Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Adresseprogrammet Præsentation for kommunerne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Adresseprogrammet Præsentation for kommunerne"— Præsentationens transcript:

1 Adresseprogrammet Præsentation for kommunerne
Indholdet og forandringerne kommunernes nye opgaver som adressemyndighed ERFA-møde Auning

2 GD2 - Adresseprogrammet
ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

3 GD2 - Adresseprogrammet
Grunddataprogrammet ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

4 GD2 - Adresseprogrammet
ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

5 GD2 - Adresseprogrammet
Styringsstruktur ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

6 - Grunddataprogrammets delaftale 2
Adresseprogrammet - Grunddataprogrammets delaftale 2 ERFA-møde Auning

7 GD2 - Adresseprogrammet
Delaftale 1 Delaftale 2 ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

8 GD2 - Adresseprogrammet
Omfatter tre dataområder Vejnavne og adresser (MBBL) Stednavne (GST) Administrative inddelinger (GST) ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

9 De forretningsmæssige mål
Der etableres et grundlag for effektivt og konsekvent genbrug af grunddata om adresser, stednavne og administrative enheder med henblik på, at disse grunddata: Danner et fælles grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning Bidrager til konkurrencedygtighed, vækst og innovation hos virksomhederne Anvendes som entydig reference for politi-, ulykkes- og kriseberedskab Fra delaftale 2 ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

10 Deltagere i Adresseprogrammet
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (Formand) Geodatastyrelsen Kommunernes Landsforening CPR-kontoret Erhvervsstyrelsen SKAT Digitaliseringsstyrelsen Deltagere i styregruppen ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

11 Adresser som grunddata
Adressen indgår ofte i virksomhedens eller myndighedens forretningsproces – ofte blot som en støtteoplysning, andre gange dog som en af de primære datakomponenter i processen. ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

12 Adresser som grunddata
Hver dag sender Region Midt 100 ambulancer afsted, hvor fejl og forsinkelser kan vise sig at være fatale. For de øvrige kørsler, handler gode adressedata ”bare” om at undgå at spilde tid og brændstof. ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

13 Adresser som grunddata
1,25 mio. husstande *) *) Hertil kommer GPS og smartphones som anvendes i erhvervslivet og hos offentlige myndigheder ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

14 GD2 - Adresseprogrammet
Myndighed Producenter Produkter 1 1000 Den kommunale adressemyndighed fastsætter og registrerer en adresse eller et vejnavn 1000 løsningsudviklere og producenter integrerer adressen eller vejnavnet i deres produkt eller it-tjeneste 5 mio. brugere kan anvende den nye adresse eller det nye vejnavn i deres it-system, GPS eller smartphone ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

15 På den politiske dagsorden …
Nordjyske Stifttidende 10. oktober 2012 Jydske Vestkysten 10. oktober 2012 TV2/Fyn 8. oktober 2012 ”Der er rigtig mange steder hvor man oplever at man faktisk ikke kan finde en præcis adresse” ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

16 GD2 - Adresseprogrammet
Delaftalens pkt. 1-6 Adresserne i BBR er autoritative grunddata og skal genbruges i offentlige it- løsninger og processer. MBBL fastlægger krav om datakvalitet og aktualitet. CPR tager de autoritative adresser i brug som grundlag for folkeregistreringen. CVR og SKAT tager de autoritative adresser i brug som grundlag for virksomheds- registreringen. MBBL moderniserer adresseregistret i BBR. Registreringen af vejnavne og oplysninger om vejnavnes og adressers beliggenhed i administrative enheder overføres til BBRs adresseregister fra CPR. CPR udfaser CPR Vejregistret efter en overgangsperiode. Kommunerne supplerer BBR’s adresser med et antal erhvervs- og enhedsadresser mm., som er i faktisk brug. MBBL bistår kommunerne hermed. (…) Grunddata om adresser, [… administrative enheder og stednavne …] distribueres via datafordeleren og kan frit anvendes af myndigheder og private til kommercielle og ikke-kommercielle formål. ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

17 Kommunal adressemyndighed
Roller og ansvar Interesse (kan nyde) Indflydelse (skal yde) MBBL, GST Kommunal adressemyndighed Adresseopgaven får et større volumen Opgaven bliver mere ansvarsfuld Kravene, fx til aktualitet og fejlrettelser øges (Krav skrives ind i adressebekendtgørelsen) Flere henvendelser fra borgerne og andre Brugere dvs. de, der skal høste gevinster ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

18 GD2 - Adresseprogrammet
Finansiering Udgifter De der skal nyde frugterne Dvs. alle de der der anvender de forbedrede data og tjenester De der skal arbejde Dvs. de grunddatamyndigheder, fx i kommunerne, hos MBBL, GST, osv. som skal sikre grunddataforbedringerne og bygge infrastrukturen Reguleret over Finanslov og kommuneaftale Gevinster ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

