Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilrettelæggelse af rådgivningsforløbet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilrettelæggelse af rådgivningsforløbet"— Præsentationens transcript:

1 Tilrettelæggelse af rådgivningsforløbet
Forside 2 (rådgivere/aktører) Tilrettelæggelse af rådgivningsforløbet BedreBolig-rådgiveren arbejder efter en procesmodel med helhedsperspektiv Version 2.0

2 Vejledning til BedreBolig-rådgiveren
Energistyrelsens bekendtgørelse henviser til en vejledning for udførelse af BedreBolig-ydelserne Kortlægningsydelsen - Beskrivelse af boligens energibesparelsesmuligheder afstemt efter boligejers behov og en plan for renovering Byggeledelsesydelse – Projektering, byggeledelse, aflevering og 1-års opfølgning med instruktion i energirigtig adfærd Indholdsside med billede og illustration (3)

3 Forside 2 (rådgivere/aktører)
Kortlægningsydelsen Tilrettelæggelse af den indledende og afklarende dialog med husejer

4 Kortlægningsydelsen Proces Første kundekontakt - Invitation
- Screening - Forventningsafstemning - Hvad er drømmen? - Kortlægning - Beregning - Lokalplan - Analyse BedreBolig-aftale: Kortlægningsydelsen Rådgiverens katalog BedreBolig-plan Husejers projekt BedreBolig-budget - Salg - Argument - Energivejledning - Barrierer? Tilsagn om forbedringstiltag BedreBolig-ydelser Forhåndstilsagn om finansiering Indholdsside med billede og illustration (3)

5 BedreBolig-screening
Sådan kan du tilrettelægge den første samtale med boligejeren Spørgeguiden er et eksempel til inspiration Spørg – ti stille - og lyt!. Fortæl om de forbedringer du umiddelbart kan se der er mulighed for Fortæl om de fordele der er ved at tilknytte en BedreBolig-rådgiver Træf aftale om en BedreBolig-kortlægning Indholdsside med illustration

6 Skilleside (billede kan varieres)
Spørg om familien….. Drømme? - Idéer? - Behov? - Ønsker? - Timing? - Finansiering?

7 Skilleside (billede kan varieres)
Spørg om huset…. Hvad ved husejer selv om sit hus? - Hvordan opleves boligen i dag?

8 Skilleside (billede kan varieres)
Spørg om energien…. Hjælp eventuelt med at få adgang til energileverandørens oplysninger

9 Kortlægningen Du tilrettelægger selv denne ydelse
Tænk blandt andet på følgende Helhedsperspektivet Æstetikken Tilstanden og vedligeholdelsen Komforten Forudsætningerne for beregning Installationerne Automatikken Isoleringen Ventilationen Dørene og vinduerne Forudsætningerne for korrekt håndværksmæssig udførelse Indholdsside med billede og illustration (2)

10 Støtteværktøjer til kortlægning og beregning
Skilleside (billede kan varieres) Støtteværktøjer til kortlægning og beregning Energiløsninger fra Energistyrelsens Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

11 Se flere her! Energiløsninger

12 Beregninger og standardværdier
De beregninger der skal anvendes overfor banken skal foretages med et standardværktøj Forudsætninger og mellemregninger Du kan frit vælge og anvende egnede værktøjer til at beregne og formidle de fordele der knytter sig til den rådgivning du yder. Videncenterets materialer er et godt udgangspunkt. Beregninger til banken Den plan du udarbejder som endeligt resultat af din rådgivning, skal følge en skabelon som banken kan genkende. Indtastningsskabelonen er on-line og planen kan efterfølgende udskrives som pdf. Link: Beregninger til energiselskabet Realiserede energibesparelser kan overdrages til et energiselskab. Det udløser et tilskud som beregnes efter et standardværdikatalog. Link: svk.teknologisk.dk Indholdsside med billede og illustration (1)

13 BedreBolig-plan Planen dannes som et pdf-dokument fra ordningens on-line standardværktøj. Indhold Screeningens konklusion: Husejers situation, ønsker og behov. Kortlægningens aftalte omfang Forslagene: Bygningens muligheder Forudsætninger / målinger Beregninger Argumenter Tilrettelæggelse og udførelse Konklusion med helhedsperspektiv Det samlede besparelsespotentiale Rådgivning om adfærdspåvirkning Anbefalet tidsplan for tiltag – evt. pakkeløsninger Tilskudsmuligheder Bilag og referencer, f.eks. Termografirapport Indholdsside med illustration

14 Planens indhold Resultat af den aftalte kortlægning
Beskrivelse af boligens energibesparelsesmuligheder afstemt efter boligejers behov og en plan for renovering. Dette omfatter følgende del-ydelser: Screening for energibesparelsesmuligheder. Beskrivelse af boligens energibesparelsesmuligheder afstemt efter boligejerens behov Beskrivelse af energibesparelsesmuligheders betydning for komfort og indeklima. Udarbejdelse af en plan  for energirenoveringens igangsættelse, herunder angivelse af omkostninger og tidsplan for gennemførelse af udvalgte  energibesparelsestiltag   Indholdsside med billede og illustration (2)

