Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kristianssand den 14. marts 2005 Nye ældre – ny omsorg? Ældre Sagens Fremtidsstudie.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kristianssand den 14. marts 2005 Nye ældre – ny omsorg? Ældre Sagens Fremtidsstudie."— Præsentationens transcript:

1 Kristianssand den 14. marts 2005 Nye ældre – ny omsorg? Ældre Sagens Fremtidsstudie

2 Kristianssand den 14. marts 2005 •Ældre Sagen – kort fortalt •Fremtidsstudiet •Fremtidens ældre og helbred •Valgfrihed på omsorgsområdet •Familiens betydning •Boligen og omsorgsområdet •Fremtidens udfordringer

3 Kristianssand den 14. marts 2005 Ældre Sagen – kort fortalt •Er en medlemsforening med 470.000 medlemmer •Har hver fjerde dansker over 50 år som medlem •Har som formål at arbejde for ligeværdighed og livskvalitet for ældre og seniorer på et værdigrundlag, der er partipolitisk, religiøst og etnisk neutralt •Har et sekretariat med ca. 80 ansatte

4 Kristianssand den 14. marts 2005 Ældre Sagens frivillige arbejde •Har over 200 lokalkomiteer landet over •Har 8.000 aktive frivillige •Udfører et stort socialhumanitært arbejde – med blandt andet 4.500 frivillige besøgsvenner m.fl. der styrker netværket for ensomme og svækkede ældre

5 Kristianssand den 14. marts 2005 Ældre Sagens frivillige arbejde •Tilrettelægger ca. 50.000 medlemsarrangementer i sine lokalkomiteer om året, så ældre og seniorer kan lære bl.a. sprog, kan dyrke idræt mv. og herved også skabe sig et netværk •Udbreder brugen af IT og pc blandt ældre og seniorer i hele landet

6 Kristianssand den 14. marts 2005 Ældre Sagens rådgivning •Rådgiver og vejleder hvert år seniorer på en lang række virksomheder om planlægning og tilrettelæggelse af ”den tredje alder” •Arbejder på at fjerne aldersbarrierer på arbejdsmarkedet, bl.a. via Senor Foranrings Agenter, så der kan skabes vilkår for de 50-60 årige på danske arbejdspladser

7 Kristianssand den 14. marts 2005 Ældre Sagens rådgivning •Gennemfører hvert år 14.-15.000 rådgivninger – gratis og uvildig medlemsrådgivning om sociale, juridiske, økonomiske, boligmæssige og andre spørgsmål

8 Kristianssand den 14. marts 2005 Ældre Sagens ældrepolitik og samarbejde •Arbejder ældrepolitisk for at sikre pensionister trygge økonomiske forhold og for at sikre et sundhedssystem uden aldersdiskrimination •Holder øje med, at svage ældre, som ikke kan klare sig selv, får tilstrækkelig hjemmehjælp •Samler viden om ældres livsbetingelser og deres ønsker til fremtiden. En viden, som i høj grad benyttes af danske medier som videnbank på ældreområdet

9 Kristianssand den 14. marts 2005 Ældre Sagens ældrepolitik og samarbejde •Indgår i nye strategiske samarbejder, hvor virksomheder forpligter sig til at udvikle produkter, skræddersyet til seniorer og ældre •Deltager aktivt i det internationale samarbejde på ældreområdet. Har formandsposten for den europæiske ældreorganisation AGE og er vært for IFA-verdenskonferencen for ældre i København 2006

10 Kristianssand den 14. marts 2005 Ældre Sagens kommunikation •Udgiver 6 gange om året Danmarks største ældremedie – medlemsbladet – der læses af tre kvart million danskere og læses af halvdelen af alle danskere over 60 år •Har hjemmesiden www.aeldresagen.dk, der løbende opdateres med seneste nyheder/ viden på ældreområdet. Indeholder værktøjer, der hjælper til at finde vej gennem lovjunglen, finde et passende bofællesskab, få styr på økonomien og meget andetwww.aeldresagen.dk

11 Kristianssand den 14. marts 2005 Aldring, generation 198740-4450-5460-64 199740-4450-5460-6470-74 200245-4955-5965-6975-79 Årstal Alder

12 Kristianssand den 14. marts 2005 Fremtidens ældre og helbred •Ældre vil holde sig i gang. I 1987 dyrkede 24 procent af de nuværende 70 årige motion. Andelen er nu steget til 50 procent •Langt de fleste tillægger et godt fysisk helbred afgørende betydning for alderdommen. Helbredets betydning er steget siden 1987 for de tre ældste generationer •87 procent af den ældste generation mener, at en ”lykkelig alderdom forudsætter et ”godt” helbred •De fleste frygter sygdom, skrøbeligt helbred og afhængighed af andres hjælp

13 Kristianssand den 14. marts 2005 Andele, der nævner forskellige forhold de ikke kan lide ved at være gamle, eller som de frygter. Procent 2002 45-49 år55-59 år65-69 år75-79 år Sygdom, skrøbeligt helbred:72636164 Afhængighed af andres hjælp:36373945 Utilstrækkelig hjælp, når man får behov for det: 24221817 Ensomhed25151416 Dårlig økonomi:151195

