Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Genetik kursus del II Stavanger 22. & 23. november 2008 www.felesgrata.dk/seminar.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Genetik kursus del II Stavanger 22. & 23. november 2008 www.felesgrata.dk/seminar."— Præsentationens transcript:

1 Genetik kursus del II Stavanger 22. & 23. november 2008 www.felesgrata.dk/seminar

2 Indhold FIFes Opdrætsregler og regler for kattehold  Hvad siger FIFe om opdræt (B&R rules 1 & 2)  Indretning af katteri og kattenes levevilkår (B&R rules 3)

3 B&R rules article 1 1 Generelt Hver enkelt kats og killings sundhed og velfærd skal være det vigtigste hensyn for enhver opdrætter og ejer. Ansvarligt opdræt baseret på genetiske principper, sygdomsforebyggelse samt kærlige og komfortable omgivelser skal tilskyndes Der skal holdes nøjagtige optegnelser vedrørende sundhed og avl af katte og killinger.

4 B&R rules article 2 2.1 Generelt En kat som lider af en medfødt defekt, må ikke bruges i avl eller blive solgt til avl. En opdrætter, der sælger sådan en killing, skal sende en anmodning til FIFe-medlemmet om at få påført registreringsdokumentet en ”avlsrestriktion”. Katte i alle racer, der anvendes til avl, skal have knurhår.

5 B&R rules article 2 2.2 Avlshanner Inden hankatten anvendes i avl, skal den have en erklæring fra dyrlægen der bekræfter, at testiklerne er normale, og at begge er nedfaldne i pungen.

6 B&R rules article 2 2.3 Avlshunner Avlshunner må ikke få flere end tre kuld i løbet af 24 måneder med mindre der foreligger en på forhånd udfærdiget skriftlig godkendelse fra en dyrlæge og/eller FIFe-medlemmet. En hunkat der har behov for gentagne kejsersnit må ikke bruges i videre avl. Det er ikke tilladt at parre en hunkat med en anden hankat inden for 3 uger efter den tidligere parring.

7 B&R rules article 2 2.4 Mikrochip og tatovering Alle avlskatte skal identificeres enten ved mikrochip (foretrækkes) eller tatovering og identifikationskoden skal være dokumenteret i stamtavlen. Undtagelse er tilladt for hankatte, der ikke er registreret i FIFe.

8 B&R rules article 2 2.5 Katte ikke godkendt til avl  Døve hvide katte  En voksen kat med synligt navlebrok

9 For alle farver, mønstre og pelslængde som specielt er udelukket i FIFE standarden for racen gældet at alle katte af de udelukkede farver, mønstre pg pelslængde skal registreres som: XLH * Langhåret afkom XSH * Korthåret afkom (* - the asterisk- stands for additional information according to the EMS- system, i.e. lower case, basic colours letters etc) The FIFe shall not recognise the MCO, NFO, SIB and TUA in any pointed colour variety. Gælder fra 1. januar 2009. B&R rules article 2.6 Særlige restriktioner for enkelte racer

10 2.6.1 BEN (Bengal)  Novicekatte er ikke tilladt  Det er ikke tilladt at krydse Bengaler med nogen anden race.  Fra 01.01.2006 er F1-generations Bengaler ikke tilladt i avlen  Fra 01.01.2007 er F2-generations Bengaler ikke tilladt i avlen  Fra 01.01.2008 er F3-generations Bengaler ikke tilladt i avlen  Fra 01.01.2009 er F4-generations Bengaler ikke tilladt i avlen B&R rules article 2.6 Særlige restriktioner for enkelte racer

11 2.6.2 BRI (Britisk) FIFe vil ikke godkende BRI med nogen anden pelslængde end korthåret. B&R rules article 2.6 Særlige restriktioner for enkelte racer

