Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til en vejledning i brug af PowerPoint 2007

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til en vejledning i brug af PowerPoint 2007"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til en vejledning i brug af PowerPoint 2007
Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007 Velkommen til en vejledning i brug af PowerPoint 2007 Denne præsentation er ikke beregnet til at ses som et skærmshow, sådan som det normalt er tilfældet - den skal bruges som et interaktivt træningsprogram, og man går videre i vejledningen ved at vælge den næste side med et klik på det næste side-ikon ovre til venstre. Hvis man absolut alligevel vil starte den som skærmshow, skal man vælge Vis -> Diasshow i menuen øverst - eller trykke på funktionstasten F5. Man afbryder igen med Escape på tastaturet (prøv det!) Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007

2 Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007
Indledning På de følgende sider vil du blive bedt om at afprøve de ting, som siderne handler om, f.eks. ved at ændre/tilføje tekst, billeder o.a. på selve siderne. Hvis du kommer til at ændre noget, så du ikke længere kan læse de oprindelige instruktioner, eller pile, billeder og instruktioner bliver forskubbet, så de ikke passer sammen, så er der ingen grund til panik. I værktøjsbjælken øverst findes en meget vigtig ikon: Hvis du klikker på ikonet, rykker du et skridt tilbage i redigeringsprocessen. Trykker du på den lille pil nedad til højre på ikonet, får du mulighed for at fortryde flere handlinger på en gang. Hvis du har slettet en side, bruger du samme funktion. Og så er det på tide at gå videre til næste side Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007

3 Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007
Tekst Man kan ikke skrive tekst direkte på en side. Al tekst står i tekstblokke lige som denne her. Klik på teksten, så kan du se dens omrids. Du kan nu skrive i den, næsten som normal tekstbehandling. (Ikonerne til tekst står øverst i værktøjsbjælken under fanebladet Startside) Prøv f.eks. at skrive dit navn her => Afmærk noget af teksten og brug tekst-ikonerne til at ændre skrifttype, stil, farve eller justering. Du kan ændre blokkens størrelse ved at trække med musen i de hvide firkanter, eller flytte hele blokken ved at trække i rammen når du ser et lille kryds. Prøv selv! Når man klikker uden for rammen, er man klar til at tilføje nye elementer til siden. Gå til næste side for at lære at oprette en tekstblok Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007

4 Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007
Tekstblokke Vælg fanebladet Indsæt og klik så på ikonet Musepilen bliver nu til en lille pil, hvormed du kan tegne en tekstboks dér, hvor du ønsker det Prøv at lave en tekstblok inden for rektanglet nederst på siden! Vælg evt. den ønskede skrifttype osv. i værktøjslinjen foroven. Skriv noget tekst. ( Hvis man er utilfreds med udseendet, kan man afmærke teksten og ændre den på sædvanlig vis.) Lav din tekstblok her Gå til næste side for at lære at indsætte nye sider Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007

5 Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007
Nye sider Vil du hurtigt i gang, kan du vælge et af de utallige design, der allerede findes i programmet. Klik på fanebladet Design og kør nu musen langsomt hen over de mange viste muligheder og se hvordan de kommer til at se ud. Ved at klikke på ikonet Farver kan du vælge mellem en masse standarddesign, eller du kan lave dit eget brugerdefinerede farvevalg ved at klikke på Opret nye temafarver… nederst. Gå til næste side for at indsætte sidelayout Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007

6 Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007
Nye sider Nu skal du vælge et layout til din side. Også her er der en lang række færdige muligheder. Klik på fanebladet Startside og klik så på ikonet Layout Vælger du fx Titel og indholds- objekt får du en side, hvor der allerede er lavet en tekstboks til både en overskrift og en tekst, og ved at klikke på ikonet af en tabel , bliver der automatisk oprettet en tabel i den store tekstboks Gå til næste side for at lære at designe egne sider Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007

