplikationer

8 Demografisk fordeling
44 % bor alene 83 kvinder har i alt 131 børn under 18 år 19 kvinder er alene med børn under 18 [ ? kvinder passer syge ægtefæller]

9 Socio-økonomiske indikatorer (1 hjemløs, 10 skiftede bolig i 2007)
# (%) Parcelhus 331 (49 ) Lejlighed 212 (31) Byhus 95 (14 ) Andet 37 (6 ) Total 675 (100 )

10 Højeste uddannelse Udddannelse # (%) 7-12 år 282 (42* ) Erhvervsfaglig
(*af disse har 62 % max. 7 års uddannelse) 282 (42* ) Erhvervsfaglig 251 (38 ) > 13 år 106 (16 ) Ingen 27 (4 ) Total 666 (100 )

11 Beskæftigelsesforhold
Status # % Erhvervsaktive 236 35 % Midlertidigt ikke-erhvervsaktive 10 1.5 % Ikke-erhvervsaktive 410 62 % Andet Total 666 100 %

12 Indkomst Personlig brutto # % Min – 99.000 126 19 % 100.000 – 199.999
(det der bliver opgivet til skattevæsenet) # % Min – 126 19 % 258 39 % 149 22 % 95 14 % 20 3 % 8 1 % max 10 2 % 666 100 %

13 Aldersfordeling Median 62, yngst 15 år – ældst 93 år

14 Diagnose Diagnose # % Borderline 171 26 % Ovarie cancer 472 71 %
Tuba cancer 23 3 % Total 666 100 %

15 Stadie Stadie # % Lokaliseret 183 29 % Med spredning 443 71 % Total
626 (40 missing = ikke opereret) 100 %

16 ASA ASA # % 1 (rask) 255 39 % 2 (mild systemisk sygdom) 298 46 %
3 (alvorlig systemisk sygdom) 78 12 % 4 (livstruende sygdom) 17 3 % Total 648 (18 missing) 100 %

17 BMI (min/18.5=1) (18.5/24.9=2) (25/29.9=3) (30/max=4)
BMI kode # % 1 (undervægtig) 26 4 % 2 (normalvægtig 336 53 % 3 (overvægtig) 163 26 % 4 (svært overvægtig) 109 17 % Total 634 (32 missing) 100 %

18 Behandlingsmæssige indikatorer
Kirurgi: 51 % behandlet på center 24 sygehuse udfører kirurgi 88 % expl. lap. Komplikationer (13%): Systemisk sygdom: OR 1,80 Avanceret stadie: OR 1.76 Overvægt: OR 1.59

19 På diagnosetidspunktet:
Ældre, moderat systemisk syge, med tendens til overvægt Kvinderne har et relativ lavt uddannelsesniveau uden tilknytning til arbejdsmarkedet. De lever alene, under beskedne økonomiske kår.

20 Hvilken indflydelse har ”det sociale”
På kvindernes forudsætninger for at få en diagnose? På kvindernes muligheder for at gennemføre behandlingen? Hvor gode er vi som behandlere til at medtænke ”det sociale”? – Og hvad sker der når vi ikke gør det?

21 Tak for opmærksomheden - og tak til
Hovedvejleder Lektor ph.d. Lise Hounsgaard, Enheden for Sygeplejeforskning, Syddansk Universitet. Projektvejledere Overlæge dr. med. Lone Kjeld Petersen & overlæge dr. med. Jan Blaakær Gynækologisk – Obstetrisk afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby Finansiering Kræftens Bekæmpelse, Komite for Psykosocial Kræftforskning Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Familien Hede Nielsens Fond Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Forskningspuljen, Århus Universitetshospital, Skejby


Download ppt "Evidens, Omsorg & Sikkerhed i Det Accelererede Operationsforløb"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google