Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ÆLDRE MED KOMBINERET HØRE- OG SYNSNEDSÆTTELSE

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ÆLDRE MED KOMBINERET HØRE- OG SYNSNEDSÆTTELSE"— Præsentationens transcript:

1 ÆLDRE MED KOMBINERET HØRE- OG SYNSNEDSÆTTELSE
For forebyggende medarbejdere Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

2 HØRELSEN Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

3 Spoors alderskurver 125 250 500 1K 2K 4K 8K Hz dB 25 år 40 år 50 år 20
25 år 40 år 50 år 20 60 år 40 70 år 60 80 år 80 100 120 Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

4 Spoors alderskurver - Hz dB 125 250 500 1K 2K 4K 8K 25 år 40 år 20
25 år 40 år 20 - 50 år 60 år 40 70 år 60 60 80 år 80 100 120 Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

5 Inddeling af høretab dB Betegnelse 20-40 Let hørenedsættelse
Middelsvær hørenedsættelse Svær hørenedsættelse Meget svær hørenedsættelse Funktionel døvhed Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

6 Næsten døv Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

7 Typisk aldersrelateret hørenedsættelse
Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

8 Svært hørehæmmet Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

9 Taleområdet Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

10 Bag øret apparat Høretelefon Slange Volumenkontrol Forstærker Batteri
Telespole Omskifter Slange Øreprop Mikrofon Videnscentret for Døvblindblevne © Download fra den 9. marts 2007

11 Høretekniske hjælpemidler
Radio/TV Ekstra højttaler Hovedtelefon Teleslynge Infrarød overføring af lyd Alarmering (vækning, dørtelefon, telefon m.m.) Forstærkerklokke Lyskaldeanlæg Tonekald over teleslynge Vibrator Røgalarm Telefonering Forstærkertelefon Magnetfeltspole Telefonadapter Skrivetelefon Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

12 SYNET Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

13 Tværsnit af øjet Nethinde Linse Pupil Synsnerve Lys
Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

14 Gammeldags fotoapparat
Fremkaldelse Lys Blænde Linse Film Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

15 Tværsnit af øjet Bindehinde (conjunctiva) Senehinde (sclera)
Forreste øjenkammer Årehinde (choroidea) Pigment epitel Nethinde (retina) Iris Corpus Ciliare Zonulatråde Glaslegeme (corpus vitreum) Linsekapsel Glaslegeme (corpus vitreum) Synsnerven (nervus opticus) Linsen Schlemms kanal Nethinde (retina) Hornhinden (cornea) Årehinde (choroidea) Bagerste øjenkammer Senehinde (sclera) Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

16 Axoner til nervus opticus Synsnervens ganglieceller
Nethinden Axoner til nervus opticus Synsnervens ganglieceller Interne nerveceller Stave Tappe Pigment epitel Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

17 Nervetrådenes forløb på nethinden
Fovea centralis, den gule plet synsnervepapillen Lateralt Medialt Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

18 Synet i hjernen Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

19 Oversigt over synsstyrker (visus)
Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

20 Illustration: normalt syn
Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

21 Illustration Makuladegeneration
Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

22 Illustration: Retinitis pigmentosa
Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

23 Illustration: Grå stær
Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

24 Illustration: Diabetes
Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

25 Illustration: Grøn stær
Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

26 Illustration: Nethindeløsning
Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

27 DØVBLINDHED Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

28 Tidligere nordisk definition
Fremlagt i 1980 af Nordisk Nævn for Handicapspørgsmål En person er døvblind, når han har en alvorlig grad af kombineret syns- og hørenedsættelse. En del døvblinde er helt døve og blinde. Andre har både syns- og hørerester. Kombinationen af handicaps reducerer gensidigt mulighederne for at udnytte eventuelle syns- og hørerester. Dette medfører, at døvblinde ikke uden videre kan drage fordel af tilbud til syns- eller hørehandicappede.(…) Døvblindhed må derfor anses for at være et selvstændigt handicap, som stiller krav om særlige metoder for at kommunikere og klare sig i dagliglivet. Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

29 Forslag til ny definition
Fremlagt i 2006 af nordisk arbejdsgruppe Døvblindhed er en specifik funktionsnedsættelse. Døvblindhed er en kombineret syns- og hørenedsættelse. Den begrænser en persons aktiviteter og forhindrer fuld deltagelse i samfundet i et sådant omfang, at det kræver, at samfundet støtter med særligt tilrettelagte servicetilbud, tilpasninger af omgivelserne og/eller tekniske hjælpemidler. Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

30 Praktiske konsekvenser
En alvorlig grad af kombineret høre- og synshandicap medfører især problemer på følgende områder: Kommunikation Information At kunne færdes (mobility) Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

31 Kommunikation med døvblinde ældre
Vær forberedt på, at kommunikationen tager længere tid Sid lige over for den ældre og sørg for, at der er godt lys på dit ansigt Dæmp evt. baggrundsstøj Tal tydeligt, men råb ikke Brug evt. fed sort tusch og papir Ved kommunikation med ældre, der er født døve og derfor bruger tegnsprog, er det nødvendigt at anvende en tegnsprogstolk Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

32 Kommunikation med døvblinde
Tale (vha. høreapparat) Stavning i hånden Stavning andre steder på kroppen Tegnsprog (evt. taktilt) Håndalfabet Tegnstøttet dansk Skriver med den døvblindes finger Følebogstaver Morse Tuschpen på papir, whiteboard eller skifteramme Hørat el. lign, Kropssprog Computer CCTV Braillemaskine, punktskrift Teksttelefon Telefon Fingerbraille Kontaktperson Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

33 Servicelovens § 98 Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde. Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

34 Kontaktpersonens opgaver
At besøge og kommunikere med den døvblinde At orientere om hverdagen (gennem avislæsning m.m) At være bindeled til omgivelserne At bistå med oversættelse af breve, meddelelser, regninger m.v At ledsage til indkøb, besøg, forretninger m.v. At ledsage og være bindeled til myndigheder, posthus, bank osv. At ledsage til aktiviteter – kurser, møder o.lign. Men ikke almindelig praktisk bistand i hjemmet Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

35 Døvblindekonsulentens opgaver
… i forb. m. kontaktpersonordningen: Vejlede om hjælp efter Lov om Social Service § 79 Vurdere den døvblindes behov for bistand Hjælpe kommunen med at finde, instruere og ansætte kontaktpersoner Være faglig baggrundsstøtte Yde supervision til kontaktpersonerne Tilrettelægge kurser for kontaktpersoner Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007

36 Supervision/uddannelse af ktp.
Lovgrundlaget Den nordiske definition Tavshedspligt Etik og holdning Kommunikation Aktiv lytning Psykiske aspekter ved døvblindhed Sorg/-krisereaktioner Ældreproblematik Sprog – sygdom – død Syn og hørelse Høreteknik Ledsageteknik ADL og mobility Beskrivelsesteknik Hjælpemidler Hygiejne Rollespil / gruppearbejde Videnscentret for Døvblindblevne © 9. marts 2007


Download ppt "ÆLDRE MED KOMBINERET HØRE- OG SYNSNEDSÆTTELSE"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google