12 2.6.3 KOR (Korat) FIFe godkender ikke nogen anden farvevarietet end blå i Koraten. FIFe opmuntrer ikke nogen person eller sammenslutning til at fremstille andre farver end blå i Koraten. Når man opdrætter Korater: – må kun blå KOR anvendes, og kun blåt afkom fra blå KOR forældre kan registreres som Korat (KOR). – Afkom i en farvevariant anden end blå skal registreres som XSH/XLH. – Kun fra Thailand-importerede Korater kan udstilles i Noviceklasssen for godkendelse. Deres afstamning skal være bevist ved officiel dokumentation. – Koratkatte, der anvendes i avlen skal have foretaget en DNA-prøve for GM medmindre begge forældre er beviseligt fri for GM. – Følgende avlsprincipper skal følges:  GM-fri x GM-fri  Ikke-bærer x bærer – forudsat at alt afkom bliver GM-testet. – Hvis en ønsket parring ikke er helt dækket af ovenstående skal FIFe-medlemmet på forhånd erklære sig indforstået med en sådan parring efter modtagelse af en velbegrundet ansøgning. FIFe-medlemmet angiver samtlige betingelser, hvis ansøgningen bevilges. – Katte, der iflg. denne regel skal testes, må kunne identificeres ved mikrochip eller tatovering. – Opdrætteren skal oplyse Korat-købere om GM-sygdommen og registreringspolitikken. En attesteret dyrlægeerklæring vedrørende GM-statusen skal vedhæftes stamtavlen. B&R rules article 2.6 Særlige restriktioner for enkelte racer

13 2.6.4 MAU (Egyptisk Mau) Novicekatte er ikke tilladte. 2.6.5 OCI (Ocicat) Ingen røde, creme eller tortietabbyer (torbies) er tilladt. Meget rødbrune cinnamon og fawn kan ligne rød eller creme, men producerer aldrig tortietabby (torbie) hunkatte. B&R rules article 2.6 Særlige restriktioner for enkelte racer

14 2.6.6. RUS (Russian Blue) FIFe godkender ikke nogen anden farvevarietet end blå i Russian Blue. FIFe opmuntrer ikke nogen person eller sammenslutning til at fremstille andre farver end blå i Russian Blue. Når man opdrætter Russian Blue: Må kun blå RUS anvendes og kun blåt afkom efter blå RUS forældre må registreres som Russian Blue (RUS). Afkom i en farvevarietet anden end blå skal registreres som XSH/XLH. B&R rules article 2.6 Særlige restriktioner for enkelte racer

15 2.6.7. SIA (Siameser) og BAL (Balineser) Krydsning af Siameser og Balineser i alle varieteter med sølv i enhver varietet er forbudt. På opdrætterens anmodning kan undtagelser tillades af FIFe-medlemmet. I sådanne tilfælde er FIFe-medlemmet ansvarlig for farvebestemmelsen af afkommet. Afkom uden hvidt ud af én eller begge forældre med hvidt skal registreres som SIA/BAL* (målgruppe). Målgruppen skal være anført på stamtavlen i otte (8) efterfølgende generationer. B&R rules article 2.6 Særlige restriktioner for enkelte racer

16 2.6.8 SIB (Siberian) Noviceklasse accepteres kun for katte født i tidligere Sovjetunion. Enhver krydsning med andre racer er forbudt. Sister breed: NEM (see article 4.1 and 8.1) B&R rules article 2.6 Særlige restriktioner for enkelte racer

17 2.6.8 SOK (Sokoke) Kun Sokokekatte importeret fra Sokokedistriktet i Kenya (Afrika) må udstilles i Noviceklassen med henblik på godkendelse. Deres afstamning skal være officielt dokumenteret. B&R rules article 2.6 Særlige restriktioner for enkelte racer

18 2.6.10 KBL/KBS (Kurillisk Bobtail langhår og korthår) Kun katte importeret fra de Kurilliske øer, med attestering, kan udstilles i Novice klasse med henblik på godkendelse. Ingen udkrydsning til andre racer er tilladt. B&R rules article 2.6 Særlige restriktioner for enkelte racer