19 Ressourcebehov i adressemyndighed
40 årsværk: Kommunens adresse- opgave er vokset 8 årsværk Rette adr.fejl Afstemnings- områder 24 årsværk: Fastsætte supplerende adresser (afslut) 48 årsværk: Fastsætte supplerende adresser Div. administrative inddelinger I alt 80 årsværk 2013 2014 2015 2016 Der er enighed om at den kommunale adressemyndighed får en større opgave – både i implementeringsfasen og i den løbende driftsopgave ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

20 Om kommunernes nye opgaver
Findes på ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

21 Adresseopgaven får et større volumen
De nye krav vil blive skrevet ind i ”Bekendtgørelse om vejnavne og adresser” Adresseopgaven får et større volumen Samme opgave, men mere ansvarsfuld Grundlæggende den samme opgave som før, men nu er der tale om grunddata som myndigheder og virksomheder er helt afhængige af Kravene til aktualitet øges Vejnavne og adresser skal generelt fastsættes og registreres tidligere end i dag, fx i forhold til udstykningsprocessen Skrappere krav til at fejl og mangler rettes Forventning om at ”simple fejl” rettes med det samme eller inden for få dage Flere henvendelser fra borgerne og andre Borgere, virksomheder og andre myndigheder vil i stigende grad henvende sig med spørgsmål og ønsker ERFA-møde, Auning GD2 - Adresseprogrammet

22 - overordnet beskrevet
Ændringerne - overordnet beskrevet ERFA-møde, Auning

23 Sammenhængende infrastruktur
Hvad er aftalt (1)? Sammenhængende infrastruktur Fx. nyt adresseregister, nyt system til administrative inddelinger og stednavne, effektive og pålidelige data- og kortservices … Forbedret datagrundlag Bedre datakvalitet, fx. mere aktuelle adresser, adresser knyttes til vejnet, flere geografiske DAGI-temaer, flere og bedre stednavne Hver adresse knyttes til vejnettet v.hj.a et ”vejpunkt” for at gøre det lettere for GPS-producenter at beregne ruter. ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

24 Meget mere kort og geografi
Hvad er aftalt (2)? Meget mere kort og geografi Nyt adresseregister et fuldt kortorienteret. Data om vejnavnes/adressers reference til administra-tive områder, dannes geografisk pba DAGI CPR’s vejregister udfases Registreringen af vejnavne overføres til det nye adresseregister. Obligatoriske inddelinger etableres i DAGI og kommunale inddelinger overføres til fx FKG. efter en overgangsperiode ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

25 Bedre konsistens i grunddata
Hvad er aftalt (3)? Bedre konsistens i grunddata CPR, CVR og Skat anvender adresseregisterets autoritative adresser som grundlag for hhv. folke- og virksomhedsregisteringen 12A Der fastsættes supplerende adresser i områder hvor de i dag kun er få af disse, fx: butikscetre, større erhvervsejendomme og institutioner, kolonihaver mm. Adressebestanden suppleres ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

26 GD2 - Adresseprogrammet
ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

27 Seks vigtige forandringer
– som har betydning for adressemyndigheden …

28 – Færre it-systemer i spil for at løse adressemyndighedsopgaven
1. Nyt Adresseregister – Færre it-systemer i spil for at løse adressemyndighedsopgaven

29 Forenklet it-understøttelse
I dag – Kommunens adresseopgave er fordelt på mange systemer … og i fremtiden – Færre systemer i spil. Hele opgaven samles i et adresseregister ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

30 GD2 - Adresseprogrammet
Målarkitektur ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

31 Systemoverblik - løsningsarkitektur
ERFA-møde, Auning GD2 - Adresseprogrammet

32 GD2 - Adresseprogrammet
Jamen så vis det dog! ERFA-møde, Auning GD2 - Adresseprogrammet

33 GD2 - Adresseprogrammet
ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

34 2. Bedre sammenhæng med ejendomsdannelsen
- eksempler og principper

35 Hovedgaden Oprindelig ejendom BFE-nr. 100 BFE-nr. 7001 Hovedgaden 5
Hovedgaden 5A … st. tv; st. th; 1. tv; 1. th BFE-nr. 7001 Hovedgaden

36 Sidegaden Hovedgaden Udstykningsforslag fra Landinspektør: BFE-nr. 100
Vejadgang til hver fremtidig ejendom er angivet, dvs. forslag til adgangspunkter. BFE-nr. 101 BFE-nr. 106 BFE-nr. 102 BFE-nr. 108 BFE-nr. 105 Sidegaden BFE-nr. 103 BFE-nr. 104 BFE-nr. 7001 Hovedgaden

