Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Højteknologifonden, onsdag d. 21. juni 2010 Risikovillige investeringer i højteknologi Thomas Bjerre, kommunikationschef Højteknologifonden.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Højteknologifonden, onsdag d. 21. juni 2010 Risikovillige investeringer i højteknologi Thomas Bjerre, kommunikationschef Højteknologifonden."— Præsentationens transcript:

1 Højteknologifonden, onsdag d. 21. juni 2010 Risikovillige investeringer i højteknologi Thomas Bjerre, kommunikationschef Højteknologifonden

2 27.06.20143 Hvor rykker dansk højteknologi i dag? 95+19 investeringer i udvikling af dansk højteknologi til dato

3 Unikabeton Fra tegnebræt til verdens første topologioptimerede betonkonstruktion i Glostrup

4 Unikabeton – forener beton og æstetik et revolutionerende gennembrud for fremtidens betonbyggeri - og arkitektens frihedsgrad Efter tre års intenst arbejde har højteknologifondsprojektet Unikabeton skabt et teknologisk gennembrud via robotprocesser, der åbner for fremtidige arkitektoniske perler - skabt af beton. Varighed: 3 år Budget: DKK 13m HTF-investering DKK 6m

5 Optimeret fertilitetsbehandling - Fra klinisk måleinstrument til nye børn

6 Optimeret fertilitetsbehandling Bedre odds for ufrivilligt barnløse, der starter fertilitetsbehandling Den første produktionsserie af Embryiscope TM er snart solgt og produktionen er nu flyttet til større lokaler I Aarhus. Virksomheden har øget antallet af ansatte fra seks til over 20. Varighed: 3 år Budget: DKK 20m HTF-investering DKK 11m

7 To virkemidler: projekter og platforme Fra forskning til marked Marked Behov, omsætning og anvendelse Forskning og udviklingKommercialisering og demonstration Salg Teknologi Viden, processer og mennesker Platforme Projekter Højteknologiske projekter: HTF-investering: DKK 2,5-15m Samlet budget: DKK 5-30m Løbetid: 2-4 år Højteknologiske platforme: HTF-investering: DKK 15-75m Samlet budget: DKK 30-150m Løbetid: 3-5 år Funding: 1-2-3-model

8 Højteknologifondens kapitalopbygning og uddelinger 2005-2012 De økonomiske udsigter Opbygning af Fondens kapitalgrundlag og niveau for de årlige uddelinger Fondskapital 2005 3 mia. 2006 5 mia. 2007 7 mia. 2008 9 mia. 2009 11 mia. 2010 13 mia. 2012 16 mia. …… 2011 15 mia. Forslag til optrapning i FL10... 200 mio. 280 mio. 400 mio.640 mio. 600 mio.

9 Ansøgningskalender 2010 To årlige runder Projekter + platforme – Efterår 2010 JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC Q1Q2Q3Q4 20 Opslag 27 Aflevere interesse- tilkendegivelse 8 Tilsagn 25 Ansøgningsfrist

10 Den gode projektidé 12 relevante overvejelser når man søger 1.Vær fokuseret, præcis og overbevisende 2.Præsenter en stærk og betydende vision for projektet 3.Vis det forretningsmæssige potentiale i projektet frem 4.Tænk i marked, kundekontakt og kundeforståelse 5.Match høje forskningsfaglige ambitioner med stærke kompetencer 6.Tænk globalt - giv ambitionerne frit løb 7.Fortæl hvorfor Fondens støtte er afgørende for projektet 8.Redegør tydeligt for det ønskede slutresultat 9.Fortæl hvad I kan i dag - og hvad I skal opnå 10.Udvis stærk og kvalificeret projektledelse 11.Undgå "Sleeping partners" - alle deltagere skal være nødvendige 12.Et fejlfrit og trimmet budget

11 Risikovillige investeringer Fokus på projektorganisering og aktiv opfølgning Mål Fastholde projekternes fokus på fremdrift mod ønskede mål:  Åbenbart erhvervsmæssigt potentiale  Forskning og innovation af international standard  Entrepreneurship (samspil og ledelse) Midler Fondens bestyrelse:  Udvælger projekter  Følger op på fremdrift Projektorganisering:  Stærk projektleder  Beslutningsdygtig styregruppe  Aktiv styregruppeformand  Fokus på fremdrift mod ønskede mål Fondens sekretariat:  SPOC (Single Point of Contact) - dialog og sparring med projektet gennem bevillingsperioden  Aktiv opfølgning  Dokumentation af projektets resultater  Dokumentation af interaktion med projekt

12 Rationale bag projektorganisering Øge projekternes sandsynlighed for at komme i mål FOKUSFOKUS BETYDNINGBETYDNING Styregruppen …. er projektets bestyrelse Styregruppeformanden … er ansvarlig for, at styregruppen aktivt sikrer projektets fremdrift Projektlederen … repræsenterer og agerer altid på vegne af det samlede projekt Aktiv opfølgning … styrker samarbejdsrelation mellem samarbejdsrelation og interaktion mellem parterne Påvirkning af projektdeltageres adfærd  Løbende tilpasning af projektets retning  Fastholde momentum og ”sense of urgency”  Fokus på projektets sammenhængskraft og projektparternes indbyrdes afhængigheder  Tydelig beslutningsstruktur for projektets parter Øge projekternes sandsynlighed for at komme i mål

13 27.06.201414 Højteknologifondens bestyrelse 885 interessetilkendegivelser og 214 ansøgninger er vurderet Formand Jørgen M. Clausen Bestyrelsesformand, Danfoss A/S Næstformand Klaus Bock Formand, Danmarks Grundforskningsfond Frede Blaabjerg Dekan og professor, Aalborg Universitet Anja Boisen Professor, Leder af NanoSystems Engineering ved DTU Ulla Brockenhuus-Schack Managing Partner, SEED Capital Jukka Pertola CEO, Siemens A/S Conni Simonsen Rektor, Ingeniørhøjskolen i København Michael Stevns Direktør, Landbrug og Fødevarer Kirsten Drejer CEO, Symphogen

14 Projektledere og styregruppeformænd 2:1 fordeling mellem virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner

15 Det regionale landkort 136 virksomheder er aktive i projekter og platforme

16 136 virksomheder deltager nu 70 % af virksomhederne har under 250 ansatte

17 Netværksdag og PasteurPrisen Årlig tilbagevendende begivenhed

18 27.06.201419 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Højteknologifonden, onsdag d. 21. juni 2010 Risikovillige investeringer i højteknologi Thomas Bjerre, kommunikationschef Højteknologifonden."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google