14 Kristianssand den 14. marts 2005 Andele, der synes, at det skal være valgfrit, om det er det offentlige eller det private, der udfører hjælp til praktiske opgaver og personlig pleje/omsorg. Procent 2002 45-49 år55-59 år65-69 år75-79 år Ja66676252 Måske12 1417 Nej21182326

15 Kristianssand den 14. marts 2005 Andele, der synes, at der skal være mulighed for at få pengene udbetalt fra det offentlige og selv ansætte en hjælper. Procent 2002 45-49 år55-59 år65-69 år75-79 år Ja5147 35 Måske101617 Nej38353645

16 Kristianssand den 14. marts 2005 Hvem foretrækker generationerne til at udføre praktiske opgaver? Procent 2002 45-49 år55-59 år65-69 år75-79 år Kommunal hjemmehjælp 64615969 Privat hjælp som jeg selv betaler 27 2624 Et privat firma 17182011 Min familie 17191510 Mine venner 8654 Mine naboer 5322 Forskellige fra frivillige org. 4232 Jeg er ligeglad med, hvem det bliver 2122 Andre 2211

17 Kristianssand den 14. marts 2005 Hvem foretrækker generationerne til at udføre pleje- og omsorgsopgaver? Procent 2002 45-49 år55-59 år65-69 år75-79 år Kommunal hjemmehjælp 73757482 Min familie1816138 Privat hjælp som jeg selv betaler for 17141510 Privat firma1413169 Mine venner4331 Frivillige fra private org. 2223 Jeg er ligeglad med, hvem det bliver 2130 Mine naboer1101 Andre0110

18 Kristianssand den 14. marts 2005 Familiens betydning •Familien har fået stigende betydning for ens identitet.88 procent i den ældste generation og 81 procent i den yngste generation siger, at den familie, som de er en del af, er det vigtigste, når de overvejer, hvem de er •95 procent af alle har inden for det seneste år ydet hjælp til enten et familiemedlem, venner eller naboer. Selv blandt de 75-79 årige har mere end 80 procent hjulpet

19 Kristianssand den 14. marts 2005 Familiens betydning •Hovedparten i de to yngste generationer regner med at bruge en del tid på at hjælpe forældre/svigerforældre med praktiske opgaver. Kun få vil hjælpe med pleje- og omsorgsopgaver •De fleste forventer, at ægtefælle og børn/børnebørn træder til ved behov for forbigående hjælp •De fleste forventer, at det offentlige (hjemmehjælp med mere) træder til ved behov for permanent hjælp

20 Kristianssand den 14. marts 2005 Om generationerne regner med at bruge en del tid på at hjælpe forældre/svigerforældre i fremtiden. Procent, 1987, 1997 og 2002 40-4445-49 50-5455-5960-64 Ja: 1987473316 1997564344 20024739 Måske: 1987202014 199722208 20021914 Nej: 1987304269 1997173149 20023447

21 Kristianssand den 14. marts 2005 Fremtidens ældre og boligen •Boligmæssigt udviser de allerfleste en ”stedtrofasthed”: Man ønsker at blive boende i sit lokalområde og i sin nuværende bolig som ældre og dette ønske er steget over Fremtidsstudiets forløb. 80 procent i den ældste generation ønsker at blive boende. •Selv i tilfælde af, at det skulle komme til at knibe med at klare sig selv, er tilslutningen til nuværende bolig vokset for alle generationer.

22 Kristianssand den 14. marts 2005 Fremtidens ældre og boligen •Der har tidligere været en stigende interesse for at bo i bofællesskaber, men denne interesse har nu stabiliseret sig, undtagen i den ældste gruppe. Samlet er der 15 procent, der ønsker bofællesskab. Størst er interessen for aldersblandende bofællesskaber. •Tilslutningen til ældre/plejebolig er faldende, dog mindst i den ældste gruppe.

23 Kristianssand den 14. marts 2005 Fremtidens udfordringer – en opsummering •Langt større satsning på forebyggelse og sundhed er nødvendig – de ældre er selv interesserede i at bevare et godt helbred •Valgfrihed må ikke ske på bekostning af de svageste ældre •Langt større opmærksomhed på den uformelle omsorg, som gives af pårørende. Sikre at pårørendes arbejde opfattes som et bidrag til samfundet, og at de får den anerkendelse og aflastning, de fortjener

24 Kristianssand den 14. marts 2005 Fremtidens udfordringer – en opsummering •Bryde billedet af at ældre er en stor byrde for samfundet. Fremtidens ældre vil gerne være synlige og aktive i forhold til samfund og erhverv •Bedre personalenormeringer og støtte til det frivillige arbejde overfor de svageste ældre


Download ppt "Kristianssand den 14. marts 2005 Nye ældre – ny omsorg? Ældre Sagens Fremtidsstudie."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google