19 2.6.11 BUR (Burmeser) Kun følgende EMS-koder hos Burmeser godkendes af FIFe: BUR n, BUR a, BUR b, BUR c, BUR d, BUR e, BUR f, BUR g, BUR h, BUR j. FIFe tilskynder ikke nogen person eller sammenslutning til at frembringe nogen anden farvevariant end dem nævnt oven for. Når man opdrætter Burmeser: Sølv og/eller agouti-varianterne og/eller piebold-plettethed er ikke tilladte i avlen. Afkom i en ikke-anerkendt farvevariant skal registreres som XSH. B&R rules article 2.6 Særlige restriktioner for enkelte racer

20 2.6.12 EUR (Europé) FIFe anerkender ikke EUR i en anden pelslængde end korthåret. Langhåret afkom vil blive registreret som XLH. B&R rules article 2.6 Særlige restriktioner for enkelte racer

21 2.6.13 NFO (Norsk Skovkat) I farver og mønstre som er specifikt udelukket i NFO-standarden skal enhver kat i den udelukket farve eller mønster registreres som XLH, og ikke som en ikke-anerkendt NFO variant. B&R rules article 2.6 Særlige restriktioner for enkelte racer

22 2.6.14 MAN/CYM (Manx/Cymric) A Manx/Cymric having at least three generations of MAN/CYM (MAN/CYM 51, 52, 53 and 54) prior to the actual cat must be registered in the LO registry. 2.6.15 ACL/ACS (American Curl Longhair and Shorthair) a)ACL/ACS with straight ears to be registered as ACS/ACL x 71, i.e. as an unrecognized variety. b) ACL/ACS x 71 must be registered in the RIEX registry. c) ACL/ACS with straight ears can be used in the breeding programme for ACS/ACL. 2.6.16 SPH (Sphynx) For hairless breeds, like SPH, the EMS codes s and y shall not be used regardless of the genotype. B&R rules article 2.6 Særlige restriktioner for enkelte racer

23 2.7 Genetiske sygdomme og testninger 2.7.1 Testprogrammer Katte fra racer der bærer på en risiko for en genetisk sygdom og som dækker følgende kriterier:  sygdommen er dødelig eller forårsager kroniske lidelser  sygdommen optræder i et betydeligt antal i racen  en pålidelig test er tilgængelig, og at sygdommen vil kunne elimineres bør testes for sådanne sygdomme. Hvert FIFe-medlem skal udvikle passende programmer. B&R rules article 2.7 Særlige restriktioner for enkelte racer

24 2.7.4 Genetiske sygdomme FIFe vil ikke godkende nogen katteracer der som racekarekteristik har:  Achondroplasia: Et dominat gen der forårsager dværgvækst, forkortede lemmer og ben samt andre fysiske defekter (f.eks. Munchkin).  Osteochondrodysplasia: Et dominant gen der forårsager tiltagende led-, knogle- og brusk-deformiteter (f.eks. Scottish Fold) Før tilbundsgående medicinske og videnskabelige undersøgelser fastslår mutationens sagesløse karater. Før disse undersøgelser er foretaget, er det ikke tilladt at udstille disse katte på nogen FIFe udstilling. B&R rules article 2.6 Særlige restriktioner for enkelte racer

25 B&R rules article 3 Dyrehold og omgivelser 3.1 Generel omsorg Voksne katte og killinger skal regelmæssigt have ajourført deres vaccinationer. Syge katte og killinger skal have dyrlægetilsyn så hurtigt som muligt. Parasitter som f.eks. lopper, flåter, mider, indvoldsorm og hjerteorm etc., er undertiden uundgåelige, men alle katte skal undersøges regelmæssigt og behandles. Der skal tages særlige forholdsregler til forebyggelse af spredning af virus-, bakterie- og svampesygdomme, omfattende brug af vaccinationer, når de er tilgængelige.