37 Sidegaden Kommunen godkender forslaget: BFE-nr. 100 BFE-nr. 107
Der fastsættes mindst én foreløbig adresse for hver fermtidig ejendom. BFE-nr. 101 BFE-nr. 106 BFE-nr. 102 BFE-nr. 108 BFE-nr. 105 Sidegaden BFE-nr. 103 BFE-nr. 104 BFE-nr. 7001

38 Sidegaden Hovedgaden Videre bebyggelse/ejendomsdannelse 1 6 2 5 3 4
BFE-nr. 100 BFE-nr. 107 Adressen skifter Vejnavn og Husnummer Der er fastsat adresse for ejendommen Sidegaden 7 Sidegaden 8 BFE-nr. 101 BFE-nr. 106 Nuværende bygning – 4 lejligheder udstykkes i ejerlejligheder Ny, lille BPFG som anmeldes til kommunen 1 6 Sidegaden 6 Sidegaden 5 … BFE-nr. 102 BFE-nr. 108 BFE-nr. 105 Ny bygning med 8 ejerlejligheder og 2 indgange 2 Ny, stor BPFG via landinspektør 5 Sidegaden 4 Sidegaden 3A … og 3B … Sidegaden BFE-nr. 103 BFE-nr. 104 Ny bygning med 4 lejelejligheder 3 Ny bygning med byggesag 4 Sidegaden 1 … Sidegaden 2 BFE-nr. 7001 Hovedgaden

39 3. Bedre sammenhæng med CPR og CVR
– Fælles adressegrundlag for BBR, CPR, CVR … – hvad betyder det?

40 Fælles adressegrundlag for BBR, CPR, CVR
Virksomheds- området (CVR) Business registration Bygning/ejendomsområdet (BBR mv.) Buildings/properties Personområdet (CPR) Population register Anvender Anvender Anvender Autoritative adresser Authentic adddresses Punkt 0 – introduktion til 10.2b ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet 40

41 Fælles adressegrundlag
Forsikring Byggeri, Bygningsdrift Ejendomshandel, belåning Bank, Realkredit Kørselsplan-lægning, Logistik Marketing Planlægning, Lokalisering Televirksomhed, Forsyning Mobile tjenester, GPS Autoritative adresser ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

42 I dag: Uoverensstemmelser?!
BBR ADR Lærkevej 7A CVR Vestervej 10 Uoverensstemmelserne mellem CVR og de officielle adresser er på 5-10 %. I nogle områder (fx kommuner) kan op til 15% af dagbefolkningen ikke placeres på en officiel adresse. ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

43 GD2 - Adresseprogrammet
16. april 2013 GD2 Adresseprogrammet GD2 - Adresseprogrammet 43

44 - Hvor der i dag kun er få eller ingen adresser
4. Supplerende adresser - Hvor der i dag kun er få eller ingen adresser

45 GD2 - Adresseprogrammet
Butikscentre Butikscenteret “Ro’s Torv” i Roskilde ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

46 Større erhvervsejendomme
IBM, Vedbæk Gladsaxe kommune, Bagsværd ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

47 GD2 - Adresseprogrammet
Institutioner Kommuneskole, Birkerød ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

48 GD2 - Adresseprogrammet
Sygehuse Gentofte Sygehus ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

49 GD2 - Adresseprogrammet
Sygehuse Gentofte Sygehus ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

50 GD2 - Adresseprogrammet
Haveforeninger Haveforeninger med mange huse og kun en adresse Hf Vennelyst i København ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet 50

51 Sæsonbestemt beboelse
Vigsø feriecenter ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet 51

52 Tekniske anlæg, ubebyggede arealer
ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet 52

53 5. Forbedret datamodel - Justeret datamodel, mere geografi, klar til ruteberegning og navigation.

54 Begrebsmodel – Overblik
Vinkelvej 18 … 3. 2. tv, 2. th, 1. tv, 1. th, st. tv, st. th, Adgangsadresse*) 7 stk. adresser Adresse Vejmidte (FOT) adgangspunkt vejpunkt Navngiven vej *) Adgangsadressen, er den del af adressen der repræsenterer adgangspunktet (indgangsdøren) og som skiltes med et synligt husnummerskilt. Adgangsadressen bruges til at holde styr på hvilke husnumre der allerede ”er brugt”, til visning på kort (2D) og ved adressesøgning og ruteberegning, fx i GPS. ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet 54

55 Stabile identifikationer
Vestervej 14A 0368 (0614) 014A Vestervej 14A Før Vestervej Søvej 2 Søvej 2 0368 (0182) 002 Efter ID: 51d1a22b-d2c4-11d5-c43d-cfdb4fba05d3 ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

