Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Brug af Epoxy/skum i byggeriet – hvad bringer fremtiden?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Brug af Epoxy/skum i byggeriet – hvad bringer fremtiden?"— Præsentationens transcript:

1 Brug af Epoxy/skum i byggeriet – hvad bringer fremtiden?
Miljøkonsulent Lars Vedsmand, Bygge- Anlægs- og Trækartellet

2 Hvem er BAT? Faglig samarbejdsorganisation LO forbund med medlemmer i byggeri og træ/møbel 3F Byggegruppe Blik & Rør Malere DEF Metal TL HK Arbejder meget med vejledninger og kampagner i BAR B&A Regeludvalg EU-arbejde

3 Byggeri er noget særligt…
Mange aktører Starter fra scratch hver gang Luk produktion før den er startet

4 Kemi i byggeri Stærkt øget ”kemisering”
Fra 500 komponenter efter 2. verdenskrig … til forskellige kemiske stoffer 3 måder at møde kemien: Direkte kemi: lim, fugemasser, opløsning – herunder meget epoxy og PU Indirekte: Isoleringsmateriale, cement, træ. Sekundær udsættelse for PU Fortidens synder: Asbest, bly, PCB, forurenet jord… Fremtidens fortidens synder: PU/Isocyanater Stærkt øget ”kemisering”

5 Ansvarsområder Rådgivere/projekterende:
Substitution Tidsplan Oplyse bygherre om dennes forpligtelser Flyttes ansvaret faktisk til entreprenøren ? Nemt bruge det vi plejer Teknisk dokumentation flyttes til udførende

6 Ansvarsområder Bygherre: Afgrænse farligt arbejde i fællesområder
Ex: supermarked med epoxygulv i slagterafdeling Personlige værnemidler , men andre ? Afgrænsning tidsmæssigt Afgrænsning fysisk, plastvægge Koordinering Får koordinator oplysninger om anvendte stoffer ? PSS også ved afgrænsning af farligt arbejde

7 Overses farer? Stor anvendelse som rå og hjælpemateriale i byggekomponenter Udfasning om PU ved ved vinduer – ikke pga arbejdsmiljøet, men fugerne bliver for tætte Ligegyldighed ? Nye områder med epoxy – Vejdirektoratet ved brolægning Sportshaller med internationale håndboldkampe

8 Overses farer? Antal byggekursister på jeres kurser? Svarer det til forbruget ?

9 Ændret fokus til også sekundær udsættelse
Svensk forskning, bedre biomarkører og gule lamper: Meget høje koncentrationer i kort tid Friktionsvarme – slibning, boring, opvarmning

10 US-undersøgelse om byggearbejdere

11 Uddannelseskravet Nu skrevet sammen i bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser Lykkedes ikke at få igennem i forhold til anerkendelsesdirektivet, men der udbydes også kurser på polsk – godt.

12 Fremtidens fortidens synder
Isocyanater/PU er meget lungereaktivt/astma Udvikling astmatilfælde US/DK eksploderet KOL ikke kun rygere, men også udsættelse for uorganisk støv, herunder PU Tagdækkere PUR-plader

13 Tagdækkere møder PUR Gammel PUR Topcoat tagdækning: Har henvendt mig til dig for et par dage siden ang. Nogle tagdækkere som renoverede et tag. Arbejdsprocesserne er opskæring med vinkelsliber i eksisterende pap for udskiftning af hætter og lys. Støvbinding af eksisterende arealer og påbrænding af nyt tagpap.Vi har ad snirklede veje fundet frem til den person som i slutningen af firserne renoverede taget med en Deckcoat fra 3M.Deckcoat’en fra 3M er en Polyuretan Deckcoat, og vi har fået Brith Nordberg fra 3M til at komme med en beskrivelse af produktet samt forholdsregler ved videre arbejde på taget. Vores spørgsmål er! Skal der skærpede velfærdsforanstaltninger til for at udføre dette arbejde,Tænker på skur, omklædning og arbejdstøj. 3M svar: ”Normalt har det betydning, hvis man opvarmer Isocyanater (polyurethan) til temp > 135 grader C .. herved er der risiko for at man kan blive udsat for Isocyanater i "dampform". Hvor meget produktet opvarmes til i denne sammenhæng ved jeg ikke, men tag ingen chancer… Jeg vil anbefale brug af heldragt, handsker (ved berøringsfare af opvarmet materiale) samt åndedrætsværn med A filter + partikelfilter. (ved indendørs brug kan der være krav om luftforsynet åndedrætsværn). Husk at affald fra Isocyanat produkter skal opsamles i special beholdere mærket med indholdet. "ISOCYANATER”. Bortskaffes som kemikalieaffald / EAK-Kode : ”

14 Arbejdsmiljøet overses !
PU coating af ”grøn og bæredygtig” linoleum En del henvendelser til AT om dette, svar svensk forsker: ”Jag tror att det är risk för exponering av isocyanater vid temperaturer du uppger vid svetsning. Värmer man en coating till ca 225 grader så bildas fria isocyanater. Jag tycker vi borde göra en luft mätning när arbetet utförs.”

15 Arbejdsmiljøet overses !
Svar fra AT: Ved svejsning af PU-coatede belægninger og andre udhærdede polyurethanprodukter dannes der isocyanater som gasser eller røgpartikler, jf. Arbejdstilsynets vejledning C.0.2 ”Sekundær udsættelse for isocyanater”. Den største sundhedsrisiko er i denne arbejdsproces indånding, og sundhedsfaren er irritation af luftvejene, hudallergi og risiko for udvikling af allergisk astma. Ved svejsning i udhærdede produkter (som f.eks PU-coatede gulvbelægninger) kan der ved temperaturer over 150 ºC dannes isocyanater. I plastindustrien og andre faste arbejdspladser skal der bruges effektiv procesventilation for at beskytte mod luftforureningen. Ved bygge- og anlægsarbejde, herunder skiftende arbejdssteder, skal der benyttes egnet, friskluftforsynet åndedrætsværn, da det, tilsvarende svejsning i vinyl (PVC), normalt ikke er muligt at fjerne luftforureningen effektivt ved punktudsug. Herudover skal der benyttes egnede handsker. Arbejdsgiveren skal sikre, at den ansatte har fået tilstrækkelig instruktion, så arbejdsopgaverne kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

16 Oplysning i byggeriet Fra BAR B&A: Styrpaastofferne:’
stoev/Materialer/~/media/Bygge%20og%20Anl %C3%A6g/PDF/Branchevejledninger%20- %20pdf/fugning%20v4_ pdf.pdf Styrpaastofferne:’ gt/substitution.aspx

17 Ikke mange konkrete ex sub
ex fra catsub: ?ID=471&sprog=da brokonstruktion uden isolering: ?ID=590&sprog=da Selv store gode firmaer, har ikke en strategi…

18 Lære af fortiden… Stoffer undersøges ikke i brugssituationer Mange nye
Nano ?

19

20 Tak for opmærksomheden…


Download ppt "Brug af Epoxy/skum i byggeriet – hvad bringer fremtiden?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google