Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Returpapir Finans NORDENS FØRENDE GENVINDINGS- VIRKSOMHED Miljøservice Aluminium Jern & Metal Returpapir Miljøservice Aluminium WEEE Stål Olie Finans.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Returpapir Finans NORDENS FØRENDE GENVINDINGS- VIRKSOMHED Miljøservice Aluminium Jern & Metal Returpapir Miljøservice Aluminium WEEE Stål Olie Finans."— Præsentationens transcript:

1

2 Returpapir Finans NORDENS FØRENDE GENVINDINGS- VIRKSOMHED Miljøservice Aluminium Jern & Metal Returpapir Miljøservice Aluminium WEEE Stål Olie Finans Trading

3 Stena-sfæren Ejere: Familien Sten A. Olsson Omsætning: ca. 38 mia. SEK Antal ansatte: ca. 13.300

4 Stena-sfæren - organisation

5

6 Ejere: Familien Sten A. Olsson Omsætning: ca. 21 mia. SEK Antal ansatte: ca. 2.500 Stena Metall-koncernen

7 Stena Metall I Stena Metall-koncernen indgår et netværk af virksomheder inden for genvinding, miljøservice, handel og finans.

8 Genvindingsaktiviteterne  Jern og Metal  Biler og kølemøbler  Transformatorer  Papir, bølgepap og karton  Plast  Elektriske og elektroniske produkter  Farligt affald og risikoaffald  Øvrigt virksomhedsaffald

9 Aktiviteter 230 steder

10 Organisation Sverige Finland Danmark Norge Polen Rusland Sverige Danmark Sverige Danmark Norge Polen Sverige Danmark Norge Sverige Finland Danmark Norge Polen Tyskland Østrig SverigeSkandinavien Sverige Schweiz USA

11 Deponi/ destruktion Nordens førende genvindingsvirksomhed Industrien Bilskrotning Kommunerne Handel og kontor Den grafiske branche Syge- og tandpleje Kilder Råvarer Stålværker Støberier Smelteværker Papirfabrikker Jern og Metal Aluminium Returpapir Miljøservice WEEE Olie Stål Trading Finans Stena Metall-koncernen

12 Miljønytte  Udvikler metoder og systemer, der øger genvindingen inden for industri og samfund – deponimængderne mindskes.  Behandler PCB, tungmetaller, olie, freon og andet farligt affald miljørigtigt – dermed skånes jordens begrænsede ressourcer.  Samtalepartner for myndigheder og ministerier i miljøspørgsmål.

13 Stena Metall-koncernen  En etableret forbindelse i industrisamfundet.  65 års erfaring med genvinding og miljøservice.  Håndterer affald og forvandler det til nye råvarer på forretningsmæssige vilkår.  Har et solidt materialekundskab, omfattende teknisk udstyr, gennemtænkt logistik og finansiel styrke.  Tilbyder helhedsløsninger til forskellige brancher og sektorer i samfundet.

14 Samfundsnytte  Genvinding – en ny, stærk industrigren, der øger adgangen til indenlandske råvarer og reducerer samfundets deponier.  Udvikler kommercielt holdbare løsninger på miljøproblemer.  Deltager aktivt i forskning inden for EU.

15 Jern og metal  Bred produktviden og kompetence til håndtering af skrotråvarer.  I forretningsåret 2004/2005 håndterede koncernen 4,5 millioner tons jern, rustfrit stål, aluminium og andre metaller.  Leverer definerede slut-produkter, klassificeret ifølge ISO 9001.  Store investeringer for at minimere miljørisici.

16 Biler & kølemøbler  Specialtilpassede genvindingsmetoder for komplekst (sammensat) skrot.  Fragmenterer ca. 230.000 biler hvert år.  75 % af alt behandlet materiale bliver til rene, kvalitetssikrede råvarer.  Egenudviklet, miljørigtig genvindingsteknik til kølemøbler med freon.

17 Transformatorer  Genvinder transformatorer, kondensatorer og andet el-teknisk udstyr fra kraft- og energiindustrien.  Fører metaller m.m. tilbage til kredsløbet uden at sprede miljø- farlige stoffer.  Håndterer isoleringsolie, kviksølv, PCB og andet farligt affald.  Egenudviklet, gennemprøvet og unik teknik.

18 Returpapir  En forbindelse mellem brugere og producenter af papir.  Indsamler hvert år 900.000 tons returpapir svarende til 12,6 millioner træer.  Returpapir udgør ca. 45 % af råvaren ved fremstilling af papir og pap.  Størstedelen af råvaren kommer fra industri, handel, kontor og husholdninger.  Tilbyder landsdækkende service med mobil destruktion af fortroligt materiale.

