Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DHF Kompetencegruppe Udvikling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DHF Kompetencegruppe Udvikling"— Præsentationens transcript:

1 DHF Kompetencegruppe Udvikling
DHF Vejlederuddannelse Velkommen til DHF Vejlederkursus Diskuter aldrig med idioter, de trækker dig ned på deres niveau og vinder over dig med erfaring. Citat Storm P. DHF Kompetencegruppe Udvikling Kay Dam, DHF Instruktør

2 DHF Kompetencegruppe Udvikling
DHF Vejlederuddannelse Program for vejlederuddannelsen Velkomst og præsentation Træning i samarbejde Hvad har de dommere med i bagagen, som jeg skal arbejde med? 3 vigtige ting for mig som vejleder Gennemgang af vejlederskema Videoklip Kaffe og udfyldelse af skema i henhold til klip Gennemgang af vejledning Feed Back på kurset. Kursusbevis Evaluering Afslutning DHF Kompetencegruppe Udvikling Kay Dam, DHF Instruktør

3 DHF Kompetencegruppe Udvikling
DHF Vejlederuddannelse Præsentation af instruktør Præsentation af deltagerne og ambitioner for deltagerne Træning i samarbejde Skriv 3 vigtige ting for dig som vejleder Hvordan taler vi sammen på samme niveau? Væsentlige ord at vælge Kan man stille krav til en vejleder? Krav Cases Forståelse mellem dommer og vejleder – (opgave) VEJLEDERSKEMA Hvornår møder jeg før en kamp? Hvornår møder dommeren? Hvilke opgaver er der inden en kamp? Hvor sidder jeg i hallen? DHF Kompetencegruppe Udvikling Kay Dam, DHF Instruktør

4 DHF Kompetencegruppe Udvikling
DHF Vejlederuddannelse Midt i SAHARA - ørkenen Det er d. 18. juli – klokken er ca. 10 – og I er netop nødlandet i Sahara-ørkenen. Den lette 2 motorers flyvemaskine – indeholdende ligene af første- og andenpiloten – er netop brændt. Kun stellet er tilbage. Alle passagererne (din gruppe) er uskadte. Piloten nåede ikke at opgive flyets position til nogen før nødlandingen. Imidlertid viste kontrollys - observeret før nødlandingen -, at I er 100 km ude af den kurs, som var fastlagt i flyveplanen. Piloten havde før nødlandingen afmærket, at man befandt sig 115 km syd for ørkenbyen Douz, som var den nærmeste kendte bebyggelse afmærket på kortet. De nærliggende omgivelser er helt flade og synes at være ubevoksede, når man undtager nogle enkelte tønde- og kæmpekaktus. Den sidste vejrmelding angav, at temperaturen vil blive 44 grader celsius – hvilket betyder, at temperaturen inden for 30 cm fra overfladen vil nå 55 grader. Du er som de andre klædt i letvægtstøj – kortærmet skjorte, bukser, sokker og spadseresko. Alle har et lommetørklæde. Tilsammen har du 2,80 i Euro, en pakke cigaretter og en kuglepen. DHF Kompetencegruppe Udvikling Kay Dam, DHF Instruktør

5 DHF Kompetencegruppe Udvikling
DHF Vejlederuddannelse Opgaven: Før flyet brød i brand, nåede din gruppe at redde 15 ting. Din opgave er at prioritere disse ting i den rækkefølge, der er mest relevant for din overlevelse, således at nr. 1 er den vigtigste og nr. 15 den mindst vigtige. Passagererne – din gruppe – har aftalt at holde sammen Trin 1: Individuel besvarelse (10 minutter) Hvert medlem af din gruppe skal selv først lave en prioritering. Du må ikke diskutere situationen eller problemet, før hvert medlem er færdig med sin prioritering. Husk at forholde din prioritering til teksten om nødlandingen. Trin 2: Gruppedrøftelse (10 minutter) Gruppens medlemmer skal nu samlet drøfte situationen – og med afsæt i de enkelte medlemmers prioriteringer opstille en liste med de 5 vigtigste ting. Disse 5 ting skal også prioriteres fra 1 til 5 – med 1 som det vigtigste. Trin 3: Plenum drøftelse (10 minutter) Grupperne mødes – og skal nu med afsæt i listerne med de 5 vigtigste ting opstille en liste med de 3 vigtigste ting. Disse skal også prioriteres med 1 som den vigtigste genstand. DHF Kompetencegruppe Udvikling Kay Dam, DHF Instruktør