7 Indsætte egne nye sider
Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007 Indsætte egne nye sider Vil du hellere lave dine egne design og sidelayout skal du gøre som beskrevet i resten af kurset. Under fanebladet Startside klikker du på Ny dias og vælger Tomt. Så får du en tom ny side med samme baggrund som resten af præsentationen. Hvis man vil have den placeret et andet sted i rækkefølgen, kan man blot trække gengivelsen af den i oversigten til højre med musen. Prøv at indsætte et par sider og flyt dem rundt. Hvis man vil slette en side igen, højreklikkes på dens ikon til venstre. Fortryder man det kan fortryd-ikonet øverst afhjælpe dette. Næste side handler om tekstbokse, figurer mm. Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007

8 Udseende på blokke, figurer og linjer
Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007 Udseende på blokke, figurer og linjer Klik på denne tekstblok Eller på denne figur Hvis du dobbeltklikker på figuren, (eller selve den røde pil) får du en menu frem, som du kan bruge til at redigere din figur med Ønsker du en ny figur går du ind under fanebladet Startside og vælger en af de viste figurer. Ønsker du flere trykker du på pilen i nederste højre hjørne af figurfeltet. Holdes musen i dette hjørne får du denne visning: Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007

9 Værktøjsbjælken til grafik
Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007 Værktøjsbjælken til grafik Som du kan se, er der mange muligheder. Prøv de forskellige knapper: Er der en pil der peger nedad, så klik på den og se nye muligheder. På de øvrige knapper: Hold musen henover. Så fremkommer en forklarende tekst. Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007

10 Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007
Billeder Man indsætter billeder fra harddisk eller USB-nøgle ved at klikke på ikonet Billede under fanebladet Indsæt: Du kan fx få vist et skærmvindue der ser således ud, og her er bla nogle billedeksempler, udvalgt af Microsoft, samt de billeder der er lagt på computeren af brugeren. Eller du kan finde et passende på nettet . Mere om billeder Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007

11 Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007
Billeder Prøv at fjerne billedet til højre og erstat det med et andet billede. Skalér billedet ved at trække i pilen i hjørnet. Rotér det ved at trække i den grønne dims foroven. Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007

12 Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007
Billedbehandling Når man klikker på et billede, man har indsat I PowerPoint, kommer der simple billedbehandlingsfaciliteter frem i menuboksen foroven. Afprøv dem selv på hønsene nedenfor (- eller på et andet billede du har indsat). Gør det med følelse - det er trods alt levende væsener. Se billed menuen på næste side Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007

13 Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007
Billedmenuen Leg med de forskellige muligheder her – og se hvad der sker ! Vær især opmærksom på mulighederne for at få billederne til at fylde mindre på harddisken, som findes under punktet Komprimer billeder Vil du lave yderligere billedbehandling kan du fx bruge programmet Paint, som følger med Windows, eller købe et billedbehandlingsprogram. Fortsæt når du synes du er fortrolig med mulighederne Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007

14 Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007
Ombrydning af sider Du kan allerede arrangere placering og størrelse af forskellige enkeltobjekter - tekst, grafik, billeder - ved at trække i dem med musen. Men hvad med Nikolaj her? Han er - inkluderet navneskiltet - lavet af 11 forskellige objekter. (Det tog også længere tid end han er værd - men pyt.) Prøv at flytte ham med musen. UPS, der gik han vist i stykker! Det er godt, vi har "fortryd-knappen" Nikolaj Se på næste side hvordan vi holder sammen på ham Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007

15 Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007
Ombrydning af sider, 2 Tegn med musepilen en firkant rundt om alle de elementer, som Nikolaj består af. Hvis du har gjort det rigtigt, er han nu omgivet af en rektangel markeret af små hvide prikker. Før musepilen ind over figuren. Visse steder bliver den til et kors. Hold venstre museknap nede og træk. Sådan vælger du en gruppe af objekter, du vil flytte samlet. Nikolaj Næste side er ombrydning for viderekomne Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007

16 Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007
Automatisk justering De Ligger På linje Lav en gruppeafmærkning af de tre farvede tekstblokke. Dobbeltklik på afmærkningen et sted, hvor musen danner et kors, og sæt de 3 blokke på linje v.hj.a. mulighederne under fanebladet Juster. Klik på én af de tre figurer. Højreklik dernæst, og flyt figuren foran eller bagved de øvrige Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007