19 Plast  30.000 tons plast blev håndteret i Stena Metall-koncernen i 2004/2005.

20 Øvrigt virksomhedsaffald  200.000 tons øvrigt virksomhedsaffald blev håndteret i 2004/2005.

21 Elektronik  Miljøsikker genvinding af elektriske og elektroniske produkter (WEEE-affald).  Indsamler og demonterer hvert år ca. 40.000 tons computere, tv-apparater, stereoanlæg, printere, mobiltelefoner m.m.  Kvalificeret partner for f.eks. producenter, importører, grossister og detailhandlende, der er omfattet af loven om producentansvar.  Først i Norden med elektronik-genvinding.  Unik teknik til genvinding af billedrør.  Gennemprøvet demonteringsproces med en genvindingsgrad på over 90%.

22 Farligt affald  Farligt affald fra industri, handel, kontor, kommuner  Kundetilpassede helhedsløsninger  Håndtering og slutbehandling af farligt affald, f.eks. olieholdigt affald og kemikalier  Lager og statistik

23 Sundhedssektoren og Fotokemi  Sundhedssektoren: Mediclean Optimal – en helhedsløsning for sundhedssektorens affald. Film, kemikalier, varetagelse af farligt affald inden for røntgen og tandpleje.  Fotobranchen: Varetagelse af restprodukter og farligt affald.

24 Transport  Effektive transportsystemer både til lands og til søs.  Avancerede logistiksystemer.  Tilbagerapportering af miljøstatistik.  Ca. 30.000 større containere,

25 Olie Stena Oil AB Arbejder som international olietrader og leverandør af bunkerolie. Udvikler bunkerflåden for at tilbyde denne service til kunder på flere steder.

26 Stål  Sælger årligt 100.000 tons stålprodukter  SBS-tilsluttet samt ISO 9001- og ISO 14001-certificeret grossist i plader, bjælker,hulprofiler, stangstål, spunsjern og armeringsstål.  Omfattende forbehandling såsom: - Gas- og plasmaskæring - Udstansning - Sandblæsning - Påstrygning Stena Stål AB

27 Stena Metal Inc.  Ud over hovedkontoret i Stamford, Connecticut, har Stena Metal Inc. kontorer i Belo Horizonte i Brasilien, Kina og Thailand.  Firmaet er specialiseret i at handle direkte med producenter og slutbrugere.  Effektive og attraktive logistikløsninger.  Stena Metal Inc. sælger 1,8 mio. tons jern og stålvarer på årsbasis

28 Stena Metall Finans  Ansvaret for Stena Metall-koncernens finansielle virksomheder.  Selskabet fungerer som intern bank i koncernen.  Forvalter likviditet og handler med aktier og andre værdipapirer.

29 Korte fakta  Koncernen håndterede 4,5 mio. tons jern, rustfrit stål, aluminium og andre metaller i 2004/2005.  Fragmenterer ca. 230.000 biler hvert år.  Håndterer ca. 900.000 tons returpapir, svarende til 12,6 millioner træer, hvert år.  Indsamler 30.000 ton farligt affald hvert år.

30 Korte fakta  Indsamler og demonterer å rligt ca. 40.000 tons elektronikskrot.  S æ lger å rligt 100.000 tons st å lprodukter.  Effektive transportsystemer til s ø s og p å landjorden.  30.000 containere/affaldsbeholdere.  Stena Metal Inc. s æ lger 1,8 mio. tons jern- og st å lr å varer å rligt.

31  Komplette løsninger på affaldsproblemerne inden for industri, handel, kontor og plejesektoren  Hjælper kundefirmaerne med at efterleve lovgivningen og nå deres egne miljømål. Kunde- og branchetilpassede helhedsløsninger

32  Elektronikgenvinding  Transformatorgenvinding  Risikoaffald - Mediclean Førende miljøarbejde

33 Forskning og udvikling inden for kerneområderne  Finde nye tekniske løsninger, der skaber balance mellem forretningskrav og lovens krav.  Forbedre teknikken, øge forædlingsgraden og reducere deponierne.  Stena Miljöteknik – kommercielt holdbare og miljørigtige løsninger.

34 Samarbejde og forsknings- og udviklingsprojekter  Deltager i internationale netværk med fokus på miljø og bæredygtig udvikling. Engagement i f.eks. Alliance for Global Sustainability, AGS, og Business Leaders Initiative on Climate Change, BLICC.  Samarbejde med erhvervslivet, højere læreanstalter, universiteter, organisationer og myndigheder.  Chalmers FRIST - kompetencecenter inden for forurenet jord.  Perkolatrensning.  WWF - World Wide Fund.


Download ppt "Returpapir Finans NORDENS FØRENDE GENVINDINGS- VIRKSOMHED Miljøservice Aluminium Jern & Metal Returpapir Miljøservice Aluminium WEEE Stål Olie Finans."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google