6 DHF Kompetencegruppe Udvikling
DHF Vejlederuddannelse DHF Kompetencegruppe Udvikling Kay Dam, DHF Instruktør

7 DHF Vejlederuddannelse
SVAR – som forfatteren mener er det rigtige Faldskærm (skygge) Frakke til hver (kulde) Saltpastiller (holde på kropsvæske) DHF Kompetencegruppe Udvikling Kay Dam, DHF Instruktør

8 DHF Kompetencegruppe Uddannelse
DHF REGELKURSUS Modul 2. 4. Lektioner Hvad har de nye dommere gennemgået? 10 timers regelkursus Gennemgang af spillereglerne Løsning af små cases Regel spørgsmål DHF Kompetencegruppe Uddannelse

9 DHF Kompetencegruppe Udvikling
DHF Vejlederuddannelse Vejleder for nye håndbolddommere. Som vejleder i håndbolddommer verden har du kontakt med mange forskellige mennesker. Det er personer, som har behov for hjælp og vejledning i forbindelse med deres uddannelse som håndbolddommere. Du skal derfor være god til at kommunikere og have personlig kontakt med andre mennesker. Adfærd Det vigtigt, at du har en god adfærd / personlighed/ regelkundskab og ikke mindst evnen som praktikker, så du kan give en optimal vejledning. DHF Kompetencegruppe Udvikling Kay Dam, DHF Instruktør

10 DHF Kompetencegruppe Udvikling
DHF Vejlederuddannelse Krav til vejlederen Skal have gyldigt dommerkort Skal have et godt kendskab til spillereglerne og fortolkningerne i regelsættet Skal kunne kommunikere forståeligt og venligt Skal kunne formulere sig i både skrift og tale Skal være en god og aktiv lytter Skal være åben, ærlig og konstruktiv Skal have engagement for opgaven DHF Kompetencegruppe Udvikling Kay Dam, DHF Instruktør

11 DHF Kompetencegruppe Udvikling
DHF Vejlederuddannelse Krav til vejlederen Skal være i stand til at skelne mellem væsentligheder – både positive og udviklingssider Skal i vejledningssamtalen med dommerne optræde som udvikler og støtte for disse Skal besidde humoristisk sans, samt selv være et godt eksempel – både sportsligt og menneskeligt DHF Kompetencegruppe Udvikling Kay Dam, DHF Instruktør

12 DHF Kompetencegruppe Udvikling
DHF Vejlederuddannelse JOHARI-vinduet Når man skal kunne forstå og lede andre mennesker, er det nødvendigt at kende sine egne fordomme og "blinde pletter". I 1955 offentliggjorde Joseph Luft og Harry Ingham en afbildning af personligheden, som de kaldte for JOHARI-vinduet efter deres fornavne. Modellen er et kommunikationsvindue, hvor ruderne er bevægelige og i øvrigt ændrer sig hele tiden, afhængigt af: Hvem du er sammen med Hvor godt du kender dem Hvor interesseret du er i dem Hvad du ønsker, de skal vide om dig DHF Kompetencegruppe Udvikling Kay Dam, DHF Instruktør Kilde: APROPOS kommunikation

13 DHF Kompetencegruppe Udvikling
DHF Vejlederuddannelse JOHARI-vinduet Kendt af dig selv Ukendt for dig selv Kendt af andre Kendt område Blindt område DHF Kompetencegruppe Udvikling Ukendt for andre Skjult område Ukendt område Kay Dam, DHF Instruktør Kilde: APROPOS kommunikation

14 DHF Kompetencegruppe Udvikling
DHF Vejlederuddannelse Det Kendte Område viser, hvad jeg ved om mig selv, og som andre også ved om mig. Når jeg føler mig tryg og fortrolig med andre og fortæller noget om mig selv, bliver feltet større. De Blinde pletter er det, jeg ikke ved om mig selv, men som andre ved. Det andre kan se, men som jeg ikke selv er klar over. Det kan fx være mit kropssprog, min mimik og min betoning. Det kan også være måden, jeg siger noget på. Men hvis andre siger noget til mig, som jeg ikke var klar over, har de gjort rummet med de blinde pletter tilgængeligt for mig. Det Skjulte område viser, hvad jeg ved om mig selv, men som andre ikke ved. Der kan være forskellige grunde til, at jeg skjuler mig, fx angst for, hvordan andre vil reagere, om de vil synes om mig, men hvis jeg vælger at vise mig noget mere, gør jeg mit skjulte område mindre. Det ukendte område består af viden om mig, som hverken jeg selv eller andre kender noget til. Det kan være skjulte oplevelser fra barndommen, ukendte kræfter og evner, jeg endnu ikke har opdaget. Noget i det ukendte område ligger godt gemt, mens andet kan ligge lige under overfladen og kan blive bevidst for mig gennem møde med omverdenen. Det er godt at være sig bevidst, at man har et ukendt område, ikke mindst, hvis der skulle dukke noget op i forbindelse med et mundtligt oplæg. DHF Kompetencegruppe Udvikling Kay Dam, DHF Instruktør Kilde: APROPOS kommunikation