15 Planens resultater Rådgivning om hvordan og hvornår….
Her anføres blandt andet: En konklusion med angivelse af planens samlede besparelsespotentiale Argumenter for anbefalet tidspunkt og rækkefølge for udførelse af tiltag Vejledning om hvordan familiens adfærd erfaringsmæssigt påvirker indeklimaet og energiforbruget efter en renovering Reference til eventuel medfølgende termografi-rapport Tabel med de aktuelle forudsætninger Oplysning om tilskudsmulighed ved overdragelse af energibesparelsen efter standardværdikataloget. Indholdsside med billede og illustration (2)

16 BedreBolig-budget BedreBolig-planen omfatter også et budget, som de kan genkende i banken. Der skal oplyses: Den rådgivning der er ydet En bekræftelse af hvilke ydelser, som er købt og hvilken rådgivning som er modtaget. Begge typer af oplysninger har de finansielle aktører lagt vægt på skal indgå i BedreBolig-budgettet. De forbedringer der er beregnet økonomi for Forudsætninger og beregningsresultater for energibesparelse samt estimat for investering. Kan også være konkrete priser baseret på indhentede tilbud. Indholdsside med billede og illustration (1)

17 Byggeledelsesydelsen
Forside 2 (rådgivere/aktører) Byggeledelsesydelsen Tilrettelæggelse af projektering, byggeri og aflevering til husejer

18 Byggeledelsesydelsen
Proces: Projektering BedreBolig-aftale: Byggeledelses- ydelsen Udbuds- materiale BedreBolig Anbefaling BedreBolig-budget Bygge- tilladelse Lånetilbud Kontrakt - Invitation - Forventnings afstemning: - - Hvad er drømmen? - Projektering - Myndigheder Granskning af tilbud: - Kvalitet - Løsning - Pris - Forhandling - Finansiering - Forsikring - Myndigheder Sags- behandling i banken Myndigheder Valg af leverandør Indholdsside med billede og illustration (3) Tilsagn om BedreBolig-ydelser Tilsagn om finansiering Tilsagn om leverance

19 Projektering Hvilke ydelser skal med i BedreBolig-aftalen om Byggeledelse Er du selv leverandør, eller skal projektet i udbud? Skal der udarbejdes et projektmateriale? Skal der ske myndighedsansøgning? Skal der udarbejdes en BedreBolig-plan? BedreBolig-tjekliste for projektet? Granskning af tilbud – anbefaling af løsning? Rådgivning om økonomi – afkast og merværdi? Rådgivning om aftalegrundlag / entrepriseform? Rådgivning om garanti og bygherreforsikring? Indholdsside med illustration

20 Byggeledelsesydelsen
Proces: Leverance 12-mdrs. driftssyn og projekt-slut Bygge- møde 1 Bygge- møde 2 Bygge- møde 3 Afleverings- forretning Overdragelse Til husejer - Kick-off - Roller - Proces - Krav - Forventninger - Alle leverandører deltager - Byggeledelse - Stadevurdering - Fagtilsyn - Fejl og mangler - Ekstraarbejder - Funktionstjek 1 - Dokumentation - As built - Instruktion - Manualer - ECO-mærke - EMO-mærke - Vejledning om adfærd - Evaluering - Energiforbrug - Funktionstjek 2 - Gennemgang Indholdsside med billede og illustration (3) Interview: Er drømmen indfriet?

21 Byggeri Hvilke ydelser skal med i BedreBolig-aftalen om Byggeledelse
I hvilket omfang skal der udføres fagteknisk tilsyn? Hvilke leverandører skal omfattes af fagteknisk tilsyn? Hvilke kompetencekrav skal gælde for de udførende? Hvilke roller skal varetages ud over BedreBolig-ydelsen? Hvilke rammer gælder for ekstraarbejder, herunder specifikt ekstraarbejder der er afledt af fagteknisk tilsyn? Fremgår det af aftalegrundlaget med leverandørerne, at anvisninger fra fagteknisk tilsyn skal respekteres? BedreBolig-tjekliste for byggeri? Rådgivning om aftalegrundlag / entrepriseform? Rådgivning om garanti og bygherreforsikring? Indholdsside med illustration

22 Aflevering Efter byggeriet melder BedreBolig-rådgiveren tilbage til husejer Aflevering og 12 mdr. driftssyn Disse to ydelser har til formål at sikre husejer det fulde udbytte af den rådgivning og det håndværk der er leveret. Vigtige elementer er: Tjek af leverandørinformationer, manualer, etc Tjek af at der er udført relevante indreguleringer, etc. Instruktion i husets automatik og de nye faciliteter Rådgivning om værdien af service og vedligehold Tjek af foreliggende serviceaftaler Rådgivning om hvordan adfærd påvirker energiforbrug Rådgivning om hvordan adfærd påvirker komfort Rådgivning om værdien af et opdateret energimærke Evaluering af det samlede projektforløb 12 mdr. driftssyn Tjek af drift og udført service Er 1-års syn af byggeri udført? Oplevelse af BedreBolig-forløb? Er drømmen indfriet? Indholdsside med boks

23 Tillykke med det ”nye” hus!
Forside 3 (boligejere) Tillykke med det ”nye” hus! Projektet er slut. Der er fejet og ryddet op. Alting fungerer som det skal. Måske er der opstået nye behov, muligheder, drømme og idéer?

24 - også for dit næste projekt!
Bagside (3) - også for dit næste projekt!


Download ppt "Tilrettelæggelse af rådgivningsforløbet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google