Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Genopfriskningskursus til hjemmeplejen omkring peritoneal dialyse (PD)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Genopfriskningskursus til hjemmeplejen omkring peritoneal dialyse (PD)"— Præsentationens transcript:

1 Genopfriskningskursus til hjemmeplejen omkring peritoneal dialyse (PD)
AAPD Genopfriskningskursus til hjemmeplejen omkring peritoneal dialyse (PD)

2

3 Dagens program Jeres forventninger, spørgsmål og ideer
Evt. kort gennemgang af det grundlæggende undervisningsprogram Nyt i dialysebehandlingen Deres forventninger, spørgsmål og ideer Tag udgangspunkt i deltagernes behov uden at gå i detaljer med de enkelte patienter. Det er selve dialysebehandlingen der i fokus. Prioriter undervisningen – vi har 2 timer Evt. kort gennemgang af det oprindelige undervisningsprogram Udvælg de dias der er relevante. Vis det oprindelige program, det kan give associationer Nyt i dialysebehandlingen Nyheder i forhold til remedier, væsker og maskiner Hyppige problemstillinger, som vi får henvendelser om.

4 Grundlæggende undervisning
Peritonealdialyse (PD) Dialysevæsker Dialyseprogram Væskebalance Dialyseskema Hygiejne Exit site ved p-kateteret Peritonitis - bughindebetændelse Dialysemaskinen Problemer Kost og medicin Varebestilling og opbevaring af remedier Bortskaffelse af affald Kommunikation mellem sygehuset og hjemmeplejen

5 Peritonealdialyse (PD)
Via et p-kateter lukkes steril dialysevæske ind i bughulen, hvor peritonæum fungerer som et filter. Rensningen af blodet foregår mens dialysevæsken er i bughulen og transporten af affaldsstoffer, vand og salte går fra blodet gennem peritonæum og ud i dialysevæsken Affaldsstoffer og salte fjernes ved difussion Vand fjernes ved osmose = ultrafiltration (UF)

6 P-kateter og patientslange
Exit site Patientslange P-kateter Tunnel Cuff

7 Difussion Dialysevæske Bughinden Dialysevæsken
Affaldsstoffer og salte i blodet Bughinden

8 Difussion Dialysevæsken Affaldsstoffer og salte i blodet Bughinden

9 Osmose Sukker i dialysevæsken Bughinden

10 Osmose Vand Sukker i dialysevæsken Blodet Jo mere sukker jo mere UF
Bughinden

11 Dialysevæsker 13,6 mg glukose/ml - isoton Trækker ikke ekstra vand med ud 22,7 mg glukose/ml - mellemton Trækker noget ekstra vand med ud 38,6 mg glukose/ml - hyperton Trækker en del ekstra vand med ud Extraneal Trækker som en hyperton pose Nutrineal Trækker ikke ekstra vand med ud

12 Dialyseprogram - Tidal
Indløb Dræn Sidste indløb Første dræn 1 cyklus

13 Væskebalance Normohydreret - tørvægt Overhydreret Dehydreret
Vægtøgning Ødemer BT stigning Dyspnø Dehydreret Vægttab BT fald Svimmelhed / utilpashed Nedsat hudturgor

14 Observationer og handlinger ved væskebalance
Vægt BT Aflæsning af 1. dræn og total UF ved dialysen Vurdering af hydrering Opsamling af døgn urin

15 Ultrafiltration (UF) UF er forskellen på den mængde væske der bliver lukket ind og ud under dialysen UF kan være enten + eller - UF afhænger af patientens hydrering, anvendte dialysevæsker, tarmfunktion og p-kateterets funktion UF aflæses dialysemaskinen og noteres på dialyseskemaet