56 Navngiven vej på tværs af kommunegrænser
Søvej 5 6 3 4 1 2 4A Vejkode (0230) 0636 Navngiven vej på tværs af kommunegrænser Furesø kommune Rudersdal kommune ID: 51e2c51a-c1c5-11d5-b13c-cfdb4afc04d1 3520 Farum 3460 Birkerød Postnummergrænse kunne have været her Vejkode (0230) 0057 Vejkode (0190) 0043 Bistrupvej Typisk eksempel (~ 98%) 103 99 173 172 192 198 196 181 194 190 182 179 177 200 185 187 175 178 189 Vej, der krydser kommunegrænse (~ 2%) ID: 60e1d51a-c1c5-11d5-b13c-cfdb4afc04d1 ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

57 GD2 - Adresseprogrammet
Vejpunkt ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

58 GD2 - Adresseprogrammet
Klar til navigation ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

59 I adresseprogrammet og taskforcen
Hvad sker der lige nu I adresseprogrammet og taskforcen

60 Taskforce - Forbereder og understøtter kommunernes opgave med at fastsætte supplerende adresser

61 Taskforce for supplerende adresser
Taskforce skal bistå kommunerne med arbejdet Taskforcen forbereder arbejdet, inkl. pilotprojekt(er) og ”serverer” herefter opgaverne for den kommunale adressemyndighed Taskforcen er bemandet med tre kommunale adresseeksperter*) samt KL og fire fagfolk fra MBBL**) CPR, CVR og Post Danmark støtter taskforcen, når det er hensigtsmæssigt Taskforcen arbejder *) Fra Næstved, Høje Taastrup og København **) Projektleder er Else-Marie Ulvsgaard, MBBL ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet 61

62 Hovedplan for taskforcens arbejde
Analyse af områdetyper, proces og parter (sommer-efterår 2013) Input til IT værktøjer og regler til understøttelse af arbejdet Pilotprojekt(er) i enkelte kommuner (vinter ) Levere ”lister” til kommunerne med adresser der skal fastsætttes (start maj 2014) Fortsætte udpegning og støtte til kommunerne Taskforcen på vej i marken ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet 62

63 - Til download, WebGIS og andre applikationer
Adressetjenester - Til download, WebGIS og andre applikationer

64 Distribution af data:Tjenester
Effektive og pålidelige web-tjenester skal stille de nye adressedata til rådighed Tjenesterne udvikles i flere etaper De placeres i Datafordeleren når denne er klar Første nye sæt af tjenester færdiggøres primo 2014 Dialog med brugerne om behov og ønsker Eksisterende adressedata er til rådighed på med daglig opdatering ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

65 GD2 - Adresseprogrammet
Adressetjenester Adresser Datafordeler Adresserne stilles – ligesom andre grunddata – til rådighed i effektive og pålidelige datatjenester. Det skal reducere omkostninger til it-udvikling- og drift og ”sænke barren” for hvornår et it-system kan basere sig 100% på ”adresserne som en sevice” – jf principperne om serviceorienteret arkitektur (SOA). ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

66 GD2 - Adresseprogrammet
Mere information ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

67 GD2 - Adresseprogrammet
ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

68 Viser vejens status direkte fra CVF
ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

69 Grunddataforbedringer
”Datavask” - Første del efterår forår 2014 ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet 69

70 Kvalitetssikring af adresser
Opgavelister for hver kommune publiceres på ”Danmarks Adresser”. Listerne ajourføres dagligt så man kan se fremskridtene … ERFA-møde, Auning GD2 - Adresseprogrammet

71 GD2 - Adresseprogrammet
ERFA-møde, Auning GD2 - Adresseprogrammet

72 GD2 - Adresseprogrammet
ERFA-møde, Auning GD2 - Adresseprogrammet

73 GD2 - Adresseprogrammet
Tak til Thomas P. Peschak ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet

74 GD2 - Adresseprogrammet
Kontakt Adresseprogrammet: Tanja Haagh Jensen, Programsekretær, MBBL: Morten Lind, Programleder, MBBL: Karen Skjelbo, Projektleder Adresseregister: Finn Jordal, Projektleder Adressetjenester, (aws.dk): Else Marie Ulvsgaard, Projektleder Taskforce, MBBL: Tine Garbers, KL, Kommunernes kontaktperson: KL’s info kan findes ved fx at Google eller Bing’e: ”KL Adresseprogrammet” Delprogrammets websted: NB - Adressetjenester: AWS-suiten: Administrative inddelinger, DAGI: Twitter: @DKAdresser Morten Winkler Projektleder Afledning og Visualisering Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf: Poul Bengtson Topograf Afledning og Visualisering Rentemestervej 8 2400 København NV Tlf: ERFA-møde Auning GD2 - Adresseprogrammet


Download ppt "Adresseprogrammet Præsentation for kommunerne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google