15 DHF Kompetencegruppe Udvikling
DHF Vejlederuddannelse JOHARI-vinduet En lille øvelse Sæt jer sammen to og to  Lav hver især en liste på tre punkter om A)   Hvordan tror du den anden person oplever dig. B)   Hvordan har du oplevet den anden person ( prøv at koble konkrete situationer på iagttagelserne) Det kan eksempelvis være oplevelser/ iagttagelser som: stille, struktureret, afventende, snakkende, udstrålende selvtillid ect.  Herefter udveksler I papirer og tager en snak om overensstemmelser/ uoverensstemmelser gerne med henvisninger til konkrete episoder. DHF Kompetencegruppe Udvikling Kay Dam, DHF Instruktør

16 DHF Kompetencegruppe Udvikling
DHF Vejlederuddannelse Videoklip Vejlederskema udfyldes Deltager foretager vejledning Samtaleteknik Aktiv lytning Arbejdspause – I pausen Udfyldes vejledeskemaet imens kaffen indtages. DHF Kompetencegruppe Udvikling Kay Dam, DHF Instruktør

17 DHF Kompetencegruppe Udvikling
DHF Vejlederuddannelse Hvad savnede du? Levede dette op til dine forventninger? Fik du svar på spørgsmål? Føler du, at du er klædt på til at vejlede? Har du fået lyst til mere? Udviklerkursus? Lærte du noget nyt? Evaluering udfyldes og afleveres til kursus lederen. DHF Kompetencegruppe Udvikling Kay Dam, DHF Instruktør

18 DHF Kompetencegruppe Udvikling
DHF Vejlederuddannelse SPØRGSMÅL TAK FOR I AFTEN DHF Kompetencegruppe Udvikling KOM GODT HJEM Kay Dam, DHF Instruktør

19 DHF Kompetencegruppe Uddannelse
DHF Vejlederuddannelse SLUT DHF Kompetencegruppe Uddannelse Kay Dam, DHF Instruktør

20 DHF Kompetencegruppe Udvikling
DHF Vejlederuddannelse Samtaleteknik - FIF Du får aldrig en ny chance for at gøre er første indtryk Tal ikke så meget, at du glemmer at lytte Gentag en gang imellem det eller de ting dommerne har sagt Brug pauser aktivt på relevante steder Der er kun én måde at bryde en pause på – spørg hvad dommerne tænker på Prøv at være mere interesseret end interessant Prøv at lade dommerne gentage eller opsummere samtalen Lyt til hvad der siges – og ikke siges! DHF Kompetencegruppe Udvikling Kay Dam, DHF Instruktør

21 DHF Kompetencegruppe Udvikling
DHF Vejlederuddannelse Samtaleteknik - FIF Brug ordene …hvordan, hvornår og hvad er årsagen Spørg præcist…. ”Hvad er særligt svært ved at dømme” “Hvad følte du i den situation” DHF Kompetencegruppe Udvikling Kay Dam, DHF Instruktør

22 DHF Kompetencegruppe Udvikling
DHF Vejlederuddannelse Samtaleteknik - FIF Den gode vejleder fornyer Den gode vejleder sætter dommerne I centrum Den gode vejleder - vejleder og rådgiver Den gode vejleder starter en langsigtet proces Den gode vejleder stoler på tillid Den gode vejleder gør rigtige ting Den gode vejleder fastholder sig til mennesket Den gode vejleder er en god og aktiv lytter Den gode vejleder er et godt eksempel DHF Kompetencegruppe Udvikling Kay Dam, DHF Instruktør

23 DHF Kompetencegruppe Udvikling
DHF Vejlederuddannelse Aktiv lytning Der er mange ting der gør det vanskeligt at lytte: Det kan være støj, andres samtale, man antager ar det alligevel ligger over ens fatteevne – manglende interesse, fordomme og normer – og at man er forudindtaget OG IKKE MINDST……… Vores evne til at tænke er 4 gange så hurtig som evnen til at tale – derfor hører vi ofte kun de første – 6 ord, resten gættet vi os til, mens hjernen har travlt med alt mulig andet DHF Kompetencegruppe Udvikling Kay Dam, DHF Instruktør

