Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Behov og udfordringer ’Gabet’ mellem de eksisterende løsninger og de aktuelle og kommende behov. Ole Aasmoe Maj 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Behov og udfordringer ’Gabet’ mellem de eksisterende løsninger og de aktuelle og kommende behov. Ole Aasmoe Maj 2014."— Præsentationens transcript:

1 Behov og udfordringer ’Gabet’ mellem de eksisterende løsninger og de aktuelle og kommende behov. Ole Aasmoe Maj 2014

2 Løsningerne findes jo…

3 Eller hvad…? Hvorfor springe over hvor hegnet er lavest, når vi kan gå ud gennem havelågen? Og hvad skal vi der ude? Har vi det ikke meget godt herinde? Kan vi genbruge og forbedre viden? Ved vi hvilken værdi der bliver skabt? Og for hvem?

4 Hvad plejer vi at sige? Fra vores egen strategi: Velfærdsteknologi skal rettes mod brugere og medarbejdere, og bidrage til en bedre kvalitet i levering af brugerens velfærdsydelser, et bedre arbejdsmiljø for medarbejderen og/eller en bedre udnyttelse af ressourcerne…

5 Hvad plejer vi at sige? Et eksempel: Velfærd- og sundhedsteknologi vil være til stede overalt i fremtidens plejeboliger. Men den skal ikke erstatte menneskelig kontakt og nærvær - tiden ansigt til ansigt. Teknologien skal medvirke til, at beboerne bliver mere trygge, får flere oplevelser, bliver mere selvhjulpne, og dermed får en bedre livskvalitet. Velfærd- og sundhedsteknologi skal understøtte beboernes livskvalitet; den er ikke et mål i sig selv, men et middel - et middel til at nå målet om trivsel og tryghed og livskvalitet for beboerne…

6 Hvad plejer vi at sige? Et eksempel mere:
Perspektiverne ved velfærds- og sundhedsteknologi er flere: At borgeren skal føle en høj grad af tryghed. At borgeren skal have oplevelser; det vil sige, at borgerens sanser skal stimuleres og fastholdes, også sanser som borgeren har brugt i sit tidligere liv, og som har haft så stor betydning. Og, ikke mindst, at borgeren skal opleve en forhøjet livskvalitet og værdighed ved i høj grad at være selvbestemmende og selvhjulpen, og at tidpunktet for, hvornår borgeren bliver afhængig af omfattende praktisk hjælp, udskydes.

7 Så hvad er behovet? Borgeren Tryghed Mestring Akti-vering
Kommu-nikation Trivsel Ud-vikling

8 Så hvad er behovet? Pårørende/ netværk Sikker-hed Omsorg Nærhed
Fælles-skab Ud-vikling

9 Så hvad er behovet? Organisa-tionen Fleksi-bilitet Effek-tivitet
Dialog Mening Tilfreds-hed Ud-vikling

10 Og hvordan skal det hænge sammen?
Brugergrænseflade Interaktion/faglighed Viden/data Infrastruktur

11 Info-skærm …hænge sammen med hvad? Infoskærm
Individuelle behov Grupperinger ift. borgere og faglighed Standarder for interaktion og indholdsstyring Moduler rettet mod dataadgang og funktionalitet Info-skærm Indholdsstruktur Infoskærm

12 Dilemmaer Genbrug af viden Målrettet faglig opgave Relevant for alle
Specifikt for borgeren Åbne standarder Robust teknologi

13 Tak for ordet! Spørgsmål?


Download ppt "Behov og udfordringer ’Gabet’ mellem de eksisterende løsninger og de aktuelle og kommende behov. Ole Aasmoe Maj 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google