17 Teksteffekter/Animationer
Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007 Teksteffekter/Animationer Vil du have en animation på en tekst (en tekstblok) – du vil fx have at teksten kommer flyvende ind fra venstre når du trykker næste ”dias” frem – skal du først markere den tekst du ønsker skal have en effekt. Dernæst skal du under fanebladet Animationer dobbeltklikke på Brugerdefineret animation. Nu åbnes et nyt vindue til højre og ved at klikke på Tilføj effekt får du en lang række muligheder. Lav en tekst i punktopstilling (under Startside) og Prøv dem af. Den næste side handler om at redigere hele præsentationen Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007

18 Redigering af hele præsentationen.
Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007 Redigering af hele præsentationen. Andre oversigtsværktøjer/Animationer Under fanebladet Animationer er der en lang række muligheder for overgangen fra et dias til det næste. Prøv at flytte musen fra et animations-ikon til det næste, så vises det automatisk hvordan det kommer til at se ud, hvis du vælger denne diasovergang. Du kan få dias-showet til at vise næste dias automatisk ved at sætte et flueben i Fremfør dias … automatisk efter Til almindelig fremlæggelse skal man altid skifte manuelt - med mellemrumstasten eller venstre museknap. ( højre knap = baglæns) Til næste side viser mere om redigering Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007

19 Redigering af hele præsentationen.
Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007 Redigering af hele præsentationen. Som du har set, så kan man ved at trække repræsentanterne for siderne i vinduet til venstre ændre på sidernes rækkefølge, ligesom man kan slette og indsætte nye sider hvor man vil. Ved at klikke på fanen ”Disposition” får man en tekstoversigt frem, der kan være til hjælp i denne proces. Prøv at lave ændre på rækkefølgen her – og prøv at indsætte helt nye sider. Se om andre værktøjer på næste side. Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007

20 Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007
Enhedspræg Hvis man på en let måde vil have sine sider til at virke ensartede, skal man klikke på Vis –> Diasmaster Når man redigerer på denne side, vil alt hvad man indsætter komme til at stå på samtlige sider i præsentationen. Når man er færdig er det vigtigt at huske at trykke på Luk mastervisning til højre i værktøjsbjælken. Når man starter på en ny præsentation, fremkommer til højre en række muligheder for at bruge præfabrikerede masters. Selvom man selvfølgelig også skal være kreativ, så kan det tit være en fordel at tage udgangspunkt i en sådan – og så rette den til efter eget behov. Mere om enhedspræg på næste side Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007

21 Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007
Enhedspræg Man kan også starte med at lave en dias med de elementer man ønsker skal være på alle dias og så vælge Startside -> Nyt dias -> Dupliker markerede dias. Prøv at ændre på dine dias udseende v.hj.a Diasmasteren! Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007

22 Næstved Gymnasium & HF Kursus i PowerPoint 2007
Farvel og tak (Hvis dette er det første, du ser, når du åbner programmet, skal du blade tilbage til den første side: velkomst) Der mangler stadig en gennemgang af mange af præsentationsprogrammets muligheder, f.eks. Punktopstilling Indsættelse af diagrammer og regneark Brug af 3D-grafik Forskellige former for animation Det kommer måske i en vejledning for øvede, for denne vejledning er allerede blevet lang - for lang. Det er på tide, at du nu selv prøver at lave en rigtig præsentation til en faglig fremlæggelse. Måske finder du selv ud af resten undervejs. God fornøjelse NB. Du skal være opmærksom på at PowerPoint2007 har sit eget format (pptx), som ikke kan læses af andre præsentationsprogrammer, så hvis fremvisningen skal foregå med et andet program end dette, så skal du gemme præsentationen i et andet format f.eks. ppt. EXIT  Næstved Gymnasium& HF Kursus i PowerPoint 2007


Download ppt "Velkommen til en vejledning i brug af PowerPoint 2007"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google