26 B&R rules article 3 Dyrehold og omgivelser 3.2.1 Generelle forhold Opholdsrum, sovepladser, madskåle og toiletbakker etc. skal til enhver tid være rene. Katte skal hele tiden have adgang til vandskåle med friskt vand, det korrekte foder, når dette er påkrævet eller ordineret, komfortable liggepladser, lege- og aktivitetssager og klatretræer eller lignende. Katte skal have tilstrækkelig plads til at kunne bevæge sig og lege, og bør nyde familiære forhold.. For katte uvante med ekstreme temperaturer, er området mellem10ºC til 35ºC (50º F to 95ºF) acceptabelt men temperaturer enten under eller over disse områder nødvendiggør adgang til opvarmning eller nedkøling. Der skal være ventilationsfaciliteter med adgang til frisk luft (vinduer, døre, aircondition) for derved at minimere lugt, fugt og træk. Dagslys og kunstigt lys skal være til rådighed. Rengørings- og desinfektionsmidler til gulve, vægge og møbler skal altid forefindes. Selv om enkelte katte nyder at have selskab af andre katte, skal overbelægning undgåsda det kan føre til stress og aggressivitet, og kan - især - øge risikoen for sygdomme. Hver enkelt kat eller killing skal daglig gives individuel opmærksomhed, som bør omfatte håndtering, der muliggør kontrol af den almene sundhedstilstand..

27 B&R rules article 3 Dyrehold og omgivelser 3.2.2 Adskilt opholdsrum Hvor kattens opholdsrum er adskilt fra familiens beboelse, skal faciliteterne være tilrettelagt bedst muligt for katten. Under disse forhold: • Kræves minimum 6 kvadratmeter gulvflade med en højde af mindst 1,80 meter per kat Der skal være mere end et niveau, hvor soveplads og/eller tilflugtssted skal være inkluderet. • Alle områder skal være egnet til adgang for mennesker og være vejrfaste.. Med udendørsfaciliteter: • skal kattene have adgang til tilstrækkelig skygge for at beskytte dem mod direkte sollys.. I disse tilfælde skal katte tillades adgang til indendørs rum så de kan forblive tørre, når det regner eller sner. Arealerne skal konstrueres på en måde der muliggør problemfri dræning..

28 B&R rules article 3 Dyrehold og omgivelser 3.3.1 Aftaler Alle aftaler eller begrænsninger for købere af killinger eller brugere af avlshanner skal, for at undgå misforståelser, være skriftlige. 3.3.2 Forbud mod dyrebutikker og forskningsfaciliteter Det er ikke tilladt at sælge eller bortgive katte, som har FIFe-stamtavle, til dyrebutikker eller lignende organisationer, ej heller til eksperimentel forskning eller testning. Det er heller ikke tilladt for medlemmer af FIFe-klubber, at tilbyde/handle katte eller tjenester, eksempelvis hankattetjenester, ved auktion eller på lignende måde, hverken eletronisk eller direkte.

29 B&R rules article 3 Dyrehold og omgivelser 3.3.3. Killinger Killinger må ikke overdrages til ny ejer (nyt hjem) før de er 12 uger gamle og er blevet fuldtud vaccineret mod Panleukopeni (kattesyge) og ’katteinfluenza’, med mindre andet anbefales af dyrlægen.

30 B&R rules article 3 Dyrehold og omgivelser 3.4 Avlshanner Avlshanner, som nødt til at bo i aflukkede rum skal have: - adgang til et område på mindst 6 kvadratmeter gulvflade med en minimumhøjde af 1,80 meter; mindst to kvadratmeter skal være lukket og vejrfast. Hvis dette opholdsrum deles med andre, skal den tilgængelige overflade være større. - i alle opholdsrum skal der være mere end et niveau og en soveplads og/eller fristed skal være inkluderet. - alle områder skal være egnet til adgang for mennesker..

31 B&R rules article 3 Dyrehold og omgivelser 3.5 Avlshunner Alle fødsler skal foregå under opsyn i tilfælde af at der opstår problemer. Avlshunner i fødsel eller med diende killinger, skal have mulighed for at være i et separat område/rum.


Download ppt "Genetik kursus del II Stavanger 22. & 23. november 2008 www.felesgrata.dk/seminar."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google