Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan arbejder geografer med udviklingen i gymnasiet? - Nogle brikker til at forstå naturgeografis position i gymnasiet, og de muligheder der er for.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan arbejder geografer med udviklingen i gymnasiet? - Nogle brikker til at forstå naturgeografis position i gymnasiet, og de muligheder der er for."— Præsentationens transcript:

1 Hvordan arbejder geografer med udviklingen i gymnasiet? - Nogle brikker til at forstå naturgeografis position i gymnasiet, og de muligheder der er for at bidrage til gymnasiets udvikling Pernille Ehlers Generalforsamlingskursus Naturgeografi/Geografi 2013

2 Lad os tage udgangspunkt i: 1). naturgeografifagets position i stx (og hf). 2). De geofaglige ting naturgeografifaget kan bidrage med.

3 GEOFAGET SAMARBEJDER - og det handler om en del andet end at finde et emne •NV-samarbejde •NF-faggruppen på hf •AT-samarbejder •SRP •studierejser •AT eksamen •studieretningssamarbejder

4 NATURGEOGRAFIFAGETS LÆREPROCESSER

5 GEOFAGLIGHED DREJER SIG OM STEDER OG KONTEKST

6 GEOFAGENE OG DE ANDRE NATURVIDENSKABSFAG

7 GEOVIDENSKABERNE HAR FOKUS PÅ KONTEKST, ET STRUKTURERET (GLOBALT) OVERBLIK OG UDVIKLINGSPROCESSER Geofagene tilbyder eleverne: •Redskaber til at læse kontekst (+aktualitet) •Systematik og strukturerede overblik (modeller) •En forståelse af tid (fortid, nutid, fremtid) og udviklingsprocesser •En håndtering af skala

8 TONKINBUGTEN hvad ser vi?

9

10

11

12 GEOFAGLIG VIDEN BYGGER PÅ OBSERVATION OG FORTOLKNING

13 GEOFAGLIGHED ER BÅDE VIDEN OG KUNNEN

14 VIGTIGE GEOFAGLIGE LÆRINGSRUM

15

16 GEOFAGLIGE LÆRERROLLER

17 Hvordan arbejder geografer med udviklingen i gymnasiet? - og hvilke udviklingsområder trænger sig på? •Kvalitet i SRP-opgaver •Gode NV-samarbejder •Gode NF-faggruppeemner incl geoeksperimenter •Det globale, hvordan kan vi motivere og kvalificere det? •Studierejser som arenaer for geofaglige læreprocesser – i samarb. med andre

18 Hvordan arbejder geografer med udviklingen i gymnasiet? - og hvor kan vi gøre en faglig og didaktisk/almendannende indsats? •Geovidenskab A (samarbejder med de andre naturvidenskabsfag på studieretninger) •Kvalificering af det globale i geoundervisningen •Udvikle samarbejdet med matematik, samfundsfag i fht. databehandling, modeller og modellering samt lokalt/globalt. •Udvikle samarbejdet med engelsk + andre sprogfag om regionale studier og globalisering •Kvalificere SRPopgaver og ATsamarbejder

19 Hvordan arbejder geografer med udviklingen i gymnasiet? - særligt: hvordan står naturgeografi i fht. innovation i gymnasiet? Innovation tager udgangspunkt i kontekst og aktuelle udfordringer. Innovation handler om udviklingsprocesser. Innovation drejer sig om at skabe noget til gavn for andre (os og de andre) Innovation forudsætter at man kan arbejde med problemidentifikation og –løsning Innovation skal trække på faglige kompetencer og faglig viden

20 Hvordan arbejder geografer med udviklingen i gymnasiet? - tag klimaudfordringerne som innovativ case Naturgeografifagets bidrag er IKKE KUN VIDEN om klimaet. Naturgeografifagets bidrag drejer sig I HØJ GRAD OM GEOFAGLIGE KOMPETENCER som •tid: før, nu og fremtid •skala: global, regional, lokal •Casestudier, kontekst og problemorientering •Databehandling, modellering + brug af modeller •Anvendelse af geofaglig viden og metoder på ny situation •Et samfundsperspektiv: teknologiforståelse + livsvilkår

21 Hvordan arbejder geografer med udviklingen i gymnasiet? - nogle stikord til klimaudfordringerne og det innovative •Globale overblik og casestudier ang. ressourcer, teknologivalg og stofstømme •Modellering og klimascenarier •Energikæder, strålingsbalancer og tilpasset byggeri (herunder materialevalg) •Overflader, infiltration, afstrømning m.v. •De antropogene landskaber •Europas klimaudfordringer VI KAN NOGET ALENE, MEN SÆRLIGT GODT BLIVER DET I TILPASSEDE SAMARBEJDER MED ANDRE FAG


Download ppt "Hvordan arbejder geografer med udviklingen i gymnasiet? - Nogle brikker til at forstå naturgeografis position i gymnasiet, og de muligheder der er for."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google