16 Dialyseskema

17 Dialyseskema

18 Hygiejne ved dialysen Håndhygiejne Pleje af huden Sterile remedier
Aseptisk håndtering Reager ved sterilitetsbrud

19 Hygiejne i hjemmet Personlig hygiejne Rengøring
Lukkede vinduer og døre Sengetøj Husdyr Håndtering af udløbsvæske / dialysat

20 Normalt exit-site

21 Exit-site handlinger Observation
Rødme og varme Hævelse Sekretion Ømhed Synlig cuff Skift af forbinding i henhold til instruks Fixering af patientslangen Badning

22 Problemer ved exit site
Exit site infektion - kan brede sig til tunnelinfektion Hypergranulation - med eller uden infektionstegn Udstødelse af cuffen – med eller uden infektion

23 Kontakt sygehuset hurtigst muligt ved problemer
ved exit site

24 Peritonitis – bughindebetændelse Symptomer
Alarmer ved ind - og udløb Mavesmerter Uklart udløbsvæske / dialysat Positiv Comburtest Feber

25 Uklart udløbsvæske - dialysat

26 Comburtest

27 Kontakt sygehuset hurtigst muligt ved mistanke om peritonitis / bughindebetændelse

28 Dialysemaskinen Dialysemaskinen Home Choice

29 Prokort Prokort er et datakort som indeholder dialyseprogram, resultater fra behandlingen samt fejlmeddelelser Prokort sættes i dialysemaskinen inden den tændes Prokort medbringes ved hvert ambulant besøg

30 Opsætning af dialysemaskinen

31 Udløb og dræn – forskellige muligheder
Udløbsslange Udløbsdunk

32 Dialysen startes

33 Afslutning af dialysen og oprydning

34 Alarmer Opsætnings alarmer Udløb/indløbs alarmer Systemfejls alarmer
Strømsvigt

35 Sterilitetsbrud Sygehuset skal kontaktes hvis..
Patientslange og p-kateter skiller ad ved sammenkoblingen Der sker en forurening af patientslange, når jodproppen ikke er på Der er hul i patientslange eller p-kateter Der har været anvendt defekte remedier under dialysen Du kan du selv løse problemet hvis.. Der ikke er risiko for forurening ind til peritonæum Du opdager defekte eller forurenede remedier inden dialysen er startet og hvis du kasserer disse

36 Obstipation For at dialysen skal fungere skal obstipation forebygges og brug af laksantia er ofte nødvendig for at opnå regelmæssig afføring.

37 Kost og Medicin Kost Medicin - Kosttilskud - Kostrestriktioner
- Nyrespecifikke præparater udleveres eller bestilles i ambulatoriet - Medicinliste medbringes til ambulante besøg og ved evt. indlæggelse.

38 Varebestilling og opbevaring af remedier
Hvordan og hvem bestiller? Hvad gør jeg, hvis der er bestilt for lidt eller forkert? Dialysevæsker og remedier skal opbevares tørt og frostfrit

39 Bortskaffelse af affald
Dialysekasser Affald fra dialysen

40 Kontakt os ved Væsentlige vægtændringer Væsentlig BT ændring
Symptomer på over- eller dehydrering Sterilitetsbrud Den mindste mistanke om peritonitis Tegn på exit-site infektion Maskinproblemer Tvivlsspørgsmål

41 Kommunikation mellem sygehus og hjemmepleje
Patienten medbringer ved ambulante kontroller og indlæggelser, dialyseskema, prokort, medicinliste og evt. bestilling af medicin og remedier. SAM:BO Telefon

42 Huskeliste til underviseren
Uddelingskopier Træningsguide Home Choice manual Instruks til forbindsskift Patientens dialyseprogram Dialyseskema Information om bestilling af varer Bestillingsseddel Home Choice - OPSAT Prokort Omformer Remedier til én dialysebehandling P-kateter Patientslange Forklæde Remedier til forbindsskift Comburtest Prøvepose Udløbsremedier


Download ppt "Genopfriskningskursus til hjemmeplejen omkring peritoneal dialyse (PD)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google