24 DHF Vejlederuddannelse
Hvad kan vi gøre for at blive bedre til at lytte? Planlæg ikke dit svar mens dommerne taler Drag ikke forhastede beslutninger Hold dine egne problemer på afstand Vær ikke forudindtaget mod dommerne Vær koncentreret og lyt efter de væsentligste ting, læg mærke til måden dommerne udtrykker sig på: Kropssproget, herunder ansigtsudtryk, håndbevægelser og tonefaldet DHF Kompetencegruppe Udvikling Kay Dam, DHF Instruktør

25 DHF Vejlederuddannelse
Konsekvenser af ligegyldighed overfor aktiv lytning Brudte aftaler Misforståede oplysninger Dårlig dommermoral Mistede dommere Uløste problemer Oversete løsninger Virkningsløse beslutninger Bekostelige fejl overfor dommerne DHF Kompetencegruppe Udvikling Kay Dam, DHF Instruktør

26 Konsekvenser af god aktiv lytning DHF Kompetencegruppe Udvikling
DHF Vejlederuddannelse Konsekvenser af god aktiv lytning Villighed fra dommerne til at udtrykke idéer Interesse for at dele oplysninger Større overbevisning og troværdighed Øget forståelse og tillid Stærkere ønske om at yde Anerkendelse fra vejlederen om gode resultater DHF Kompetencegruppe Udvikling Kay Dam, DHF Instruktør

27 DHF Kompetencegruppe Uddannelse
DHF Vejlederuddannelse Spørgsmål  Hv-spørgsmål.  Man kan begynde sætninger med hv-ord. Hv-ord Svaret er information Ting Hvad er det? (Det er) en bog. Person Hvem passer børnene? (Det er) min mormor. Hvem, der ejer noget Hvis pung er det? (Det er) min. Sted Hvor ligger Århus? I Jylland. grund Hvorfor er du træt? Fordi jeg ikke har sovet. tid Hvornår har vi pause? Kl Hvor tit ser du din bror? En gang om måneden. Måde Hvordan ser din kone ud? Hun er mørkhåret. periode Hvor længe har vi juleferie? I 2 uger DHF Kompetencegruppe Uddannelse Kay Dam, DHF Instruktør

28 DHF Kompetencegruppe Uddannelse
DHF Vejlederuddannelse DHF Kompetencegruppe Uddannelse Kay Dam, DHF Instruktør

29 DHF Kompetencegruppe Uddannelse
DHF Vejlederuddannelse Fortsat…. DHF Kompetencegruppe Uddannelse Kay Dam, DHF Instruktør

30 DHF Kompetencegruppe Uddannelse
DHF Vejlederuddannelse DHF Kompetencegruppe Uddannelse Kay Dam, DHF Instruktør

31 DHF Kompetencegruppe Uddannelse
DHF Vejlederuddannelse DHF Kompetencegruppe Uddannelse Kay Dam, DHF Instruktør

32 DHF Kompetencegruppe Uddannelse
DHF Vejlederuddannelse DHF Kompetencegruppe Uddannelse Kay Dam, DHF Instruktør

33 DHF Kompetencegruppe Uddannelse
DHF Vejlederuddannelse DHF Kompetencegruppe Uddannelse Kay Dam, DHF Instruktør

34 DHF Kompetencegruppe Uddannelse
DHF Vejlederuddannelse DHF Kompetencegruppe Uddannelse Kay Dam, DHF Instruktør

35 DHF Kompetencegruppe Uddannelse
DHF Vejlederuddannelse DHF Kompetencegruppe Uddannelse Kay Dam, DHF Instruktør

36 DHF Kompetencegruppe Uddannelse
DHF Vejlederuddannelse DHF Kompetencegruppe Uddannelse Kay Dam, DHF Instruktør

37 DHF Kompetencegruppe Uddannelse
DHF Vejlederuddannelse DHF Kompetencegruppe Uddannelse Kay Dam, DHF Instruktør

38 DHF Kompetencegruppe Uddannelse
DHF Vejlederuddannelse DHF Kompetencegruppe Uddannelse Kay Dam, DHF Instruktør

39 DHF Kompetencegruppe Uddannelse
DHF Vejlederuddannelse DHF Kompetencegruppe Uddannelse Kay Dam, DHF Instruktør


Download ppt "DHF Kompetencegruppe Udvikling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google